Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Asistenčné aplikácie v mobilných telefónoch III: Seeing Assistant Move a Alarm GPS zmenia telefón na užitočného pomocníka pri pohybe mimo domova

V dnešnej časti o užitočných asistenčných aplikáciách si predstavíme ďalšie dve aplikácie od spoločnosti Transition Technologies SA. Na mušku sme si zobrali aplikácie zamerané na pomoc pri samostatnom pohybe a orientácii v exteriéri. Seeing Assistant Move a Alarm GPS sú aplikácie prinášajúce užitočné funkcie pri určovaní aktuálnej polohy či navigácii pri pohybe v exteriéri na základe máp, GPS a stanovenej trasy.

Aplikácie si nainštalujeme z obchodov Google a Apple v rovnakej funkcionalite pre obidve platformy. Obe aplikácie sú v čase písania článku dostupné bezplatne. Rozhranie aplikácií je v anglickom jazyku a nie je možné ho zmeniť.

Seeing Assistant – Alarm GPS

Aplikácia sleduje aktuálnu polohu GPS a porovnáva ju so sledovanými bodmi. Pri pohybe monitoruje ich vzájomnú polohu a signalizuje priblíženie k sledovanému bodu.

Alarm GPS nainštalujeme z obchodu Google aj Apple bez poplatku. Pri prvom spustení odsúhlasíme podmienky používania, potvrdíme tlačidlo „I Agree“, a udelíme aplikácii povolenia pre prístup k funkciám telefónu.

Alarm GPS je rozdelená do štyroch kariet: Home, Alarms, Settings a More. Možnosť zobrazenia danej karty sa nachádza v dolnej časti aplikácie. Pre plnú funkčnosť Alarm GPS vyžaduje prístup k internetu. Rozhranie aplikácie je v anglickom jazyku a nie je možné ho zmeniť.

Na jednotlivých záložkách sú umiestnené nasledujúce funkcie:

 • Home – zapnutie / vypnutie monitoringu polohy – „Monitoring turn on / off“, pridanie aktuálnej polohy k sledovaným bodom – „Add curent location in alarm“. Vyhľadanie mapových bodov a ich pridanie medzi sledované body – „Search for addresses in OSM“. Zobrazenie aktuálnej polohy – „Position“, aktuálna presnosť – „Accuraci“ a najbližšieho sledovaného bodu – „Nearest destination“. Po potvrdení vyhľadávania adresy „Search for addresses“ je zobrazený formulár pre zadanie názvu hľadanej adresy. Zadáme názov ulice či mesta. Po potvrdení hľadaného výrazu tlačidlom Hľadať sa zobrazí zoznam vyhovujúcich mapových bodov. Vyhovujúci zvolíme poklepaním na jeho názov. Pre vyhľadanie mapového bodu je potrebný prístup k internetu.
 • Alarms – zoznam a správa sledovaných mapových bodov. Na záložke sa nachádza zoznam uložených mapových bodov. Pre každý môžeme spustiť alebo vypnúť sledovanie, ako aj upraviť jeho nastavenia „Edit“. Upraviť môžeme jeho názov, zmeniť mapovú pozíciu, definovať vzdialenosť pre priblíženie či vzdialenie, definovať zvukové signály pre obe hranice, ako aj spustenie sledovania či opakované varovanie. Zmeny uložíme poklepaním na tlačidlo „Save“. Sledovaný bod odstránime zo zoznamu poklepaním na Delete. Záznam o sledovanom mapovom bode môžeme zaslať formou emailovej správy „Send“.
 • Settings – nastavenie zdroja máp, frekvencie sledovania polohy, hlasovej či vibračnej odozvy, citlivosti giest, zvukových signálov, rýchlosti a hlasitosti rečovej syntézy, či prepnutie medzi metrickým a anglickým (lakte a stopy) systémom.
 • More – informácie o tejto aplikácii, o iných aplikáciách výrobcu, návod na použitie, spätná väzba, prepojenie na sociálne siete.

