Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Kontakt

BlindRevue o IT IT technológie pre osoby so zrakovým postihnutím

kontaktný email: kontakt@blindrevue.sk vydáva: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Sekulská 1 84250 Bratislava https://unss.sk šéfredaktor: Peter Teplický teplicky@unss.sk redaktor: Ján Podolinský podolinsky@unss.sk editor: Marek Macko macko@unss.sk  

Pošli nám správu