Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Ako nastaviť operačný systém Windows 10 a 11 pre používateľov čítačov obrazovky

Článok sme doplnili o nastavenia pre Windows 11. Uvádzame ich na konci textu.

Asistenčné technológie pre nevidiacich označované ako čítače obrazovky dospeli do štádia, v ktorom nie je potrebné používať špecializované počítače pre nevidiacich. Asistenčná technológia je inštalovaná do štandardne predávaného stolového alebo prenosného počítača. Čítač obrazovky je aplikácia, ktorá poskytuje špecializovanú funkcionalitu tak, aby mohol s počítačom samostatne pracovať aj nevidiaci. Je neustále spustená a pripravená poskytnúť používateľovi svoje služby.

Inštalácia asistenčnej aplikácie

Inštalácia prebieha štandardným spôsobom. Po spustení inštalačného súboru je zobrazené dialógové okno, ktoré prevedie používateľa procesom inštalácie. Už tento krok je ozvučený a poskytuje hlasovú spätnú väzbu tak, aby ho dokázal samostatne realizovať aj zrakovo postihnutý človek. Po inštalácii nasledujú úvodné nastavenia, ktoré umožnia nastaviť základné parametre asistenčnej technológie, ako sú napríklad parametre automatického spúšťania, výber hlasu, rýchlosti rečovej odozvy a podobne.

Nastavenie operačného systému

Vykonaním inštalácie asistenčnej aplikácie nekončí úloha prispôsobenia počítača pre optimálnu prácu nevidiaceho používateľa. Je vhodné vykonať niektoré zmeny v spôsobe správania operačného systému, ktoré mu uľahčia a zefektívnia prácu.

Pracovná plocha

 1. Na Pracovnú plochu umiestnime zástupcu pre Tento počítač a zakážeme motívom meniť ikony pracovnej plochy:
  • Z kontextovej ponuky pre pracovnú plochu zvolíme položku Prispôsobiť.
  • V zozname kategórií vyberieme Motívy a následne zvolíme voľbu Nastavenie ikon na pracovnej ploche.
  • V zobrazenom dialógovom okne označíme voľbu Tento počítač a Súbory používateľa.
  • Neoznačíme možnosť Povoliť motívom ikony pracovnej plochy a potvrdíme tlačidlo OK.
 2. Zoradíme ikony na pracovnej ploche do mriežky a podľa názvu:
  • Z kontextovej ponuky pre pracovnú plochu zvolíme a potvrdíme položku Zarovnať ikony podľa mriežky.
  • Znovu z kontextovej ponuky pre pracovnú plochu zvolíme Zoradiť podľa a zvolíme položku Názov prípadne inú, ktorú používateľ preferuje.
 3. Povolíme zobrazovanie kontrolnej otázky pri odstraňovaní súborov do koša:
  • Z kontextovej ponuky pre Kôš zvolíme Vlastnosti.
  • Označíme voľbu Zobrazovať dialógové okno potvrdenia odstránenia a potvrdíme tlačidlo OK.
 4. Nastavíme klávesovú skratku pre spúšťanie čítača:
  • Z kontextovej ponuky pre zástupcu spúšťania čítača obrazovky na pracovnej ploche zvolíme položku Vlastnosti.
  • V poli klávesová skratka stlačíme príslušnú kombináciu klávesov, napríklad Ctrl+Alt+j pre čítač JAWS alebo Ctrl+Alt+N pre čítač NVDA.
  • Potvrdíme tlačidlom OK.

Poznámka: Ak pri inštalácii NVDA začiarkneme možnosť inštalácie ikony na pracovnú plochu, skratka je vytvorená inštalátorom automaticky.

