Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Nástroje na online komunikáciu a ich prístupnosť s čítačom obrazovky

Pri čoraz častejšom využívaní práce z domu je potrebné realizovať aj pracovné stretnutia inou formou ako sme boli zvyknutí doteraz. Existuje množstvo možností, ako túto situáciu zvládnuť na diaľku z pohodlia domova. Pozreli sme sa na niekoľko riešení z hľadiska prístupnosti pre ovládanie prostredníctvom klávesnice a s podporou čítača obrazovky.

Skype

Rozšíreným, dobre známym a často využívaným nástrojom je aplikácia Skype od spoločnosti Microsoft. Na stránkach blindrevue sme sa jej už niekoľkokrát venovali. Je známa dobrou prístupnosťou a vhodná pre ovládanie z klávesnice s podporou čítača obrazovky. Môžeme využiť čítač NVDA alebo JAWS. Pre využívanie služieb Skypu si musíme zriadiť Microsoft konto. Jeho zriadenie môžeme uskutočniť priamo z prostredia Skypu, alebo môžeme mať účet zriadený už z prostredia operačného systému Windows 10 či z dôvodu využívania kancelárskeho balíka MS Office. Účet Skype môžeme mať zriadený zo skorších čias. V tomto prípade môžeme mať samostatný účet Skype, ktorý nie je možné využiť ako prístup napríklad k MS Office. Aplikáciu stiahneme z oficiálneho odkazu . Po inštalácii sa zobrazí úvodná obrazovka, z ktorej sa môžeme priamo prihlásiť existujúcim účtom, alebo si vytvoríme nový účet. Na vytvorenie nového účtu môžeme použiť emailovú adresu, čo odporúčame, alebo telefónne číslo. V procese inštalácie si aplikácia od nás vypýta zadanie Mena, priezviska, dátumu narodenia a zadanie hesla, ktoré budeme používať pre prístup do Skypu. V závere je potrebné opísať kód z Captcha obrázka a zadať kód, ktorý spoločnosť Microsoft doručí na emailovú adresu alebo telefónne číslo. Po úspešnej registrácii sme hneď prihlásení do aplikácie. Skype je prednastavený na zapamätanie prihlasovacích údajov a automatické spustenie pri štarte operačného systému. Tieto vlastnosti môžeme zmeniť v nastaveniach. Nastavenia nájdeme po potvrdení tlačidla s našim menom. Aplikácia sa správa ako webové stránky. Pre nás to znamená, že môžeme využiť formulárový a prezerací režim čítača. Je teda dostupná aj rýchla navigácia po formulárových prvkoch.

Ako vytvoríme schôdzku alebo hromadnú konferenciu

Schôdza je forma online stretnutia, pri ktorej je vytvorená konferenčná miestnosť. Tá má vlastnú adresu, ktorú môžeme odoslať kontaktom, ktoré sa majú stretnutia zúčastniť. Schôdzky sa môžu zúčastniť aj ľudia, ktorí nemajú aktívny účet v Skype. Schôdza môže prebiehať formou hovoru, alebo môžeme zapnúť aj video prenos. Pri video prenose je počet účastníkov schôdze kapacitne obmedzený na nižší počet.

Pri potrebe organizovať opakované online meetingy existuje riešenie vo forme vytvorenia skupiny kontaktov. Následne uskutočníme konverzáciu v rámci tejto skupiny. Nájdeme názov skupiny v zozname a stlačením enter otvoríme novú konverzáciu. Stláčaním Shift+tabulátora nájdeme tlačidlá hovor alebo videohovor a ich potvrdením spustíme požadovanú formu komunikácie. V prípade potreby môžeme do konverzácie pridať ďalšie kontakty. Počas priebehu konverzácie môžeme s účastníkmi zdieľať obsah našej pracovnej plochy alebo aj zvuk čítača. Priebeh schôdzky alebo konferencie môžeme zaznamenať priamo v Skype a následne ho rozposlať účastníkom konferencie. Tí ho budú mať dostupný na stiahnutie priamo v Skype počas nasledujúcich 30 dní. Všetky tieto funkcie sú dobre prístupné aj pre ich obsluhu z klávesnice s podporou čítača obrazovky. Nástroj je zadarmo a jeho využívanie je obmedzené počtom účastníkov vo video alebo zvukovej konferencii.

