Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Zoom H1N: Kvalitný rekordér za prijateľnú cenu

Tento prístroj používam už vyše roka na nahrávanie rozhovorov, ale aj rôznych zvukov a ruchov. Ide o nástupcu Zoomu H1, ktorého Funkcie som dávnejšie popísal V tomto príspevku. H1 sa už nevyrába a keď sa môj po desiatich rokoch pokazil, hľadal som niečo podobné. Súčasné ozvučené diktafóny ako napr Eltrinex ma kvalitou záznamu nepresvedčili, preto som siahol po H1N. Nie je síce ozvučený, ale dá sa spoľahlivo obsluhovať aj naslepo.

Rozdiel v zázname zvuku som nepostrehol, preto predpokladám, že použité mikrofóny sú rovnaké ako pri h1. Nižšie prikladám pár zvukových ukážok nahratých cez h1:

Hra showdown

Mierne pokazený výťah

Kávomat

Popis prístroja

Rekordér si otočíme okrúhlym tlačidlom smerom k sebe. Úplne na vrchu sa nachádzajú dva mikrofóny, schované v plastovom ráme. Pod nimi na prednej strane je koliesko, ktorým regulujeme hlasitosť vstupu nahrávania. Pod ním je obrazovka. Pod displejom sa nachádzajú 4 podlhovasté tlačidlá zľava doprava v tomto poradí:

 • Audio
 • Locut
 • Limit
 • Autolevel

Pod týmito tlačidlami je okrúhle tlačidlo rec. Pod ním štvorica tlačidiel usporiadaných do štvorca. Hore tlačidlá Stop/Option a play, pod nimi tlačidlá Rew a FF. Na prednej strane je ešte pod tlačidlami malý reproduktor.

Na zadnej stene sa nachádza vstup na pripojenie statívu. Nasleduje krit, pod ktorým sú schované dve AAA batérie. Kryt sa dá odsunúť tak, že ho uchopíme tromi prstami a ťaháme smerom dole.

Na ľavej strane sa nachádza 3,5 mm výstup pre slúchadlá. Pod ním dve tlačidlá na regulovanie hlasitosti odposluchu. Horné pridáva hlasitosť, dolné stišuje. Nastavená hlasitosť ale nemá vplyv na úrovne v nahrávke, na tie slúži koliesko popísané vyššie.

Na pravej strane je 3,5 mm vstup na mikrofón resp. iný zdroj zvuku. Napríklad sem môžete pripojiť jack jack kábel, na ktorého druhej strane je kazetový magnetofón alebo telefón. Nasleduje kryt, pod ktorým sa nachádza pamäťová karta. Kartu je potrebné vložiť a zatlačiť tak, aby zapadla. Interná pamäť rekordéra slúži len na testovacie nahrávky, má len zopár megabajtov. Preto je vhodné vyzbrojiť sa pamäťovou kartou, pokojne aj 32 gb, hlavne, ak chcete nahrávať 24-bitové wav súbory. Nasleduje tlačidlo Trash. Pod ním je posúvacie tlačidlo power a napokon vstup na USB c kábel.

Prvé spustenie

Predpokladám, že v H1N už máte dve AAA batérie a pamäťovú kartu. Odporúčam mať vždy pripojené aj slúchadlá. Prístroj zapneme tak, že tlačidlo power zatlačíme smerom dole a podržíme cca dve sekundy. Ak máte svetlocit, môžete si všimnúť, že sa disgplej rozsvieti. V slúchadlách sa ozve jemné prasknutie.

