Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Eye-D Pro – viac užitočných funkcií v jednom

Eye-D Pro je aplikácia, ktorá ponúka nevidiacim a slabozrakým používateľom viaceré užitočné funkcie. Môžeme prostredníctvom nej zistiť svoju aktuálnu polohu, využiť funkciu Around me, ktorá vyhľadáva najbližšie umiestnené obchody, reštaurácie, zastávky, bankomaty a ešte oveľa viac. Ďalej ponúka rozpoznanie objektov a textu na obrázku či prístupný fotoaparát. Je plne prístupná, no jej prostredie je v anglickom jazyku. Aplikácia je platená. Jednorazovo za ňu zaplatíme 8 €. Poďme si teda jej funkcie predstaviť bližšie.

Inštalácia a prvé spustenie

Aplikácia je štandardne dostupná v Obchode Play pre zariadenia s Androidom a pod názvom Eye-D v Appstore pre zariadenia so systémom iOS. My ju testujeme na telefóne Samsung A51 s Androidom 10 a čítačom TalkBack. Vývojár nás priamo upozorňuje na to, že budeme zároveň aj testermi aplikácie, čo bude zahŕňať aj beta verzie. To sú vývojárske verzie, ktoré nemusia vždy fungovať spoľahlivo. Po nainštalovaní a prvotnom spustení nás aplikácia v angličtine informuje o tom, že zhromažďuje informácie o polohe na poskytovanie niektorých funkcií, ktoré sú s ňou prepojené. Takisto sa treba do aplikácie prihlásiť. To zdôvodňujú ľahšou komunikáciou s technickou podporou v prípade problémov. O tom si každý z nás môže myslieť svoje. Ak sme ochotní podmienky prijať, poklepeme na tlačidlo „Agree and Continue“ (prijať a pokračovať). Na druhej obrazovke sa musíme prihlásiť. My sme mali na výber z dvoch možností a to buď Google účet (označený priamo našou konkrétnou e-mailovou adresou), alebo Pridať účet. Ak si zvolíme ponúknutý účet, stačí sa naň prešvihať prstom, poklepať naň a potvrdiť tlačidlom OK. Odporúčame využiť predvolený účet, pretože podľa všetkého aplikácia ponúka ten, s ktorým sme prihlásení v Obchode Play. Po úspešnom prihlásení sa dostávame už priamo do aplikácie, kde na nás ešte vyskočí hlásenie, že namiesto máp od Googlu používajú Here Mapy. Toto hlásenie zatvoríme poklepaním na tlačidlo „Don’t show this again“ (Už nezobrazovať).

Prostredie aplikácie

Je rozdelené do deviatich akoby dlaždíc usporiadaných vždy dve vedľa seba. Odporúčame sa po nich presúvať švihaním prsta. Je to v tomto prípade jednoduchšie ako učiť sa, kde sa ktorá voľba nachádza. TalkBack ich neohlasuje ako tlačidlá či odkazy, ale na ich potvrdenie vždy slúži poklepanie. Máme teda na výber z nasledujúcich možností: Accesible camera (prístupný fotoaparát), Where am I (Kde som) – zistí aktuálnu polohu, Around me (v mojom okolí) – vyhľadá rôzne miesta v našom okolí, See object in image (rozpoznaj objekt na obrázku) – slúži na rozpoznanie predmetu vyfoteného na fotografii, Read text in image (čítaj text na obrázku) – po vyfotení rozpozná a prečíta text, Read text offline (čítaj text offline) – číta text bez pripojenia na internet, Favourite places (obľúbené miesta) – tu sú uložené všetky miesta, ktoré sme si pridali do obľúbených, COVID-19 News (COVID-19 novinky), Eye-D market – slúži na zakúpenie si rôznych rozšírení (v súčasnej dobe sú tam len 3), Contact us (kontaktujte nás) – technická podpora, kde môžeme využiť živý chat, telefonát alebo e-mail. Poslednou dlaždicou je Exit – slúži na ukončenie aplikácie.

Stručne si popíšeme všetky možnosti, zameriame sa však podrobne na tie z nášho pohľadu najpodstatnejšie a najužitočnejšie.

Where I am (Kde som)

Najprv jedna technická poznámka týkajúca sa všetkých prvýkrát otváraných funkcií – vždy treba odsúhlasiť požadované povolenia poklepaním na tlačidlo Povoliť. Pri povolení prístupu k polohe je vhodné poklepať na tlačidlo Povoliť iba pri používaní aplikácie. Kde som, ako už názov napovedá, slúži na zistenie našej aktuálnej polohy. Po poklepaní na túto funkciu a odsúhlasení prístupu k polohe sa aplikácia pokúsi zistiť našu presnú polohu. Výsledky sa zobrazia na obrazovke, kde nám okrem presnej adresy aplikácia oznamuje aj nasledujúce informácie.

