Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Zväčšovací program ZOOMTEXT

Článok o Zoomtexte je handoutom z mládežníckeho počítačového tábora pre ľudí so zrakovým postihnutím Reset 2013, autorkou je Zuzana Rojíková.

Zoomtext je zväčšovací program, ktorý slúži na priblíženie resp. zväčšenie textu na obrazovke počítača pre slabozrakých a prakticky nevidiacich používateľov. Je to platený program, ktorý má v sebe okrem funkcie zväčšovača aj čítača obrazovky. Pri kúpe programu je možné zvoliť si, či chcete program aj s čítačom obrazovky, alebo len samotný zväčšovač. Na tomto workshope sa naučíme pracovať s kombinovanou časťou zväčšovač/čítač obrazovky na základnej používateľskej úrovni. So zväčšovačom sa zoznámime trošku viac. S čítačom si prejdeme len základné nastavenia.

Keďže je Zoomtext platený program, bez licencie Vám bude fungovať 60 dní od inštalácie Trial verzie. Počas týchto dní môžete program plnohodnotne využívať bez akéhokoľvek reštartovania počítača.

Systémové požiadavky programu:

Dodávateľ odporúča minimálne nasledovné požiadavky systému. Na našom workshope sa s niektorými funkciami nebudeme zaoberať, čo znamená len toľko, že niektoré požiadavky budú pre nás nepodstatné.

 • Windows 7, Windows Vista alebo Windows XP (SP2 alebo vyšší)
 • 1.5 GHz pre Windows 7 a Windows Vista
 • 1 GHz Pentium® 4 alebo ekvivalentný pre Windows XP
 • 1 GB RAM pre Windows 7 a Windows Vista (doporučené 2 GB)
 • 512 MB RAM pre Windows XP (doporučené 1 GB)
 • 50 MB voľného miesta na pevnom disku (ďalších 60 MB je potrebných pre každý syntetizátor NeoSpeech)
 • USB 2.0 (pre webovú kameru, pokiaľ používate nástroj Kamera)
 • Zvuková karta (len pre variant zväčšovač/čítač obrazovky)

1 Inštalácia Zoomtextu

Zoomtext si vyžaduje inštaláciu. Nefunguje ako prenosná vezia.

Získanie TRIAL verzie

Keďže nemáme licenciu, musíme si stiahnuť TRIAL verziu Zoomtextu zo stránky http://www.aisquared.com/zoomtext/more/download_zoomtext_trial/ s ktorou môžeme pracovať 60 dní. O ďalšom postupe nastavenia TRIAL verzie si povieme v časti „Spustenie programu Zoomtext“. Trial verzia je viazaná na meno a e-mailovú adresu,

Na stránke si vyplníme povinné údaje. Do políčka First name si napíšeme meno a do Last name priezvisko. Do kolónky e-mail si napíšeme platnú e-mailovú adresu.

Ak chcete dostávať novinky o programe Zoomtext na mailovú adresu, označte začiarkavacie políčko s názvom: „Send me ZoomNews – Ai Squared’s newsletter“

Potom sa nás opýtajú, kde ste sa dozvedeli o programe Zoomtext. („Where did you hear about ZoomText?“) Z výberového políčka môžete vložiť, odkiaľ ste sa o programe dozvedeli. Tento údaj je povinný.

Políčko „Have an Ai Squared Dealer contact me“ – ostáva nezačiarknuté.

Informácie odošleme kliknutím na „Submit“ (odoslať).

V prehliadači nám nabehne stránka s inštrukciami. Klikneme na „Click here to download the ZoomText English Trial“. Keď sa nám program stiahne, postupujeme podľa nasledujúcich pokynov.

Poznámka: Inštalačný súbor, ktorý ste si stiahli z webu nie je lokalizovaný, je teda v anglickom jazyku. Možnosť nastavenia jazyka je až v druhom kroku. My budeme pracovať so slovenskou verziou, ktorú Vám dodám. Ak by ste sa predsa rozhodli pracovať s anglickou verziou, inštrukcie nájdete na stránke, odkiaľ si inštalačnú verziu sťahujete. Postup je však rovnaký, ako pri slovenčine.

