Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Avast: Antivírus s dobrou prístupnosťou pre nevidiacich aj slabozrakých

Avast je jeden z mnohých zadarmo dostupných antivírusových riešení, prostredníctvom ktorého si môžete Windows a ďalšie operačné systémy chrániť pred spyware, malvérom a ďalšími vírusmi. Pamätám sa na obdobie, keď tento softvér v prostredí systému Windows bol pre nevidiacich takmer nepoužiteľný. Na šťastie jeho zlá prístupnosť je už minulosťou a v súčasnosti sa môžu aktuálne verzie pochváliť dobrou prístupnosťou pre programy na čítanie z obrazovky, akými sú napríklad Jaws, alebo NVDA. Keďže po nainštalovaní tohto antivírusového softvéru je užitočné zoznámiť sa s jeho ochrannými funkciami a nastaveniami, rozhodol som sa v tomto článku predstaviť niekoľko užitočných tipov, ktoré vám pomôžu s rýchlejším zoznámením sa s jeho používateľským rozhraním a funkciami.

Stiahnutie a inštalácia

Inštalačný súbor získate z oficiálnej stránky programu avast.com. Po stiahnutí a spustení online inštalátora avast_free_antivirus_setup_online.exe sa spustí sprievodca nainštalovaním. V jeho rozhraní kliknutím na tlačidlo „NAINŠTALOVAŤ“ spustíte jeho inštaláciu.
Upozornenie: Ak si chcete prispôsobiť inštaláciu a rozhodnúť sa ktoré súčasti majú, alebo naopak nemajú byť nainštalované, potom v prvom okne inštalačného sprievodcu použite tlačidlo Upraviť.

Spustenie celkového testu

Po nainštalovaní programu Avast v uvítacom okne oznamuje, že vďaka nainštalovanej free verzii máte zapnutú základnú úroveň zabezpečenia, ktorá v reálnom čase poskytuje ochranu pred vírusmi, spyware a inými hrozbami. Ak považujete Avast so základnou úrovňou zabezpečenia za postačujúce antivírusové riešenie, potom pokračujte odkazom pre spustenie prvej kontroly.
Ak požadujete vyššiu úroveň zabezpečenia, potom máte možnosť prejsť na Avast Premium Security.

Prístupnosť rozhrania pre aplikácie na čítanie z obrazovky

Z hľadiska prístupnosti dobrou správou je, že okná spustených kontrol ako aj používateľské rozhranie programu sú dobre prístupné pre programy Jaws a NVDA. V tomto rozhraní sa môžete pohybovať klávesovými skratkami, ktoré bežne používate pri čítaní obsahu na webových stránkach.

Základné kontextové menu programu Avast

Zo základného kontextového menu môžete pristupovať do používateľského rozhrania, k ovládaniu štítov, k spúšťaniu herného režimu, aktualizáciám a ďalším funkciám programu. Na zobrazenie tohto menu je potrebné skratkou Windows + b vojsť do oblasti oznámení, šípkami alebo počiatočným písmenom vyhľadať ikonu Avast a kontextovým tlačidlom si zobraziť požadované menu.
Upozorňujem, že v systéme Windows 11 ikona programu Avast je umiestnená v oblasti oznámení medzi skrytými ikonami. Preto po stlačení skratky Windows + b klávesom Enter aktivujte tlačidlo pre zobrazenie skrytých ikon.

Spustenie celkového testu

Celkový test spustíte z používateľského rozhrania v sekcii Ochrana kliknutím na odkaz SPUSTIŤ CELKOVÝ TEST. Do tohto rozhrania sa dostanete buď prostredníctvom ikony umiestnenej na ploche, alebo v oblasti oznámení z kontextového menu programu voľbou Otvoriť používateľské rozhranie Avast. Po spustení celkového testu Avast za účelom nájdenia vírusov začne skenovať váš systém, súbory, registre, operačnú pamäť a aj spúšťa teľné súbory. V prípade nájdenia škodlivého softvéru ponúkne možnosti na ich očistenie, karanténu alebo odstránenie.

