Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

WhatsApp – prístupná aplikácia pre online komunikáciu

V dnešnej dobe je veľmi veľa spôsobov, ako môžeme medzi sebou komunikovať. Či už ide o klasické telefónne hovory a správy alebo o online komunikáciu. Preto sme sa v BlindRevue rozhodli postupne otestovať tie najbežnejšie, známe aj menej známe aplikácie z hľadiska prístupnosti, komfortu a princípov používania.

V tomto článku si predstavíme aplikáciu WhatsApp. Testovali sme ju na telefóne s Androidom vo verzii 11 a s čítačom obrazovky TalkBack 9.1. Na počítači test prebehol v prostredí Windows vo verzii 20H2 a s čítačom obrazovky NVDA 2020.4. Pre mobilné zariadenia so systémom iOS je aplikácia z našich predošlých skúseností úplne prístupná tiež, ale súčasnú verziu sme netestovali.

Princíp fungovania WhatsApp

Je to komunikačná platforma. Umožňuje zasielanie textových, hlasových správ, odosielať fotografie, uskutočňovať hlasové a videohovory či vytvárať si skupiny. Nemôžeme ju zaradiť medzi sociálne siete. Nemáme možnosť spojiť sa prostredníctvom aplikácie s kýmkoľvek. K tomu, aby sme mohli s niekým prostredníctvom WhatsApp komunikovať, je potrebné mať na danú osobu telefónne číslo. Aplikácia patrí spoločnosti Facebook, s čím bola v nedávnej minulosti spojená aj kauza ohľadom zdieľania osobných údajov práve s Facebookom. Podľa najnovších informácií však ani po neodsúhlasení podmienok o účet neprídete a nečakajú vás žiadne obmedzenia.

Stiahnutie a prvé spustenie

Aplikáciu stiahneme z Obchodu Play pre zariadenia so systémom Android, App Storu pre iPhony a z Microsoft Storu pre počítače so systémom Windows. Nainštalujeme ju známym spôsobom. Pri prvom spustení musíme WhatsApp prepojiť s telefónnym číslom a ak ho budeme chcieť používať aj na počítači, tak bude potrebné spárovať počítač s mobilným telefónom. Po spustení nás WhatsApp vyzve, aby sme pre pokračovanie odsúhlasili podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov. Urobíme tak poklepaním na tlačidlo Súhlasím a chcem pokračovať. Na ďalšej obrazovke zadáme telefónne číslo a vyberieme krajinu. Predvolene je vybraté Slovensko. Číslo vpisujeme v tvare 09XX XXX XXX. Poklepeme na tlačidlo Ďalej. Dostaneme sa do dialógu, kde potvrdíme, že overované číslo je správne. Ak je, potvrdíme tlačidlo Overiť a ak nie, poklepeme na tlačidlo Upraviť. Ďalším krokom je zadanie šesťmiestneho kódu. Ten je číselný a ak overujete číslo, ktoré sa nachádza priamo vo vašom zariadení, tak si ho aplikácia rozpozná sama. Ak nie, je treba ho zadať ručne, prípadne zvoliť možnosť Zavolajte mi. Po úspešnom overení sme vyzvaní, aby sme WhatsAppu udelili prístup ku kontaktom a Fotkám a médiám v telefóne. Bez udelených povolení nebude aplikácia fungovať korektne. Napríklad bez povolenia prístupu ku kontaktom nie je možné zistiť, ktoré naše kontakty už aplikáciu nainštalovanú majú. V poslednom kroku stačí zadať meno a ak chceme, pridať profilovú fotografiu. Po potvrdení tlačidla Ďalej sa dostaneme do samotného prostredia aplikácie.

Prostredie WhatsApp

Je pomerne jednoduché. Vo vrchnej časti sa nachádza niekoľko prvkov:

 • Fotoaparát – po povolení prístupu môžete zachytiť fotografiu alebo video a to následne poslať.
 • Chaty – táto záložka je predvolene vybratá a zobrazujú sa tu všetky konverzácie. Primárne je, samozrejme, prázdna. Len v strede displeja sa nachádza zopár odporúčaní na kontakty, ktorým by sme teoreticky chceli písať.
 • Status – môžeme pridať nejaký text, video či fotografiu, ktorú potom uvidia naše kontakty.
 • Hovory – zoznam už uskutočnených hovorov.
 • Hľadať – slúži na vyhľadávanie v aplikácii.
 • Ďalšie možnosti – tu sa nachádzajú možnosti a nastavenia, ktoré WhatsApp ponúka.

