Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Ako na vlastné skratky pomocou nástroja AutoHotKey

Viete, aké klávesové skratky mnohokrát urobia najväčšiu radosť? Že nie? Nuž, verte alebo neverte, ale najviac sa potešíte vlastným klávesovým skratkám, ktoré si dokážete sami vytvoriť. Funkcionalitu vlastných skratiek oceníte najmä vtedy, keď k často používaným funkciám a nástrojom nemáte v systéme pridelené žiadne štandardné skratky. Napríklad, čo by ste povedali na klávesové skratky pre ovládanie hlasitosti, vypnutie a reštart počítača, vyprázdnenie koša, spúšťanie programov, otváranie rôznych priečinkov a súborov, vytváranie nových textových dokumentov v akýchkoľvek priečinkoch a mohol by som pokračovať ďalšími a ďalšími praktickými príkladmi použitia programu a skriptovacieho jazyka AutoHotkey. AHK je skriptovací jazyk navrhnutý na automatizáciu rôznych úloh pre Windows.

Je pravda, že aj systém Windows v obmedzenej podobe dovoľuje vytvárať vlastné klávesové skratky. Postup vytvorenia spočíva v tom, že na ploche na požadovanej ikone príkazom Alt+Enter vojdete do okna s vlastnosťami, následne na položke pre zadanie skratky zadáte požadované písmeno a skratka je na svete. Lenže skratky nastavené takýmto postupom sú obmedzené iba na kombináciu klávesov CTRL+Alt+ nejaké písmeno a nie vždy vám musia vyhovovať.

Aplikácia AutoHotkey vám po jej nainštalovaní bez spomenutého obmedzenia umožní vytvárať textové dokumenty s vlastnými klávesovými skratkami a makrami. Neviete ako si takýto skript vytvoriť? Postup vytvorenia a kódovania skriptov si ukážeme v tomto článku.

Stiahnutie a inštalácia programu AutoHotkey

Aktuálne najnovšie dostupnú verziu programu nájdete na jeho oficiálnej stránke autohotkey.com pod záložkou Download.

Inštalácia programu ničím neprekvapí. Jedná sa o inštaláciu doslova na jedno kliknutie. Po kliknutí na inštalačný súbor v zobrazenom sprievodcovi inštaláciou kliknutím na „Install program“ nainštalujete. Po nainštalovaní programu sa zobrazí uvítacie okno, ktoré poskytuje prístup k nástrojom, nastaveniam a súborom pomocníka. Dolnou a hornou šípkou je možné zoznamom jednotlivých funkcií prechádzať a Enterom ich spúšťať. Asi najviac Vás budú zaujímať položky s označením New script a Compile. V ďalších krokoch si o nich povieme niečo viac.

Vytvorenie skriptu z prostredia AutoHotKey

Cesta k novému skriptu vedie buď z rozhrania programu AutoHotKey alebo cez kontextové menu Windows prieskumníka. V nasledujúcich krokoch si vysvetlíme prvú možnosť a z prostredia programu si vytvoríme prvý skript aj s nadefinovanou klávesovou skratkou.

 1. Po spustení AutoHotKey Hornou alebo dolnou šípkou prejdite na položku New script a stlačte Enter.
 2. V zobrazenom okne pre názov skriptu zadajte pomenovanie a opäť Enterom potvrďte.
 3. V treťom kroku vyberte požadovaný textový editor, ktorý chcete predvolene používať pri tvorbe a úprave skriptov.

  Po týchto krokoch sa Vám v predvolenom textovom editore zobrazí prázdny textový dokument pripravený na napísanie kódu. V nasledujúcom kroku si zapíšeme klávesovú skratku, ktorá po stlačení klávesov Ctrl+Shift+E otvorí priečinok „C:\“. Skopírujte a vložte nasledujúci riadok:

  ^+e:: Run „explorer C:\“

Po uložení a uzavretí skriptu vojdite do priečinka Dokumenty/AutoHotkey, kde program predvolene skripty ukladá.

Spustenie a vypnutie skriptu

Klávesovú skratku už máte vytvorenú, je čas si ju vyskúšať. Skript spustíte z kontextového menu kliknutím na položku Run script. Po spustení na overenie klávesovej skratky stlačte kombináciu klávesov CTRL+Shift+E.
Aby ste mohli do skriptu pridávať aj ďalšie skratky, je potrebné ho najprv ukončiť. Preto klávesovou skratkou Windows + b vojdite do oblasti oznámení, v oblasti oznámení šípkami alebo počiatočným písmenom vyhľadajte ikonu spusteného skriptu a cez kontextové menu voľbou Exit ho ukončite. Do úprav vytvoreného skriptu sa dostanete cez kontextové menu Windows Prieskumníka kliknutím na položku Edit script.

Nový skript cez kontextové menu Windows Prieskumníka

 1. Najprv vojdite do priečinka, kde chcete mať skript umiestnený.
 2. Privolajte kontextové menu a v ponuke Nový zvoľte položku AutoHotkey Script.
 3. V dialógu pre názov súboru zadajte pomenovanie ako napríklad moje-skratky.ahk a Enterom potvrďte.
  Poznámka: Aby bol skript spúšťa teľný a neskôr ho bolo možné aj skompilovať do exe súboru, musí mať príponu *.ahk. Preto pri vytváraní alebo premenovávaní skriptov nezabúdajte na tento typ prípony.

