Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Lightning – prístupný kalendár pre Mozilla Thunderbird

Pri organizovaní svojho času často siahneme po rôznych aplikáciách zameraných na evidenciu udalostí a úloh viažucich sa k určitému dátumu a času. Ide o rôzne organizéry či kalendáre s možnosťou evidencie záznamov k príslušným dňom. Jednou z takýchto aplikácií je aj doplnok do populárneho emailového klienta Mozilla Thunderbird. Doplnok je vyvíjaný priamo spoločnosťou Mozilla. Rozšírenie sa nazýva Lightning a je súčasťou inštalácie Thunderbirdu. U starších verzií nebol zaradený priamo do inštalácie a bolo nevyhnutné ho nainštalovať ako doplnok. Vývoj rozšírenia zastrešuje Mozilla Calendar project. Lightning prináša do Thunderbirdu funkcie kalendára s možnosťou evidovania udalostí a úloh ako aj funkcie na obsluhu záznamov. V predchádzajúcich verziách bola prístupnosť Lightningu slabá. Až v najnovšej verzii (testovali sme verziu 6.2) je prístupnosť na takej úrovni, že je možné kalendár používať aj s čítačom obrazovky. Náš test sme vykonali v konfigurácii Thunderbird 60.0, Lightning 6.2 a NVDA 2018.2.1. Lightning sme inštalovali zo stiahnutého súboru ako rozšírenie Thunderbirdu cez funkciu Správca doplnkov. Po nainštalovaní je kalendár integrovaný do Thunderbirdu. Jeho funkcie nájdeme na viacerých miestach. V hlavnej ponuke pribudla samostatná skupina „Udalosti a úlohy“ obsahujúca funkcie na zobrazenie záložky Kalendára či Úloh, ako aj ďalšie funkcie viažuce sa k udalostiam a úlohám. Ďalšie funkcie nájdeme v ponuke Zobraziť > Nástroje, ako aj v kontextovej ponuke na správach.

Nastavenie kalendára

Kalendár umožňuje prispôsobenie funkcionality používateľským preferenciám. Nastavenia sú sústredené do položky Kalendár v Možnostiach Thunderbirdu. Priamo k týmto nastaveniam sa dostaneme aktiváciou položky z hlavnej ponuky Nástroje > Možnosti doplnkov > Lightning. Nastavenia sú rozdelené do štyroch záložiek: – Všeobecné – nastavenie formátu dátumu, časové pásmo, počet dní na paneli dnes, predvolená dĺžka trvania udalosti či úlohy, predvolený typ záznamu, zvýšenie farebného kontrastu pre zjednodušenie ovládania; – Upozornenia – výber zvukového signálu pri upozornení, časové parametre upozornenia; – Kategórie – zoznam druhov udalostí či úloh s možnosťou ich evidencie; – Pohľady – určenie začiatku týždňa, pracovných dní, začiatku konca pracovného dňa, počet týždňov v týždennom pohľade.

Udalosti a úlohy

Hlavnou pridanou hodnotou kalendára je evidencia udalostí a úloh k jednotlivým dňom. Tie môžeme evidovať priamo v zobrazení kalendára či Úloh na príslušných záložkách. Druhou možnosťou je konverzia doručenej správy na udalosť či úlohu. Konverziu vykonáme voľbou príslušnej položky v kontextovej ponuke zobrazenej na konkrétnej správe. Po jej zvolení je zobrazený dialóg na pridanie novej udalosti či úlohy s predvyplnenými hodnotami získanými z príslušnej správy. Ako názov udalosti sa vloží predmet správy, ako popis udalosti telo správy a ako dátum začatia udalosti je vložený dátum doručenia správy. Máme možnosť zmeniť všetky predvyplnené atribúty a vyplniť aj tie, ktoré nemajú vyplnenú žiadnu hodnotu. Záznam uložíme klávesovou skratkou Alt+U, alebo stlačením Esc sa pokúsime zatvoriť dialógové okno. Pritom budeme vyzvaní na potvrdenie uloženia či zahodenia záznamu. Po zaevidovaní je záznam uložený do zoznamu udalostí alebo úloh. Konverziu môžeme uskutočniť aj v opačnom smere. Na konkrétnej úlohe zvolíme z kontextovej ponuky položku Konvertovať na emailovú správu. Otvorí sa dialógové okno s novou emailovou správou a my už iba vyplníme chýbajúce údaje. Novú udalosť či úlohu môžeme zaevidovať aj v zozname udalostí či úloh na záložke Kalendár alebo v zozname úloha na záložke Úlohy. K dispozícii sú aj klávesové skratky pre jednotlivé funkcie: Ctrl+u – nová udalosť, Ctrl+h – nová úloha.