Ďalšie typy vírusových testov

Avast okrem spomenutého celkového testu určeného na kontrolu celého počítača má k dispozícii aj ďalšie typy kontrolných testov. Napríklad na otestovanie konkrétnych priečinkov alebo externých diskov poslúži cielený test. V rozhraní pre správu testov taktiež nájdete možnosť vytvorenia vlastného testu a nechýba tu ani test, ktorý vám dovolí naplánovať si kontrolu počítača po reštarte. Do rozhrania pre správu vírusových testov sa dostanete nasledujúcim postupom:

 1. V základnom kontextovom menu programu Avast zvoľte voľbu pre otvorenie používateľského rozhrania.
 2. V používateľskom rozhraní klávesom Tab prejdite na tlačidlo Ochrana a Medzerníkom alebo Enterom ho aktivujte.
 3. Na záver tlačidlom Vírusové testy vojdite do ich rozhrania.

Cielený test na kontrolu USB kľúčov a iných priečinkov

Po pripojení USB kľúča alebo iného pamäťového zariadenia, Avast zobrazí dialóg s tlačidlami pre nájdenie hrozieb alebo odmietnutie testu externých zariadení. Ak by ste tento dialóg zavreli a neskôr by ste sa chceli ku kontrole pripojeného USB vrátiť, potom môžete použiť funkciu cieleného testu podľa nasledovného postupu:

 1. Podľa vyššie uvedeného postupu vojdite do používateľského rozhrania programu Avast.
 2. V používateľskom rozhraní klávesom Tab prejdite na tlačidlo Ochrana a Medzerníkom alebo Enterom ho aktivujte.
 3. Aktiváciou tlačidla s označením Vírusové testy si nechajte zobraziť zoznam dostupných testov.
 4. V zobrazenom zozname dostupných testov pokračujte kliknutím na odkaz Cielený test.
 5. V dialógu pre označenie cieľového priečinka do editačného poľa zadajte cestu k požadovanému adresárovému umiestneniu a tlačidlom OK potvrďte jeho výber.

Poznámka: V dialógu cieleného testu môžete požadované adresárové umiestnenie vyhľadať a označiť aj v stromovom zobrazení adresárovej štruktúry. Žiaľ, táto štruktúra pre používateľov NVDA je neprístupná, preto na určenie cieľového priečinka odporúčam použiť editačné pole pre zadanie lokálnych ciest. Naopak, používateľom čítača Jaws je táto štruktúra sprístupnená, takže si môžu v jej rozhraní vyhľadať a označiť požadovanú oblasť.

Antivírusový profil s vlastnou konfiguráciou

Ak vám žiaden z dostupných kontrolných testov, ktoré Avast predvolene ponúka nevyhovuje, potom máte možnosť vytvorenia vlastného profilu. V takomto profile si môžete nadefinovať vám vyhovujúce atribúty, ktorými sa tento profil bude riadiť. Napríklad, si môžete vytvoriť profil s vlastným správaním zameraný na antivírovú kontrolu lokálneho disku a profil s taktiež s vlastným správaním zameraný na kontrolu odpojiteľných diskových oblastí, ako sú napríklad USB kľúče a iné pamäťové zariadenia. O tom, ako sa ktorý profil bude správať, si prostredníctvom formulárových komponentov určíte vy na stránke pre vytvorenie nového profilu.

 1. Podľa vyššie uvedeného postupu vojdite do používateľského rozhrania programu Avast.
 2. V používateľskom rozhraní klávesom Tab prejdite na tlačidlo Ochrana a Medzerníkom alebo Enterom ho aktivujte.
 3. Aktiváciou tlačidla s označením Vírusové testy si nechajte zobraziť zoznam dostupných testov.
 4. V zobrazenom zozname dostupných testov pokračujte kliknutím na odkaz Vlastné testy.
 5. Na stránke vytvárania a plánovania nových testov pokračujte tlačidlom VYTVORIŤ NOVÝ TEST.
 6. Do formulára pre vytvorenie a nastavenie profilu zadajte ľubovoľné pomenovanie, zvoľte požadovaný typ testu a prostredníctvom ďalších formulárových komponentov si vyskladajte vlastnosti vášho antivírusového profilu.
 7. Po zostavení konfigurácie tlačidlom VYTVORIŤ uložíte a zároveň aj vytvoríte profil s vlastnými nastaveniami.

Upozornenie pre používateľov NVDA: Formulárové komponenty na vytvorenie profilu sú umiestnené VO vnorenom objekte, preto po kliknutí na tlačidlo pre vytvorenie testu budete musieť najprv skratkou o prejsť na vnorený objekt a následne stlačiť medzerník. Po týchto krokoch budú formulárové komponenty pre NVDA sprístupnené.