 1. Klikneme na spustiteľný program „ZT.exe“.
 2. Zobrazí sa sprievodca programom Zoomtext, ktorý nám nainštaluje program. V dolnej časti okna máme položky „Späť“, „Ďalej“ a „Storno“. Ak chceme pokračovať v inštalácii, klikneme na „Ďalej“.
 3. V druhom kroku sa Zoomtext opýta, v akom jazyku chceme program používať. Vyberieme slovenčinu a potvrdíme „Ďalej“.
 4. V tomto kroku sa oboznámime s licenčnou dohodou Zoomtextu. Vo vlastnom záujme si podmienky prečítajte. Klikneme na začiarkavacie políčko „Prijímam tieto podmienky“ a opäť potvrdíme tlačítkom „Ďalej“.
 5. Teraz sa nás program opýta na produktový typ programu Zoomtextu. Tu si môžeme zvoliť typ programu, ktorý budeme používať. Ako som už spomínala, máme dve možnosti. Buď budeme používať Zoomtext len ako zväčšovač, alebo ako zväčšovač/čítač obrazovky. Keďže sa na tomto workshope budeme zoznamovať čiastočne aj s čítačom obrazovky, klikneme na prvú položku zväčšovač/čítač obrazovky a toto potvrdíme kliknutím na „Ďalej“.
 6. Posledným krokom pred inštaláciou je typ inštalácie. Na začiatok práce so Zoomtextom vyberieme možnosť automatickej inštalácie a potvrdíme „Ďalej“.
 7. Prebieha inštalácia, kde sa inštalujú komponenty k Zoomtextu. Program na to upozorňuje na obrazovke.
 8. Po ukončení inštalácie sa zobrazí okno s oznámením o ukončení inštalácie. Reštartujte počítač kliknutím na začiarkavacie políčko „Reštartovať ihneď“ a počkajte, pokým sa počítač sám nespustí.

2 Spustenie programu Zoomtext

2.1 Položky Zoomtext na obrazovke

Po inštalácií na obrazovke počítača nájdeme položky Zoomtext a Zoomtext videá. Priečinok Zoomtext videá slúži ako tutoriál. Vo vlastnom záujme si môžete na videách pozrieť rozšírené možnosti a funkcie tohto programu.

Kliknutím na položku Zoomtext spustíte samotný program.

2.2 Aktualizácie

Po spustení sa nás pravdepodobne program opýta na aktualizáciu. Ak je dostupná, môžeme ju stiahnuť a aktualizovať.

2.3 Licencia a skúšobná doba

Pokiaľ máte zakúpenú licenciu k programu, postupujte podľa dokumentácie na USB kľúči, ktorý ste dostali od dodávateľa. Pokiaľ takúto licenciu nemáte, kliknite na položku „Chcem vyskúšať ZoomText“ a toto potvrďte. Získate plnohodnotnú funkcionalitu programu na 60 dní („Trial verzia“).

3 Zväčšovač – základné nastavenie

Najskôr sa naučíme pracovať so zväčšovačom. Pri kliknutí na časť zväčšovač sa zobrazia položky v stromovej navigácii – „Zoom okna“, „Zvýraznenie“ a „Vyhľadávanie“.

3.1 Zoom okna

Ak je v programe nastavené na ľavej časti 1x, znamená to, že program nezväčšuje. Treba si preto nastaviť „Zoom“ individuálne podľa toho, aké zväčšenie potrebujete.

Zväčšenie sa dá nastaviť kliknutím na šípky, alebo podržaním klávesy Ctrl a ťahaním kolieska myši smerom hore (zväčšenie) alebo smerom dole (zmenšenie). Túto skratku možno využiť kedykoľvek počas práce, ako Vám bude vyhovovať.

Okno

Tu si môžeme nastaviť, aký spôsob lupy budeme využívať. Možnosti sú rôzne, len si treba vybrať, aká Vám bude najviac vyhovovať. Môžete si zväčšiť celú obrazovku, ktorú si potom budete myšou posúvať, alebo si zvolíte len niektorú z lúp. Možnosti výberu lúp sú rôzne. Napríklad v štvorcovej lupe sa zobrazí malý štvorec, ktorý zobrazí len tú časť, na ktorú prejdete myšou. Na podobnom princípe slúži aj riadková lupa, ktorá ukazuje riadok a nie štvorec. Delenie obrazovky je funkcia, kde na jednej časti obrazovky je text normálny a na druhej časti je text zväčšený. Takto je možné prezrieť si všetky možnosti zväčšenia a vybrať si tú najvhodnejšiu pre vás.

3.2 Zvýraznenie

Pre lepší prehľad na počítači si môžeme vyskúšať, ako zvýrazniť a lepšie nájsť napríklad myš, farby, kurzor alebo fokus.

Farby – Opäť všetko záleží na zrakovej ostrosti samotného používateľa. Niekto preferuje normálne farby, pre niekoho je lepšia kombinácia žltá-čierna, inverzná, domodra, čiernobiela… Tieto možnosti nájdete kliknutím na farby – podľa šablóny – a tu sa Vám zobrazí ponuka farieb, ktorú si môžete nastaviť.

