Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Prístupnosť systému Android 2.3.4 – Gingerbread

Android je mobilný open source operačný systém určený pre smartfóny a tablety od spoločnosti Google. V tomto článku sa budeme zaoberať sprístupnením verzie Android 2.3.4 – Gingerbread na telefóne Motorola Milestone 2 (smartfón s fyzickou QWERTY klávesnicou) pre osoby so zrakovým postihnutím. Ak chcete mať prístupný Android 2.3.4 je nutné zaobstarať si s telefón s fyzickou QWERTY klávesnicou. Novšia verzia systému Android 4.1 Jelly Bean je už príszupný aj na smartfónoch bez fyzickej klávesnice.

Základné sprístupnenie systému Android 2.3.4 Gingerbread

Na sprístupnenie systému Android som nainštaloval nasledovné aplikácie:

S inštaláciou týchto aplikácií vám môže pomôcť niekto vidiaci, potom už jeho pomoc s používaním telefónu nebudete potrebovať.

Úplne najskôr je potrebné začiarknuť nasledovné položky v položke nastavení Prístupnosť (Accessibility):

 • Prístupnosť (Accessibility)
 • Hlasové vyslovovanie (Voice Readouts)
 • TalkBack
 • Ak chcete, môžete začiaknúť aj položku „Tlačidlo napájania ukončí hovor“ (Power button ends call)

Ešte je potrebné nastaviť eSpeak ako predvolený syntetizér v Nastaveniach (Settings) v položke Hlasový vstup a výstup (Voice input & output). Najprv je potrebné začiarknuť eSpeak TTS úplne dolu v zozname položiek, aby bol eSpeak použiteľný pre telefón. Potom prejdite na položku Text-to-speech settings a v položke Default Engine nastavte ako predvolený syntetizér eSpeak TTS. Zmeňte si ešte v položke Language jazyk na slovenčinu a nakoniec začiarknite položku Vždy použiť moje nastavenia (Always use my setttings).

Telefón zapnete dlhším stlačením tlačidla napájania vpravo hore.Po zapnutí telefónu je potrebné ho odblokovať. To je možné urobiť krátkym stlačením tlačidla napájania a posunutím ukazováka po obrazovke v spodnej tretine obrazovky z ľava do prava. Vpíšete PIN kód a stlačíte kláves Enter na klávesnici. Ocitnete sa na obrazovke Home (Domov). Na nej sa môžete posúvaním prstom dostať na nasledovné položky:

 • Signal – prečíta operátora a tiež k akej wifi sieti je telefón pripojený.
 • Time – prečíta aktuálny čas
 • Battery – prečíta aktuálny stav nabitia baterky
 • Location – prečíta aktuálnu polohu
 • Search – spustí hlasové vyhľadávanie
 • Voicemail – zavolanie si do hlasovej schránky
 • Applications – prechod do aplikácií nainštalovaných v telefóne

Po aplikáciách nainštalovaných v telefóne sa môžete pohybovať šípkami hore alebo dolu alebo napísaním začiatočných písmen danej aplikácie. Napríklad ak chcete spustiť aplikáciu Nastavenie (Settings) môžete napísať „na“ (resp. Se).

Práca so základnými funkciami systému Android

Telefonovanie

Prejdite zo základnej obrazovky na Aplikácie (Applications) a nájdite si položku Dialer.Stlačte tlačidlo OK a dostanete sa na vytáčanie telefónneho čísla. Na klávesnici vytočte číslo a stlačte kláves Enter. Hovor ukočíte prechodom šípkami na tlačidlo End Call. Klávesom Back sa dostanete späť na domovskú obrazovku Home. Telefonovať môžete aj vytočením telefónneho čísla z Adresára. Z domovskej obrazovky prejdite na Aplikácie, nájdite si položku Contacts, stlačte tlačidlo OK, napíšte prvé písmená kontaktu, ktorému chcete zatelefonovať a prejdite šípkou dolu na kontakt, ktorému chcete zavolať. Stlačte kláves OK, prejdite šípkou dolu na položku Call a stlačte tlačidlo OK.Hovor ukončíte prejdením šípkami na tlačidlo End Call rovnako ako v prvom prípade.

