Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Syncback: Zálohujeme súbory

Ak ste niekedy strávili hodiny triedením a zálohovaním dokumentov, alebo ste naopak už o nejaké súbory prišli, lebo ste ich nemali zálohované, Syncback je určený práve pre vás. Program vám umožní naplánovať zálohovanie, pričom okrem klasického kopírovania súborov zvláda aj synchronizáciu a zrkadlenie priečinkov. Program je distribuovaný vo viacerých verziách. Okrem bezplatnej Free verzie sú k dispozícii aj platené verzie s pokročilými funkciami. V tomto texte budeme pracovať s bezplatnou verziou.

Stiahnutie a inštalácia

Program si stiahneme zo stránky 2brightsparks.com/. Aktivujeme odkaz Download SyncBackFree a pootvorení novej stránky opäť klikneme na odkaz Download SyncBackFree.

Spustíme stiahnutý súbor, čím spustíme inštaláciu. Inštalátor sa postupne pýta na nasledujúce možnosti:

 • Výber jazyka: Odporúčam vybrať Český jazyk
 • Odsúhlasenie licenčnej dohody
 • Výber adresára, kam sa program nainštaluje
 • Záverečná obrazovka, kde môžeme začiarknuť spustenie programu, prihlásenie do mailinglistu a otvorenie návodu.

Profily

Syncback pracuje s profilmi. Každý profil obsahuje informáciu o tom, s ktorými priečinkami sa pracuje, kedy sa má spúšťať, ktoré súbory sa majú spracovať a podobne. V hlavnom okne programu pri pohybe tabulátorom vidíme len strom, ktorý je momentálne prázdny. V tomto strome sa nám zobrazia profily, ktoré vytvoríme. V hlavnom okne máme tiež k dispozícii kontextové menu a panel ponúk.

Náš prvý profil vytvoríme skratkou ctrl+n, alebo aktivovaním položky profily > nový na panely ponúk.

 • V prvom okne nás sprievodca vyzve na zadanie názvu. Profil si pomenujeme napríklad záloha. Názov potvrdíme klávesom enter alebo aktivovaním tlačidla Další.
 • V nasledujúcom okne určujeme, čo sa má so súbormi diať. Máme tri možnosti:
  • Záloha: Kopíruje z priečinka A do priečinka B. Správa sa rovnako, ako keby ste použili funkciu ctrl+c, ctrl+v.
  • Synchronizace: Porovnáva súbory v oboch smeroch. Ak povedzme používate dva notebooky a chcete mať na oboch identické dokumenty, Syncback bude porovnávať časy a veľkosti súborov. Tie, ktoré ste upravili na domácom notebooku upraví rovnako aj na pracovnom notebooku a opačne.
  • Zrcadlo: Túto možnosť využijete, ak chcete zálohovať napríklad osobné dokumenty na externý disk. Na internom disku robíte zmeny (vrátane mazania súborov) a Syncback rovnaké zmeny (tiež vrátane mazania) urobí na externom disku. Ak ale niečo zmažete na externom disku ručne, Syncback si to nevšimne.
 • Vyberte si typ spracovania súborov a aktivujte tlačidlo Další.
 • V nasledujúcom kroku určujeme typ zdroja a cieľa. Na výber máme disky a FTP. V našom prípade obe možnosti nastavíme na disk. Pokročilý používatelia môžu vo vlastnom záujme experimentovať aj s kopírovaním dát na FTP.
 • Sprievodcu zatvoríme tlačidlom Hotovo. Teraz sa nachádzame v nastavení nášho nového profilu. Celé nastavenie je pomerne rozsiahle. K niektorým nastaveniam sa budete chcieť možno časom vrátiť. My si ale pozrieme hlavne vetvu Jednoduchý, v ktorej sa nachádzame po otvorení okna.
 • V poradí tabulátora máme prvé tri prvky označené ako vlevo (alebo zdroj), choose dyrectory for a editačné pole. Tu určujeme zdrojový adresár. Ide o priečinok, z ktorého chceme zálohovať. Priečinok môžeme vybrať aktivovaním tlačidla Choose Dyrectory for alebo ručným zadaním cesty do editačného poľa.
 • Tlačidlo alternative dyrectoryes si nevšímame a pokračujeme na druhú trojicu prvkov. Funguje rovnako ako prvá a určuje cieľový adresár, zvyčajne ten, na ktorý chceme kopírovať. Opäť je tu aj tlačidlo alternative dyrectoryes.
 • Všimnite si, že prvky zdroj a cieľ sú tlačidlá. Po ich aktivovaní sa objaví editačné pole, kde si môžeme cesty pomenovať. Napríklad zdroj zmeníme na interný disk a cieľ na externý disk.
 • Nasleduje tlačidlo Zvolit podslošky a soubory. Po jeho aktivovaní sa nám otvorí nové okno. V tomto okne vidíme stromovú štruktúru zdrojového priečinka a tu môžeme nastaviť, ktoré súbory a priečinky chceme spracúvať. Napríklad Ak zálohujete interný disk, v ktorom máte priečinok “somariny” a viete, že ho nechcete zálohovať, môžete ho v strome odčiarknuť. Začiarknutie a odčiarknutie môžeme urobiť cez kontextové menu alebo medzerou. NVDA pri neoznačených položkách nepovie nič, pri označených hlási začiarknuté. Dialóg potvrdíme tlačidlom OK.
 • Teraz by sme mali byť opäť v predošlom okne. Posledné tlačidlo v tejto vetve stromu je Zmenit filtr. Zvyčajne nie je nutné tu nič nastavovať. Ak ale viete, že chcete zálohovať súbory napríklad s určitou príponou alebo názvom, môžete tu pomocou regulárnych výrazov nastaviť filtrovanie podľa názvu.
 • Nateraz vytváranie profilu ukončíme tlačidlom OK.