Záložka kalendár

Obsah kalendára zobrazuje záložka Kalendár. Zobrazíme ju voľbou rovnomennej položky z hlavnej ponuky v časti Udalosti a úlohy alebo klávesovou skratkou Ctrl+Shift+c. Obsah záložky tvorí zobrazenie kalendára s možnosťami jeho prepnutia medzi mesiacmi, rokmi, prechodu na dnes a presunu o mesiac dozadu či dopredu. Následne sa zobrazujú pohľady na evidované udalosti a úlohy. Zoznam udalostí je zobrazovaný s ohľadom na zvolené časové obdobie vo výberovom poli a zadaný filtračný text. Zoznam úloh sa zobrazuje s ohľadom na zvolené časové obdobie: aktuálny deň, jeden deň, týždeň, viac týždňov či mesiac. Máme možnosť presúvať sa v čase po mesiacoch dopredu a dozadu. V zozname sú zobrazované nedokončené úlohy. Pre zobrazenie aj dokončených úloh označíme rovnomennú voľbu. Ak sa nachádzame v zozname udalostí, máme k dispozícii funkcie dostupné z kontextovej ponuky: nová udalosť, nová úloha, predchádzajúci mesiac, nasledujúci mesiac, kopírovať, vystrihnúť a prilepiť. Pre prácu s úlohami sú k dispozícii nasledujúce funkcie v kontextovej ponuke:

  • Otvoriť úlohu – úprava existujúcej úlohy;
  • Nová úloha – pridanie novej úlohy;
  • Kopírovať, Vystrihnúť, Prilepiť, Odstrániť či Filtrovať úlohu;
  • Označiť ako dokončenú;
  • Stav – zmeniť stav úlohy;
  • Priorita – zmena priority úlohy;
  • Odložiť úlohu – definovanie intervalu odloženia;
  • Kalendár – zmena kalendára;
  • Konvertovať – konverzia na udalosť alebo na emailovú správu.

Za zoznamom úloh sa nachádza editačné pole, pre ktoré čítač neoznamuje žiaden popis. Toto pole slúži na pridanie pripomienky. Napíšeme text a stlačíme Enter. Zobrazí sa dialógové okno, v ktorom môžeme pripomienku odložiť o interval, zrušiť pripomienku alebo celý zoznam pripomienok. Ak stlačíme tlačidlo Podrobnosti, vygeneruje sa nová úloha s názvom, ktorý tvorí nami zadaný text. Máme možnosť doevidovať všetky údaje úlohy a uložiť ju. Na záložke Kalendár sa pohybujeme tabulátorom. V zozname udalostí či úloh alebo vo výberových poliach prechádzame položky orientačnými šípkami. Voľby potvrdzujeme stlačením Enter. Na záložke sa vyskytujú aj niektoré položky, ktoré čítač oznamuje ako neznámi (NVDA) alebo mlčí (JAWS).Zdá sa však, že funkcionalita kalendára sa dá používať s čítačom aj napriek tomu.

Záložka Úlohy

Obsah záložky tvorí zobrazenie kalendára a zobrazenie všetkých evidovaných úloh s možnosťou ich administrácie. Záložku zobrazíme voľbou príslušnej položky z hlavnej ponuky v časti Udalosti a úlohy alebo klávesovou skratkou Ctrl+Shift+d. V časti zobrazenia kalendára je záložka rovnaká (obsahovo aj funkčne) so záložkou Kalendár. V prehľade úloh máme možnosť zobrazovať úlohy podľa ich typu či stavu, príslušnosti ku kalendáru, alebo zhodnosťou s filtračným textom. V zozname úloh sa pohybujeme orientačnými šípkami nahor alebo nadol. Záložka zobrazuje pre jednotlivé úlohy označené v zozname ich detailné údaje. K týmto údajom sa dostaneme stláčaním tabulátora zo zvolenej úlohy v zozname úloh. Pre prácu s úlohami sú dostupné funkcie popísané v predchádzajúcej kapitole s popisom záložky Kalendár. Zobrazenie obsahu na záložkách Kalendár či Úlohy je možné aj voľbou príslušných položiek v Hlavnej ponuke v časti Zobraziť. Tie sú aktívne, iba ak sa nachádzame na jednej zo záložiek Kalendár alebo Úlohy. Rovnako ako na záložke Kalendár, aj na záložke Úlohy sa nachádzajú položky, ktoré nie sú čítané čítačom. Funkcionalitu pre úlohy je však možné používať v plnej miere aj napriek tomu.

Kalendáre

Rozšírenie Lightning umožňuje evidovať a spravovať viacero kalendárov. Hneď po inštalácii je dostupný jeden kalendár s názvom Domov. Ďalšie kalendáre zaevidujeme použitím funkcie Nový>Kalendár v hlavnej ponuke v časti Súbor. Po aktivácii funkcie sa zobrazí dialógové okno s výberom či ide o kalendár na lokálnom počítači alebo na sieti. Následne zadáme názov kalendára a označíme či majú byť preň dostupné pripomienky. Úspešné dokončenie evidencie je oznámené aplikáciou. Po zaevidovaní kalendára je daný kalendár dostupný pri prehľadoch udalostí a úloh, ako aj pri evidovaní nových záznamov. Pri položkách s kalendárom máme možnosť orientačnými šípkami zvoliť požadovaný kalendár.

Pripomienky

Pre udalosti a úlohy umožňuje Lightning definovať aktiváciu pripomienky. Pripomienka sa zobrazí v definovanom čase pred termínom. Parametre pripomienok definujeme priamo na danej udalosti. Ak ich nezadefinujeme, riadia sa globálnymi pravidlami definovanými v možnostiach kalendára. Pri zobrazení pripomienky je prehraný krátky zvuk. Pripomienka sa zobrazuje v samostatnom dialógovom okne.

Záver

Rozšírenie Lightning pridávajúce funkcionalitu kalendára do Thunderbirdu je dobrou voľbou pre evidenciu udalostí a úloh. Ak používame emailového klienta ako primárnu aplikáciu pre prácu so správami, osvojenie si práce s kalendárom bude záležitosťou krátkeho času. Drobné nedostatky v prístupnosti trochu znepríjemňujú prácu s kalendárom, no dúfame, že sa v ďalších verziách aj toto odstráni.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.