Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Čítame elektronické dokumenty s použitím mobilnej aplikácie Voice Dream Reader

Súčasná doba priniesla rýchlejšie šírenie informácií. Vzdelávacie materiály pomohli gramotnosti spoločnosti. Napriek flexibilnému internetu patrí k zdrojom informácií náučná literatúra. Bránou do sveta literatúry sa stala kniha. Príchodom počítačov s hlasovým výstupom vznikla možnosť čítať elektronické dokumenty aj k zrakovo postihnutým. Ak zobrazíte digitálny dokument v aplikácii, ktorá je na to prispôsobená, zažijete používateľský komfort pri čítaní. Fanúšikovia mobilných telefónov vyhľadávajú programy spĺňajúce tento účel. Ukážeme si riešenie v podobe platenej appky pre mobilné telefóny od spoločnosti apple. Podporovanými textovými formátmi PDF, EPUB, TXT, DOCX a DOC začalo vznikať komplexné a príjemné riešenie.

Inštalácia, úvodná obrazovka

Voice Dream Reader (VDR) zakúpime v aplikačnom obchode app store. Cena sa pohybuje okolo 25 eur. Napriek vyššej cene môžeme aplikáciu odporučiť. Nákup s app storu prebieha štandardným spôsobom. Dostupné funkcie testujeme na zariadení s operačným systémom iOS 15.5. Test sme realizovali v prostredí aplikácie vo verzii 4.14.12. Po prvom otvorení sa môžeme ocitnúť v prostredí s anglickým jazykom. Jazyk programu vieme zmeniť na češtinu. Nastavenie jazyka zmeníme v systémovej aplikácii nastavenia v časti Voice Dream. Náhradným riešením môže byť zmena poradí jazykov (položka jazyk a region). VDR prekvapí používateľov zaujímavými funkciami. Náročnejší čitatelia preferujú čítanie hlasom na pozadí. Pri používaní výstupu reči zostáva obrazovka zariadenia odomknutá. Po opustení aplikácie alebo zamknutí obrazovky je čítanie neprerušené. Aplikácia reaguje aj na kúzelné poklepanie, ktoré spôsobí pozastavenie a opätovné spustenie čítania. Súčasťou programu sú okrem predvolených hlasov vo voiceovery aj hlasy od spoločností Acapela, Ivona a New Speech. Cena jednotlivých rečových výstupov sa pohybuje okolo päť eur. V češtine sa dá využiť hlas Eliška. Prvým otvorením sme vyzvaní na výber jedného hlasu zdarma. Stačí v príslušnom dialógu vybrať jazyk a následne hlas. My odporúčame vybrať Elišku.

pridávanie dokumentov

Pre pridanie publikácie dodržujeme nasledujúci postup:

 • poklepeme na tlačidlo přidat
 • Zobrazí sa okno pre pridávanie dokumentov a v ňom tlačidlá prohlížeč souború, schránka a další
 • Ak chceme pridať súbor uložený v iCloud úložisku klikneme na prohlížeč souború, vyberieme podporovaný dokument poklepaním, potvrdíme hlášku o zaradení knihy do knižnice a odklepneme tlačidlo hotovo.
 • Otvorením schránky sa ocitáme v textovom poli, kde je možné napísať alebo vložiť text ľubovoľnej dĺžky, ktorý je potvrdením tlačidla uložit pridaný ako nový dokument
 • Rozkliknutím tlačidla další sa ocitáme v ponuke ďalších aplikácií. Môžeme si vybrať medzi Dropboxom, Google diskom či inými menej používanými programami. Stačí na vypnutý zdroj poklepať čím sa zapne. V prípade Google disku sme vyzvaní na prihlásenie do služby. Následne sa disk zobrazí na obrazovke vyššie. Ak sme si nejaký zdroj vybrali, uvidíme ho tak, ako ho poznáme na počítači. Stačí vybrať podporovaný súbor a tlačidlom stáhnout spustiť jeho import.