Posielanie a čítanie SMS správ

Z domovskej obrazovky Home sa dostaňte na Aplikácie. Tam si vyberte položku Messaging. Stlačte kláves OK. Prejdite šípkou dolu a doľava na položku Text Messaging. Stlačte kláves OK. Prejdite na tlačidlo Button a stlačte kláves OK. Ocitnete sa v editovacom políčku, do ktorého môžete buď vpísať telefónne číslo alebo začiatočné písmena kontaktu, ktorému chcete zaslať textovú správu a šípkou dolu prejdete na daný kontakt a klávesom OK ho potvrdíte. Po vybratí kontaktu choďte šípkou dolu do editačného políčka na napísanie správy. Po napísaní správy prejdite šípkou doprava na tlačidlo Send a stlačte kláves OK. Čítať textové správy môžete nasledovne. Z domovskej obrazovky Home sa dostaňte na Aplikácie. Tam si vyberte položku Messaging. Stlačte kláves OK. Prejdite šípkou dolu a doľava na položku Text Messaging. Stlačte kláves OK. Šípkami dolu a hore si vyberte textovú správu, ktorú si chcete prečítať. Stlačte kláves OK. Šípkami hore a dolu čítate správy od daného kontaktu. Späť na domovskú obrazovku sa dostanete niekoľkonásobným stlačením tlačidla Späť.

Kalkulačka

Z domovskej obrazovky Home sa dostaňe na Aplikácie. Šípkami dolu prejdite na aplikáciu Calculator. Výraz vpíšte na klávesnici a Enterom potvrďte a telefón vám prečíta výsledok.

Gmail

Z domovskej obrazovky Home prejdite na Applications. Nájdite si aplikáciu Gmail. Pri práci s aplikáciou Gmail je potrebné používať tlačidlo Menu, ktoré sa nachádza vľavo úplne dolu na telefóne. Pre napísanie nového emailu stlačte kláves Menu, prejdite šípkou doprava na Compose a stlačte OK. Po prejdení sa budete nachádzať na editačnom políčku To. Tam môžete vpísať emailovú adresu, alebo začiatočné písmena emailovej adresy a šípkou dolu môžete nájsť konkrétny kontakt, ktorému chcete email napísať. Šípkou dolu prejdite na editačné políčko Subject. V ňom môžete vpísať predmet emailovej správy. Prejdite šípkou dolu na editačné políčko Compose Mail. Vpíšte telo správy. Prejdite šípkou hore na Send button a stlačte kláves OK. Emailová správa bude zaslaná. Pre prečítanie zaslanej správy si šípkami vyberte správu, ktorú si chcete prečítať, stlačte tlačidlo OK a systém vám správu prečíta.

Play Store

V aplikácii Play Store je možné vybrať si aplikáciu a nainštalovať si ju do telefónu. Prejdite z domovskej obrazovky na Aplikácie a v nich na Play Store. Po otvorení prejdite šípkou hore na tlačidlo Search. Stlačte kláves OK. Ocitnete sa vo vyhľadávacom políčku Play Store. V ňom si môžete zadať názov konkrétnej aplikácie, ktorú hľadáte, alebo kľúčové slová, ak nehľadáte konkrétnu aplikáciu. Po potvrdení hľadaného termínu sa vám na obrazovke zobrazí zoznam výsledkov, v ktorých sa môžete pohybovať šípkami hore a dolu. Po zvolení konkrétnej aplikácie stlačte tlačidlo OK. Dostanete sa na popis aplikácie, ktorý si môžete prečítať stláčaním šípky dolu. Ak si chcete danú aplikáciu nainštalovať, stláčajte šípku hore, až kým sa nedostanete na Image (ikonka danej aplikácie) a následne stlačte šípku doprava, aby ste sa dostali na tlačidlo Install. Stlačte kláves OK. Na nasledujúcej obrazovke sú zobrazené Povolenia na systém Android vo vašom telefóne pre danú aplikáciu. Prečítať si ich môžete stláčaním šípky dolu. Ak chcete aplikáciu nainštalovať, prejdite na tlačidlo Accept&download a stlačte kláves OK. Aplikácia sa začne inštalovať. Stlačte kláves Domov na prejdenie na domovskú obrazovku. Novú nainštalovanú aplikáciu nájdete v zozname aplikácií.

Talk

Aplikácia Talk je v podstate aplikácia Google Talk, ktorú poznáte z desktopového počítača. Je to instant messaging aplikácia, podobná programom Skype, ICQ a Windows Messenger. Prejdite z domovskej obrazovky na zoznam aplikácií a v ňom si nájdite Talk. Stlačte kláves OK. Po otvorení aplikácie sa budete nachádzať na základnej informácii o vašom konte v Talku – názve vášho účtu a správe, ktorá sa zobrazuje ostatným používateľom Gtalku, ktorí si vás pridali. Po stlačení klávesu OK sa dostanete na úpravu informácií o vašom účte – na upravenie úvodnej správy a na úpravu statusu – Available, Busy, Invisible. Po stlačení klávesu Späť budete opäť na základných informáciách a vašom účte a šípkou dolu sa dostanete na zoznam prihlásených používateľov, ktorých ste si pridali do Gtalku. Ak chcete napísať správu konkrétnemu používateľovi, stlačte na ňom kláves OK. Ocitnete sa v editovacom políčku na písanie správy. Po napísaní správy prejdite šípkou doprava na tlačidlo Send a stlačením klávesu OK správu odošlete. Prijaté správy od daného kontaktu si môžete prečítať stláčaním šípky hore a dolu na pohyb po správach.

