Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Robobraille: online konverzia súborov do prístupnej formy pre nevidiacich používateľov

Stretli ste sa so situáciou, v ktorej ste potrebovali zistiť obsah dokumentu a nemali ste poruke žiaden nástroj na sprístupnenie jeho obsahu a nebol nablízku ani vidiaci „pomocník“? Teraz je k dispozícii online služba riešiaca tento problém. Dánska spoločnosť Sensus ApS prevádzkujúca online službu Robobraille zrealizovala lokalizáciu svojich služieb do slovenského jazyka. Lokalizácia sa začala začiatkom roku 2017 a dokončená bola v júni 2018. Partnerom dánskej spoločnosti na Slovensku je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, tá zabezpečovala preklady a testovanie správnosti implementácie jednotlivých funkcií služby. Služba Robobraille je dostupná na adrese https://robobraille.org. Po jej zadaní sa v internetovom prehliadači zobrazí úvodná webová stránka služby. Tá je v anglickom jazyku. Stláčaním tabulátora nájdeme odkaz, ktorým sa prepneme do slovenskej mutácie. Používateľské rozhranie je jednoduché na použitie, je totiž navrhnuté so zreteľom čo najefektívnejšieho používania poskytovaných funkcií. K dispozícii sú tieto funkcie:

 • Konverzia neprístupných elektronických dokumentov do prístupnej formy.
 • Spracovanie textového dokumentu do zvukovej formy.
 • Konverzia dokumentu do formátu epub.
 • Príprava dokumentu pre braillovskú tlač.

Nahratie súboru na spracovanie

Prvým krokom je poskytnutie elektronického dokumentu na spracovanie. Môžeme nahrať súbor nachádzajúci sa na lokálnom počítači alebo na úložisku dostupnom z tohto počítača. Druhou alternatívou je poskytnutie URL adresy, z ktorej je možné priamo uložiť dokument. URL adresa musí odkazovať priamo na súbor. Služba nedokáže stiahnuť webovú stránku a skonvertovať jej obsah. Treťou alternatívou je napísanie alebo vloženie textu do textového poľa, ktoré sa zobrazí po výbere možnosti Text. Ovládacie prvky sa nachádzajú za nadpisom prvej úrovne „Nahrajte text“. Tabulátorom nájdeme možnosť prepnutia druhu vstupu „Zdroj“. Začiarknutím je označený aktuálne zvolený druh vstupu. Predvolený je „Súbor“. Šípkami nahor a nadol môžeme zmeniť druh vstupu na „Text“ alebo „URL“. Podľa zvoleného druhu sú ďalej k dispozícii:

 • Pre „Súbor“ tlačidlo Prehľadávať. Zobrazí sa dialóg na nájdenie súboru v lokálnom počítači.
 • Pre „Text“ je zobrazené textové pole určené na napísanie či vloženie textu.
 • Pre „URL“ je k dispozícii textové pole na zadanie URL adresy dokumentu.

Posledným krokom je potvrdenie tlačidla „Nahrať“: Jeho potvrdením dôjde k odovzdaniu súboru službe, k stiahnutiu súboru z URL adresy, alebo k odovzdaniu vloženého textu. Služba má obmedzenie na veľkosť súboru, ktorý dokáže spracovať. Obmedzenie veľkosti je 64MB. Taktiež nedokáže spracovať všetky druhy obsahov. Podporované typy nájdeme uvedené za nadpisom tejto časti. Medzi najznámejšie patria doc, docx, ppt, pptx, pdf, jpg, tif, gif a ďalšie. Autori podporili aj variant, v ktorom je možné odovzdať viacero súborov naraz. Stačí pri výbere v lokálnom počítači označiť viac súborov a odovzdať ich. Výsledok je následne doručený po jednom v samostatných súboroch.