Myš – Ak je pre Vás prednastavená počítačom malá biela myš veľmi malá, môžete si ju zväčšiť podobným spôsobom, ako farby. Kliknete na položku myš – podľa šablóny – vyberiete si najkontrastnejšiu myš pre Vás.

Kurzor – Ak máte problém nájsť na obrazovke kurzor, keď niečo píšete, toto nastavenie bude pre vás užitočné. Funguje tak, že keď niečo píšete, kurzor budete mať kontrastne označený, podľa toho, ako si ho nastavíte. Takže klikneme na kurzor – podľa šablóny – a opäť si vyberieme individuálne to, čo každému vyhovuje.

Fokus – Funkcia, ktorá zvýrazňuje to, čo práve čítate a kde máte myšku. Nastavíme ju kliknutím na fokus – podľa šablóny – a vyberieme najvhodnejšiu možnosť.

Dôležité poznámky: Ak by sme sa predsa len rozhodli jednu z týchto možností nepoužívať napriek tomu, že je už nastavená, stačí prejsť na jednotlivú položku, z ktorej to chcete zrušiť. Klikneme teda na položku (farby, myš, kurzor, fokus) a nastavíme na Normálny. Rovnaký spôsob funguje na všetkých položkách.

3.3 Vyhľadávanie

Pri tejto funkcii je najzaujímavejšie vyhľadávanie textu. Podobné hľadanie funguje aj v iných programoch, napríklad vo Worde.

Klikneme na položku „Text“. Rozbalí sa nám okno, kde si označíme, čo chceme hľadať. Do políčka hľadať si napíšeme text alebo slovo, ktoré chceme nájsť. Nastavíme si, kde chceme hľadať, čo chceme hľadať a odkiaľ. Nájdený text nám potom kontrastne označí a prečíta. Kontrastné označenie (farbu a pod.) môžeme nastaviť v rovnakom okne, kliknutím na položku zvýrazniť.

3.4 Uloženie nastavenia po spustení programu

Vrátime sa na chvíľu k nastaveniu vhodného zväčšenia. Tieto nastavenia si uložíme ako implicitné. Znamená to, že pri opätovnom spustení Zoomtextu sa nám otvorí program automaticky už so zväčšením, aké sme si teraz nastavili. Spravíme to kliknutím na ponuku „Súbor“ – „Ulož ako implicitnú“ – „Áno“.

Týmto sme si prešli základné nastavenia časti zväčšovania a zvýraznenia.

4 Čítač obrazovky

Ako som už spomínala v úvode, Zoomtext má podporu pre čítač obrazovky. Treba však podotknúť, že v žiadnom prípade plnohodnotne nenahradí čítač obrazovky pre nevidiacich, ako napríklad Jaws alebo NVDA. Čítač obrazovky v Zoomtexte pomôže slabozrakému alebo prakticky nevidiacemu používateľovi lepšie sa zorientovať v niektorých častiach obrazovky.

4.1 Nastavenie syntetizátora

Aktivujeme si časť čítač obrazovky.

Klikneme ľavým tlačítkom myši na položku reč a zo zoznamu vyberieme položku aktívny. Musíme si však nastaviť syntetizátor.

Klikneme opäť na reč a z toho istého zoznamu vyberieme položku nastavenia – syntetizátor.

Tu si vyberieme zo zoznamu syntézu, ktorú máme aktuálne nainštalovanú v počítači. Nižšie si môžeme nastaviť výšku, rýchlosť a hlasitosť reči.

Ak chceme vidieť, ako je reč nastavená, klikneme na „Povedz ukážku“. Ak nám reč vyhovuje, potvrdíme tlačítkom OK.

Vrátime sa k hlavnej lište programu, kde si môžeme nastaviť reč podobne, ako zväčšenie. Tempo reči sa dá nastaviť posúvaním šípok hore a dole. Čítanie si skúsime napríklad na tomto dokumente. Program číta to, kde sa nachádza kurzor.

Záver

Na tomto workshope sme sa naučili pracovať so Zoomtextom na základnej používateľskej úrovni. Program je určený pre ľudí so zvyškami zraku, preto sme sa zväčšovaniu a zvýrazneniu venovali o niečo viac, ako čítaču obrazovky. Ak sa chcete dozvedieť niečo viac o čítači obrazovky, preštudujte si dokumentáciu k programu. Ak Vás zaujímajú rozšírené nastavenia a funkcie zväčšovača, postupy nájdete tiež v dokumentácií.

Verím, že si program Zoomtext obľúbite.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.