Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Supersense – ďalší prírastok do rodiny OCR aplikácií

Aplikácia Supersense má v sebe niekoľko funkcií. Okrem čítania tlačených predlôh dokáže napríklad snímať a rozpoznávať čiarové kódy, rozpoznávať text dokumentu alebo snímať okolie, v ktorom sa nachádzame a popisovať ho. Zaujímavou funkciou je takisto vyhľadávanie objektov podľa kategórií či názvu objektov. Aplikáciu testujeme na telefóne Samsung A51 s Androidom vo verzii 11 a čítačom obrazovky TalkBack 9.1. Poďme si teda jej funkcie predstaviť podrobnejšie.

Inštalácia a prvé spustenie

Na úvod musíme podotknúť, že Supersense nie je určená pre telefóny s operačným systémom iOS. Je platená a nie práve najlacnejšia. Ponúka však sedem dní na vyskúšanie, teda nenúti nás hneď v rámci inštalácie uskutočniť aj nákup. Ak nechceme aplikáciu používať, je potrebné ju pred uplynutím siedmich dní od inštalácie odinštalovať a v Obchode Play zrušiť jej odber. Ponúka tri typy predplatného:

 • mesačné – 5,49 €,
 • ročné – 54,90 €
 • doživotný nákup – 109,90 €

Aplikáciu stiahneme štandardným spôsobom z Obchodu Play. Pri prvom spustení sa nás aplikácia spýta, či jej chceme udeliť prístup k foteniu a zaznamenávaniu videa. Bez toho nebudeme môcť aplikáciu využívať. Súhlas udelíme poklepaním na tlačidlo Pri používaní aplikácie.

Predplatné Supersense

Na to, aby sme Supersense aj v skúšobnej dobe mohli využívať plnohodnotne, je potrebné si vybrať mesačné alebo ročné predplatné. Ak by sme si ju totiž chceli zaplatiť doživotne, skúšobné obdobie k dispozícii mať nebudeme. Urobíme tak poklepaním na Menu > Subscription > Monthly alebo Yearly subscription. Ako už bolo spomenuté, počas skúšobného obdobia sa nám platba nestrhne. Ak však nebudeme chcieť Supersense aj po uplynutí siedmich dní používať, je potrebné v Obchode Play zrušiť jej odber.

Prostredie Supersense

Aplikácia je síce v anglickom jazyku, no jej prostredie je veľmi jednoduché. Vo vrchnej časti displeja nájdeme tlačidlá Menu a Help. Pod nimi sa nachádzajú tri akoby záložky alebo režimy, ktoré aplikácia ponúka, zľava doprava sú to:

 • Read (čítať) – zvolíme, ak chceme využívať funkcie vzťahujúce sa k čítaniu textu, čiarových kódov, rozpoznávaniu dokumentu a podobne.
 • Explore (skúmať) – tento režim slúži na preskúmanie nášho okolia.
 • Find (nájsť) – túto voľbu použijeme, ak hľadáme špecifický objekt.

V spodnej časti displeja sú potom tlačidlá, ktoré sa vzťahujú k danému režimu. V prípade čítania (Read) sú to Start reading (začať čítanie) a Tab to switch read mode (ťukni pre zmenu režimu čítania).

Režim čítania (Read)

Je predvolený vždy po spustení aplikácie. Ponúka niekoľko módov:

 • Quick read – čítanie textu v reálnom čase,
 • Document – rozpoznávanie dokumentu (dostupné len v prémiovej verzii),
 • Multipage scanning – skenovanie a rozpoznanie viacerých strán (platená funkcia),
 • Currency – rozpoznávanie bankoviek (platená funkcia),
 • Barcode – rozpoznávanie čiarových kódov (platená funkcia),
 • Imports an image or PDF from the photos or downloads and reads in document mode – slúži na importovanie grafického súboru .pdf alebo obrázka do aplikácie a ich následné rozpoznanie. (dostupné aj v neplatenej verzii),
 • Text history – zobrazenie si rozpoznaných textov.

K jednotlivým módom sa dostaneme poklepaním na tlačidlo Tap to switch read mode. Nájdeme ho v spodnej časti displeja na pravej strane. Ako si môžeme všimnúť, v neplatenej verzii prichádzame o veľmi užitočné funkcie a ostáva nám len rozpoznávanie v reálnom čase, importovanie obrázkov a .pdf súborov a zobrazenie si histórie rozpoznaných textov. To hodnotíme ako nevýhodu.

