Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Nahrávanie videí použitím OBS, pokročilejšie nastavenia s čítačom obrazovky

Aplikácii pre nahrávanie obsahu s využitím OBS (Open Broadcaster Studio) sme sa už venovali v článku Nahrávanie obsahu obrazovky počítača pomocou aplikácie OBS Studio. Teraz nadviažeme na uvedené informácie a pokúsime sa ich rozšíriť o skúsenosti s používaním s pomocou čítača obrazovky NVDA. Náš popis sa vzťahuje k verzii OBS 26.1.1 64bit a NVDA 2020.4.

Ako sme nahrávali

Pri nahrávaní sme využívali snímanie obrazu z integrovanej webovej kamery v prenosnom počítači, ako aj zaznamenávanie obrazu aktuálne zobrazovaného na monitore. Zvuk sme v oboch prípadoch snímali z externého mikrofónu pripojeného cez USB rozhranie. Pri zaznamenávaní obrazu pracovnej plochy sme potrebovali zaznamenať aj zvuk čítača obrazovky. Tomu zodpovedali nastavenia.

Konfigurácia OBS

Keďže sme potrebovali nahrávať z dvoch zdrojov obrazu, vytvorili sme si dve scény. Jednu:

 • Plocha – pre nahrávanie obrazu z pracovnej plochy;
 • Kamera – pre nahrávanie obrazu snímaného integrovanou kamerou.

Pridanie scény a jej pomenovanie uskutočníme z hlavnej ponuky funkcií (ľavý Alt) v Sada scén -> Nový (Premenovať). Pre prepínanie scén sme plánovali nastaviť klávesové skratky. Tým by sa stala práca pri nahrávaní ešte pohodlnejšia a efektívnejšia. Túto možnosť sme s obsluhou aplikácie čítačom obrazovky a klávesnicou nenašli. Prepínanie scén sme tak vykonali pozastavením nahrávania a výberom položky z hlavnej ponuky Sada scén > Plocha, respektíve Kamera. Aktuálne aktívnu scénu čítač oznamuje v titulku aplikácie alebo aj slovom „začiarknuté“ v hlavnej ponuke Sada scén.

Zdroje obrazu

Pre jednotlivé scény sme definovali zdroje obrazu:

 • Plocha – tabulátorom na časť Zdroje (ak nie je vyslovovaná, je to tichá položka pred Audiomixérom), z kontextovej ponuky (Shift+ F10) Pridať > Zachytávanie monitora. Vyberieme náš monitor. My sme tam mali položku monitor 1920×1080. V takom rozlíšení sa bude nahrávať obraz.
 • Kamera – ako zdroj sme zvolili zariadenie na zachytávanie videa. Toto sa nám zobrazilo v zdrojoch. Následne tabulátorom na názov zdroja, kontextovú ponuku a Shift+ tabulátor na Vlastnosti, ktoré je potrebné potvrdiť Enterom. Otvorí sa dialóg na nastavenie zdroja obrazu alebo video signálu. Orientujeme sa tabulátorom. Nastavili sme rozlíšenie snímaného obrazu na 1280×720. Rozlíšenie je dané technickými parametrami kamery. Ďalej sme už iba nastavili vlastný zdroj zvuku na externý mikrofón. Nastavenia sa uložia potvrdením tlačidla, ktoré čítač nečíta. Nachádza sa za Predvolené zoskupenie. Potvrdíme Enterom.

Máme rozdiel v rozlíšení snímaného obrazu monitora a webovej kamery. Tento rozdiel sme riešili pri výslednom spracovaní nahrávok v aplikácii Editor videa vo Windows 10.

Zdroje zvuku

Aby bol zdroj zvuku rovnaký pri obidvoch scénach, vykonali sme nasledujúce nastavenia.