Syncback sa nás opýta, či chceme spustiť simulovanie profilu. Toto spôsobí, že sa nám zobrazí len informácia o tom, čo sa bude kopírovať, ale zmeny sa neprejavia. Táto funkcia sa nám môže hodiť, ak pracujeme so synchronizáciou alebo zrkadlením a chceme sa uistiť, že sme všetko nastavili správne. Najprv sa nám zobrazí správa o tom, čo program plánuje urobiť. Správu si pozeráme šípkami. Po aktivovaní tlačidla Pokračovat v simulaci sa spustí simulácia. Ak počas simulácie nenastanú žiadne chyby, proces sa ukončí a ocitneme sa v hlavnom okne programu.

Ručné spustenie

V hlavnom okne v strome nám teraz pribudla položka s našim profilom. Samotnú zálohu spustíme z kontextového menu položkou Spustit (ctrl+r). Zobrazí sa okno s informáciou o tom, aké zmeny program chce urobiť. Strom si môžeme pozrieť a ak súhlasíme, potvrdíme spustenie tlačidlom Pokračovat spuštení. V dialógu so stromom funguje aj kontextové menu a na každej položke môžeme vykonať viacero operácií. Časom, keď sa uistíte v tom, čo program robí, môžete používať v kontextovom menu rovno položku Spustit bezobslužný (ctrl+w). Táto položka rovno spustí spracovanie a nezobrazí overovacie okno.

Pokročilé nastavenia

Teraz máme vytvorený jednoduchý profil. Môžeme ho kedykoľvek upraviť cez kontextové menu vyvolaním položky Změnit (ctrl+m). Opäť sa ocitneme v strome s nastaveniami. Upozorním na pár pokročilých, ktoré môžu byť pre nás zaujímavé:

Notifi

Tu si môžeme nastaviť, aby nás program upozornil, keď sa dokončí zálohovanie. Notifikácie sa zobrazujú ako bublinky resp. v novších systémoch ako notifikácie. Keďže v Českej lokalizácii nie sú nastavenia preložené, tu je vysvetlenie niektorých:

 • Display a notification when the profile starts: Zobraziť upozornenie, keď sa spustí zálohovanie. Môže sa nám zísť, ak plánujeme spúšťať spracovanie záloh na pozadí alebo cez príkazový riadok.
 • Display a notification when the profile finishes: Zobraziť upozornenie po spracovaní súborov. Odporúčam začiarknuť.