Quick read

Režim čítania v reálnom čase funguje štandardným spôsobom ako to poznáme z iných konkurenčných aplikácií. Namierime fotoaparát zariadenia na text, ktorý si želáme rozpoznať, a poklepeme na tlačidlo Start reading. Nachádza sa v spodnej časti displeja v strede. Je lepšie si pozíciu pamätať, aby sme švihaním prsta po displeji zbytočne nedestabilizovali fotoaparát. Čítanie pozastavíme poklepaním na tlačidlo Pause. Porovnávali sme výsledky aj s inými aplikáciami, ako je Envision, Google Lookout a Seeing Assistant Home. Môžeme skonštatovať, že sú porovnateľné so Seiing Assistant Home, horšie oproti aplikácii Google Lookout a oveľa menej presné oproti Envision. Aplikácia správne rozpoznala text v knihe. Menej presná bola pri rozpoznávaní textu na úradnom dokumente a s rozpoznaním názvu produktu s lesklým obalom si nevedela poradiť vôbec. Testovali sme aplikácie pri rozpoznávaní textu na produkte s lesklým obalom, ale papierovou nálepkou. Tu boli výsledky porovnateľné. Supersense však ponúkol o niečo lepšie výsledky ako Seeing Assistant Home a Envision a porovnateľne presný bol s Google Lookout.

Režim Document

Patrí medzi platené funkcie Supersense. Spustíme ho poklepaním na tlačidlo Tap to switch read mode. Otvorí sa zoznam dostupných módov, kde si švihaním vyberieme document a poklepaním ho potvrdíme. Funguje podobným spôsobom ako čítanie v reálnom čase. Spustíme ho poklepaním na tlačidlo Start reading. Aplikácia nás potom naviguje tak, aby mala celý dokument v zábere, čo hodnotíme veľmi kladne. Bohužiaľ, navigácia je v angličtine, bez jej aspoň základnej znalosti sa teda nezaobídeme. Rozpoznaný dokument zobrazí ako štandardný text, ktorý si môžeme prečítať pomocou hlasového výstupu telefónu. Výsledky rozpoznávania opäť neboli veľmi presvedčivé. Supersense rozpoznal správne stránku v knihe, no vgýsledok rozpoznania úradného dokumentu nebol použiteľný. Lepší výsledok však ponúkne zrejme iba Envision, ostatné spomínané aplikácie sú so Supersense porovnateľné.

Currency (mena)

Je to takisto platená funkcia. Slúži na rozpoznávanie bankoviek. Pri prvom spustení Supersense je mena nastavená na americký dolár. Aplikácia však ponúka rozpoznávanie amerických, austrálskych a kanadských dolárov, libier a eur. Aby sme teda mohli rozpoznávať eurové bankovky, je potrebné menu zmeniť. Urobíme to takto:

 1. Poklepeme na tlačidlo Menu.
 2. Švihaním sa presunieme na Settings (nastavenia) a voľbu potvrdíme.
 3. Vyhľadáme položku Currency (mena) a poklepeme na ňu.
 4. Švihaním sa presunieme na euro a poklepaním ho zvolíme ako predvolenú menu.

Aby Supersense bankovku rozpoznal, musíme ju položiť tak, aby bola väčšou časťou v zábere fotoaparátu, na strane však nezáleží. Rozpoznávanie funguje veľmi spoľahlivo. Testovali sme ho na eurových bankovkách a aplikácia neurobila ani jednu chybu.

Import textu z .PDF súboru alebo fotografie

Supersense ponúka možnosť nechať si rozpoznať text z obrázku alebo zo súboru s príponou .PDF. Funkcia je dostupná aj v neplatenej verzii. Ak tak chceme urobiť, máme dve možnosti:

 1. Nájsť v zariadení obrázok alebo dokument s textom, ktorý si prajeme rozpoznať, a odoslať ho do Supersense pomocou tlačidla zdieľať. Keď naň poklepeme, dostaneme sa do zoznamu všetkých aplikácií, cez ktoré je možné zdieľanie. Tu švihaním prsta nájdeme a poklepaním potvrdíme Supersense. Súbor sa odošle do aplikácie, tá ho rozpozná a výsledok zobrazí vo forme textu na displeji telefónu.
 2. Otvoríme aplikáciu Supersense. Poklepeme na tlačidlo Tap to switch read mode a tu na Imports an image or PDF. Zobrazí sa dialóg, kde máme možnosť vybrať si, či chceme importovať obrázok (Import image) alebo PDF súbor (Import PDF). Ak si vyberieme obrázok, po poklepaní na túto možnosť sa dostaneme do galérie, kde vyberieme obrázok a poklepaním ho odošleme do aplikácie. Ak chceme importovať PDF súbor, vyberieme ho poklepaním zo správcu súborov v telefóne. Tým sa odošle do Supersense. Prvý postup sa nám zdá jednoduchší. Supersense sme testovali na viacerých typoch obrázkov a PDF súborov:
 • vyfotený text z papiera – tu boli výsledky porovnateľné s Envision,
 • obrázok, ktorý obsahoval okrem grafiky aj text – výsledok bol zrozumiteľný, avšak Envision rozpoznanie zvládol omnoho lepšie,
 • sken obálky knihy uložený ako .JPG obrázok – výsledky boli veľmi dobré, porovnateľné s Envision,
 • sken úradného dokumentu uložený vo formáte .PDF – aplikácia dokument rozpoznala, text bol zrozumiteľný, avšak obsahoval veľa chýb.

