Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Počúvame rádiá z celého sveta 1: Rádiá v internetovom prehliadači

Aby sme si vypočuli hudobnú či slovnú produkciu z rôznych končín našej planéty, môžeme využiť rôzne spôsoby počúvania online rádií. V tomto miniseriáli si postupne predstavíme webové stránky s online rádiami, aplikácie pre PC, ako aj mobilné aplikácie pre Android a iOS.

Webové stránky s online rádiami

Prostredníctvom vyhľadávača Google môžeme nájsť niekoľko internetových stránok, ktoré nám ponúkajú väčší či menší komfort pri vyhľadávaní a prehrávaní online rádií. Niektoré z nich sú špecializované na Slovenské, České či rádiá pôsobiace v rámci jednotlivých krajín. Nájdeme však aj také, ktoré ponúkajú prehrávanie rádií z celého sveta. A dokonca nájdeme aj také, ktoré sa tvária, že obsiahli celý svet, ich zoznamy rádií pre jednotlivé krajiny sú však prázdne.

Rádiá SK

Internetová stránka ponúka zoznam Slovenských rádií, ktoré šíria svoje vysielanie aj v online priestore. Nájdeme ju na adrese www.radia.sk. Stránka nie je dokonale prístupná. Chýba nám tam štruktúrovanie obsahu správnym použitím nadpisov. Orientácia je pre používateľov s čítačmi trochu sťažená. Rádia nájdeme ako odkazy reprezentujúce názov rozhlasovej stanice. Za týmto odkazom nasleduje ďalší, ktorý umožní počúvať aktuálne živé vysielanie. Jeho názov je „Počúvať rádio“. Po jeho aktivovaní nie je automaticky spustený zvuk. Rádio sa umiestni do akéhosi integrovaného prehrávača, ktorý sa nachádza v úvode webovej stránky. Pre samotné spustenie zvuku sa presunieme na začiatok stránky (Ctrl+Home) a následne ešte stlačíme Shift+tabulátor. Takto sa dostaneme na odkaz Spustiť / zastaviť. Jeho význam je jasný už z jeho popisu. Po spustení jedného z rádií sa jeho názov dostane aj do titulku internetovej stránky. Máme teda k dispozícii informáciu o tom, ktoré rádio sa aktuálne prehráva. Pre navigáciu na stránke môžeme využiť aj pomocné funkcie čítačov obrazovky a zobraziť si zoznamy jednotlivých prvkov nachádzajúcich sa na stránke.

Rádia CZ

Internetová stránka ponúka zoznam rádií z Českej republiky. Nájdeme ju na adrese www.radia.cz. Stránka je lepšie štruktúrovaná nadpismi ako skôr spomínaná stránka so Slovenskými rádiami. Na druhej strane je ťažšie ovládateľná. Nájdeme tu zoznam staníc podľa ich názvu. Hneď pri názve figuruje krátka charakteristika stanice, ktorá vyzerá na to, že ide o hlavné motto či zameranie stanice. Za ním nasleduje odkaz na počúvanie rádia. Jeho aktivovaním sa hneď spustí prehrávanie danej stanice. Stanica sa umiestni do integrovaného prehrávača v úvode stránky. Nájdeme ho tak, že sa presunieme na začiatok stránky (Ctrl+home) a tabulátorom nájdeme prvky Hlasitost a nasledujúci, ktorý je tvorený názvom stanice a slovom play, slúži na pozastavenie a opätovné spustenie prehrávania. Stránka ponúka možnosť regulácie hlasitosti zvuku rádia, ako aj následný prechod na zoznam staníc či možnosť vyhľadávania. Tieto funkcie sa nám nepodarilo s pomocou čítača a klávesnice využiť. Tieto funkcie stránky sa však stali pre nás nedostupnými až po spustení niektorého rádia. Pred spustením prehrávania bolo vyhľadávanie dostupné a aj užitočné. Pri snahe zmeniť prehrávanú rozhlasovú stanicu nám neostávalo nič iné, ako stránku znova načítať a nájsť iné rádio.

Play CZ

Ďalšia stránka, ktorá ponúka možnosť prehrávania vysielania rádií z Českej republiky. Nájdeme ju na adrese www.play.cz. Po načítaní stránky nájdeme výberové polia, stlačíme písmeno c. K dispozícii sú tri. Výber podľa názvu rádia, štýlu a kraja. Medzi výberovými poľami sa presúvame tabulátorom. Výber vykonáme šípkou nadol alebo rozbalíme pole ľavý Alt a šípka nadol, následne šípkou nájdeme rádio a potvrdíme enterom. Stránka zobrazí rádio v oblasti pod výberovými poľami. Názov rádia sa dostane aj do titulku stránky a figuruje pri prepínaní sa medzi oknami spustených aplikácií. Oblasť so zvoleným rádiom nájdeme aj pomocou nadpisov. Z názvu rádia sa tabulátorom presunieme na odkaz Play shortcut. Jeho aktivovaním sa otvorí prehrávač médií v samostatnom aplikačnom okne internetového prehrávača. Kurzor sa nachádza v tomto prehrávači. Tabulátorom nájdeme tlačidlo „Spustit rádio“ a potvrdíme ho. Až v tomto okamihu sa spustí prehrávanie online vysielania. V prehrávači sa nachádza aj tlačidlo na pozastavenie prehrávania. Pre ukončenie zatvoríme aplikačné okno Alt+F4. Stránka je dobre ovládateľná a jednoduchá na orientáciu. Nemali sme žiaden problém s jej ovládaním pomocou klávesnice a s podporou čítača obrazovky.

