Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Televízne vysielanie s audiokomentárom – skúsenosti a riešenia používateľov

V období od decembra 2018 do marca 2019 sme zrealizovali prieskum medzi čitateľmi blindrevue a členmi či klientmi Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska zameraný na spôsob príjmu televízneho signálu a funkčnosť sledovania televíznych programov s audio komentárom. Do prieskumu sa zapojilo približne 20 respondentov. Prinášame zhrnutie odpovedí, ktoré môžu inšpirovať pri zriaďovaní príjmu televízneho signálu v domácnosti, či pri hľadaní spôsobu, ako sprístupniť už existujúce riešenie.

Terestriálne vysielanie

Z odpovedí vyplýva, že najrozšírenejším spôsobom príjmu televízneho signálu medzi zúčastnenými je príjem pozemne šíreného signálu a príjem na domovú či spoločnú anténu. Tento spôsob zaručuje aj príjem zložiek signálu, ktoré obsahujú audio komentár. Následne záleží už iba na televíznom prijímači, či dokáže tento signál spracovať a sprostredkovať audio komentár. Dobré skúsenosti sú s prijímačmi značiek Sony, Samsung a LG. Pri výbere konkrétneho modelu je potrebné si ešte overiť, či potrebnú funkcionalitu podporuje aj konkrétny zvolený model. Overiť je to možné priamo na predajni pripojením antény na príjem terestriálneho signálu alebo dohodou s predajcom o vyskúšaní v domácich podmienkach. Rovnako odporúčame preveriť si spôsob a jeho vhodnosť pri spúšťaní zvukovej stopy s audio komentárom. Vhodnejší je výber modelu televízneho prijímača, ktorí umožňuje priamo spustiť audio komentár tlačidlom na diaľkovom ovládači, alebo má jednoduchšie dostupné prepnutie v ponuke ovládania. Ideálny prípad je, ak je ovládanie prijímača ozvučené.

Káblové televízie

Do tejto kategórie spadá príjem televízneho signálu prostredníctvom medeného alebo optického kábla privedeného do domácnosti. Tu je situácia zložitejšia a líši sa od poskytovateľa signálu, zariadenia na príjem signálu Set-top box a televízneho prijímača. Používatelia sa stretávajú s riešením, ktoré poskytuje plný prístup a možnosť komfortne sledovať program s audio komentárom, až po riešenie, ktoré je úplne neprístupné a zložka televízneho signálu s audio komentárom k ním ani nedorazí. Najčastejším problémom je model a vybavenie Set-top boxu. Rôzni operátori používajú štandardné zariadenia tretích strán, ako aj zariadenia vyrobené na mieru pre danú spoločnosť. Navyše aj u zariadení vyrobených na mieru sa stretávame s rôznymi modelmi a teda aj rôznou funkčnosťou. Nie je možné vo všeobecnosti vysloviť záver, že pripojenie od danej spoločnosti bude natoľko funkčné, že umožní sledovať televízne vysielanie s audio komentárom. Dá sa však odporúčať, že ak uvažujeme o zriadení príjmu televízneho signálu od konkrétnej spoločnosti, je vhodné navštíviť predajné miesto a priamo tam si vyžiadať odskúšanie Set-top boxu, ktorý bude u nás doma nainštalovaný. Tak si môžeme vopred overiť technické riešenie, ktoré nám daná spoločnosť ponúka. V prípade nevyhovujúcej funkcionality sa tak môžeme včas rozhodnúť pre iné riešenie. Reklamácie po zapojení môžu byť zdĺhavé a nie každý má trpezlivosť s veľkou spoločnosťou komunikovať a dožadovať sa splnenia zákonnej povinnosti o zriadení služby v plnohodnotnej forme, ktorá umožní sledovať aj audio komentár. Dá sa však povedať, že sú zlé skúsenosti so spoločnosťou Orange, ktorá radšej odstúpi od zmluvy s klientom, ako by zabezpečila príjem signálu aj s audio komentárom. Ani iní veľkí poskytovatelia signálu nie sú na tom oveľa lepšie. Buď nevedia o audio komentári vôbec nič, alebo tvrdia, že signál je v poriadku a problém je na strane klienta. Aj v prípade, že poskytujú Set-top box, je snaha o presun problému na televízny prijímač. V ceste televíznemu signálu stojí niekoľko technických zariadení a každé z nich môže spôsobiť isté obmedzenia, ktoré nakoniec zamedzia zmysluplnému sledovaniu televízneho programu s audio komentárom. Poslednou prekážkou pre sledovanie programu s audio komentárom sa často stáva neprístupné ovládanie Set-top boxu či televízneho prijímača. Spustenie audio komentára je najčastejšie riešené formou prepnutia voľby v ovládaní. Je potrebné otvoriť ponuku ovládania Set-top boxu či televízneho prijímača a zväčša po pamäti sa prepracovať k príslušnej časti, kde si vyberieme jednu z možností. Vyskytujú sa aj zariadenia, ktoré majú aj priamo tlačidlo na diaľkovom ovládači, ktoré by malo vykonať spustenie audio komentára. V prípade, kedy bolo k dispozícii, zapínalo však iba audio komentár bez bežného zvuku alebo zvuk programu bez audio komentára.