Chaty

Tu sa nachádzajú všetky konverzácie. Ak chceme začať chat, poklepeme na tlačidlo Nový chat. Dostaneme sa do kontaktov, ktoré už aplikáciu používajú. Švihaním si niektorý z nich vyberieme a po poklepaní naň sa dostaneme do prostredia samotnej konverzácie. Ak však medzi kontaktmi nenájdeme človeka, ktorému chceme písať, máme však naňho telefonický kontakt, môžeme ho do aplikácie pozvať. Urobíme to tak, že v zozname Whatsapp kontaktov odrolujeme až na spodok a potvrdíme tlačidlo Pozvať priateľov. Presunieme sa do kontaktov v samotnom telefóne. Následne švihaním a poklepaním vyberieme osobu, ktorej chceme poslať pozvánku. Text pozvánky spolu s odkazom sa zobrazí v editačnom poli SMS správy. Tu stačí potvrdiť tlačidlo Odoslať správu.

Prostredie konverzácie

Je veľmi prehľadné. Vo vrchnej časti nájdeme len 3 tlačidlá: Videohovor, Hlasový hovor a Ďalšie možnosti. Celú obrazovku potom zaberajú odoslané a prijaté správy. Ak ideme niekomu písať prvýkrát, bude tento priestor, prirodzene, prázdny. V spodnej časti displeja sa v strede nachádza editačné pole pre správu. Naľavo od neho nájdeme tlačidlo Emoji pre vkladanie emotikonov. Vpravo sú potom tlačidlá:

 • Pripojiť – prostredníctvom neho k správe pripájame prílohy – fotografie, dokumenty prípadne iný obsah,
 • Fotoaparát – môžeme vyfotiť a priamo odoslať fotografiu, Hlasová správa / odoslať – ak v editačnom poli nie je žiadny text, posledné tlačidlo slúži na odoslanie hlasovej správy. V prípade napísanej správy ju týmto tlačidlom odosielame.

Hlasovú správu nahráme tak, že dvakrát klepneme na tlačidlo a držíme ho. Kým ho držíme, správa sa nahráva. Po uvoľnení ju odošleme. Ak chceme nahrať dlhú hlasovú správu, poklepeme a držíme stlačené tlačidlo a pohneme prstom smerom nahor. Tým by sa malo nahrávanie zamknúť a môžeme diktovať. Po skončení poklepeme na tlačidlo Odoslať prípadne zrušiť, ak s nahrávkou nie sme spokojní.

Hlasový hovor a videohovor

WhatsApp umožňuje jednak hlasové hovory, ale aj videohovory. Pre obidvoje musíme mať prístup na internet. Pre začatie hlasového hovoru (teda bez prenosu videa) potvrdíme tlačidlo Hlasový hovor. Pre hovor aj s obrazom poklepeme na Videohovor. WhatsApp sa pre istotu spýta, či naozaj chceme začať hlasový hovor. To hodnotíme kladne, pretože sa nestane, že niekomu zavoláte omylom. Pre začatie hovoru poklepeme na tlačidlo Volať. Problém však nastáva, ak chceme hovor zrušiť. Keďže sa zvuk presunie do reproduktora pre hovory a nepočujeme čítač, nevieme určiť, ktoré tlačidlo je ktoré. Pre hovory tak odporúčame využiť slúchadlá. Z našej skúsenosti je však spojenie kvalitné aj cez Wi-Fi, aj cez dátové pripojenie. Zvuk hovoru je v závislosti na kvalite pripojenia čistý. Pri prvom video či hlasovom hovore bude zrejme potrebné povoliť prístup k mikrofónu a fotoaparátu. Urobíme tak potvrdením tlačidla Povoliť. V prípade Androidu 11 a vyššieho poklepeme na tlačidlo Pri používaní aplikácie.

Nová skupina

Ak potrebujeme vytvoriť hromadnú konverzáciu (napríklad s kolegami v práci), urobíme to poklepaním na Ďalšie možnosti > Nová skupina. Dostaneme sa do zoznamu dostupných kontaktov. Tu švihaním a poklepaním vyberáme ľudí, ktorých chceme pozvať do skupiny. Po poklepaní na tlačidlo Ďalej do editačného poľa napíšeme názov alebo tému skupiny a potvrdíme tlačidlom Vytvoriť. Pokiaľ napíšeme správu v tejto skupine, uvidia ju všetci jej členovia a môžu na ňu reagovať.

ďalšie možnosti konverzácií

Ak máme otvorené okno s konkrétnou konverzáciou, poklepaním na tlačidlo Ďalšie možnosti si môžeme zobraziť doplňujúce možnosti vzťahujúce sa ku konverzácii alebo priamo ku kontaktu.