Panel úloh

 1. Kombinovanie tlačidiel na paneli úloh nastavíme na nikdy:
  • Z kontextovej ponuky na systémovom panely napríklad na položke Hodiny zvolíme Nastavenia panela úloh.
  • Prejdeme na položku Kombinovať tlačidlá na paneli úloh a prepneme ju na nikdy.
 2. Skrývať panel úloh – nikdy:
  • V tom istom dialógovom okne ako v predchádzajúcom bode ponecháme neoznačenú položku Automaticky skrývať panel úloh v režime pracovnej plochy aj položku pre režim tabletu.
 3. Nastavíme zobrazovanie všetkých ikon aplikácií:
  • V dialógu Nastavenia panela úloh ako v predchádzajúcich bodoch aktivujeme položku Vybrať ikony, ktoré sa budú zobrazovať na paneli úloh.
  • Následne nájdeme a označíme položku Vždy zobrazovať všetky ikony v oblasti oznámení.
  • Dialóg zatvoríme pomocou Alt+F4.
 4. Zrušíme zobrazovanie rôznych panelov nástrojov, ktoré sú štandardne zobrazované v okolí systémového panelu:
  • Z kontextovej ponuky pre systémový panel napríklad pre položku hodín vypneme zobrazovanie panelov kontaktov, tlačidla pracovnej plochy a ďalších, ktoré pôsobia skôr rušivo.
 5. Zredukujeme zástupcov na paneli rýchleho spustenia:
  • Z panela rýchleho spustenia odopneme položky, ktoré používateľ zjavne nebude používať, napríklad z dôvodu, že pre daný druh činnosti používa inú aplikáciu. Panel spustenia môžeme však aj efektívne využívať. Môžeme rýchlo spúšťať aplikácie, ktoré sú tam umiestnené klávesovou skratkou Windows+ číslo v rade nad písmenami. Môžeme použiť čísla od 1 po 9. Každé číslo reprezentuje jednu aplikáciu umiestnenú na paneli rýchleho spustenia.

Grafický výkon

 1. V systémových nastaveniach v dialógovom okne Výkon a vizuálne efekty zvolíme možnosť nastaviť s cieľom dosiahnutia najlepšieho výkonu:
  • Z kontextovej ponuky pre Tento počítač na pracovnej ploche zvolíme položku Vlastnosti. Následne aktivujeme Rozšírené systémové nastavenia.
  • V zobrazenom dialógovom okne aktivujeme tlačidlo Nastavenia pri položke Výkon a vizuálne efekty.
  • Hneď v prvej voľbe označíme Nastaviť s cieľom dosiahnutia najlepšieho výkonu.
  • Potvrdíme tlačidlo OK.
 2. Zrušíme šetrič obrazovky, ak je nejaký aktívny:
  • Stlačíme tlačidlo Windows. Do vyhľadávacieho poľa napíšeme šetrič obrazovky. Z ponuky výsledkov zvolíme zmeniť nastavenie šetriča obrazovky.
  • V zobrazenom dialógovom okne prepneme voľbu šetrič obrazovky na žiadny.
 3. Upravíme nastavenia šetrenia energie tak, aby pri pripojení do siete nedochádzalo k uspaniu počítača:
  • Otvoríme Nastavenia počítača (Windows+I).
  • Aktivujeme položku Napájanie a spánok.
  • Nastavíme jednotlivé položky.
 • Nastavíme správanie sa tlačidla napájania pri zobrazenej obrazovke uzamknutia: * V dialógu Nastavenia v položke Napájanie a spánok aktivujeme položku Ďalšie nastavenie napájania. * V zobrazenom dialógovom okne aktivujeme Vybrať akcie pre tlačidlo napájania. * Následne nastavíme správanie sa tlačidla napájania pre jednotlivé režimy a stavy počítača. * Nastavenia potvrdíme tlačidlom OK. 4. Nastavíme správanie sa pri zatvorení krytu notebooku. Najčastejšie na nevykonať žiadnu akciu: * Rovnakým postupom ako v predchádzajúcom bode sa dostaneme k nastaveniam akcií pri zatvorení krytu notebooku. * Vyberieme si príslušnú akciu a nastavenie uložíme stlačením tlačidla OK.