Európske stránky s online rádiami

Pri pátraní po online rádiách sme narazili na zaujímavý počin. Stránky obsahujúce prehľad rádií v danej krajine vzájomne na seba odkazujúce. V úvode každej takejto regionálnej stránky je zoznam krajín, ktoré sú v projekte zainteresované. Potvrdením krajiny sme presmerovaný na webovú stránku, ktorá disponuje možnosťou počúvať online rádiá vysielajúce v danej krajine. Jednotlivé regionálne stránky sú v jazyku danej krajiny. A tak pri záujme o spomienku na letnú dovolenku sa trochu popasujeme so stránkou v chorvátskom jazyku a podobne. My sme sa k týmto stránkam dostali cez adresu Ceskaradiaonline.cz. Zoznam rádií nájdeme prostredníctvom nadpisu Internetové rádia. Za ním nasleduje abecedný zoznam rádií. Zoznam prechádzame tabulátorom. Ak máme záujem počúvať dané rádio, stlačíme enter. Rádio sa ocitne v integrovanom prehrávači. Ten sa nachádza hneď za nadpisom Internetové rádia. Jeho ovládacie prvky nájdeme tabulátorom. Máme možnosť spustiť prehrávanie a následne ho tým istým tlačidlom zastaviť. Stlmiť zvuk a ďalším ovládačom – posúvačom nastaviť intenzitu zvuku. Po spustení prehrávania ostáva kurzor na tomto tlačidle. Opakovaným stlačením medzerníka môžeme tak pozastavovať a spúšťať prehrávanie. Stránka má rovnaký dizajn pre všetky krajiny. A tak aj keď nerozumieme danému jazyku, môžeme si nacvičiť ovládanie a počúvať rádia z rôznych krajín. Zoznam krajín, ktorými disponuje táto webová stránka nie je kompletný ani pre Európu a už vôbec neobsahuje rádia z celého sveta. Za zoznamom krajín nájdeme odkaz „Více zemí“. Jeho aktivovaním sme presmerovaní na stránku radiowebsites.org.

Radiowebsites per country

Stránka www.radiowebsites.org ponúka možnosť počúvať rádia z celého sveta. Avšak zďaleka nie zo všetkých krajín. Po príchode na stránku si vyberieme krajinu. Zoznam krajín je zotriedený podľa kontinentov a v rámci nich abecedne. Orientácia je však možná iba tabulátorom. Po potvrdení odkazu s názvom krajiny je zobrazený zoznam dostupných online rádio staníc. Ten nájdeme za nadpisom Internetové rádia. Za nadpisom sa nachádza prehrávač ako v predchádzajúcom prípade. Za prehrávačom nájdeme zoznam rádií. Potvrdením názvu rádia sa presunie toto rádio do integrovaného prehrávača. Následne nájdeme tlačidlo Play a aktivujeme ho pre spustenie prehrávania. K dispozícii je pozastavenie prehrávania, stlmenie zvuku a regulácia hlasitosti.

Online radiobox

Táto internetová stránka ponúka možnosť vyhľadať a počúvať online vysielanie rádií z celého sveta. Katalóg obsahuje bezplatne vysielajúce rádia. Stránku nájdeme na adrese www.onlineradiobox.com. Stránka je lokalizovaná aj do slovenčiny. Preklad sa zdá byť strojový a tak sa rozhranie zdá byť skôr československé. Obsah je dobre štruktúrovaný pomocou správne realizovaných nadpisov. V dôsledku toho je orientácia na stránke logická a ľahká. Pri hľadaní rádio stanice môžeme využiť vyhľadávacie pole, alebo sa preklikať zoznamom kontinentov a krajín, a následne nájsť rádio v danej krajine. Po potvrdení krajiny sa krajina objaví ako nadpis. Za ním nasleduje zoznam rádií. Každé rádio má za svojím názvom informácie o štýle vysielaného obsahu a tlačidlo Počúvajte rádio. Jeho aktivovaním sa spustí prehrávanie aktuálneho vysielania. Kurzor ostáva na danom tlačidle a to teraz slúži na pozastavenie prehrávania. Stránka obsahuje aj odporúčania v podobe kategórií Top v rádiu, Top umelci či Odporúčané. Nájdeme ich ako nadpisy. Služba disponuje aj aplikáciami pre smartfóny s Androidom a IOS.