Ďalšie prístupné aplikácie pre systém Android 2.3.4 Gingerbread

Troma základnými stránkami, ktoré obsahujú zoznamy aplikácií prístupné pre systém Androida rady a návody, ako si Android sprístupniť, sú:

Vyberieme si zopár dôležitých aplikácií pre prácu s našim smartfónom.

Prístupný internetový prehliadač – IDEAL Web Reader (IDEAL AndroidVox Browser V2.0)

Po spustení aplikácie sa ocitnete na úvodnej stránke prehliadača IDEAL. Na nej si môžete prečítať upozornenia ohľadom prehliadača. Nájdete na nej aj zoznam klávesových skratiek, ktoré môžete pri prehliadaní web stránok používať:

 • Po stlačení klávesu SHIFT s príslušnou klávesovou skratkou prejdete späť na daný element
 • čísla 1-5 – prechádzanie po nadpisoch príslušnej úrovne
 • b – nasledujúce tlačidlo
 • c – nasledujúca rozbaľovacia ponuka
 • e – nasledujúce editačné políčko
 • g – nasledujúci grafický prvok
 • l – nasledujúci odkaz
 • r – nasledujúci prepínač
 • t – nasledujúca tabuľka
 • Enter – potvrdenie akcie
 • šípky – pri zapnutom „reading mode“ šípky dolu a hore – čítanie predchádzajúceho a nasledujúceho textu; šípky vpravo a vľavo – zvýšenie a zníženie reading granularity; pri vypnutom „reading mode“ šípky dolu a hore – predchádzajúci a nasledujúci zamerateľný element; šípky vpravo a vľavo – prechod doprava alebo doľava na zamerateľný objekt
 • 9 – prečítanie skupiny
 • 8 – prečítanie vety
 • 7 – prečítanie slova
 • 6 – prečítanie znaku
 • – čítanie nasledujúceho chunk
 • k – čítanie predchádzajúceho chunk
 • m – čítaj plynule
 • tap screen – prestaň čítať

Ak sa chcete dostať na konkrétnu webstránku, stlačte kláves Menu, prejdite šípkou doprava na Go to URL, stlačte kláves OK a do editačného políčka vpíšte adresu webstránky. Po vpísaní stlačte kláves Enter.

K-9 mail

Ak chcete poslať email zo svojho zariadenia s Androidom, môžete si nainštalovať prístupnú aplikáciu K-9 mail. Po nastavení emailového konta sa dostanete do vašej schránky so zoznamom doručených emailov. Na konkrétny email sa dostanete prostredníctvom stláčaním šípok hore a dolu, a ak si chcete prečítať jeho obsah, stlačte kláves OK. Po poklepaní na obrazovku sa dostanete do textového režimu, v ktorom si môžete prečítať jednotlivé elementy emailovej správy. Späť na pôvodné zobrazenie správy sa dostanete klávesom Späť. Stláčaním šípky dolu sa dostanete na 5 tlačidiel – predchádzajúca správa, Reply (odpoveď na aktuálnu správu), Delete (vymazanie aktuálnej správy), Forward (preposlanie aktuálnej správy) a nasledujúca správa. Stlačením klávesu Späť sa dostanete opäť na zoznam doručených správ. Ak stlačíte kláves Menu, objaví sa vám nasledovná ponuka – Compose (Vytvorenie novej správy), Sort by… (Zoradenie správ podľa…), Select all (Vybrať všetky správy), Folder list (Zoznam priečinkov), Check mail (Skontrolovať správy) a More (viac), pod ktorým sa nachádza Accounts (Účty), Mark all messages as read (Označiť všetky správy za prečítané), Settings (Nastavenia) a Expunge (Vymazať úplne). Poslať email môžete prechodom na Compose a stlačením tlačidla OK.

Referencie

 1. Stránky Eyes Free Project – Accessible Apps https://play.google.com/store/apps/developer?id=Eyes-Free+Project
 2. Stránky Android Access http://www.androidaccess.net/
 3. Blind-android.cz – české stránky zaoberajúce sa androidom http://blind-android.cz

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.