Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Sám v múzeu – sprievodca pre zrakovo postihnutých v telefóne

Aplikácia Sám v múzeu uľahčuje orientáciu nevidiacim a slabozrakým návštevníkom v priestoroch expozície Rodošto – pamätný dom Františka II Rákocziho. Expozícia je inštalovaná v priestoroch Východoslovenského múzea Hrnčiarska 9 v Košiciach. Aplikácia je určená pre mobilné telefóny s operačným systémom iOS a Android. V súčasnosti má aplikácia lepšiu odozvu v prostredí iOS, keďže technológia použitá na lokalizáciu je lepšie optimalizovaná pre tento operačný systém.

V priestoroch múzea sú inštalované vysielače, takzvané Proximity Beacons. Tie sú rozmiestnené v miestnostiach tak, aby pokrývali miestnosť a vytvárali dostatočnú sieť signálov na zabezpečenie potrebnej lokalizácie v priestore. Senzory vysielajú bluetooth signál a sú plne bezobslužné. Obsahujú vstavanú batériu, ktorá im zabezpečí prevádzku cca 3 roky.

Ďalším komponentom je aplikácia v mobilnom telefóne. Aplikácia Sám v múzeu je dostupná cez App Store alebo Google Play. Do svojho telefónu si ju môže nainštalovať ktokoľvek. Pre jej činnosť je nevyhnutné, aby bola v telefóne spustená Bluetooth komunikácia, v opačnom prípade si jej spustenie aplikácia vyžiada pri svojom štarte.

Aplikácia prijíma signál zo senzorov umiestnených v miestnosti. Na základe prijatých signálov a zabudovanej mapy miestnosti vypočíta polohu mobilného telefónu v miestnosti. Senzory v miestnostiach svojím signálom rozdelia miestnosť do oblastí. Aplikácia výpočtom zistí, v ktorej oblasti sa telefón nachádza. Na základe zistenej polohy prehrá priradenú informáciu používateľovi. Pri pohybe v priestoroch expozície sa používateľ spolu s telefónom presúva medzi jednotlivými oblasťami. Aplikácia túto zmenu detekuje a prehráva príslušné informácie priradené k jednotlivým oblastiam. Rýchlosť detekcie a tým aj reakcie aplikácie na zmenu oblasti je daná rôznymi faktormi. Rozhodujúce sú výkonnosť mobilného telefónu, množstvo návštevníkov v priestoroch expozície, ako aj množstvo spustených aplikácií Sám v múzeu.

Aplikácia je určená pre bežných návštevníkov aj pre návštevníkov so zrakovým postihnutím. Pri používaní aplikácie so zapnutým čítačom obrazovky Voice Over, Talkback či iným je tento stav rozpoznaný aplikáciou. V tomto režime sú používateľovi následne prezentované aj informácie opisujúce priestory a jednotlivé exponáty s priradeným popisom. Zrakovo postihnutý návštevník následne získa lepší obraz o tom, v akých priestoroch sa nachádza, čo je umiestnené za sklenenou vitrínou, alebo čo je zavesené na stene. Opisné informácie priestoru poskytujú opis tvaru miestnosti, smeru prehliadky, umiestnenia schodov a informujú aj o prekážke pri prechode do nasledujúcej miestnosti.

Po nainštalovaní aplikácie nie sú prístupné informácie o vystavených exponátoch ani jednotlivé opisné či navigačné informácie. Návštevník je tak motivovaný navštíviť priestory múzea. Priamo v priestoroch Rodošto dôjde k odblokovaniu jednotlivých informácii. K odblokovaniu dochádza postupne, ako návštevník prechádza jednotlivými miestnosťami s inštalovanými senzormi. Po absolvovaní prehliadky ostávajú údaje odblokované a návštevník si ich môže opakovane prehrať, aj keď sa bude nachádzať mimo priestorov múzea. Pri vstupe do priestoru s inštalovanými senzormi v úvode expozície je automaticky prehraná úvodná dramatizovaná pasáž s výkladom. Tá má za úlohu uviesť návštevníka do témy prehliadky. Po vstupe do prvej miestnosti je na úvod prehraná (čítačom prečítaná) informácia o tvare miestnosti a o smere prehliadky. Následne je automaticky spustené prehrávanie historického výkladu. Pri prehrávaní výkladu sa v spodnej časti aplikácie zobrazuje mini prehrávač zvuku. Zobrazuje sa priebeh prehrávania a vpravo sa nachádza tlačidlo Stop na pozastavenie prehrávania. Ak chceme pozastaviť čítanie opisných a navigačných informácií, priložíme prst k displeju na ľubovoľnom mieste. Pri pohybe v prehliadke prechádzame jednotlivými oblasťami vymedzenými senzormi. Pri vstupe do oblasti, ktorá je priradená ku konkrétnemu exponátu, je prečítaný opis exponátu a následne sa spustí prehrávanie historického výkladu. Pri vstupe do nasledujúcej miestnosti je čítačom prečítaný jej názov a opis miestnosti. Aplikácia sa ovláda štandardnými gestami na ovládanie dotykového mobilného telefónu. Pri prehliadke v priestoroch múzea nie je potrebná žiadna obsluha aplikácie. Následne, ak sa nachádzame mimo priestorov múzea, je možné opätovne prehrať jednotlivé historické výklady, ako aj prečítať orientačné a opisné informácie. Informácie týkajúce sa jednej miestnosti a exponátov v nej vystavených sa nachádzajú usporiadané pod sebou v okne aplikácie. Každý exponát obsahuje obrázok, za ktorým nasleduje opisná informácia pre čítač a tlačidlo na spustenie historického výkladu. Po dvojkliku na obrázok sa otvorí detail exponátu. Ten obsahuje obrázok a text historického výkladu. Prechod do nasledujúcej miestnosti zvolíme tak, že v ľavom hornom rohu rozbalíme bočný panel so zoznamom miestností a dvojitým ťuknutím na názov požadovanej miestnosti aktivujeme zobrazenie jej údajov. Ak sme s aplikáciou ešte nenavštívili priestory Rodošto, potom v tomto zozname nie je možné zvoliť žiadnu miestnosť. Čítač nám ich hlási ako neobjavené. Ak sme navštívili priestory expozície, jednotlivé navštívené miestnosti je možné aktivovať, čítač ich oznamuje ako objavené. Jednotlivé exponáty s priradeným popisom sú aplikáciou pomenované ako interaktívne body. V pravom hornom rohu sa nachádza tlačidlo Viac možností s jednou položkou Obnoviť prehliadku. Táto funkcia slúži na uvedenie aplikácie do východiskového stavu tak, ako by ešte nenavštívila priestory expozície. Potvrdenie tejto funkcie spôsobí, že všetky miestnosti budú neobjavené a mimo priestorov expozície budú informácie v aplikácii nedostupné. Pre opätovné sprístupnenie bude potrebné navštíviť priestory múzea.

Záver

Aplikácia je prínosom pre zrakovo postihnutých návštevníkov. Umožňuje vytvoriť si lepšiu predstavu o priestoroch, v ktorých sa nachádzame ako aj o vystavených exponátoch. Nie všetko sa dá spoznať hmatom a zvlášť to platí v múzeu. Opis z aplikácie preto pomáha zlepšiť zážitok z návštevy múzea. Aplikácia je prvou lastovičkou svojho druhu, kde táto technológia bola použitá nielen na opis exponátov ale aj na zlepšenie orientácie pre zrakovo postihnutých návštevníkov. Tvorcovia deklarovali záujem a ochotu jej ďalšieho vylepšovania a sú otvorení ďalším implementáciám.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.