Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

LosslessCut bezstratové a efektívne strihanie audio a video súborov pre Windows aj Linux

Web stránka projektu o aplikácií LosslessCut uvádza: „Cieľom programu LosslessCut je byť dokonalým multiplatformovým grafickým používateľským rozhraním FFmpeg na extrémne rýchle a bezstratové operácie s videom, zvukom, titulkami a inými súvisiacimi mediálnymi súbormi. Hlavnou funkciou je bezstratové orezávanie a strihanie video a audio súborov, čo je skvelé na šetrenie miesta hrubým strihaním veľkých video súborov zhotovených z videokamery, GoPro, dronu atď. Umožňuje rýchlo extrahovať dobré časti z vašich videí a zbaviť sa gigabajtov dát bez toho, aby ste museli robiť pomalé opätovné kódovanie, a tým stratiť kvalitu. Alebo môžete do videa pridať hudbu alebo titulkovú stopu bez toho, aby ste museli kódovať. Všetko je extrémne rýchle, pretože sa vykonáva takmer priame kopírovanie dát, poháňané programom FFmpeg, ktorý vykonáva všetku hrubú prácu.“ Aplikácia, je vďaka množstvu klávesových príkazov a správnemu prístupu, vhodná aj pre používanie s čítačom obrazovky. Uvádzame jej popis a postup práce pri strihaní audio súborov.

Stiahnutie a spustenie

Aplikáciu nájdeme na GitHub-e stránke projektu LosslessCut / GitHub. Nájdeme tu popis aplikácie ako aj súbory na stiahnutie pre jednotlivé platformy. Pre operačný systém Windows aktivujeme odkaz zip. Uložený súbor rozbalíme do cieľového priečinka. Aplikáciu LosslessCut ** spustíme aktiváciou súboru **LosslessCut.exe. Aplikácia je dostupná pre inštaláciu aj vo Windows obchode LosslessCut v Microsoft store.

Funkcie

 • Bezstratové strihanie väčšiny formátov videa a zvuku
 • Inteligentný strih (experimentálne)
 • Bezstratové vystrihnutie častí videa/audia (na vystrihnutie reklám atď.)
 • Bezstratová zmena poradia segmentov videa/audia
 • Bezstratové spájanie/konkatenácia ľubovoľných súborov (s rovnakými parametrami kodekov, napr. z rovnakej kamery)
 • Bezstratová úprava toku
 • Kombinácia ľubovoľných stôp z viacerých súborov (napr. pridanie hudobnej stopy alebo stopy s titulkami do videosúboru)
 • Odstránenie nepotrebných stôp
 • Nahradenie alebo opätovné kódovanie len niektorých stôp
 • Extrahovanie všetkých stôp zo súboru (extrahovanie videa, zvuku, titulkov, príloh a iných stôp z jedného súboru do samostatných súborov)
 • Dávkové zobrazenie na rýchlu prácu s viacerými súbormi
 • Pracovný postup pomocou klávesových skratiek
  • Bezstratový remux videa/audia do akéhokoľvek kompatibilného výstupného formátu
 • Snímanie snímok v plnom rozlíšení z videí vo formáte JPEG/PNG
 • Manuálne zadávanie časov strihu
 • Použitie posunu časového kódu na súbor (a automatické načítanie časového kódu zo súboru)
 • Úprava metadát súboru, metadát na stopu a dispozície na stopu
 • Zmena metadát o rotácii/náklone vo videách
 • Zobrazenie technických údajov o všetkých stopách
 • Priblíženie časovej osi a skoky po snímkach/kľúčových snímkach na strihanie okolo kľúčových snímok
 • Miniatúry videa a priebeh zvuku
 • Uloženie segmentov strihu na projekt do súboru projektu
 • Zobrazenie denníka posledných príkazov aplikácie FFmpeg, aby ste mohli upraviť a znovu spustiť posledné príkazy v príkazovom riadku
 • Zrušiť/potvrdiť
 • Prideľovanie štítkov segmentom strihu
 • Anotovať segmenty pomocou značiek
 • Import/export segmentov: MP4/MKV značky kapitol, textový súbor, YouTube, CSV, CUE, XML (DaVinci, Final Cut Pro) a ďalšie
 • Editor značiek vložených kapitol MKV/MP4
 • Zobrazenie titulkov
 • Prispôsobiteľné klávesové skratky

Príklady bezstratového použitia

 • Vystrihnutie reklám z nahraného televízneho programu (a preformátovanie z TS na MP4)
 • Odstránenie zvukových stôp zo súboru
  • Extrahujte hudobnú stopu z videa a zostrihnite ju podľa svojich potrieb
  • Pridanie hudby do videa (alebo nahradenie existujúcej zvukovej stopy)
 • Spojenie zvukových a obrazových stôp zo samostatných nahrávok
 • Zahrnúť externé titulky do videa
 • Rýchla zmena videa H264/H265 MKV na MOV alebo MP4 na prehrávanie v iPhone
 • Importovať zoznam časov strihu z iného nástroja ako EDL (zoznam rozhodnutí o úprave, CSV) a spustiť tieto strihy pomocou programu LosslessCut
 • Exportovať zoznam časov strihu ako CSV EDL a spracovať ich v inom nástroji
 • Rýchle strihanie súboru podľa jeho kapitol MP4/MKV
 • Rýchly strih videa YouTube podľa kapitol (alebo hudobných časov z komentára)
 • Zmena jazyka zvukových stôp/podtitulkov súboru
 • Pripojenie obalu k videám
 • Zmena autora, názvu, polohy GPS, času nahrávania videa
 • Oprava otáčania videa, ktoré má nastavený nesprávny príznak orientácie
 • Skvelé na otáčanie videí z telefónu, ktoré vychádzajú nesprávne, bez toho, aby ste museli video znovu kódovať.
 • Rýchle vytvorenie slučky videoklipu / zvukového klipu X-krát bez opätovného kódovania
 • Exportovať časy strihu ako kapitoly YouTube

