Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Kontakt

BlindRevue – IT technológie pre osoby so zrakovým postihnutím

kontaktný email: kontakt@blindrevue.sk

Vydáva:

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – oddelenie CETIS
Sekulská 1
84250 Bratislava
https://unss.sk

Redakčná rada

šéfredaktor: Peter Teplický teplicky@unss.sk
redaktor: Ján Podolinský podolinsky@unss.sk
redaktor: Ondrej Rosík ondrej.rosik@gmail.com
editor: Marek Macko macko@unss.sk  

Pošli nám správu