Tip: Chcete vytvoriť nový skript cez kontextové menu, no kontextové menu Windows prieskumníka nezobrazuje ponuku s názvom Nový? V takejto situácii, či už ste na ploche alebo v akomkoľvek priečinku, klávesovou skratkou CTRL+Medzerník odznačte vybratú položku a opäť vyvolajte kontextové menu.

Definícia klávesových skratiek v AutoHotKey

Každá klávesová skratka pozostáva z kombinácie klávesov a funkcie, ktorá sa vykoná po ich stlačení. Vráťme sa k nadefinovanej klávesovej skratke CTRL+Shift+E a poďme si vysvetliť jej zápis.

^+e:: Run „explorer C:\“

Znaky pred dvojbodkami sú modifikačné symboly reprezentujúce klávesy CTRL, Shift a e. Za dvojbodkami je príkaz Run, ktorý spustí lokálny disk C: v rozhraní Windows prieskumníka. Aby ste v AutoHotkey mohli definovať vlastné klávesové skratky, musíte poznať modifikačné symboly aj ďalších klávesov. Poďme sa teda s nimi zoznámiť.

 • Znak vokáň „^“ predstavuje kláves CTRL.
 • Znak výkričník „!“ predstavuje kláves Alt.
 • Znak krížik „#“ predstavuje Windows kláves.
 • Znak plus „+“ predstavuje kláves Shift.
 • Reťazec Tab predstavuje kláves Tab.
 • Esc reprezentuje kláves Escape.
 • Home reprezentuje kláves Home, End kláves End.
 • PgUp: Kláves Page Up.
 • PgDn: Kláves Page Down.
 • Insert: Kláves Insert.
 • Delete: Kláves Delete.
 • Space: Kláves medzerník.
 • Funkčné klávesy: F1, F2, F3 atď…
 • Horná, dolná, ľavá a pravá šípka: Up, Down, Left, Right.

Verím, že po oboznámení sa s modifikačnými symbolmi klávesovú skratku už dokážete zadefinovať a viete k nej priradiť aj funkciu Run. Pre lepšie pochopenie zápisu si ukážeme niekoľko jednoduchých a praktických kódov na vytvorenie ďalších skratiek.

Klávesové skratky na spúšťanie obľúbených webových stránok a dokumentov

Jednoduchý skript na spustenie portálu youtube.com v predvolenom webovom prehliadači si môžete zapísať podľa nasledujúceho príkladu:

^+j::Run, „https://youtube.com“

Vysvetlenie: Pred dvojbodkami je na mapovaná klávesová skratka CTRL + Shift + j a za nimi pokračuje funkcia Run, ktorú už poznáte z predošlého príkladu. Ako vidíte, okrem priečinkov môžete pomocou nej spúšťať aj webové stránky. V tomto príklade sa spustí stránka youtube.com v predvolenom webovom prehliadači.

Teraz si ale predstavte situáciu, že Váš predvolený prehliadač je Firefox, no vy by ste niektoré stránky chceli spúšťať napríklad v Chrome. Pre AutoHotKey maličkosť. Tu je riešenie:

^+1:: Run „C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe https://blindrevue.sk/“

Aj tu si môžete všimnúť, že na začiatku riadku je nadefinovaná klávesová skratka CTRL + Shift + 1. Za ňou nasledujú dve dvojbodky ktoré oddeľujú skratku od funkcie. Funkcia Run je použitá na spustenie webového prehliadača Chrome, ktorý po spustení načíta stránku blindrevue.sk.
Rovnaký tvar zápisu môžete použiť pri spúšťaní dokumentov rôzneho typu a nastaviť, v akej aplikácii majú byť spustené. Napríklad klávesová skratka na spustenie internetového rádia v prehrávači VLC:

^+2:: Run „C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe C:\Users\Majo\Documents\hudba\radio-vlna.m3u“

Komentáre

Prostredníctvom nich môžete pridávať vlastné vysvetľujúce poznámky ku kódom. Zídu sa nie len pri popise zadefinovaných skratiek, ale aj v situácii, keď časť kódu potrebujete vypnúť. Jednoriadkový komentár začína znakom bodkočiarka „;“. Text za týmto znakom až po koniec riadku je programom ignorovaný. Príklad:

; Klávesová skratka CTRL + Shift + 2 na spustenie internetového rádia. ^+2:: Run „C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe C:\Users\Majo\Documents\hudba\radio-vlna.m3u“ ; Klávesová skratka CTRL + Shift + 1 na spustenie Chrome. ^+1:: Run „C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe https://blindrevue.sk/“

Komentár môžete použiť aj na koniec riadku, kde máte zadefinovanú skratku s funkciou, no v takom prípade pred znakom bodkočiarky musí byť aspoň jedna medzera alebo tabulátor. Príklad:

^+e:: Run „explorer C:\“ ; Táto skratka spustí lokálny disk C:.