Aplikácia počas behu sleduje v definovaných intervaloch aktuálnu polohu a oznamuje ju hlasom syntézy. Aby to bolo funkčné, musí mať aplikácia povolenie zasielať nám upozornenia.

Seeing Assistant Alarm GPS poskytuje funkcionalitu signalizácie priblíženia a vzdialenia sa od sledovaného mapového bodu, ako aj signalizáciu aktuálnej polohy. Funkcie sú užitočné pri orientácii v priestore v exteriéry a umožňujú oznamovanie vzdialenosti od najbližšieho definovaného mapového bodu.

Seeing Assistant – Move

Seeing Assistant Move je vytvorená primárne pre pomoc nevidiacim ľuďom pri pohybe v exteriéri tak, aby pomáhala pri pešej navigácii. Táto aplikácia umožňuje používateľom poznať svoju aktuálnu polohu vrátane adresy, získať informácie o bezprostrednom okolí (Open Street Map), spravovať svoje vlastné body, spravovať trasy, vytvárať automatické trasy a navigovať do zvoleného bodu alebo po zvolenej trase, a zdieľať novo vytvorené údaje s ostatnými používateľmi. Inováciou aplikácie je možnosť ovládať jej príkazy hlasovými povelmi. Aplikácia (rovnako ako Alarm GPS) disponuje iba anglickým rozhraním a nie je možné ho zmeniť.

Aplikácia je rozdelená do štyroch obrazoviek / kariet. Ich prepínanie sa nachádza v dolnej časti obrazovky v rade vedľa seba.

