Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Výsledky prieskumu používania brailových riadkov

Od decembra 2023 do konca februára 2024 pracovná skupina pre Braillovo písmo Európskej únie nevidiacich uskutočnila prieskum Používania brailových riadkov. Tento prieskum ponúka prehľad o používaní brailových riadkov a očakávaniach používateľov brailových riadkov.
Tento článok je automatizovaný preklad originálneho anglického článku o výsledkoch z tohto prieskumu na portáli livingbraille.eu s názvom Results of the survey “Braille Display Usage. V dôsledku automatizovaného prekladu sa v ďalšom texte používa brailový displej vo všetkých gramatických pádoch namiesto brailového riadka. Niektoré vetné konštrukcie môžu byť v dôsledku automatizovaného prekladu nesprávne, no faktické údaje sú korektné.
Dotazník obsahoval otázky o používaní brailových riadkov v akejkoľvek životnej situácii (vzdelávanie, práca, osobné použitie). Všetky odpovede boli použité len na analytické účely. Veríme, že tento dotazník poskytne lepší obraz o súčasnom používaní brailových riadkov a poskytne lepšie argumenty pri ďalších rokovaniach s výrobcami, distribútormi, štátnymi alebo inými subjektmi, ktoré finančne podporujú vybavenie nevidiacich ľudí brailovými riadkami.
Pomocou dotazníka, ktorý poskytoval dostatočný priestor na zodpovedanie navrhovaných otázok, ale aj na vyjadrenie vlastných názorov, sme získali cenné odpovede od 912 respondentov z 59 krajín. Väčšinu odpovedí tvorili respondenti z Nemecka (32,46 %), Španielska (17,65 %) a Francúzska (12,61 %). Odpovede zozbierané z krajín celého sveta naznačujú, že najviac odpovedí na dotazník bolo zaslaných z krajín, v ktorých je väčšia podpora používania brailových riadkov, a to tak z hľadiska odbornej prípravy na prácu s nimi, ako aj z hľadiska ich financovania zo strany štátu.
Z prieskumu vyplýva, že najpoužívanejším brailovým displejom medzi účastníkmi tohto dotazníka je 40-znakový brailový displej od spoločnosti Vispero, resp. Freedom Scientific, keďže 37,78 % účastníkov označilo tieto brailové displeje za svoje hlavné používané zariadenia. Na popredných miestach sa umiestnili aj 40-znakové brailové displeje od spoločností Papenmeier, Humanware a VisioBraille. Zaujímavý je však trend smerujúci k prenosným brailovým riadkom, t. j. riadkom, ktoré majú do 20 znakov. V prieskume v otázke č. 4 až 35,40 % ľudí uviedlo, že používa tieto prenosné brailové riadky, takže viac ako tretina všetkých respondentov má skúsenosti s čítaním Braillovho písma na týchto malých, ale šikovných zariadeniach. Takmer polovica týchto používateľov malých prenosných brailových displejov používa tieto displeje ako svoje hlavné a často jediné brailové zariadenie.
Z odpovedí na otázku č. 11 vyplýva, že až 74,00 % respondentov používa Brailový displej denne a takmer 90 % respondentov používa Brailový displej denne alebo niekoľkokrát týždenne.
V podrobných výsledkoch tohto prieskumu sa dozviete viac o preferenciách používateľov v oblasti 6-bodového alebo 8-bodového brailu, o rozsahu používania brailu v každodennom živote aj špecificky pri prezentáciách alebo vystúpeniach, ale aj o funkciách brailových riadkov, ktoré používateľom chýbajú.
Návrhy respondentov na zlepšenie situácie v oblasti Braillovho písma a jeho používania v digitálnom prostredí
Vo všeobecnosti sa ukazuje, že používatelia veľmi oceňujú možnosť používať brailový displej. Považujú ju za absolútne nevyhnutnú, aby mohli držať krok s vedomosťami, vzdelávaním, technologickým a profesionálnym rozvojom a samostatnosťou prostredníctvom používania Braillovho písma, ktoré zabezpečuje gramotnosť.
Hoci niektorí používatelia sú plne spokojní so správou týchto zariadení a považujú ich za najväčší technologický pokrok tohto storočia, väčšina z nich si stále myslí, že displeje by sa mali zlepšiť, a to tak z hľadiska hardvéru, ako aj softvéru; mali by byť aktualizované, ľahko spárovateľné so smartfónmi a počítačmi, chránené a opravované, udržiavané a obstarávané za rozumnú cenu.
Zdá sa, že z výskumu vyplýva alarmujúca situácia. Mnohí používatelia sa sťažovali na zníženú kvalitu brailových displejov alebo nainštalovaných brailových buniek, pričom ceny za opravu sú veľmi vysoké.
Výsledky nám ukazujú, že na trhu určite existuje priestor pre zložité aj jednoduché brailové zariadenia. Je však dôležité, aby si používatelia mohli vybrať na základe informácií. Napr. niektorí používatelia ľutujú, že ich displej nemá tlačidlá na privolanie kurzora. Iní majú zariadenie s brailovou klávesnicou a v praxi si uvedomujú, že im viac prekáža, ako pomáha.
Nakoniec, používatelia potrebujú aj lepšie školenie, jednak preto, že im chýbajú skúsenosti, ale najmä preto, že používanie týchto displejov býva zložité a nie príliš intuitívne.

Vyhodnotenie prieskumu o používaní brailových riadkov EBU 2024 – slovenský preklad

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.