 • Accuracy – presnosť – je udávaná v metroch
 • Current adress – aktuálna adresa, kde sa práve nachádzame. Treba priznať, že aj vzhľadom na to, že sme aplikáciu testovali vnútri, určila polohu úplne presne.
 • nasledujú 3 tlačidlá:
  • Click to refresh your current location and landmarks – po poklepaní naň obnovíme určovanie polohy a orientačných bodov.
  • Click to share your location with others – slúži na zdieľanie polohy, ak ju potrebujeme niekomu poslať. Po potvrdení tlačidla sa dostaneme na všetky možné spôsoby zdieľania – e-mail, správy, ak používame WhatsApp a iné komunikačné aplikácie. Informácie o polohe si môžeme aj skopírovať, dokonca aj uverejniť na Twitteri, čo odporúčame neskúšať z bezpečnostných dôvodov.
  • Add to favourite places – uložiť do obľúbených, ak to potrebujeme. Takto uložené adresy potom nájdeme po poklepaní v hlavnom menu na Favourite places.
 • Poslednými informáciami na obrazovke s polohou sú orientačné body. V našom prípade to vyhľadalo všetky potoky, ktoré tečú v blízkosti. Bohužiaľ, vzhľadom na situáciu nemáme možnosť otestovať túto funkcionalitu aj inde.

Around me

Tu si môžeme vyhľadať miesta, ktoré sú v našom okolí. Môžeme takto hľadať bankomaty, obchody, nemocnice, stravovacie zariadenia, kiná, náboženské miesta (nielen kostoly) a podobne. Hneď na vrchu obrazovky sa nachádza posuvník, ktorým si meníme vzdialenosť, do akej sa majú miesta hľadať. Ako východzia vzdialenosť je nastavených 500 metrov. Na posuvníku je to 0 percent. Ak posunieme posuvník na 100 percent, miesta môžeme vyhľadávať až do vzdialenosti 5500 metrov. Pod ním sa nachádza tlačidlo Search (Hľadať). Tu môžeme zadať miesto alebo kategóriu, ktorú hľadáme. No a pod ním sú všetky kategórie miest, ktoré môžeme vyhľadávať. Sú to ATM (bankomat), Buss station (autobusová stanica), Bank (banka), Cinema (kino), Food (jedlo), Hospital (nemocnica), Shops (obchody), Hotels (hotely), Petrol station (čerpacia stanica), Restrooms (ako preklad nám našlo toalety) a Religious places (nábožensky významné miesta). Uvedieme niekoľko praktických skúseností. Dali sme vyhľadávanie obchodov v okolí. Vieme, že v našej blízkosti sa nachádzajú 2, aplikácia však našla iba 1 z nich. Takisto ak sme zväčšili rozsah hľadania a dali sme vyhľadať reštaurácie, aplikácia nejaké našla. Tretie praktické zistenie sa týka vyhľadávania nemocníc. Aplikácia zrejme berie do úvahy nielen nemocnice, ale aj ambulancie v okolí. No a posledný praktický príklad vyhľadávania – v obci máme kostol, ktorý v predchádzajúcich verziách aplikácie našlo, no v súčasnej nie. Výsledky vyhľadávania sú zoradené pod sebou a presúvame sa po nich švihaním prsta. Ak sa k niektorej z vybraných možností chceme nechať navigovať, poklepeme na ňu. Otvorí sa obrazovka so základnými informáciami, teda názvom a vzdialenosťou v metroch a dvomi tlačidlami. Jedno je Add to favourite places (pridať do obľúbených miest) a druhé je Click to start Google Maps navigation. Tomu pravdupovediac nerozumieme vzhľadom na to, že nás hneď po prvom spustení upozorňujú na to, že používajú inú mapovú službu. Po poklepaní na toto tlačidlo sa už dostávame do prostredia máp, aplikácia totiž neponúka navigáciu priamo v jej vlastnom prostredí.

Read text in image a Read text offline

Read text in image poznáme už z iných konkurenčných aplikácií. Funkcia nie je taká pokročilá ako napríklad u aplikácie Envision. Aj tak je však veľmi spoľahlivá. Po poklepaní na túto voľbu nás aplikácia upozorňuje, že treba švihnúť prstom raz smerom doprava, aby sme spustili fotoaparát. Potom už len namierime telefón na text, ktorý chceme rozpoznať a kdekoľvek na displeji poklepeme. Aplikácia nás pri fotení nenavádza žiadnymi pokynmi, ako to robí už recenzovaný Lookout od Googlu, ani neponúka možnosť pracovať s textom ako Envision. Po vyfotení sa výsledok na krátku chvíľu zobrazí na displeji telefónu. Potom sa ako keby skryje do spodnej tretiny displeja, kde však naďalej zostáva. Môžeme si ho tak znova prečítať, to je ale všetko. Na tejto funkcii oceňujeme jej jednoduchosť a často väčšiu presnosť ako u iných aplikácií a takisto to, že nemusíme pre vyfotenie hľadať špeciálne tlačidlo. Veľká škoda je, že v prípade dokumentu aplikácia nenavádza používateľa, aby bola viditeľná celá strana. Preto sa môže stať, že vám bude chýbať časť textu.