Ďalšie možnosti importu dokumentov

Posledným neuvedeným tlačidlom v ponuke zdroje obsahu je skener. Umožňuje skenovať a ukladať knihy vo formátoch PDF a TXT. VDR dokáže uložiť web-stránku ako PDF, ktoré sa zobrazí medzi titulmi. Opísanú možnosť nájdeme v prehliadači poklepaním na tlačidlo zdieľať. Webové sídlo vieme pridať medzi zdroje obsahu. Kliknutím na takúto stránku sa sídlo otvorí priamo v čítačke. Stačí nájsť podporovaný súbor, poklepaním na názov spustiť jeho stiahnutie a potvrdiť hlášku o zaradení knihy medzi tituly. Poklepaním na tlačidlo přidat stránku sa otvorí dialóg obsahujúci dve textové polia. Prvé vyplníme názvom(zadaný názov sa zobrazí medzi zdrojmi), druhé presnou adresou webového sídla obsahujúcou https. Klikneme na tlačidlo uložit, čím operáciu potvrdíme. Výsledok je k dispozícii medzi pridanými zdrojmi. Program dokáže prijať zdieľaný súbor z inej aplikácie. Je úplne jedno, či ide o súbory, APKU knihy na iPhone alebo inú možnosť. Stačí v príslušnej aplikácií vybrať tlačidlo zdieľať a z ponúknutých volieb vybrať Voice Dream. Ak sa voľba Voice Dream v možnostiach zdieľania nenachádza, vyberieme v ponuke zdieľania tlačidlo viac, čím sa položka aktivuje.

Zobrazenie knižnice

Pridané dokumenty tvoria najviac miesta hlavnej obrazovky. Opísaný priestor nazývame knižnica. Knihy sú predvolene zobrazené formou zoznamu. Medzi publikáciami prechádzame švihaním vpravo a vľavo. Pri autorských dielach dokážeme vyvolávať príslušné akcie. Do zoznamu akcií patrí smazat (vymaže dielo), presunout do zložky (vyberieme priečinok, do ktorého bude kniha presunutá), seznam čtení (pridá titul do špeciálneho PLAYLISTU – vysvetlíme nižšie), další (ďalšie možnosti – v ponuke sa nachádzajú tlačidlá označit, vrátit se na začátek, přejmenovat,zrušit – funkcie sú zrejmé). Švihaním nahor a nadol vyvolávame príslušné akcie publikácie. Ich zoznam zobrazíme trojitým poklepaním jedným prstom. V zobrazení mriežky švihanie nahor a nadol pri dokumentoch nie je možné.

triedenie dokumentov

V knižnici sú zobrazené všetky nami pridané knihy. Počet titulov zmenšujeme filtrovaním. Prvým predvoleným triediacim prostriedkom je filter všetky položky. Druhým filtrom zobrazíme e-knihy pridané v zozname čítania. Poradie e-kníh v tomto zozname je možné meniť. Usporiadanie publikácií v zozname je veľmi dôležité. Podľa poradia sa dokumenty v zozname prehrávajú a prehrané odstraňujú. E-knihám môžeme prideľovať aj ďalšie filtre. Odporúčame vyskúšať filtrovať podľa označenia, prečítania, zaradenia do priečinka a stiahnutého zdroja.

Poradie dokumentov

Ďalšou pro funkciou, ktorú apka ponúka, je zmena poradia dokumentov ukázaných na obrazovke. Ak máte na displeji veľké množstvo kníh a sami sa v nich nevyznáte, skúste použiť vyhľadávanie.

nastavenia

Obsahujú prekliky na už opísané položky. Zaujímavou funkciou je synchronizácia knižnice s iCloudom.

Poďme konečne čítať

Po otvorení knihy sa nachádzame na obrazovke obsahujúcej možnosti čítania. Horná časť obrazovky je venovaná niekoľkým ponukám. V strede displeja sa nachádza text otvorenej e-knihy. Poslednými položkami v spodnej časti apky sú percentuálne údaje o práve prečítanej knihe.

Práca s dokumentom

Naspäť do knižnice sa dostaneme gestom späť alebo použitím tlačidla knihovna. Nasledujúce prvky tvoria ponuky dokument, ovládací prvky, nastavení zvuku a nastavení vzhledu. Ponuky obsahujú nasledujúce položky: dokument:

 • exportovat púvodný soubor– otvorí systémový dialóg na zdieľanie súboru
 • exportovat celý text– vytvorí z naformátovaného dokumentu textový
 • Exportovat zvýraznení – v prehľadnej forme nazdieľa nami vytvorené záložky či poznámky
 • Upravit – možnosť zmeniť názov titulu

Ovládací prvky:

 • režim čtení – určuje, kedy má apka prestať čítať. Z možností sa určite niečo nájde aj pre vás: přestat číst na konci dokumentu, přestat číst na konci věty, po dočtení pokračovat na další dokument, zopakovat dokument,čtení posunem prstu.
 • časovač spánku – nastavíme čas, po ktorom čítanie skončí (predvolené hodnoty sú 15 min, 30 min, 45 min, 60 min) – následne časovač spustíme

Nastavení ovládacích prvkú:

 • Při čtení automaticky přepnout text do režimu celé obrazovky – zobrazí text knihy na celej obrazovke
 • zobrazovat hlavičku a patičku v rozložení přes celou obrazovku – ukáže popísané položky na displeji
 • zobrazovat tlačítka pro přechod na předchozí a následujícií dokument – medzi prvky pribudnú tlačidlá so zrejmými funkciami
 • povolit přepínaní rozložení posunem prstu na okraji displeje – umožňuje meniť rozloženie vybraných položiek počas čítania
 • nastavení akcií na sluchádkách – odporúčame nechať v pôvodnom stave

Nastavení zvuku:

 • Rychlost čtení – mení počet prečítaných slov za minútu hlasom na pozadí (nevzťahuje sa na čítač obrazovky) (meníme švihaním prsta nahor/nadol od tlačidla nastavení audia) (väčšia rýchlosť v porovnaní s VO) (možnosť nastaviť aj pri audio knihách)
 • Jazyk dokumentu – zmenou jazyka zmeníme ponuku dostupných hlasov
 • Hlas – v ponuke sa nachádzajú aj zakúpené rečové výstupy
 • Pokročilá nastavení zvuku – ponuka ďalších nastavení, ktorými sa nebudeme príliš zaoberať
 • Slovník výslovnosti – možnosť pridať nesprávne čítaný výraz s jeho správnym znením
 • Ďalšie nástroje na správu hlasov –voľba pridať alebo spravovať hlasy

Nastavení vzhledu: Posledná ponuka zobrazujúca nastavenie písma, farby a ďalších vizuálnych parametrov. Nie všetky pomôžu slabozrakému, ktorý sa s nimi hrá. Vzhľadom na rozsiahlosť článku ich nebudeme podrobne popisovať.

Zobrazenie textu

Poďme sa pozrieť do stredu displeja. Nájdeme text, zobrazený ako jeden prvok. Môžete spustiť plynulé čítanie a započúvať sa. Vy už poznáte pohodlnejší spôsob. Kliknite na tlačidlo spustit a je to. Ak vybraný hlas nevyhovuje, rýchlo si hozmeníme. Magickým gestom čítanie pozastavíme alebo spustíme. Teraz si môžeme slobodne prezerať plochy a aplikácie nášho smartfónu. Odpovieme na FaceBooku, prečítame si emaily, zamkneme obrazovku. V prípade, že čítanie omrzí stačí pozastaviť. Aplikácia si pamätá presnú pozíciu v e-knihe. Nemusíme ani pridávať záložky tlačidlom pridat záložku. V prípade, že si chceme určité miesto označiť to môže byť dobrá voľba. Švihaním nadol a nahor od tlačidla spustiť sa presúvame o 15 sekúnd vpred alebo späť. Úsek, o ktorý sa chceme posúvať meníme švihaním prsta na prvku jednotka navigace. Druhá alternatíva je vykonať trojité klepnutie jedným prstom a zobraziť všetky možnosti. Z toho vyplýva, že sa môžeme pohybovať po nadpisoch (EPUB dokumenty), záložkách, zvýrazneniach, stranách (PDFKÁ). Ak 15 sekúnd nestačí presunieme sa o 30 či 60 sekúnd. Nadpisy, záložky a zvýraznenia zobrazíme kliknutím na prvok s rovnomenným názvom. Rovnako užitočné je určitú časť textu označiť. K označenému textu pohodlne pridáme poznámku či záložku. Odporúčame vyskúšať označený text zdieľať alebo vyhľadať výraz na internete. Posledné prvky nás informujú o dĺžke knihy alebo časti v percentách, ktorú sme z publikácie prečítali.

Počúvame audio knihy

Aplikáciu odporúčame používať ako prehrávač súborov MP3, MP4 a ZIP. Audio knihy je možné importovať už popisovanými spôsobmi. Usporiadanie prvkov na obrazovke je rovnaké. Tlačidlo nastavení vzhledu sa stáva neaktívnym. V nastaveniach audia je možné zmeniť rýchlosť nahrávky. Miesto s textom nahrádza zoznam zvukových súborov. Čítačka prehráva stopy podľa poradia. Poklepaním na súbor spustíme prehrávanie. Následne sa kurzor presunie na tlačidlo pauza. Aj pri počúvaní audio kníh môžeme použiť kúzelné klepnutie.

Záver

Pre mobilný telefón iPhone je problém podobnú aplikáciu nájsť. Vďaka tomuto riešeniu máme možnosť čítať prístupnú literatúru na iPhone. Netreba pre tento účel zapínať počítač.

Zdroje:

Voice Dream Reader domovská stránka
Voice Dream Reader v Google PLAY – neobsahuje všetky funkcie čo pre iOS, aktuálne ju nájdete pod iným názvom
VDR v APP STORE

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.