Satelitný príjem

Príjem televízneho signálu prostredníctvom satelitnej antény a jeho spracovanie satelitným prijímačom je taktiež jedným z dostupných riešení príjmu televízneho signálu. Aj v tomto prípade je dôležité zvoliť si vhodný satelitný prijímač. Keďže spracovanie televízneho signálu je riadené výlučne zariadením, ktoré do televízneho prijímača posiela už signál určený na zobrazovanie, je potrebné venovať príslušnú pozornosť jeho výberu. Satelitný prijímač by mal vedieť spracovať televízny signál a všetky jeho zložky tak, aby bolo možné ich sledovanie. Rovnako je dôležitý spôsob voľby jednotlivých zložiek signálu a teda ovládanie pomocou diaľkového ovládača a pohyb v menu zariadenia. Odporúčame si overiť u predajcu na predajni, či vyhliadnutý model umožňuje spracovanie signálu aj so zložkou obsahujúcou audio komentár. Ak to priamo na predajni nie je možné, dohodnúť sa s predajcom o možnosti výmeny za iný model alebo vrátení zariadenia. Z našej skúsenosti vyplýva, že najlacnejšie modely neposkytujú potrebnú funkcionalitu na sledovanie audio komentára.

Dekódovací modul

Ďalšou formou príjmu televízneho signálu je jeho príjem a spracovanie dekódovacím modulom priamo vloženým do televízneho prijímača. Do tohto modulu je vložená dekódovacia karta a je k nemu privedený televízny signál. Po spracovaní signálu modulom signál priamo putuje do televízneho prijímača na zobrazenie. Zo skúseností používateľov vyplýva, že príjem v takomto prípade je komfortný a sledovanie audio komentára je zabezpečené. Záleží následne už iba na vybavení televízneho prijímača, akým spôsobom sa v ňom spustí audio komentár a či jeho spustenie ostane zapamätané. Samozrejme televízny signál privedený do modulu musí obsahovať aj zložku s audio komentárom.

Prepojenie televízneho prijímača so Set-top boxom alebo satelitným prijímačom

Set-top box alebo satelitný prijímač, ktorý spracúva televízny signál, môže byť prepojený s televíznym prijímačom prostredníctvom SCART alebo HDMI prepojenia. Obe prepojenia sú rovnocenné z pohľadu sledovania audio komentára. Televízny signál môže byť spracovaný aj prostredníctvom dekódovacieho modulu vsadeného priamo do televízneho prijímača. V tomto prípade už nefiguruje žiadne prepojenie.

Záver

Z prieskumu sa dá jednoznačne vyvodiť, že problematika je značne zložitá a do riešenia príjmu televízneho signálu vstupuje množstvo technických zariadení a ich vzájomné kombinácie. V dôsledku toho je nemožné vysloviť konkrétne odporúčanie na technickú špecifikáciu riešenia príjmu televízneho signálu pre konkrétne miesto príjmu. V jednotlivých prípadoch je potrebné postupovať individuálne a zvážiť z dostupných riešení najvhodnejšie. Je potrebné zvážiť dostupnosť televízneho signálu od rôznych spoločností v mieste príjmu, už existujúce technické zariadenia u klienta a ochotu ich prípadne vymeniť, ako aj zložitosť ovládania spustenia audio komentára v danom technickom riešení. Jednoznačne sa dá uviesť, že v súčasnosti existuje spoľahlivý príjem prostredníctvom terestriálneho šírenia signálu a pri vhodnom výbere satelitného prijímača je spoľahlivým aj satelitný príjem.

Jeden komentár

  1. Štefan
    Štefan 5. júna 2019

    Spomínaný prieskum som nezachytil, no dovolím si len trošinku oponovať, sledujem tv cez satelit a mám satelitný prijímač Gosat, ktorý audiokomentár prehráva a dokonca aj nahráva na disk a osobne považujem práve prijímače Gosat za tie lacnejšie, takže len drobná poznámka, že sa dá nájsť aj lacnejší prijímač s funkciou AD.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.