Read text offline by malo slúžiť na to, že sa aplikácia pokúsi analyzovať text bez pripojenia na internet. Výsledok je však veľmi nepresný, skôr by sme povedali nepoužiteľný. Dokonca nezostáva ani na displeji, teda si ho nemôžeme znova prečítať.

Ak by ste si túto funkcionalitu chceli rozšíriť, z Eye-D marketu sa dá zakúpiť Advanced OCR, kde potom môžete text uložiť a aj zdieľať. Rozšírenie stojí 33 € a my sme ho netestovali.

Accesible camera a See object in image

Po poklepaní na funkciu Accessible camera sa dostaneme do úplne jednoduchého prostredia fotoaparátu, ktoré obsahuje iba 3 tlačidlá v spodnej časti displeja. Sú to:

 • Open gallery – otvoriť galériu. Pozor, neotvorí tú klasickú galériu, ktorú má každý telefón. Aplikácia má svoju vlastnú.
 • Take picture – vyfotiť. Na rozdiel od rozpoznávania textu tu už treba nájsť švihaním konkrétne tlačidlo. Nachádza sa v strede dolnej časti displeja.
 • Switch to front / back camera – prepínanie na zadný / predný fotoaparát

Po vyfotení fotografie nás aplikácia vyzve, aby sme fotografiu pomenovali. Švihaním nájdeme editačné pole, potvrdíme poklepaním, napíšeme názov a poklepeme na tlačidlo Rename. Až potom sa fotka uloží do galérie aplikácie. V galérii potom máme ku každému obrázku 3 možnosti: View (zobraziť), Share (zdieľať) a Delete (odstrániť). Vyfotená fotografia zo zadného fotoaparátu je vo veľkosti 1 MB, čo je to najmenšie možné rozlíšenie, aby bola fotografia primerane kvalitná aj pre vidiaceho človeka.

Funkcia See object in image by mala rozpoznať vyfotený objekt na obrázku. Nech sme sa však snažili akokoľvek, aplikácia ani raz vyfotený predmet nerozpoznala. V predchádzajúcich verziách sme ju používali a fungovala primerane spoľahlivo. Vedela napríklad rozpoznať obraz a nedetegovala ho iba ako rám oproti Lookoutu, ktorý má podobnú funkciu. Teraz je však z nášho pohľadu nepoužiteľná.

COVID-19 News

Túto funkciu zmienime len úplne okrajovo. Po poklepaní na ňu by sa mali zobraziť najnovšie články spojené s koronavírusom. Pôvodne sme predpokladali, že sa zobrazia buď články iba v anglickom jazyku, prípadne nesúvisiace so Slovenskou republikou. Zobrazili sa však články v slovenčine, čo je výborné, avšak nesúvisiace s koronavírusom. Týkal sa ho až približne ôsmy článok v poradí.

Záver

Eye-D Pro je aplikácia, z ktorej máme nakoniec rozpačitý pocit. Je úplne prístupná, všetky prvky odčítač spoľahlivo oznamuje. Avšak niektoré funkcie sa oproti predchádzajúcim verziám o dosť zhoršili. Použiteľný je prístupný fotoaparát, čo sa aj nevidiacemu človeku sem-tam hodí. Spoľahlivo funguje určovanie polohy a jej zdieľanie, čo sa takisto môže zísť, ak by sme napríklad niekde zablúdili. Vieme si predstaviť aj vyhľadávanie rôznych miest v okolí. Bohužiaľ, navigáciu na dané miesto sme nemali možnosť otestovať. Podobnú funkciu ponúka aj aplikácia Lazarillo, ktorej recenzia vyšla v českom časopise Téčko. Rozpoznávanie textu je síce veľmi jednoduché oproti iným aplikáciám, avšak je to asi najužitočnejšia funkcia. Je vo väčšine prípadov presná a spoľahlivá, hoci neponúka žiadne možnosti práce s rozpoznaným textom. Je na vás, či budete chcieť za aplikáciu, ktorá môže byť aj v beta verzii a nemáte to ako ovplyvniť, zaplatiť 8 € a dúfať, že všetky funkcie pôjdu podľa vašich predstáv. S rozpoznávaním scén je na tom Lookout od Googlu lepšie. Na okamžité rozpoznávanie textu zasa oveľa lepšie poslúži Envision, ktorý je prepracovanejší avšak aj drahší. Predpokladáme, že by sa funkcionalita zlepšila po zakúpení platených doplnkov, ako je Advanced OCR, PDF reader či Color reader, avšak potom by už celková cena aplikácie dosť stúpla.

Odkazy na recenzie spomínaných aplikácií

Google Lookout: https://blindrevue.sk/google-lookout-aplikacia-na-rozpoznavanie-predmetov-vo-vasom-okoli/

Recenzia aplikácie Envision: https://blindrevue.sk/asistencne-aplikacie-v-mobilnych-telefonoch-1-seeing-ai-envision-ai/

Lazarillo: http://www.tyflokabinet.cz/index.php/clanky/tecko/lazarillo

Jeden komentár

 1. Peter
  Peter 3. februára 2021

  V Eye-D Pro je možné si predvoliť ako jazyk rozhrania aj češtinu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.