Okrem jednoriadkového komentára pri rozsiahlejších skriptoch môžete používať aj viac riadkové. Takéto komentáre začínajú reťazcom /* a končia */.

Vlastné skratky na zmenu hlasitosti

^+Up:: Volume_up ; CTRL + Shift + horná šípka, pridá hlasitosť.
^+Down:: Volume_down ; CTRL + Shift + dolná šípka uberie hlasitosť.

Poprípade si môžete zadefinovať skratku, ktorou si privoláte okno s posuvníkmi pre nastavenie úrovne hlasitosti systému a ďalších aplikácií:
^+h:: Run „C:\Windows\System32\SndVol.exe“ ; CTRL + Shift + h, skratka pre privolanie okna s nastavením hlasitosti.

Ďalších pár tipov pre prístup k rôznym nastaveniam a službám

Run „ms-availablenetworks:“ ; Zobrazí zoznam s dostupnými Wifi sieťami.
Poznámka: V tomto prípade Zoznam s dostupnými sieťami sa zobrazí až po dvojitom stlačení skratky ktorú nadefinujete.
Run „control“ ; Zobrazí ovládací panel.
Run „appwiz.cpl“ ; Zobrazí rozhranie pre odinštalovanie programov.
Run „shutdown /s /f /t 0“ ; Vypne systém.
Poznámka: Parameter /sznamená vypnutie,/fznamená vynútenie uzavretia otvorených aplikácií a/t 0` znamená, že systém sa má vypnúť ihneď.

Run „shutdown /r /f /t 0“ ; Reštartuje systém.
Poznámka: Parameter /r znamená reštart, /f znamená vynútenie uzavretia otvorených aplikácií a /t 0 znamená, že systém sa má reštartovať ihneď.

Kompilácia skriptov

na vytvorenie jednoduchých skriptov s vlastnými skratkami pár tipov už máte, poďme si ich v ďalšom kroku skompilovať. Aby ste nadefinované skripty mohli spúšťať aj na iných počítačoch bez nutnosti nainštalovania programu AutoHotKey, je potrebné najprv ich previesť z .ahk do .exe súborov. Rovnako ako vytváranie, tak aj kompiláciu urobíte buď z rozhrania programu, alebo cez kontextové menu Windows Prieskumníka. V rozhraní programu pre tento účel vyberte položku s označením Compile a následne skratkou Alt b aktivujte tlačidlo Browse.
V dialógu pre vyhľadanie súboru nájdite požadovaný skript a tlačidlom Otvoriť potvrďte jeho výber.
Po potvrdení výberu tlačidlom Convert preveďte zvolený skript z ahk do exe súboru.
V poslednom kroku zobrazený Potvrdzujúci dialóg s názvom Successfully compiled as potvrdí úspešné skompilovanie. Kompilácia cez kontextové menu Windows Prieskumníka spočíva v tom, že na požadovanom skripte v kontextovom menu potvrdíte voľbu Compile script.

Automatické spúšťanie skriptov a exe súborov

Aby vaše klávesové skratky nadefinované v AutoHotKey fungovali aj kedykoľvek neskôr po zapnutí a prihlásení sa do Windows, musíte najprv Váš skript alebo exe súbor pridať k automaticky spúšťaným aplikáciám.

 1. Na požadovanom skripte alebo súbore cez kontextové menu vytvorte odkaz na plochu.
 2. Po stlačení skratky Windows + m nájdite na ploche odkaz a skopírujte alebo vystrihnite ho do schránky.
 3. Zadajte skratku Windows + r a v dialógu pre spustenie programov a priečinkov zadajte príkaz shell:startup a potvrďte Enterom.
 4. V zobrazenom priečinku určenom pre automatické spúšťanie vložte odkaz zo schránky.

Po týchto krokoch Vaše klávesové skratky budú automaticky k dispozícii bez toho, aby ste ich po zapnutí alebo reštartovaní počítača museli spúšťať manuálne.

5 komentárov

 1. Michaela Dlhá
  Michaela Dlhá 15. decembra 2023

  Sobrý deň, dokážem cez AutoHotKey vytvoriť zápis, ktorý mi povedzme po zapísaní @em nahradí tento reťazec za moju e-mailovú adresu?

  • Marián Kováč
   Marián Kováč 15. decembra 2023

   ::@em::mojaadresa@priklad.com
   V tomto príklade, keď napíšete „@em“ a stlačíte medzeru alebo Enter, skript automaticky nahradí „@em“ za „mojaadresa@priklad.com“.

 2. Marián Kováč
  Marián Kováč 15. decembra 2023

  Túto funkcionalitu si vytvoríte tak, že do skriptu vpíšete nasledovný kód:
  ::@em::mojaadresa@priklad.com
  V tomto príklade, keď napíšete „@em“ a stlačíte medzeru alebo Enter, skript automaticky nahradí „@em“ za „mojaadresa@priklad.com“.

  • Michaela Dlhá
   Michaela Dlhá 17. decembra 2023

   Ďakujem, práve ste ma ušetrili od neustáleho vypisovania osobných údajov. Tento zápis bude fungovať predpokladám s hocijakým reťazcom?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.