Klávesová skratka

V tejto vetve môžeme na spustenie profilu priradiť klávesovú skratku. Táto skratka funguje kdekoľvek, ale program Syncback musí byť spustený. Ak plánujete používať klávesové skratky, nastavte si spúšťanie programu po štarte počítača. Skratku nastavíte jednoducho tak, že v políčku Klávesové pole stlačíte požadovanú skratku. Ak začiarknete políčko Spustit bezobslužne, profil sa bude spúšťať automaticky bez nutnosti potvrdzovať úvodné okno.

Analýza soubory a slošky

V tejto časti stromu si môžeme nastaviť, čo sa má stať, ak program narazí na súbory s rovnakým názvom. Najprv máme prvok s otázkou a po ňom tabulátorom nájdeme prepínač, ktorým určíme, čo sa má stať. To isté nastavujeme pre priečinky v nasledujúcej vetve slošky.

Jeden príklad využitia

V práci máme sieťový disk, na ktorý sa ukladajú zvukové súbory s reláciami, ktoré som odvysielal. Náš interný systém všetky súbory ukladá do jedného veľkého adresára, takže v spoločnom priečinku je hudba, efekty, spoty a podobne. Ja si chcem do svojho notebooku vždy zálohovať len svoje relácie. Viem, že súbory sa nachádzajú v priečinku \sepia1a začínajú reťazcom REL-Vitajdoma a končia príponou .wav. Program nastavím nasledovne:

 1. Vytvorím nový profil, pomenujem ho Relácie a nastavím typ na záloha. Synchronizácia ani zrkadlenie by mi nepomohli. Z času načas totiž staré relácie správca presunie do iného adresára a tým pádom by sa zmazali aj na mojom internom disku. Aj v tomto prípade vyberiem možnosť interný / externý disk / sieťová cesta.
 2. Ako zdroj nastavím cestu k nášmu sieťovému priečinku \sepia1. Ako cieľ nastavím napríklad D:.
 3. Keďže nechcem spracovať celý zdrojový adresár, aktivujem tlačidlo Změnit filtr. Otvorí sa mi nové okno. Tabulátorom prejdem na prvky označené “soubory a slošky, které budou nakopírované” a aktivujem tlačidlo Přidat. Zobrazí sa mi editačné pole, kde napíšem REL-Vitajdoma*.wav. Toto spôsobí, že program bude hľadať len konkrétne súbory. Všetky okná zatvorím tlačidlom OK. Syncback ma varuje, že pri tomto nastavení nebude kopírovať podpriečinky, čo v mojom prípade neprekáža. V druhom okne môže upozorniť na to, že XY súborov bude vylúčených. Práve preto sme filter nastavili, takže takisto varovanie potvrdím.
 4. Po uložení profilu si opäť môžem pozrieť výpis, kde si overím, že som to nastavil správne.

Pár slov na záver

Syncback je robustný nástroj na zálohovanie dát, ktorý zvládne obsluhovať aj začiatočník. Pokročilý používatelia však môžu podrobne preskúmať jednotlivé nastavenia a upravovať napríklad zmenu času a dátumu súborov pri zálohách, využiť pripojenie na FTP či zasielanie informácii e-mailom. Z hľadiska prístupnosti narážam pri používaní na editačné polia, ktoré nie sú popísané. Rovnako niekedy čítač obrazovky nečíta položky v strome, čo sa dá vyriešiť v NVDA prečítaním prvku, ktorý má aktuálne fokus. Začiatočníci ale ocenia to, že program pomerne často overuje, či nastavenie používateľ myslí vážne. Nestane sa vám tak, že nechtiac potvrdíte synchronizáciu, ktorá v konečnom dôsledku zmaže celý sieťový disk.

2 komentáre

 1. Adela
  Adela 20. marca 2019

  zdravim,

  ja program tiez uspesne pouzivam a mozno by som este dodala k tomuto:
  • Display a notification when the profile finishes: Zobraziť upozornenie po spracovaní súborov. Odporúčam začiarknuť.
  to, ze vedla tohho je este podtabom moznost ze sa ma ta info o ukonceni zobrazit iba, ak nastanu nejake chyby. to jest ked sa nieco nepodari skopirovat atd.

 2. Marco Oros
  Marco Oros 7. septembra 2019

  Zdravím!
  Novšia verzia Syncbacku už nie je taká prístupná, ako predchádzajúce verzie. Nemôžete tam ani zmeniť priečinok, musíte adresu napísať ručne, prípadne skopírovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.