Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Užitočné prepojenie Google kalendára a Windows 10 Kalendára

V článku venovanom Google kalendáru sme sa venovali jeho obsluhe prostredníctvom klávesnice s použitím čítača obrazovky. Kto používa Google kalendár si isto všimol, že je značne pracné pridať nový záznam. O pridávaní viacerých záznamov ani nehovoriac. Klávesnica dostáva poriadne zabrať. S príchodom Windows 10 a súčasným zlepšením prístupnosti zabudovaných aplikácii sa ponúka možnosť jednoduchšej obsluhy záznamov. V nasledujúcom texte si popíšeme ako prepojiť Google kalendár s kalendárom v počítači s operačným systémom Windows 10. Takéto prepojenie nám umožní mať udalosti, minulé aj plánované, na jednom mieste a využívať výhody kalendára tak v mobilnom telefóne s Androidom ako aj v počítači s Windowsom.

Windows Kalendár

Aplikácia Kalendár je integrovaná do operačného systému a spúšťa sa pri štarte počítača spolu so systémom Windows. Údaje, evidované v aplikácii, sú prepojené s kontom Windows používaným na prihlasovanie do počítača. Kalendár podporuje aj obsluhu kalendárov primárne vytvorených v iných systémoch napríklad Google alebo iCloud. Prepojenie kalendára z iného systému znamená prepojenie emailového účtu. Je možné prepojiť iba emailové účty bez kalendárov. Po pripojení účtu sú automaticky synchronizované všetky kalendáre daného účtu. Obsluhu jednotlivých kalendárov riadime priamo v aplikácii Kalendár.

Spustenie kalendára Kalendár je možné spustiť z viacerých miest.

 1. Hodiny – Na systémovom paneli sa nachádza ukazovateľ aktuálneho času. Jeho potvrdením sa zobrazí dialógové okno „Informácie o dátume a čase“. Zobrazuje aktuálny kalendárny mesiac s možnosťou prechodu na predchádzajúci a nasledujúci. Zobrazuje jednotlivé dni aktuálneho mesiaca. V okne sa zobrazujú aj najbližšie úlohy definované v kalendári k aktuálnemu dňu a možnosť pridania novej úlohy. V dialógovom okne sa pohybujeme tabulátorom. Medzi dňami a úlohami sa pohybujeme orientačnými šípkami. Dialógové okno zatvoríme stlačením klávesu Esc. Dialógové okno je dobre prístupné s čítačom obrazovky a práca v ňom je spoľahlivá a jednoznačná. Kalendár umožňuje prechod na iný mesiac, rok a deň. Po potvrdení tlačidla s mesiacom alebo rokom sa zobrazí panel, ktorý sa nachádza sa za tlačidlami Predchádzajúci a Nasledujúci, s možnosťami výberu mesiacov v roku alebo rokov. Medzi voľbami sa pohybujeme šípkami. Výber potvrdíme klávesom Enter.
 2. Kalendár môžeme nájsť v ponuke Štart medzi pripnutými dlaždicami.
 3. V ponuke štart napíšeme do vyhľadávacieho poľa reťazec „Kalendár“. Potvrdíme prvý nájdený výsledok.
 4. V ponuke Štart prejdeme na položku Všetky aplikácie. Stlačíme písmeno K, šípkou nadol vyhľadáme a potvrdíme položku Kalendár.
 5. Môžeme pripnúť ikonu kalendára aj na panel úloh a spúšťať aplikáciu z tohto miesta.

Prepojenie Gmail účtu s kalendárom

Máme aktívny Gmail účet. V rámci účtu sú automaticky definované kalendáre Pracovný a Sviatky. Môžeme si definovať aj vlastné kalendáre. Aby bola možná obsluha údajov v kalendári, je nevyhnutné ho pripojiť k Windows kalendáru.

 1. Spustíme aplikáciu Kalendár vo Windows a potvrdíme voľbu Nastavenia. Zvolíme položku Spravovanie kont.
 2. V zobrazenom dialógovom okne potvrdíme tlačidlo Pridať konto.
 3. Máme možnosť vybrať typ konta. Šípkami prejdeme na položku Google a potvrdíme Enterom.
 4. Zadáme emailovú adresu alebo telefónne číslo pre prihlásenie do Gmail účtu. Potvrdíme Ďalej.
 5. Zadáme heslo Gmail účtu a dokončíme prihlásenie.

Pripojenie je dokončené. Kalendáre sú dostupné napríklad pri pridávaní novej udalosti. V položke Výber kalendára vyberieme, ktorému kalendáru udalosť patrí.

Pridanie udalosti

Udalosť je záznam o uskutočnenej alebo plánovanej aktivite. Je priradená ku konkrétnemu dátumu, má časové rozpätie trvania a je priradená k jednému kalendáru. Udalosť pridáme jedným z nasledujúcich spôsobov.