 • Plocha – V hlavnej ponuke Súbor > Nastavenia > Zvuk
  1. Zvuk plochy – predvolené;
  2. Zvuk plochy 2 – zakázané;
  3. Mikrofón / AUX 1 až 3 – zakázané;
  4. Mikrofón / AUX 4 – náš externý mikrofón.
 • Vypnúť zvukové utišovanie Windows – začiarknuté.

Nastavenia sme uložili enterom na tlačidle OK.

Poznámka: Prechod medzi skupinami nastavení realizujeme následovne:

 • Tabulátorom jeden krát za tlačidlo Zrušiť. Čítač nečíta nič.
 • Šípkou nadol na položku Zvuk.
 • Tabulátorom na parametre.

Upozorňujeme, že toto nastavenie zvuku sa vzťahuje na každú definovanú scénu samostatne. Musíme ho teda vykonať pre každú nami definovanú scénu samostatne.

Následne prejsť tabulátorom na časť Mixér a tam začiarknuť Umlčať zvuk plochy. T z toho dôvodu, aby sa nenahrával súčasne zvuk z plochy aj z externého mikrofónu. Ak nahrávame aj zvuk čítača obrazovky, presmerujeme ho na externé zariadenie, resp. ak toto nemá výstup na slúchadlá, musíme si zvoliť také nastavenie čítača a snímanie zvuku v OBS, aby nedochádzalo ku skresleniam snímaného zvuku. Toto nastavenie môže byť rôzne pre typ použitého externého mikrofónu, počítača, ako aj čítača obrazovky.

Úrovne hlasitosti a tlmenie šumu

Pri nahrávaní sme sa borili aj s problémom úrovne hlasitosti zvuku a so šumom v nahrávke. Úrovne hlasitosti sme riešili nastavením úrovne pre Mikrofón / AUX 4 na plus 9DB. Tabulátorom na časť Audiomixér. Tam na posuvník Ovládanie hlasitosti a šípkou doprava až na požadovanú úroveň.

Pre odstránenie šumu a zosilnenie zvuku sme pridali filtre. Tabulátorom na tlačidlo Vlastnosti pre zariadenie mikrofón AUX 4. Potvrdíme medzerníkom. Rozbalí sa ponuka funkcií. Tabulátorom na Filtre a potvrdíme medzerníkom. Otvorí sa dialógové okno s prehľadom použitých filtrov a možnosťou ich pridávania, odstraňovania, zapínania či vypínania. V dialógu sa orientujeme tabulátorom. Nedostatkom je, že v zozname pridaných filtrov sa nedostaneme tabulátorom na ich názov. Pridáme filtre Noise Suppress (potlačenie šumu) a Zosilnenie. Potvrdíme tlačidlo Pridať, stlačíme medzerník, Otvorí sa zoznam dostupných filtrov. Tabulátorom prejdeme na príslušný a pridáme ho enterom. Filtre majú aj možnosti nastavenia. Na tie sa dostaneme tabulátorom v okne so zoznamom pridaných filtrov. Musíme to robiť pri každom pridanom filtri, keďže sa s tabulátorom vieme dostať iba na parametre posledného pridaného filtra. My sme najprv pridali Noise Suppress, ktorému sme nemenili parametre a následne Zosilnenie, kde sme zodvihli hodnotu na 100. Pridávanie filtrov sme ukončili stlačením Esc alebo potvrdením tlačidla Zatvoriť. Filtre sme definovali pre Mixér Aux 4 v každej scéne samostatne. Definovali sme ich aj pre položku Zvuk plochy v scéne Plocha tak, aby nahrávanie zvukov čítača bolo tiež ošetrené rovnakými podmienkami na vstupe.

Ak chceme definovať, alebo si len prezrieť detailnejšie nastavenia zvukových zariadení, aktivujeme položku Rozšírené vlastnosti zvuku (Alt+ a) po potvrdení tlačidla Vlastnosti zvukového zariadenia. V zobrazenom dialógu sa orientujeme tabulátorom. Môžeme zapnúť a vypnúť zvukové zariadenie, definovať úroveň hlasitosti v decibeloch alebo percentách, či riadiť nahrávanie vo zvukových stopách.