  1. Exportujte so zapnutou funkciou Zlúčenie a „Vytvoriť kapitoly zo zlúčených segmentov“.
  2. Otvorte vyexportovaný súbor a v dialógovom okne vyberte možnosť „Importovať kapitoly“.
  3. Súbor -> Exportovať projekt -> Kapitoly YouTube

Znovu zakódujte iba zvukovú stopu, pričom video stopa zostane bezstratová Najprv exportujte každú stopu ako jednotlivé súbory. Potom pomocou programu Handbrake alebo podobného nástroja znovu zakódujte zvukový súbor. Potom použite Nástroje->Spojiť v programe LosslessCut na zlúčenie pôvodného video toku s výstupom programu Handbrake (alebo ho pretiahnite do pôvodného videa programu LosslessCut, aby ste ho zahrnuli ako novú stopu).

Pokročilé viackrokové pracovné postupy

Tip: program LosslessCut môžete použiť vo viacerých krokoch, aby ste dosiahli oddelené orezávanie jednotlivých stôp:

 1. Otvorte súbor a exportujte všetky stopy ako jednotlivé súbory
 2. Otvorte vyexportované súbory stôp samostatne a orežte ich podľa potreby
 3. Pridajte stopu späť do videa a spojte ich do jeädného výstupného videa

Ovládanie

Popis ovládania zostavil Peter Vágner pre konferenciu fanda. Použité s dovolením autora.

Je to electron aplikácia t.j. aplikácia založená na web technológiách prezlečená za desktopovú. Podobne ako napr Skype, Microsoft Teams, spotify, Discord a pod. Dá sa pomerne dobre použiť aj pod Windows aj pod Linux, hoci je potrebné pri používaní byť obozretný. Pod linuxom je vhodné aplikáciu spustiť ručne cez terminál a pridať aj argumenty –force-renderer-accessibility –enable-caret-browsing

Podľa situácie, v ktorej sa pri používaní aplikácii ocitnete, bude potrebné ručne prepínať režim fokusu a režim prehliadania. Pri samotnom strihaní a prezeraní ponúk je ideálne byť v režime fokusu, pri manipulácii s dialógmi ako sú nastavenia, exportovať, je zas vhodné sa k aplikácii správať ako k webovej stránke, teda tlačidlá a začiarkavacie polia obsluhovať v režime prehliadania a interaktívne prvky ako sú zoznamové rámiky a editačné polia v režime fokusu. Po spustení je v poradí stláčania klávesu tab prístupných len pár zdanlivo nejasných tlačidiel. Otvoriť súbor je možné cez bežne používanú skratkovú kombináciu ctrl+o. Stlačením klávesu alt sa otvorí panel ponúk a v menu Help je zoznam klávesových skratiek. Na úkony spojené so strihaním budeme teda používať:

 • medzerník na spustenie a pozastavenie prehrávania;
 • ľavú a pravú šípku na posúvanie po 1 sekunde;
 • Ctrl+pravá a Ctrl+ľavá šípka posúva prehrávanie po 1 % nahrávky; *Alt+pravá a Alt+ľavá šípka posúva po kľúčových snímkoch videa (key frames);
 • klávesy , (čiarka) a . (bodka) posúvajú po jedinom frame (teda pri PAL videu je to 25 takýchto rámcov za sekundu);
 • samozrejme funguje aj pridržanie stlačených klávesov pre zrýchlený posun;
 • Shift+pravá šípka nastaví prehrávanie na koniec výberu;
 • Shift+ľavá šípka nastaví prehrávanie na začiatok výberu;
 • písmenom g vyvoláme dialóg skočiť na čas;
 • písmeno i označí začiatok a písmeno o označí koniec výberu;
 • písmeno b rozdelí výber na mieste prehrávania na 2 segmenty pred a po aktuálnej pozícii prehrávania.
 • tlačidlo + pridá nový segment, kde môžeme opäť nastavením začiatku a konca použitím klávesov i a o nastaviť začiatok a koniec výberu, vlastne nového segmentu.

Nastavením začiatku a konca výberu a zvolením tlačidla Export (skratka e) uložíte takto vybranú časť do súboru. Ďalší spôsob použitia je taký, že po otvorení je vybratý celý obsah súboru a stláčaním písmena b na mieste strihu rozdeľujeme súbor na jednotlivé segmenty. Medzi segmentami sa pohybujeme šípkou hore a dolu. Klávesom backspace odstránime aktuálne vybratý segment. Takýto spôsob práce je vhodný, napr ak si nahrávame relácie z rádia alebo TV a chceme obsah rozdeliť na miestach, kde začína a končí reklama. Segmenty so zaujímavým obsahom si v konečnom dôsledku chceme ponechať a segmenty s reklamou môžeme vymazať.

Záverom

Pri strihaní nepotrebujeme kompletnú prístupnosť, je vhodné spoliehať hlavne na počúvanie prehrávania a pamätať si klávesové skratky. Prístupnosť s čítačom je dôležitá v momente, keď chceme výsledok uložiť. Aplikácia je rovnako vhodná na strihanie zvukových aj na strihanie video súborov. Spoľahlivo a efektívne sa s ňou pracuje v prostredí Windows s čítačom NVDA.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.