 1. V aplikácii Kalendár potvrdíme tlačidlo Nová udalosť. Nachádza sa v skupine ovládacích tlačidiel. Medzi tlačidlá sa dostaneme stlačením klávesu F6. Čítač oznámi „Navigácia tlačidlo zatvorené“. Na ďalšie tlačidlá sa presunieme stláčaním tabulátora.
 2. V dialógovom okne „Informácie o dátume a čase“, ktoré sa otvorí po potvrdení ukazovateľa hodín na systémovom paneli, potvrdíme tlačidlo Nová udalosť.

Potvrdením tlačidla Nová udalosť sa otvorí dialógové okno na zadanie údajov udalosti. Do formulára sa presunieme stlačením klávesu F6. Čítač oznámi „Podrobnosti záložka …“. Vo formulári sa pohybujeme tabulátorom a ďalšími štandardnými postupmi ovládania dialógových okien aplikácii. Pre úspešné zaevidovanie udalosti vyplníme: názov udalosti, miesto, dátum a čas začiatku a konca udalosti, môžeme označiť či ide o celodennú udalosť, vyberieme kalendár ktorému udalosť patrí a doplníme ešte popis udalosti. Pri evidovaní dátumu je prednastavený aktuálny dátum. Pri evidovaní času je rešpektovaný začiatok a koniec pracovného dňa, podľa nastavených parametrov v nastaveniach aplikácie. Aplikácia zohľadňuje už evidované udalosti na daný deň a čas začiatku posúva podľa trvania už zaevidovaných záznamov, tak aby nedochádzalo k prekrývaniu. Záznam uložíme tak, že prejdeme na kartu Domov, stlačíme F6 a potvrdíme položku Uložiť a zavrieť. Dialógové okno sa zatvorí a zobrazenie kalendára sa vráti do východiskovej polohy.

Notifikácie

Pripojením Google účtu k windows kalendáru sú automaticky poskytované notifikácie o:

 1. Doručenej pošte na pripojený účet.
 2. Blížiacom sa termíne udalosti v aktuálnom dni.

Predstih v akom sú zobrazované notifikácie o blížiacich sa udalostiach je možné nastaviť pri evidovaní udalosti. Notifikácie sa zobrazujú ako vyskakovacie okná v pravom dolnom rohu nad systémovým panelom. Obsah notifikačného okna je automaticky prečítaný čítačom obrazovky. Okno ostáva zobrazené až do začiatku udalosti. Notifikácia je zobrazovaná aj v Centre akcií. Tam ju môžeme aj zrušiť. Notifikácia o doručenej pošte je zobrazovaná krátku chvíľu. Nájdeme ju aj v Centre akcií. Najbližšie udalosti daného dňa sa zobrazujú aj na dlaždici aplikácie zobrazovanej v ponuke Štart.

Možnosti konfigurácie

V nastaveniach Kalendára máme možnosť definovať:

 1. V časti Prispôsobenie môžeme nastaviť dizajn a farebnosť rozhrania aplikácie.
 2. V časti Spravovanie kont môžeme pripojiť ku kalendáru emailové konto.
 3. V časti Nastavenie kalendára môžeme nastaviť prvý deň v týždni, pracovné dni týždňa, čas začiatku a konca pracovného dňa, zobrazovanie jasných farieb, zobrazovanie čísel týždňov, zapnúť alternatívne kalendáre a nastaviť ich jazyky.

Aplikácia umožňuje nastavenie predstihu pripomínania a možnosť cyklického pripomínania. Tieto parametre sa definujú priamo pri evidovaní novej udalosti na karte Domov. Štandardne je prednastavený čas predstihu pripomínania 15 minút a nepripomínať cyklicky.

Aplikácia podporuje niekoľko klávesových skratiek. Tieto uľahčujú prácu s kalendárom prostredníctvom klávesnice.

 • Pridanie novej udalosti – Ctrl+n.
 • Uloženie udalosti – Ctrl+S.
 • Prechod na agendu – Ctrl+F6. Rovnako aj pohyb medzi pásom nástrojov, typmi zobrazenia agendy a zobrazením kalendára.
 • Prechod na aktuálny dátum – Home. Kurzor je nastavený v kalendári.
 • Prechod o týždeň späť – Home. Kurzor je nastavený v agende.
 • Prechod o týždeň dopredu – End. Kurzor je nastavený v agende.
 • Prechod o štyri týždne dozadu – PageUp. Kurzor je nastavený v kalendári.
 • Prechod o štyri týždne dopredu – PageDown. Kurzor je nastavený v kalendári.

Ďalšie klávesové skratky nájdete na tomto odkaze.

Záver

Dobrou prístupnosťou aplikácie Kalendár vo Windows 10 sa stáva aj kalendár Googlu nielen užitočným ale aj šikovným nástrojom, ktorý môžu efektívne používať aj používatelia s potrebou používania čítača obrazovky. Takéto prepojenie poskytuje výhody obsluhy kalendára dostupného online s výhodami jednoduchej obsluhy prostredníctvom klávesnice počítača. Evidované udalosti máme kedykoľvek a kdekoľvek dostupné prostredníctvom mobilného telefónu a môžeme ich jednoducho administrovať prostredníctvom rozhrania aplikácie Kalendár v našom počítači.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.