Radio-Browser

Webová stránka radio-browser.info ponúka voľný prístup k širokému zoznamu rádio staníc z celého sveta a množstva jazykov. Autori stránky umožnili počúvať vysielanie rádií priamo z prostredia stránky, ako aj prevziať konfiguračné súbory pre počúvanie rádií prostredníctvom rôznych aplikácií v operačných systémoch Windows, Linux či iných. Aplikácie na prehrávanie hudby musia podporovať aj prehrávanie streamovaného obsahu. Môžeme použiť napríklad Windows Media Player, VLC media player či iné. Následne môžeme počúvať obľúbené rádia priamo z prostredia týchto aplikácií bez nutnosti ich opakovaného vyhľadávania napríklad na tejto stránke. Aby sme sa zorientovali vo veľkom množstve ponúkaných rádio staníc, je nám k dispozícií možnosť filtrovania podľa popularity alebo podľa kategórií. Popularita sú kategórie s premenlivým obsahom. Zaraďujú a vyraďujú sa tam stanice podľa počúvanosti návštevníkmi stránky. Zaradenie do ďalších kategórií je pevné dané autormi stránky. Obe možnosti filtrovania sú realizované rozbaľovacími ponukami. Po ich otvorení prechádzame položkami šípkami nadol a nahor alebo stláčaním tabulátora. Voľbu potvrdíme stlačením Enter. Filtrovanie podľa kategórií je organizované do nasledujúcich skupín: podľa krajiny, podľa jazyka, podľa značky, podľa zvukového formátu . Potvrdením kategórií je nižšie na stránke zobrazený príslušný výber. Pohybujeme sa v ňom stláčaním tabulátora. Zvolíme si krajinu, jazyk či značku, alebo typformátu. Výsledok filtrovania – zoznam vyhovujúcich rádio staníc je zobrazený formou tabuľky. Jednotlivé riadky predstavujú rozhlasové stanice. Nájdeme tam názov, žáner a možnosť prehrávania priamo na stránke, tlačidlo Play, alebo možnosť prehrávania v aplikácii Windows Media Player. Ak je dostupná možnosť stiahnutia mp3 súboru pre prehrávanie streamu v samostatnej aplikácii, nájdeme tam aj odkaz na stiahnutie. Potvrdením tlačidla Play pri názve rozhlasovej stanice je spustené prehrávanie priamo z prostredia webovej stránky. Na pozastavenie prehrávania je dostupné tlačidlo Stop. Tlačidlá nájdeme aj stláčaním písmena b v prezeracom režime nášho čítača. Potvrdením odkazu „mp3“ je zobrazený zoznam rozhlasových staníc, ktoré majú dostupný odkaz na stiahnutie súboru používaného v aplikáciách na prehrávanie mediálneho obsahu ako riadiace súbory pre prehrávanie streamovaného obsahu. Uložením viacerých takýchto súborov si môžeme vytvoriť databázu obľúbených rozhlasových staníc. Tieto môžeme následne rýchlo prehrávať a orientovať sa medzi nimi prostredníctvom rozhrania aplikácie prehrávača, ktorú bežne používame. Zoznam staníc sa zobrazuje formou tabuľky. Na stránke nájdeme aj možnosť vyhľadávania. Vyhľadávať môžeme tak, že nájdeme editačné pole Search a napíšeme doňho text, ktorý by mal obsahovať hľadaný záznam. Vyhľadávanie sa spustí stlačením Enter alebo tlačidla Search nachádzajúceho sa hneď za editačným poľom. Vyhovujúce rozhlasové stanice sú zobrazené na stránke nižšie vo forme tabuľky. Webová stránka má aj novšiu variantu. Nájdeme ju na adrese radio-browser.live. Na stránke nájdeme editačné pole na zadanie názvu alebo časti názvu pre hľadanú rozhlasovú stanicu. Vyhľadávanie potvrdíme stlačením Enter. Zoznam výsledkov vyhľadávania sa nachádza vo forme tabuľky. Rovnako ako v prípade staršej verzie je tu možnosť prehrávania priamo na stránke ako aj v externej aplikácii. Staršia verzia stránky je výrazne lepšie prístupná pre ovládanie pomocou klávesnice a s podporou čítača obrazovky. Novšia verzia je dizajnovo prepracovanejšia, ale pre ovládanie s čítačom menej prístupná.

Radio-Browser je komunitný projekt. To znamená, že stanice môže do databázy pridávať ktokoľvek s potrebnými technickými znalosťami.

Záver

Predstavili sme si niekoľko internetových stránok umožňujúcich počúvanie online rádií s rôznym obsahom a rôznou mierou prístupnosti. Nabudúce sa pozrieme na zopár aplikácií pre operačný systém Windows.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.