Výnimky pre dôveryhodné aplikácie

Pri spustení niektorých menej známych aplikácií môže Avast takúto aplikáciu vyhodnotiť ako hrozbu a v takom prípade ju zablokuje a presunie do karantény. Mne Avast takto mylne vyhodnotil napríklad aplikáciu leteckého simulátora Eurofly a spúšťateľného exe súboru klávesových skratiek, ktorý bol vytvorený aplikáciou AutoHotkey.
Poznámka: K Chybnému varovaniu spúšťateľných súborov dochádza nie len pri programe Avast, ale aj pri iných antivírusových riešeniach. Jedným z nich je napríklad Windows Defender.
Aby aplikácie umiestnené v karanténe boli opäť prístupné, musíte ich vrátiť do pôvodného stavu. Postup vrátenia:

 1. Skratkou Windows + b vojdite do oblasti oznámení.
 2. Šípkami alebo počiatočným písmenom prejdite na ikonu Avast a v základnom kontextovom menu zvoľte voľbu Karanténa.
 3. V rozhraní karantény v zozname súborov vyhľadajte požadovaný súbor a v jeho oblasti kliknite na tlačidlo s ďalšími možnosťami.
 4. V zobrazenej ponuke ďalších možností tlačidlom Obnoviť a pridať výnimku vrátite súbor do pôvodného stavu.

Po týchto krokoch bude aplikácia opäť sprístupnená na používanie rovnako ako bola pred tým, než bola zablokovaná a premiestnená do karantény.

Pozastavenie štítov

Ako už bolo spomenuté, k ochranným štítom programu Avast sa dostanete v oblasti oznámení prostredníctvom kontextového menu programu. Funkcia na pozastavenie štítov sa Vám zíde napríklad pri inštalácii softvéru, aktualizáciách operačného systému a ďalších podobných aktivitách, ktoré by mohli spôsobovať konflikt so štítmi. Majte však na pamäti, že po pozastavení štítov bude váš počítač vystavený vyššiemu riziku útokov.

Tichý režim

Ak sa na nejaký čas potrebujete zbaviť rôznych upozornení a oznámení ktoré sa objavujú počas bežného používania počítača, potom použite funkciu tichého režimu. Tento režim poslúži napríklad pri hraní hier, pri sledovaní filmov, pri rôznych prezentáciách, video návodoch a ďalších činnostiach pri ktorých nechcete byť rušení. Nezabúdajte, že pri častom používaní tichého režimu by ste mali pravidelne kontrolovať stav ochrany vášho počítača.

Webový prehliadač Avast Secure Browser

Ďalším tipom ako udržať svoje zariadenie bezpečnejším, predstavuje aj webový prehliadač Avast Secure Browser. Po jeho spustení budete mať integrovanú ochranu pred škodlivým softvérom, bankový režim, blokovač reklám, virtuálnu privátnu sieť, ochranu hesiel a ďalšie ochranné nástroje, ktoré budete môcť používať pri prehľadávaní webových stránok. Po stiahnutí a spustení inštalátora v zobrazenom sprievodcovi inštaláciou tlačidlom PRIJAŤ A NAINŠTALOVAŤ vyjadríte súhlas s licenčnými podmienkami a zároveň spustíte inštaláciu.
Poznámka: V tomto okne inštalátora okrem tlačidla pre spustenie inštalácie máte aj zaškrtávaciu položku pre jeho predvolenie. Ak si Avast Secure Browser chcete iba vyskúšať a nemáte úmysel zmeniť predvolenie vášho obľúbeného prehliadača, potom voľbu predvolenia určite odčiarknite.
Po nainštalovaní a spustení prehliadača rýchlo zistíte, že sa dobre ovláda klávesovými skratkami a aplikácie NVDA a Jaws, majú v jeho rozhraní rovnakú dobrú spätnú väzbu ako pri používaní Firefoxu, Google Chromu a ďalších prístupných webových prehliadačov. Ak poznáte klávesové skratky Google Chromu, potom budete poznať aj skratky prehliadača Avast Secure Browsera bez toho, aby ste sa ich museli učiť. U oboch prehliadačoch sú totiž rovnaké.

Jeden komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.