Ak je rekordér dlho bez napájania, zobrazí možnosti nastavenia dátumu a času. Osobne zvyknem toto celé preskočiť tak, že 3X po sebe stlačím okrúhle tlačidlo rec. Nepotrebujem mať vo vlastnostiach súboru presný dátum a čas zhotovenia nahrávky. Súbory sa číslujú podľa názvu. Ak by ste ale chceli nastaviť presný dátum a čas, napríklad s vidiacou osobou, alebo si trúfate na ocr, tak potom:

 • V prvom okne potvrdíme jazyk angličtina tlačidlom Autolevel (posledné zo štvorice podlhovastých tlačidiel na pravej strane).
 • V druhom okne nastavujeme rok. Medzi možnosťami prepíname tlačidlami Locut a Limit (druhé a tretie v štvorici podlhovastých tlačidiel). Potvrdíme tlačidlom Autolevel.
 • Rovnako postupne nastavíme mesiac, deň, hodiny a minúty.
 • Posledné nastavenie potvrdíme tlačidlom rec.

Túto procedúru netreba opakovať pri každom štarte a ak necháte v prístroji batérie, po spustení rovno prejde do režimu nahrávania.

Teraz by ste už v slúchadlách mali počuť výstup z mikrofónov. Úroveň nastavujeme kolieskom nad tlačidlom rec. Indikátory na obrazovke samozrejme ukazujú, keď je signál premodulovaný. Na ten sa ale nedá spoliehať, preto ja osobne volím cestu, že nahrávam radšej na tichších hlasitostiach a nahrávku si následne radšej zosilním v počítači. Hlasitosť samotného odposluchu ovplyvňujeme tlačidlami na ľavej strane pod výstupom na slúchadlá. Pokiaľ ide o úrovne, môžete si všimnúť, že pri postupnom zosilňovaní sa šum stupňuje a v jednom bode akoby poklesne. Toto je záhada, ktorá sa objavovala už pri H1. Preto ja ostávam pri nahrávaní práve niekde v tom bode, kde ten šum poklesne.

Ovplyvnenie hlasitosti a charakteristiky nahrávky

Výslednú hlasitosť a charakteristiku nahrávky môžeme ešte ovplyvniť týmito tlačidlami:

Autolevel: štvrté podlhovasté tlačidlo na pravej strane. Dvojitým stlačením zapíname funkciu automatického regulovania hlasitosti. Mne osobne sa toto AGC vôbec nepozdáva a odporúčam nahrávať bez toho a hlasitosti vyrovnávať až v audio editore. Základný problém je ten, že počas nahrávania nevie rekordér predvídať silu signálu dostatočne skoro. To, či to máme zapnuté, zistíme pomerne jednoducho v odposluchu. Ak hlasitosť kolíše a sama sa upravuje, vypneme Autolevel opäť dvojitým stlačením tlačidla.

Limit: Druhé tlačidlo z prava. Dvojitým stlačením zapneme automatické redukovanie hlasných častí na 0 db. Môže sa zísť, ak máme v pláne nahrávať naozaj niečo hlasné a obávame sa, že by sme vo výsledku mohli dostať premodulovanú nahrávku. Navyše, nedostatkom limiteru je, že pridáva do nahrávky šum, takže pri bežných rozhovoroch ho vypínam. Pri rockovom koncerte by som ale zvážil jeho použitie. Stav limiteru sa dá poznať práve podľa pridaného šumu. Opakovaným stláčaním tlačidla ho vypneme.

Locut: (druhé podlhovasté tlačidlo zľava). Umožňuje orezať spodné frekvencie v rozsahu od 80 až po 160 HZ. Takto môžeme orezať spodné pásmo, napríklad ak sme v miestnosti, kde je nejaký hukot s nízkymi frekvenciami, prípadne vieme takto trochu potlačiť fúkanie vetra. (Na vietor odporúčam zohnať za pár eur ochranný kryt na mikrofón). Prvým stlačením tlačidla sa dostaneme do menu. Opakovaným stláčaním tlačidla locut potom prepíname orezanie v poradí 80, 120, 160, vypnuté. Výsledok môžeme počuť v slúchadlách.