Skenovanie čiarových kódov (Barcode)

Slúži na rozpoznanie produktu pomocou zosnímania jeho čiarového kódu. Je platenou funkciou a dostaneme sa k nej opäť cez tlačidlo Tap to switch read mode, kde vyberieme Barcode. Funguje tak, že pomalým otáčaním produktu necháme aplikáciu nájsť čiarový kód. Ak ho nájde, „vyfotí“ ho a rozpozná. Ak sa čiarový kód nachádza v databáze, ponúkne nám názov a stručný popis produktu priamo v prostredí aplikácie. Testovali sme ju cielene na päťdesiatich produktoch v rôznych kategóriách – lieky, drogéria a jedlo a nápoje. Rozpoznanie bolo spoľahlivé najmä v kategórii Drogéria, kde rozpoznala deväť z desiatich produktov. Bola lepšia ako Seeing Assistant Home aj Envision. V ostatných kategóriách boli výsledky menej uspokojivé, horšie ako u Envision.

Explore a Find

Tieto dva režimy úzko súvisia, preto si ich priblížime spoločne. Oba fungujú aj v neplatenej verzii Supersense. Režim explore slúži na preskúmanie svojho okolia. Spustíme ho poklepaním na rovnomennú záložku v hornej časti displeja. Spustí sa fotoaparát, ktorý stačí otočiť smerom od seba a pohybovať sa po miestnosti. Aplikácia sa snaží rozpoznať objekty, ktoré má v zábere. Výsledky rozpoznávania boli v rámci možností uspokojivé. Supersense spoľahlivo rozpoznal napríklad posteľ, stoličky, stoly rôzneho druhu, dvere, okno, záclonu, lampu či gymnastickú loptu. Nevedel si poradiť napríklad s reproduktormi, peňaženkou, radiátorom a rúškom či respirátorom. Druhý režim je akoby rozšírením toho prvého a spustíme ho poklepaním na Find v hornej časti displeja. Tu si vieme už konkrétne vybrať kategóriu predmetov, ktoré má aplikácia rozpoznávať. Na výber máme z množstva kategórií napríklad Person (hľadanie ľudí), Seat (stoličky a predmety určené na sedenie) Door (dvere a kľučky na dverách), Stairs (schody), Trashcan (smetné koše a kontajnery). Potom sú tam kategórie ako kúpeľňa, spálňa, kuchyňa, predmety súvisiace s pitím (napríklad čajový hrnček či šálka na kávu). Medzi kategóriami sa pohybujeme švihaním prsta a vybranú potvrdíme poklepaním. Následne aplikácia začne (tak ako v režime Explore) fotoaparátom skúmať naše okolie. Ak zaznamená predmet spadajúci do nami zvolenej kategórie, pomenuje predmet a začne pípať. Čím bližšie sa k predmetu približujeme, tým pípa rýchlejšie. Ak chceme nájsť konkrétny predmet, napríklad telefón, v zozname kategórií sa švihaním presunieme na textové pole označené ako Search (vyhľadať). Tu vpíšeme názov predmetu v angličtine. Následne sa pohybujeme s telefónom otočeným fotoaparátom od seba po miestnosti. Ak aplikácia želaný predmet zachytí, ohlási to slovne aj pípaním. Vyhľadávanie fungovalo aspoň podľa nášho názoru veľmi spoľahlivo a to ako v prípade kategórií, tak aj v prípade hľadania predmetu podľa názvu.

Záver

Aplikácia Supersense má svoje výhody aj nevýhody. Medzi nevýhody radíme to, že je v angličtine a nie je zadarmo. Takisto rozpoznávanie textu či už v režime čítania v reálnom čase alebo dokumentu nie je na takej dobrej úrovni, ako by sme očakávali od platenej aplikácie. Import a OCR obrázkov a .PDF súborov závisí do veľkej miery od kvality obrázka či skenu textu. Funguje však spoľahlivo natoľko, aby bol text zrozumiteľný a použiteľný. Skenovanie čiarových kódov zvláda aplikácia pomerne slušne. Takisto je dobre použiteľná na preskúmanie svojho okolia a hľadanie predmetov. Porovnávali sme jej funkcie aj s konkurenčnými aplikáciami. Rozpoznávanie textu, dokumentu či import z obrázka a PDF súboru o niečo lepšie zvládol napríklad Envision, ktorý je takisto platený, avšak viac ako o polovicu lacnejší. V skenovaní čiarových kódov zasa Supersense dopadol lepšie oproti konkurencii. Skúmanie okolia ponúka takisto aplikácia Google Lookout, ale Supersense bol presnejší a menej sa oproti Lookout oneskoroval. Vyhľadávanie predmetov podľa názvu či kategórie žiadna konkurenčná aplikácia neponúka a takisto rozpoznávanie bankoviek, ktoré fungovalo bezchybne. Je už tak na tom ktorom používateľovi, čo z funkcií Supersense považuje za prioritu a či sa mu oplatí do aplikácie investovať.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.