Určenie výstupného formátu

Po odovzdaní dokumentu (potom, ako je súbor úspešne nahratý na server prevádzkovateľa služby) sa sprístupní ďalšia časť formulára. V nej zvolíme cieľový formát. Máme možnosť výberu z:

 • konverzia do MP3 – Pre tento cieľový formát zvolíme hlas, ktorý bude pri konverzii použitý. K dispozícii sú Slovenské hlasy Laura a Melánie. Vo výbere nájdeme aj hlasy pre ostatné podporované jazyky. Ďalej zvolíme rýchlosť hlasu. K dispozícii je niekoľko stupňov rýchlosti od veľmi pomalého po veľmi rýchly. Prednastavená hodnota je „Normálne“.
 • Konverzia do prístupnej formy –uskutoční sa konverzia neprístupného dokumentu technológiou OCR (optické rozpoznanie obsahu). Používa sa OCR nástroj ABBYY FineReader. Výsledok je uložený ako elektronický dokument v jednom zo zvolených výstupných formátov. Výstupný formát zvolíme vo výberovom poli. K dispozícii sú formáty doc, docx, rtf, pdf, xls, xlsx, csv, txt a html.
 • Konverzia e-book – Elektronické dokumenty v tomto formáte je možné konvertovať do formátov EPUB, EPUB3 s media overlay, MOBI (Kindle).
 • Konverzia do Braille – Príprava súboru pre priamu tlač na braillovskej tlačiarni. Vyberieme si jazyk (prednastavená je Slovenčina), možnosti braillovského zápisu (dostupný iba plnopis – GRADE 1) a nakoniec cieľový formát výstupného súboru (predvolený PEF3229PD).

Ako posledný údaj zadáme emailovú adresu, na ktorú bude doručený e-mail s informáciou o konverzii a uložení súboru. Stlačením tlačidla Potvrdiť je vypĺňanie formulára dokončené a všetky údaje sú odoslané na spracovanie. O doručení sme informovaní hlásením na stránke. Následne môžeme pokračovať v zadávaní ďalšej požiadavky, alebo ukončíme návštevu webu.

Spracovanie a vyzdvihnutie výsledku

Po odoslaní požiadavky je požiadavka ihneď spracovaná, alebo je zaradená na spracovanie za už predtým zaslané a doteraz nespracované požiadavky. Po jej úspešnom spracovaní je zaslaný informačný e-mail na adresu uvedenú pri jej zadávaní. V správe je uvedená URL adresa na priame otvorenie súboru a ďalšia adresa, na ktorej je dostupný výsledok spracovania. Z tejto adresy si môžeme súbor stiahnuť do lokálneho počítača. Po potvrdení adresy sa v predvolenom internetovom prehliadači zobrazí stránka s možnosťou stiahnutia výsledku konverzie. Nájdeme tabuľku a prví odkaz v nej uvedený je určený na uloženie súboru. Súbory s výsledkom konverzie sú uchovávané na serveri poskytovateľa služby počas nasledujúcich 14 dní po konverzii. Zdrojový súbor, ktorý bol predmetom konverzie, sa zmaže hneď po konverzii. Pri konverzii viacerých súborov je doručených toľko informatívnych správ, koľko súborov na konverziu bolo odoslaných.

Záver

Táto služba prispieva k jednoduchšej a hlavne samostatnejšej práci zrakovo postihnutých ľudí pri získavaní informácií z rôznych zdrojov. Aj takých, ktoré nedbajú o prístupnosť poskytovaných elektronických výstupov. Služba Robobraille nie je v žiadnom prípade náhradou za kompenzačné technológie, ktoré sú nevidiacimi používané v súčasnosti. Môže byť však rýchlym pomocníkom pri jednoduchších úlohách v oblasti sprístupňovania informácií. Taktiež sa od nej neočakáva oslnivý výkon a excelentná úroveň transformovaných dokumentov do prístupnej podoby. Je nevyhnutné mať na pamäti, že sprístupnenie dokumentov so zložitejšou štruktúrou, či odborným technickým alebo prírodovedným obsahom nie je v súčasnosti možné plnohodnotne realizovať strojovo.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.