Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Čítame elektronické dokumenty pomocou @voice

Ak si radi čítate na cestách alebo pred spaním a máte telefón s operačným systémom Android, môžete využiť viacero aplikácií. My si predstavíme aplikáciu @voice. Medzi jej prednosti patrí čítanie dokumentov hlasom, podpora mnohých formátov a možnosť vytvárať zvukové súbory. Funkcie ocenia nevidiaci, ktorí sú zvyknutí čítať texty pomocou hlasového výstupu, ale aj slabozrakí, ktorým sa pri čítaní rýchlo unavia oči a text si radšej vypočujú. Rozhranie aplikácie je len v angličtine, vystačíte si však so základnou slovnou zásobou. Samozrejme na čítanie slovenských a českých hlasov môžete používať Slovenské a České hlasy.

Inštalácia a prvé spustenie

Aplikáciu vyhľadáme v obchode Google Play pod názvom @Voice. Tiež ju môžeme nainštalovať priamo zo stránky @voice. Počas prvého spustenia sa nám objaví okno s tutoriálom. Začiarkneme políčko „Don’t show this again“ a potvrdíme tlačidlom OK.

Načítanie súborov

@Voice podporuje formáty DOCX, EPUB, RTF, TXT, HTML, ODT, PDF a pár ďalších. Súbor môžete otvoriť pomocou správcu v telefóne zvolením príslušného súboru.

Súbory môžete do aplikácie načítať aj priamo aktivovaním tlačidla Open v hlavnom okne. Aplikácia si pamätá, odkiaľ sme súbory otvárali naposledy, preto je ideálne ukladať si dokumenty na čítanie do jednotného priečinka. Po aktivovaní tlačidla Open sa zobrazia súbory a priečinky.

 • Prvok location nám ukazuje, aký priečinok je práve otvorený. Ak sa chceme rýchlo presunúť do koreňového adresára na SD karte, aktivujeme tlačidlo viac možností a následne tlačidlo External Card. Do hlavného adresára internej pamäte sa dostaneme aktivovaním položky „primary storage“;
 • Priečinky otvárame poklepaním, o úroveň vyššie sa vrátime poklepaním na prvok „Parent dyrectory“;
 • Súbor na čítanie pridáme poklepaním na jeho názov a potvrdením tlačidla Select.

@Voice súbor postupne načíta a počas načítania na obrazovke pri švihaní vidíme prvok Loading. Po načítaní sa nám na obrazovke zobrazí názov súboru prípadne kúsok textu.

Nastavenie hlasu

@Voice dokáže na čítanie textov používať iný ako predvolený hlas v telefóne. Takto môžeme mať nastavený napríklad eSpeak ako predvolený hlas v systéme, ale v aplikácii @Voice môžeme používať hlasy Vocalizer. Hlas nastavíme nasledovne:

 • na hlavnej obrazovke nájdeme a aktivujeme tlačidlo „Show / hide setup“;
 • Zobrazia sa nám tlačidlá na ovládanie hlasu. Aktivujeme tlačidlo Change Voice or language;
 • Otvorí sa nové okno. @Voice najprv skontroluje všetky dostupné hlasy a jazyky;
 • Pod textom „Select the language in which text should be read“ je vybratý nejaký jazyk. Poklepeme naň a vyberieme si jazyk, v ktorom chceme čítať;
 • Po vybratí jazyka sa vrátime na predchádzajúcu obrazovku. Švihaním pokračujeme na prvok „Choose an installed voice for this language“. Za ním je začiarkávacie pole, ktoré si nevšímame a pod ním je názov predvoleného hlasu pre jazyk, ktorý sme si vybrali v predchádzajúcom kroku. Na názov hlasu poklepeme. Zobrazí sa zoznam dostupných hlasov pre náš jazyk. Vyberieme si hlas, ktorý chceme používať;
 • Výber hlasu potvrdíme tlačidlom „Use selected voice“.

Pokusne si môžeme spustiť čítanie textu tlačidlom Play / pause. Pravdepodobne budeme chcieť upraviť výšku a rýchlosť hlasu.

 • Opäť aktivujeme tlačidlo Show / hide setup;
 • Za prvkom rate (rýchlosť) nasledujú tlačidlá Lover (znížiť) alebo higher (zvýšiť). Týmito tlačidlami môžeme upravovať rýchlosť. Takisto môžeme použiť posuvník;
 • Rovnako postupujeme pri prvku pitch (výška).

Mne sa osvedčilo nastavovať parametre počas čítania. Prekárajú sa mi dva hlasy, takže sa treba viac sústrediť, ale je to rýchlejšie, ako nastaviť rýchlosť, spustiť čítanie, upraviť rýchlosť a znovu dookola, kým nie som spokojný. @voice si môže pamätať nastavenia pre každý hlas zvlášť, takže časom si hlasy vyladíte a nebudete nastavenie musieť opakovať.

Čítanie

Čítanie dokumentu spustíme a pozastavíme poklepaním na tlačidlo Play / pause alebo poklepaním dvoma prstami. @Voice číta dokument od začiatku alebo od miesta, kde sme čítanie naposledy prerušili. Ak počas čítania Švihaním nahor prejdeme na posuvník, čítač obrazovky nám prečíta, koľko minút zostáva do konca kapitoly a koľko do konca celej knihy. Toto sa žiaľ dá zistiť len počas čítania. Ak je čítanie pozastavené, ukazujú sa údaje o počte prečítaného obsahu v percentách.