 • Domov (Home) – základná obrazovka aplikácie obsahujúca položky pre spúšťanie jednotlivých funkcií. Nájdeme tu: zopakovanie posledného oznamu (repeat announcements), vyslovenie posledného navigačného príkazu (force announcement), zapnutie informácií o bodoch, ktorými prechádzame (turn crossing description), zapnutie notifikácií (turn notification), GPS info vysloví aktuálnu GPS polohu. Tieto ovládacie položky nájdeme na hornej lište obrazovky. Nad lištou sa nachádza tlačidlo pre hlasové ovládanie „Voice commands“ a oznam o aktuálnej obrazovke či stave monitorovania polohy „turn monitoring on/off“. Pod ňou, zvislo pod sebou, sa nachádzajú položky pre funkcie:
  • Zobrazenie blízkych mapových bodov – Nearest Open Street Map points;
  • Vyhľadanie mapového bodu – Search addresses in OSM;
  • Zobrazenie blízkych mapových bodov s ohľadom na aktuálnu polohu – Nearest address / where Am I;
  • Nájdenie adresy – Find address;
  • Zobrazenie blízkych bodov v databáze – Near by points in databases;
  • Vyhľadanie uloženého bodu – Find in databases;
  • Sledované body – Tracked points;
  • Uloženie aktuálnej polohy / bodu do databázy – Save current location;
  • Spustenie smerovej navigácie – Turn by turn navigation;
  • Zobrazenie profilu – Curent profile;
  • Použitie služby What3Words – What3words.
 • Uložené mapové body „Points“ – Záložka obsahuje funkcie pre nahrávanie absolvovanej trasy „Record route“, prehľad a správa uložených skupín bodov „Databases list“, prehľad a správa zoznamu uložených trás „Routes lists“, prehľad a správa orientačných bodov „Orientation points“, prehľad a správa uložených mapových bodov „Saved points“, nedávne monitorované body „Recently monitored points“.
 • Karta nastavení „Settings“ – nachádzajú sa tu nastavenia pre jednotlivé kategórie:
  • Monitoring – nastavíme vzdialenosti, v akých sa majú aktivovať upozornenia, zdroje máp, frekvencia upozornení, zohľadňovanie bodov záujmu či uložených bodov, zobrazovanie okolitých informácií v 360° a ďalšie.
  • Tracking – nastavenia pre citlivosť reakcií pri pohybe a navigácii a ďalšie.
  • Popis prechádzajúcich bodov „Descriptions of crossings“ – nastavenie citlivosti a miery informácií pri prechádzaní mapovými bodmi pri pohybe.
  • Profily „Settings profiles“ – aplikácia umožňuje evidovať niekoľko používateľských profilov s rôznymi nastaveniami. Môžeme si medzi nimi zvoliť a tak aplikovať celú skupinu nastavení pre daný profil.
  • Body OSM – stiahnutie mapových bodov tzv. bodov záujmu definovaných v zdroji máp OSM (Open Street Map). Definujeme, v akom okolí a aké kategórie sa stiahnu do telefónu.
  • Body v databáze – definovanie vzdialeností pre blízke a vzdialené body v databáze.
  • Trasy „Routes“ – nastavenie pre frekvenciu ukladania bodov do pamäte pri nahrávaní trasy.
  • Bluetooth majáky „Beacons“ – zapnutie a frekvencia monitorovania majákov. Pre použitie majákov je potrebné udeliť aplikácii povolenie pre využívanie bluetooth zariadenia telefónu.
  • Pripojenie na Dropbox – zdieľanie údajov s inými používateľmi aplikácie.
  • Notifikácie – nastavenie hlasu, nastavenie zvukov a vibrovania.
  • Syntéza reči „Speech syntesis“ – nastavenie hlasu, rýchlosti a hlasitosti syntézy reči.
  • Prehľad príkazov pre Siri „Siri shortcut“ – zoznam príkazov, na ktoré reaguje Siri.
  • Nastavenie citlivosti giest – Shake gestures – nastavenie z niekoľkých úrovní.
  • Počet opakovaní posledného oznamu „repeated announcements“ – nastavíme počet opakovaní.
  • Typ informácií v notifikáciách „Announcing directions“.
  • Výber typu metrického systému „distance units“ – vyberáme medzi metrami a anglo-americkými jednotkami.
  • Výber medzi jednotkami merania teploty „Temperature units“ Celsius / Fahrenheit.
  • A niekoľko ďalších nastavení.
 • Karta s viac informáciami „More“ – Nájdeme tu funkcie pre zobrazenie informácií o danej aplikácii, ako aj o iných aplikáciách spoločnosti Transition technology, prístup na sociálne siete spoločnosti, možnosť reagovať spätnou väzbou, nápoveda k aplikácii, Zobrazenie informácií o počasí „Weather“ a prehľad bluetooth majákov „Beacons“, ktoré sú v aplikácii definované a vie s nimi interagovať.

Aplikácia potrebuje pre niektoré funkcie prístup k internetu. Pre bezproblémovú prevádzku je vhodné, aby prístup k internetu bol neustály. Seeing Assistant Move nám chce posielať rôzne upozornenia či oznámenia. Je vhodné, ak ich všetky povolíme. Pre ovládanie aplikácie je možné použiť hlasové ovládanie. To využíva rozpoznávanie hlasu od Google a je preto potrebné mať prístup k internetu v čase jeho využívania. Táto služba je obmedzená na 40 hlasových dopytov za jeden deň. Započítavajú sa aj pokusy, ktoré nedopadli dobre a funkcia nebola vykonaná. Mapy, mapové body, body záujmu ako aj ďalšie údaje sú dostupné v online forme. Môžeme si ich postupne sťahovať do telefónu. V takomto prípade bude neustále narastať priestor, ktorý aplikácia a jej údaje v telefóne zaberajú.

Aplikácia obsahuje množstvo funkcií spojených s orientáciou, navigáciou, sledovaním mapových bodov, ich ukladaním a správou lokálnych zoznamov.

Podrobný popis nájdeme na stránkach výrobcu v anglickom a poľskom jazyku, alebo si obsah pomocníka necháme strojovo preložiť napríklad v Google Chrome.

Podrobný popis nájdeme na adrese: http://seeingassistant.tt.com.pl/move/tutorial/.

Aplikácia je dobrým pomocníkom pri samostatnom pohybe a stojí za to ju vyskúšať.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.