Nastavenie formátu a kvality záznamu

Zoom H1N umožňuje nahrávať vo formáte mp3 v rozsahu 48 až 320 kbps, alebo wav v rozsahu 16-bit 44.1 KHZ až 24-bit 96 KHZ. Ak plánujete nahrávku ďalej spracovať, je lepšie zvoliť wav. Na druhej strane, wav zaberá viac miesta na pamäťovej karte.

Prvým stlačením tlačidla audio sa dostaneme do menu. Opakovaným stláčaním následne upravujeme kvalitu, pričom možnosti idú v tomto poradí:

 • mp3 – 48 kbps
 • mp3 – 128 kbps
 • mp3 – 192 kbps
 • mp3 – 256 kbps
 • mp3 – 320 kbps
 • wav – 16 bit 44,1 KHZ
 • wav 16-bit 48 KHZ
 • wav – 24 bit 48 KHZ
 • wav – 24 bit 96 KHZ

Najťažšie je zistiť, kde začíname. Máme dve možnosti:

 • Niečo nahrať a pozrieť si vlastnosti súboru v počítači
 • skúsiť sa dostať na mp3 48, čo je naozaj počuť, znie to ako telefonát cez Skype a potom už postupovať podľa poradia.

Pravda, ešte sme si neukázali, ako vlastne nahrávať, už to bude, len ešte jedno nastavenie:

Upozorňujem ešte na jednu drobnosť v súvislosti s wav súbormi. H1N automaticky rozdelí wav súbor, ak jeho veľkosť prekročí 2 gb.

Oznamovací tón na začiatku a konci nahrávky

Táto funkcia je pôvodne určená pre filmárov, ktorý používajú H1N ako mikrofón ku kamere a potrebujú synchronizovať nahrávku s videom. My ju použijeme na to, aby sme vedeli, že sa nahrávanie spustilo a prípadne nečakane zastavilo: H1N môže na začiatku a konci nahrávania vydať sekundové pípnutie. Funkciu zapneme nasledovne:

 • Stlačíme a držíme tlačidlo stop/Option (nachádza sa v štvorici štvorcových tlačidiel pod tlačidlom rec, vľavo hore).
 • Tlačidlo stále držíme a k nemu 2X po sebe stlačíme tlačidlo Autolevel.
 • tlačidlo Stop/Option uvolníme.

Prvá nahrávka

Teraz je už všetko pripravené a môžeme konečne začať nahrávať. Dôležité je, že v slúchadlách by sme mali počuť odposluch z mikrofónov. Teraz nahrávanie spustíme tlačidlom rec. Mali by sme počuť pípnutie a potom opäť odposluch z mikrofónu. Počas nahrávania máme tieto možnosti:

 • Tlačidlami Autolevel, limit a Locut môžeme zapínať a vypínať automatickú reguláciu hlasitosti, limiter a orezanie spodného pásma tak, ako keď sme ešte nenahrávali.
 • Kolieskom môžeme regulovať hlasitosť mikrofónu a teda úroveň nahrávky.
 • Tlačidlami na ľavej strane pod výstupom na slúchadlá regulujeme úroveň odposluchu.
 • Tlačidlom Play/Pause môžeme nahrávanie pozastaviť a znovu spustiť. Toto ale žiaľ skutočne nie je ozvučené, takže odporúčam ak chceme nahrávanie prerušiť zastaviť ho tlačidlom rec a pokračovať v novom súbore.
 • Tlačidlom audio môžeme do súboru vložiť značku. Značky sa ukladajú ako bwf informácie do wav súboru a napríklad Reaper ich vie importovať a vyznačiť. Pri ostatných editoroch si nie som istý.
 • Ak si chceme pre istotu zamknúť tlačidlá, môžeme to urobiť tak, že posúvacie tlačidlo power posunieme smerom hore. Toto zablokuje všetky tlačidlá, žiaľ, okrem kolieska na zmenu hlasitosti.
 • Nahrávanie vypneme tlačidlom rec. Mali by sme opäť počuť pípnutie.