Poznámka: Niekedy nie sú dostupné zvukové zariadenia pri prechádzaní tabulátorom v okne OBS. Vtedy stlačíme šípky hore dole na pozícii Audiomixér. Následne už zvukové zariadenia zameriame tabulátorom a čítač nám ich oznámi.

Klávesové skratky

Pre uľahčenie ovládania sme si definovali niekoľko klávesových skratiek. Použili sme na to dialóg Nastavenia z hlavnej ponuky Súbor. Tento zoznam možných akcií a definovanie ich klávesových príkazov nie je veľmi spoľahlivo ovládateľný prostredníctvom klávesnice a čítača obrazovky. My sme si definovali:

 • Spustenie nahrávania – Ctrl+ Shift+ r;
 • Pauza v nahrávaní – Ctrl+ Shift+ p;
 • Pokračovanie v nahrávaní – Ctrl+ Shift+ w;
 • Ukončenie nahrávania – Ctrl+ Shift+ s.

Mali sme snahu definovať aj príkazy pre prepínanie sa medzi scénami, takéto akcie však neboli v zozname.

Po definovaní klávesových príkazov sme však zistili, že nefunguju. Ich sfunkčnenie sme realizovali úpravou konfiguračného súboru c:\Users\user-name\AppData\Roaming\obs-studio\basic\profiles\Nazov_profilu\basic.ini. Upravili sme riadky pre HotKey na nasledujúci tvar:

[Hotkeys] OBSBasic.StartRecording={\n „bindings“: [\n {\n „ctrl“: true,\n „key“: „OBS_KEY_R“,\n „shift“: true\n }\n ]\n} OBSBasic.PauseRecording={\n „bindings“: [\n {\n „ctrl“: true,\n „key“: „OBS_KEY_P“,\n „shift“: true\n }\n ]\n} OBSBasic.UnpauseRecording={\n „bindings“: [\n {\n „ctrl“: true,\n „key“: „OBS_KEY_W“,\n „shift“: true\n }\n ]\n} OBSBasic.StopRecording={\n „bindings“: [\n {\n „ctrl“: true,\n „key“: „OBS_KEY_S“,\n „shift“: true\n }\n ]\n}

Týmto sa klávesové príkazy sfunkčnili a ostali rovnaké a prístupné pre všetky definované scény.

Zhrnutie

Mohli by sme zhrnúť prácu s OBS do nasledujúcich bodov:

 • Definujeme Profil. Ten nemusí byť presne pomenovaný, je však potom oznamovaný ako Unknown.
 • definujeme scény pre každý zdroj obrazového signálu.
 • V každej scéne definujeme zdroj video signálu samostatne. Nastavíme parametre a filtre pre video aj zvukový signál.
 • V každej scéne definujeme zdroj zvuku samostatne. Taktiež nastavíme úrovne hlasitosti či použitie zdroja zvuku a filtre pre úpravu. Dáme pozor, aby sme nemali duplicitné zdroje zvuku.
 • Definujeme zdroje zvuku v Nastaveniach samostatne pre každú scénu.
 • Definujeme klávesové skratky, prípadne doladíme definíciu v konfiguračnom súbore.

Záver

Nahrávacia aplikácia OBS ponúka široké možnosti nahrávania z webovej kamery alebo obsahu pracovnej plochy. Môžeme definovať rôzne zdroje zvuku pre jednotlivé scény, ako ajpridávať filtre pre úpravu zvuku aj obrazu. Nie všetky funkcie sú úplne intuitívne prístupné z klávesnice s čítačom obrazovky. Niekedy je potrebné potvrdzovať tlačidlá medzerníkom a inokedy enterom. Dá sa však na to zvyknúť. Po dokončení konfigurácie je samotné nahrávanie už komfortnou záležitosťou.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.