Aplikácia Prieskumník

 1. Zapneme zobrazovanie podrobností pre časť Zobrazenie položiek:
  • Prejdeme do stavového riadku a prepneme zobrazovanie z Veľkých ikon na Podrobnosti. Môžeme použiť klávesovú skratku Ctrl+Shift+6.
 2. Zapneme zobrazovanie prípon súborov:
  • Prejdeme do panela s kartami nastavení na kartu Zobraziť.
  • Označíme položku Zobrazovať prípony súborov.
 3. Prepneme vzhľad aplikácie z Rýchly prístup na Tento počítač:
  • Z karty Zobraziť aktivujeme položku Možnosti a následne položku Zmeniť možnosti hľadania a zobrazenia.
  • Prepneme položku Otvoriť prieskumníka z Rýchly prístup na Tento počítač.
 4. Môžeme nastaviť aj typy priečinkov. Nevidiaci najčastejšie používajú typ priečinka Dokumenty. Toto zobrazenie vnútime celému adresárovému stromu:
  • Z kontextovej ponuky pre priečinok zvolíme položku Vlastnosti.
  • Na karte Prispôsobenie zvolíme pre Typ priečinka voľbu Dokumenty. Označíme voľbu Túto šablónu používať aj pre podpriečinky. Nastavenia potvrdíme tlačidlom OK.
 5. Zrušíme zoskupovanie položiek pre priečinok Stiahnuté súbory:
  • Prejdeme do priečinka Stiahnuté súbory.
  • Prejdeme do horného pásu s nástrojmi na kartách. Zvolíme kartu Zobraziť a tabulátorom prejdeme na rozbaľovacie tlačidlo Zoskupiť podľa.
  • Šípkou nadol alebo nahor nájdeme položku Nezoskupovať a potvrdíme ju enterom.

Ponuka Štart

Ponuka Štart si vo väčšine prípadov nevyžaduje špeciálne úpravy. V niektorých prípadoch je však vhodné zredukovať množstvo dlaždíc aplikácií.

Druhou úpravou, ktorú sme v minulosti odporúčali, je inštalácia aplikácie Classic Shell, ktorá umožní zmenu dizajnu ponuky štart do podoby používanej vo Windows 7 či Windows XP. Aplikácia sa však už nevyvíja a nefunguje s aktuálnou verziou Windows 10.

Spúšťanie aplikácií v maximalizovanom okne

Pre používateľov asistenčných aplikácií je neraz vhodné aby sa aplikácie spúšťali stále v maximalizovanom okne. Dosiahneme to nasledujúcim nastavením:

 • otvoríme Vlastnosti pre zástupcu aplikácie na pracovnej ploche;
 • tabulátorom prejdeme na položku Spustiť a nastavíme hodnotu na maximalizované;
 • potvrdíme tlačidlo OK.

Záver

Práca v prostredí operačného systému Windows 10 bez vyššie uvedených nastavení je síce možná, nevidiaci používateľ však získa viac efektivity po aplikovaní týchto nastavení. Často ťažkopádna práca s údajmi či obsluha niektorých funkcií sa stáva ľahšou a svižnejšou. Používateľ získa lepší osobný pocit z práce s počítačom.

Nastavenia pre Windows 11

Doplnené 2.2.2022.

 • Windows 11 neobsahuje zaškrtávacie polia pre položky na Pracovnej ploche ako aj v Prieskumníkovi. Nemusíme sa nimi zaoberať.
 • Systémový panel zobrazuje stále iba časť položiek. Nie je možné nastaviť zobrazovanie všetkých položiek a ani zákaz kombinovania položiek.
 • Aplikácia Prieskumník neobsahuje Ribbon pás kariet. Je nahradený dynamickými tlačidlami, ktoré sú dostupné podľa aktuálnej pozície v adresárovej štruktúre.
 • Nie je potrebné nastavovať vysoký grafický výkon. Windows 11 je znateľne rýchlejší aj v štandardnej konfigurácii.

Poznatky z používania Windows 11 s čítačom obrazovky nájdete v našo článku “Zmeny vo Windows 11 pre používateľov čítačov obrazoviek”

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.