Zvyčajne si počas nahrávania chceme byť istí, že nahrávanie stále beží. Toto urobíme tak, že sa pokúsime H1N vypnúť. H1N vypíname rovnakým postupom, ako keby sme ho chceli zapnúť. Tlačidlo power zatlačíme dole a držíme cca dve sekundy. Ak stále počujeme odposluch, znamená to, že nahrávanie beží.

Ak sa počas nahrávania nečakane ozve pípnutie, nahrávanie sa zastavilo. Na to sú len dva možné dôvody:

 • Vybitá batéria. To sa prejaví okamžitým vypnutím H1N, takže okrem pípnutia sa vypne aj odposluch.
 • Nedostatok miesta: Dá sa spoľahlivo preveriť len v počítači, každopádne ak H1N stále beží a nevypol sa, bude plná sd karta.

Prehrávanie nahrávok

Prehrávanie súborov spustíme tlačidlom Play/Pause. Prehrávanie začína vždy na poslednom súbore, pričom je striktne obmedzené len na adresár stereo\folder01. H1N teda nie je možné použiť ako mp3 prehrávač, resp. iba v prípade, že súbory nasypete do tohto priečinka a pomenujete názvami ako zoom001, zoom002 a podobne. Počas prehrávania máme tieto možnosti:

 • Tlačidlá rev a ff (spodné dve štvorcové tlačidlá na prednej strane). Prepínajú medzi súbormi resp. ak je v súbore viac značiek, tak aj medzi značkami daného súboru. Ak teda máme prvý súbor bez značiek, v druhom tri značky a potom tretí, stláčanie tlačidla ff prejde najprv cez všetky vyznačené miesta v druhom súbore a až potom na tretí súbor.
 • Podržaním týchto tlačidiel môžeme v súbore pretáčať smerom dopredu a späť.
 • Tlačidlom Autolevel sa dostaneme do rozšírených možností prehrávania. Tu potom môžeme urobiť nasledovné:
  • Tlačidlom Limit nastaviť začiatok a koniec opakovaného prehrávania. Takto si môžeme dookola prehrávať nejaký úsek nahrávky. Teda najprv stlačíme Autolevel a následne na začiatku miesta, kde chceme začať opakované prehrávanie limit a potom na konci vyznačeného úseku znovu limit.
  • Tlačidlom audio v tomto rozšírenom móde meníme rýchlosť prehrávania.
  • Tlačidlom Locut v tomto režime prepíname rôzne zvukové efekty.

Ak chceme nahrávku vymazať, postupujeme nasledovne:

 • Nájdeme súbor, ktorý chceme zmazať tlačidlami ff a rev
 • stlačíme tlačidlo Trash (na pravej strane nad tlačidlom power)
 • Následne stlačíme tlačidlá limit a Locut za sebou

Z režimu prehrávania sa do režimu nahrávania vrátime tlačidlom rec.

Nahrávanie s predstihom

Funguje to tak, že nahrávanie stále beží na pozadí a do internej pamäte sa ukladajú vždy posledné dve sekundy. Toto samozrejme intenzívnejšie vybíja batériu ale môže sa zísť, ak nechceme zmeškať nejaký začiatok. Postupujeme nasledovne:

 • Stlačíme a držíme tlačidlo Stop/Option
 • K nemu dvakrát po sebe stlačíme tlačidlo Locut
 • Tlačidlo Stop/Option uvolníme

Rovnako môžeme nahrávanie s predstihom aj vypnúť. V tejto súvislosti je trošku nešťastné signalizovanie pípaním, lebo h1n nahrá dve sekundy, potom zapípa a potom pokračuje v nahrávaní, čo vlastne znehodnocuje užitočnosť tejto funkcie. Ak chcete dočasne pípanie vypnúť, urobíte to stlačením tlačidla Stop/Option, dvojitým stlačením tlačidla Autolevel a uvolnením tlačidla Stop/Option.