Spojenie bez registrácie

Microsoft priniesol novinku, ktorá umožňuje pripojenie k stretnutiu už nielen registrovaným účastníkom ale aj hosťom bez registrácie. Vytvorenie takéhoto stretnutia je možné priamo v aplikácii Skype. Tu registrovaný používateľ vytvorí Schôdzku stlačením príslušného tlačidla. Vytvorí sa konferenčná miestnosť so samostatnou URL adresou, ktorú rozpošle účastníkom emailovou správou. Účastníkom stačí kliknúť na adresu v doručenej správe a automaticky sa pripoja ku stretnutiu. Druhou možnosťou je vytvoriť stretnutie z prostredia webovej aplikácie, ktorú nájdeme na adrese https://www.skype.com/en/free-conference-call/. V tomto prípade nie je potrebné, aby bol ktokoľvek registrovaný. Po zadaní názvu, prezývky, emailovej adresy sa vytvorí konferenčná miestnosť so samostatnou URL adresou. Adresa je následne rozposlaná účastníkom stretnutia. Tí ju potvrdia a tým sa automaticky pripoja ku stretnutiu. Týmto spôsobom je možné komunikovať chatom alebo hlasovou komunikáciou.

Zoom Cloud Meetings

Zoom Cloud Meetings je nástroj zameraný na video konferencie. Poskytuje služby spojenia video hovorom, zdieľanie pracovnej plochy, zameranie účastníka, ktorý práve hovorí, stíšenie zvuku ostatných účastníkov, prihlásenie sa o slovo, zdieľanie čistej plochy a kreslenia či písania na ňu (rovnako ako tabuľa v škole). Nástroj je dostupný zadarmo pre všetky platformy. V bezplatnej verzii je možné uskutočňovať video hovory v dĺžke 40 minút. Hovor je následne ukončený a je potrebné znova „zavolať“. Nástroj si stiahneme zo stránky jeho tvorcu . Po nainštalovaní do počítača je potrebné sa zaregistrovať. Je vyžadovaný email a základné údaje. Následne si vytvoríme ID stretnutia, ktorému nastavíme, aby sa nemenilo. A môžeme začať komunikovať. Každý z účastníkov sa musí zaregistrovať, inak sa nemôže pripojiť k stretnutiu. Pre pedagóga či vedúceho stretnutia sa odporúča, aby Zoom obsluhoval z počítača s OS Windows alebo Mac s webovou kamerou. Ostatní účastníci zvládnu účasť na stretnutí aj prostredníctvom mobilnej aplikácie v mobilnom telefóne s Androidom či iOS. Aplikácie pre Windows, Mac, Android a iOS sú výborne prístupné aj pre obsluhu s čítačom obrazovky. Podrobnejší návod, ako pracovať s Zoom Cloud Meetings nájdete napríklad na serveri TOUCHIT v článku ZOOM video konferencia zrozumiteľne: Ako sa spojiť so žiakmi a prezentovať online? (návod pre učiteľov aj žiakov). Ak by sa niekomu málilo 40 minút na jedno neprerušované stretnutie, môže si službu predplatiť a užívať si 24 hodinové obmedzenie trvania.

Microsoft TEAMS

Aplikácia je dostupná pre používateľov kancelárskeho balíka Office 365 ale aj bez neho. Pri používaní bez Office 365 si stiahneme inštalačnú aplikáciu do počítača a prihlásime sa svojim Microsoft účtom. Aplikácia beží v samostatnom aplikačnom okne s vlastnými funkciami pre správu skupín či stretnutí. Pre plné používanie je potrebné, aby ste boli účastníkom zo školského alebo business prostredia. Aplikácia je dobre prístupná pre ovládanie s čítačom NVDA. Pri používaní čítača JAWS je potrebné využiť JAWS kurzor na orientáciu medzi funkciami TEAMS.

Microsoft TEAMS ponúka skupinovú komunikáciu, zdieľanie pracovnej plochy či súborov, tvorbu stretnutí so skupinami ľudí a ich opakované uskutočňovanie. Priebeh stretnutia môžeme zaznamenávať a záznam opakovane sledovať. V platenej verzii je K dispozícii aj integrovaná práca s dokumentami priamo v prostredí TEAMS s využitím aplikácií Office 365. Priamo z prostredia TEAMS môžeme pracovať s kalendárom v Outlooku a vytvárať termíny schôdzok. Ďalšou užitočnou funkciou je aj vzájomné zdieľanie repozitára dokumentov a tímová práca viacerých ľudí na jednom dokumente v rovnakom čase. Na nasledujúcej stránke nájdeme podrobnejší popis nástroja, ako aj návody na použitie jednotlivých jeho funkcií. Microsoft TEAMS pre offline použitie stiahneme z oficiálnych stránok Microsoftu. TEAMS má aj aplikácie pre mobilné platformy a tak sa k stretnutiu môžeme pripojiť aj z nášho telefónu.

