Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Dot-Pad, dynamické zobrazovanie grafických informácií taktilnou formou

Zobrazovanie grafiky pre nevidiacich ľudí je netriviálnou úlohou. Existuje niekoľko spôsobov ako sa dá realizovať hmatová alebo bodová grafika. Každý však dospeje do štádia, že obrázok v zjednodušenej podobe je „vyrazený“ (embosovaný) na papier. Tam ostáva nemenný. Teda až do jeho fyzického opotrebovania, kedy je potrebné ho nahradiť znova fyzickým výtlačkom.

V súčasnosti existuje potreba dynamického zobrazovania grafických informácií. Ich obmeny, napríklad postupným dopĺňaním obsahu. Naraziť tiež môžeme na potrebu zdieľania medzi používateľmi či inštitúciami. A nakoniec narazíme aj na priestorové obmedzenia skladovania fyzických výtlačkov, ich opotrebovania a nahradzovania.

Tieto aspekty rieši zariadenie Dot-Pad. Dot-Pad je elektronické zariadenie, ktoré umožňuje dynamicky zobrazovať reliéfnu bodovú grafiku. Informácia na zobrazenie sa do Dot-Pad-u odosiela z externého zariadenia počítača alebo mobilného telefónu, či tabletu. V počítači alebo telefóne je otvorená internetová stránka s nástrojom pre tvorbu obsahu, ktorý sa následne zobrazuje v Dot-Pad-e. Samotné zariadenie nemá vlastnú internú pamäť a nedokáže fungovať ako autonómne zariadenie.

Vzhľad a ovládanie Dot-pad-u

Dot-Pad je zariadenie s rozmermi približne 25×25 centimetrov a hrúbkou približne 3 centimetre. Je rozdelený do troch častí. Hornú časť tvorí priestor na zobrazovanie grafických informácií. Tvoria ho braillové bunky umožňujúce zobrazovať osem bodovú variantu Braillovho písma. Bunky sú usporiadané v 10 riadkoch po 30 buniek.

Pod priestorom na grafiku sa nachádzajú ovládacie tlačidlá. Umožňujú navigáciu v grafickom a textovom zobrazení. Podporené je aj definovanie vlastnej funkcionality.

V spodnej časti zariadenia sa nachádza hmatový riadok s dvadsiatimi bunkami. Je určený na zobrazovanie výlučne textových informácií.

Na ľavej hrane nájdeme konektor pre USB pripojenie k počítaču. Zariadenie podporuje aj pripojenie pomocou Bluetooth. Indikačná dióda sa nachádza vpravo od tlačidiel a nie je možné ju nahmatať.

Na pravej hrane prístroja je umiestnený konektor pre napájací adaptér a prepínač zapnutia a vypnutia zariadenia.

Obslužná aplikácia Dot-Canvas

K zariadeniu patrí aj webová aplikácia Dot-Canvas. Tá poskytuje:

  • tvorbu obsahu pre zobrazenie;
  • nahrávanie z externých zdrojov;
  • ukladanie grafických súborov a ich zdieľanie v celosvetovej komunite.

Aplikácia poskytuje priestor kresliaceho plátna. V ňom môžeme priamo kresliť obsah, ktorý bude následne zobrazený. Taktiež je možné nahrať už existujúci obrázok vo formáte jpg. Ten je prekonvertovaný, v zjednodušenej podobe, do kresliaceho plátna, kde ho môžeme modifikovať. Pre túto činnosť je nevyhnutná zraková kontrola. Kresliace plátno je rozdelené na riadky a stĺpce, ktoré zodpovedajú riadkom a stĺpcom jednotlivých bodov braillových buniek grafickej časti zariadenia. Kresliace plátno dovoľuje maximálnu jemnosť zobrazenia, alebo inak povedané, má takú rozlišovaciu schopnosť, ktorá zodpovedá konštrukčným možnostiam grafickej časti.

V editačnom poli zadáme alebo naimportujeme textovú informáciu. Táto je zobrazovaná na hmatovom displeji v dolnej časti zariadenia. Pre posun v texte používame ľavé a pravé ovládacie tlačidlo so šípkami doľava a doprava.

Príprava a vytlačenie grafiky

Aplikácia umožňuje import už existujúcich obrazových a textových súborov. Import obrazového súboru vo formáte jpg prebieha nasledujúco:

  • Vyberieme súbor z interného úložiska, alebo z cloudového priestoru v aplikácii.
  • Dôjde k automatickému prekonvertovaniu a zobrazeniu výsledku v kresliacom plátne. Obrázok je zjednodušený a zbavený farebnosti.
  • Systém vygeneruje stránky, ktoré sú rozmerovo zobraziteľné na zariadení. Ide o grafické stránky s časťami pôvodného obrázka. Po ich vytlačení, môžeme medzi nimi listovať stláčaním tlačidiel priamo na Dot-Pad-e.
  • Môžeme ručne upraviť obsah kresliaceho plátna.
  • Do kresliaceho plátna môžeme vložiť aj text v braillovom písme. Realizujeme to vyfarbením príslušných pozícii v rastri kresliaceho plátna, tak aby zodpovedali bodom braillovho písmena.
  • Výsledok necháme vytlačiť na zariadenie. Dôjde k reliéfnemu zobrazeniu na grafickej časti Dot-Pad-u.

Aplikácia ponúka aj import z pdf súborov. Postup je identický ako pri importe z jpg súboru.

Ak chceme zobraziť výlučne textovú informáciu, tak použijeme editačné pole. Do neho napíšeme alebo prekopírujeme text. Ten sa zobrazuje v jednoriadkovom hmatovom displeji v spodnej časti zariadenia. V texte sa orientujeme smerovými šípkami nad riadkom.

Ako je to s prístupnosťou

O prístupnosti môžeme hovoriť v prípade aplikácie Dot-Canvas pre prostredie internetového prehliadača. Táto aplikácia je relatívne dobre prístupná, aj keď neumožňuje plne samostatnú obsluhu nevidiacim používateľom s podporou čítača obrazovky. Aplikácia je dostupná aj pre mobilné zariadenia s iOS – iPhone a iPad. Tieto však majú menej dostupných funkcií ako verzia pre Windows. Mobilná aplikácia je určená na zobrazovanie už existujúcich materiálov. Nepodporuje ich úpravu.

Pre koho je zariadenie určené

Zariadenia Dot-Pad je určené pre organizácie zaoberajúce sa výučbou alebo rehabilitáciou zrakovo postihnutých ľudí. Jeho používanie si vyžaduje vidiaceho človeka, ktorý pripravuje a spravuje materiály. Žiaci alebo aj ľudia v procese rehabilitácie vnímajú ponúkaný grafický obsah. Týmto spôsobom je možné priblížiť nevidiacim ľuďom rôzne abstraktné pojmy ale aj predmety, či iné súčasti života, prírody či poznania, ktoré nie je možné ohmatať.

Záverom

Dot-Pad predstavuje možnosť ako skvalitniť výučbu žiakov so zrakovým postihnutím. Umožňuje lepšie priblížiť napríklad priebehy matematických funkcií, fyzikálnych javov, chemických zlúčenín, biologických objektov a rôzne ďalšie aspekty. Záleži len od predstavivosti pedagóga alebo aj rehabilitačného pracovníka. Veľkou výhodou je zdieľanie obsahu s celosvetovou komunitou používateľov.

Zariadenie sa nachádza v Bezbariérovom centre na Technickej univerzite Košice. Radi vám sprostredkujú jeho funkcionalitu, ako aj pomôžu, či umožnia jeho použitie.

Zaujímavé linky

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.