Sťahovanie nahrávok

Ak chceme nahraté súbory uložiť do počítača, naformátovať sd kartu, alebo súbory len vymazať, môžeme h1N pripojiť k pc ako externé úložisko. Postupujeme nasledovne:

 • Pripojíme USB kábel do USB výstupu na H1N a do príslušného portu v počítači.
 • H1N Zapneme. Môžeme to urobiť aj v prípade, že nemáme vložené AAA batérie.
 • Stlačíme tlačidlá limit a Autolevel po sebe.
 • V systéme by nám mala pribudnúť nová jednotka so súbormi.
 • Po ukončení h1N vypneme.

K úložisku sa môžeme dostať aj tak, že vyberieme sd kartu a vložíme ju do príslušného slotu na pamäťovú kartu v pc alebo inom zariadení.

Pripojenie H1N ako externého zvukového zariadenia

Mikrofón H1N je možné použiť aj ako externý mikrofón napríklad pre nahrávanie alebo telefonovanie. Zariadenie potom vidíme v systéme ako nové vstupné a výstupné zariadenie, ktoré môžeme používať napríklad v audio editore. Postupujeme nasledovne:

 • Pripojíme H1N k počítaču
 • Zapneme tlačidlom power
 • 3X stlačíme za sebou tlačidlo Autolevel
 • Niekedy sa mi stáva, že sa nepripojí, väčšinou to vyrieši ešte jedno stlačenie Autolevel

Keď máme H1N pripojené ako externé zariadenie, môžeme zapínať a vypínať limiter, orezanie spodného pásma, tiež automatickú úpravu hlasitosti. Hlasitosť mikrofónu upravujeme kolieskom.

Ak používame H1 aj ako výstupné zariadenie v kombinácii s nejakým audio editorom, môžeme sa dostať do situácie, že sa počujeme dvakrát. Prvý raz priamo z h1N a druhý krát ako dôsledok spätného monitorovania stopy. Ak chceme počuť len výsledok z audio editora (napríklad po aplikovaní efektov), môžeme vypnúť monitorovanie v h1N. Urobíme to súčasným pridržaním tlačidla Stop/Option a dvojitým stlačením tlačidla audio. Následne tlačidlo Stop/Option uvolníme.

H1N môžeme použiť aj s dodávaným asio ovládačom, čím získame zvukovú kartu s rýchlou odozvou vhodnú pre tvorbu hudby. Takto môžeme čítač obrazovky smerovať do internej zvukovej karty a napríklad Reaper používať cez h1N. Asio ovládač nájdeme na stránke výrobcu.

Ak chceme h1N odpojiť, jednoducho ho vypneme.

Záver

Nie všetko som v tomto návode popísal, konkrétne som určite zamlčal:

 • Ako naformátovať a otestovať sd kartu. Toto sú činnosti, ktoré je lepšie robiť v počítači a priznávam, neprišiel som na to, ako to spraviť úplne bez kontroly vidiaceho
 • Ako používať nahrávanie do viacerých stôp. H1N umožňuje napr nahrať gitaru a potom súbežne prehrávať nahratú gitaru a dohrávať spev. Opäť si myslím, že na toto je rozumnejšie použiť nejaký audio editor.
 • Ako nastaviť automatické nahrávanie od určitej hlasitosti. Opäť sa to bez zraku nerobí úplne pohodlne. Navyše automaticky sa nahrávanie síce od zadanej hlasitosti spustí, ale nepreruší sa, takže nahráva aj ťiché pasáže.

Za mnohé postrehy a dobrý rozbeh tohto návodu ďakujem Adele Švončinárovej.

Jeden komentár

 1. Marco Oros
  Marco Oros 22. marca 2022

  Vďaka Ondro.
  Mám aj ja tento hlasový záznamník. PDF manuál pre tento hlasový záznamník je spravený veľmi čudne pre nás a tvoj návod mi veľmi pomohol. Ešte raz vďaka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.