Cisco Webex

Ďalším nástrojom na uskutočnenie video konferencií či online vyučovania je nástroj Webex Meetings od spoločnosti Cisco. Webex ponúka možnosť realizácie video konferencií, zdieľanie pracovnej plochy, nahrávanie priebehu, či organizovanie jednoduchých testov či ankiet. Nástroj je dostupný z webového prostredia internetového prehliadača, ako aj prostredníctvom mobilných aplikácií alebo aj prostredníctvom aplikácie Skype. Pre uľahčenie komunikácie máme možnosť využiť aj desktopovú aplikáciu, ktorú nainštalujeme do počítača po zaregistrovaní sa na webovej stránke Cisco Webex. Pomocou Skype sa môžeme pripojiť ku konferencii ako účastník. Na adrese https://cart.webex.com/sign-up-sign si zriadime free prístup a môžeme začať realizovať stretnutia. Riešenie online stretnutí pomocou tohto nástroja je však neprístupné pre človeka pracujúceho s čítačom obrazovky. Po registrácii a pokuse vytvoriť stretnutie si od nás služba vyžiadala opísanie Captcha kódu. To sme nedokázali uskutočniť len pomocou čítača obrazovky. Samotné prostredie aplikácie je prístupné. Jednotlivé ovládacie prvky boli dostupné pre zameranie tabulátorom a čítané čítačom.

V čase písania článku (jar 2020) poskytla spoločnosť Cisco pre voľné použitie celý nástroj Webex. Po zaregistrovaní teda dostaneme prístup ku konferenčnej aplikácii na obmedzený čas. Ako sme už uviedli, po registrácii môžeme nainštalovať do nášho počítača desktopovú aplikáciu Webex Meetings. Tá je dobre prístupná s čítačom JAWS. S NVDA vieme získať obsah aplikačného okna len pomocou vstavanej OCR funkcie. Nedokážeme však použiť žiadnu z dostupných funkcií.

Pre pripojenie ku stretnutiu je nám doručená pozvánka vo forme emailovej správy. Klikneme na adresu v správe a následne priamo v aplikácii v prostredí nášho internetového prehliadača alebo v desktopovej aplikácii zadáme deväť-miestny kód stretnutia, ktorý nájdeme tiež v správe. Následne už iba potvrdíme tlačidlo Join now a stretnutie môže začať. Pri využití webovej aplikácie musíme ešte pred zadaním čísla stretnutia potvrdiť inštaláciu dočasnej aplikácie pre náš internetový prehliadač.

Ďalšie aplikácie na online komunikáciu

Pre vzájomnú komunikáciu viacerých účastníkov môžeme využiť aj populárne komunikačné nástroje WhatsApp, Viber, Messenger či DUO od Google. Tu však ide skôr o voľnočasovú komunikáciu či komunikáciu medzi malým počtom účastníkov. Nie sú tu dostupné ani mnohé funkcie, ktoré sme spomenuli u nástrojov vyššie, ako zdieľanie pracovnej plochy, zameranie účastníka a podobne. Taktiež nie je napríklad pri aplikácii Viber dotiahnutá prístupnosť pre ovládanie s čítačmi obrazovky.

Ďalšou z možností komunikácie je nástroj GotoMeeting. Aplikácia poskytuje podobné služby ako už vyššie popisované nástroje. Narazili sme však na problém s prístupnosťou hneď pri prihlásení. Po zadaní nesprávneho identifikátora schôdzky bol zobrazený oznam, ktorý sme nedokázali prečítať so žiadnym čítačom obrazovky. Prostredie aplikácie sa do tohto momentu javilo ako dobre prístupné. Nástroj nájdeme na adrese https://www.gotomeeting.com/.

Záver

Pri našom prieskume sme narazili na niekoľko robustných nástrojov, ktoré sú k dispozícií v bezplatnej aj platenej verzii. Ponúkajú rôzne užitočné funkcie, ktoré využijeme pri organizovaní pracovných online stretnutí. Všetky testované nástroje disponovali prívetivým pracovným prostredím aj pre obsluhu z klávesnice s podporou čítača obrazovky. Ich používanie nie je celkom intuitívne a je potrebné si pozrieť návod, ktorý nás prevedie ich funkcionalitou. My sme sa zamerali iba na preskúmanie ich prístupnosti a vhodnosti pre nevidiaceho používateľa. Ako sme zistili, na výber je niekoľko prístupných riešení.

Test sme realizovali v prostredí operačného systému Windows 10 verzia 1909 s internetovým prehliadačom Firefox 74 a čítačmi NVDA 2019.3.1 a JAWS 2019.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.