Ak potrebujeme v texte preskočiť na nejaký úsek, môžeme to urobiť nasledovne:

 • Tlačidlá previous a next skáču na predchádzajúcu a nasledujúcu vetu. Na prechod medzi vetami môžeme použiť švihanie dvoma prstami doprava a doľava.
 • Ak máme otvorený súbor EPUB, v ktorom sú vyznačené kapitoly, môžeme na nasledujúcu a predchádzajúcu kapitolu skočiť švihnuťím dvoma prstami zhora nadol alebo zdola nahor. Prípadne môžeme zoznam kapitol zobraziť po aktivovaní tlačidla Reading list.

@voice automaticky dlhé súbory delí na časti. Ak si načítame knihu vo formáte TXT, po stlačení tlačidla Reading list nás @voice vyzve na zadanie čísla časti, na ktorú chceme skočiť. Počet častí, na ktoré bol súbor rozdelený, nájdeme nad tlačidlom OK.

Nastavenia

Nastavenia nájdeme po aktivovaní tlačidla Owerflow menu a následne po aktivovaní tlačidla Settings. @Voice ponúka bohaté možnosti rôznych nastavení. Pozrieme sa na pár z nich:

 • Speech settings > Start > Start talking at once: Predvolene je začiarknuté, čo znamená, že @voice automaticky začne čítať text po otvorení dokumentu a nastavení hlasu. Osobne toto vypínam a som radšej, ak sa mi text začne čítať až po stlačení tlačidla play;
 • Speech settings > pauses: Môžete nastaviť, či chcete medzery po vetách a odsekoch. Additional pause at sentence end určuje pauzu na konci vety. Additional pause at paragraph end určuje pauzu na konci odseku;
 • Speech settings > audio: Odporúčam nastaviť remember voice rate and pitch na hodnotu for each voice. Takto si aplikácia zapamätá nastavenie rýchlosti a výšky pre každý hlas samostatne;
 • V časti Screen and sleeptimer settings si môžete nastaviť čas, po ktorom sa vám automaticky zastaví čítanie. Aktivujte položku Sleep after. Zíde sa, ak zvyknete zaspávať pri čítaní kníh. Na výber sú minúty (minutes) ale aj hodinové intervaly (hours).

Generovanie zvukových súborov

Text, ktorý máme v @Voice otvorený, môžeme uložiť ako zvukový súbor vo formáte WAV alebo OGG. Postupujeme nasledovne:

 • Otvoríme súbor, ktorý chceme previesť na zvuk jedným z postupov popísaných vyššie;
 • Nastavíme si požadovaný hlas;
 • Presunieme kurzor na začiatok textu, alebo na miesto, od ktorého chceme začať;
 • Aktivujeme prvok Owerflow menu a potom tlačidlo „Record sound file“;
 • Pod prvkom „Choose sound quality format“ aktivujeme vybratý formát a zvolíme si jednu z možností. Na bežné použitie nám postačí OGG medium;
 • Začiarkneme políčko „Choose specific folder“ a aktivujeme tlačidlo „Browse for Folder“. Následne vyberieme adresár, kam sa uložia zvukové súbory;
 • Ak sme si kúpili plnú verziu, môžeme začiarknuť „Continue recording following articles on list or book chapters“. @Voice nám uloží všetky časti knihy alebo otvoreného súboru automaticky;
 • Zatvoríme okno s nastaveniami a stlačíme tlačidlo Play / pause. @Voice teraz nebude súbor čítať nahlas, ale nahrá obsah do zvukového súboru. Priebeh si môžeme prečítať na obrazovke.

Ak nemáte kúpenú plnú verziu @voice a chcete do zvukového súboru previesť dlhší súbor alebo EPUB knihu s rozdelenými kapitolami, musíte cez reading list otvoriť požadovanú kapitolu a opakovane spustiť konvertovanie.

Plná verzia @voice

Free verzia zobrazuje reklamy a neumožňuje nárazovo konvertovať na zvuk celé súbory. Plnú verziu si zakúpite nainštalovaním aplikácie @Voice No Ads Upgrade.

Rečové syntézy

V operačnom systéme Android je v súčasnosti možné používať viacero Slovenských a Českých hlasov. Ich ceny sa pohybujú do 5 eur za každý hlas.

 • Google TTS: Je súčasťou systému. V nastaveniach telefónu zvoľte jazyk a vstup > výstup prevodu textu na reč. Dočasne nastavte ako predvolený hlas Prevod textu na reč Google. V nastaveniach aktivujte položku Inštalovať hlasové údaje a začiarknite Slovenčinu a Češtinu;
 • Vocalizer: Ponúka Slovenský hlas Laura a České hlasy Zuzana aIveta;
 • Speechtech: Ponúka jeden slovenský hlas Melánia a pár českých;
 • Acapela TTS: Ponúka český hlas Eliška;
 • eSpeak: Podporuje Slovenčinu, Češtinu a mnoho ďalších jazykov. Medzi jeho prednosti patrí rýchla odozva a rýchle čítanie.

Je to všetko?

Výpočet funkcií @voice sme ani zďaleka nevyčerpali. Zvedavcom odporúčam preskúmať možnosti importovania článkov zo služby Pocket, zdieľanie textov z webových prehliadačov a automatickú detekciu jazyka.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.