 • Zobraziť kontakt – po poklepaní sa dostaneme do informácií o kontakte. Vidíme meno, profilovú fotografiu, médiá a fotografie, ktoré sme si s kontaktom vymenili. Ďalej tu však môžeme stlmiť upozornenia povoliť vlastné upozornenia a nastaviť zvuk prichádzajúcej správy a hovorov. WhatsApp ponúka možnosť zapnúť takzvané miznúce správy. Hodí sa to, ak posielame niekomu správy s citlivým obsahom. Tieto správy po prečítaní do siedmich dní zmiznú. Je len škoda, že čas miznúcich správ sa nedá zmeniť. V zobrazených podrobnostiach o kontakte môžete tiež daného človeka zablokovať.
 • Médiá, odkazy a dokumenty – zobrazenie odoslaného či prijatého obsahu
 • Hľadať – poslúži na vyhľadávanie v konverzácii,
 • Stlmiť upozornenia – duplicitné nastavenie stlmenia upozornení. Môžete ich stlmiť na 8 hodín, týždeň alebo navždy.
 • Tapeta – možnosť nastaviť si pre každú konverzáciu iné pozadie,
 • Viac – blokovať, nahlásiť, vymazať chat, exportovať chat alebo pridať na plochu.

Nastavenia aplikácie WhatsApp

Sú dosť rozsiahle, preto sa na ne pozrieme podľa jednotlivých kategórií.

Vy – profil

Prvou kategóriou nastavení je profil s názvom Vy a meno zadané ako používateľské pri registrácii. Tu môžeme zmeniť profilovú fotografiu, samotné používateľské meno, status a telefónne číslo. Meno, status aj fotografia nie sú zásadné. No ak budeme chcieť zmeniť číslo, je potrebné, aby ho mali aj kontakty, s ktorými si chceme na WhatsAppe písať.

Účet

V tejto kategórii spravujeme nasledujúce položky:

 • Súkromie – určujeme, kto môže vidieť naše osobné údaje ako stav (či a kedy sme boli naposledy online), profilovú fotografiu, informácie, status a potvrdenia o prečítaní. Tu je potrebné podotknúť, že ak vypneme potvrdenie o prečítaní správy, neuvidíme ani my, že si ľudia správu od nás prečítali. Ďalej korigujeme to, kto môže vidieť členstvo v skupinách a našu polohu, či spravujeme blokované kontakty. Poslednou zaujímavou položkou je odomknutie pomocou odtlačku prsta. Po jej aktivovaní budeme musieť pred každým otvorením aplikácie použiť odtlačok prsta na jej odomknutie. Nastavujeme si tiež to, po akej dobe nečinnosti sa aplikácia zamkne a či si želáme v upozorneniach zobrazovať odosielateľa a ukážku správy.
 • Zabezpečenie – máme možnosť zapnúť zobrazenie bezpečnostných upozornení. Poslúžia v prípade, ak potrebujeme vidieť zmenu bezpečnostného kódu, ktorý zdieľame s niektorým z kontaktov.
 • Dvojfázové overenie – pri opätovnej registrácii s telefónnym číslom bude WhatsApp od nás vyžadovať aj zvolený PIN kód.
 • Zmeniť číslo – duplicitné nastavenie. Tu môžete zmeniť číslo registrované v aplikácii.
 • Žiadosť o informáciách o účte
 • Zrušiť účet – možnosť zrušiť registráciu vo WhatsAppe.

Chaty

Nastavenia chatov zahŕňajú:

 • Motív – svetlý, tmavý alebo predvolený v systéme,
 • Tapeta – svetlá, tmavá, jednofarebná alebo vlastná fotografia. Z ponúkaných tapiet sú popísané len jednofarebné,
 • Odoslať správu klávesom Enter – po aktivovaní odošleme správu aj poklepaním na tlačidlo Enter na klávesnici telefónu, nie je potrebné hľadať tlačidlo odoslať. Z našej skúsenosti odporúčame si aktiváciu tejto možnosti vyskúšať a rozmyslieť.
 • Viditeľnosť médií – prijaté fotografie a videá sa zobrazia v galérii telefónu,
 • Veľkosť písma – máme k dispozícii malé, stredné a veľké.
 • Archivovanie, zálohovanie a história chatov

Upozornenia

V tejto kategórii máme nasledujúce položky:

 • Tóny konverzácie – prehrávanie zvukov pri prichádzajúcich a odchádzajúcich konverzáciách,
 • Predvolený tón upozornenia – tento tón sa ozve pri každej prichádzajúcej konverzácii okrem tých, u ktorých si nastavíme vlastný tón,
 • Vibrovanie – upravujeme štýl vibrácie pri prichádzajúcej správe,
 • Vyskakovacie okno s upozornením – na Androide vo verzii 11 nám aplikácia píše, že táto možnosť nie je k dispozícii,
 • farba svetla – predvolene je nastavená biela. Na výber máme niekoľko farieb, všetky sú korektne popísané, Všetky vyššie spomenuté položky si takisto môžeme zmeniť pre skupinové konverzácie. U hovorov máme možnosť upraviť len štýl vibrácie a tón zvonenia

Úložiskoa dáta

Tu je možné spravovať úložisko a pozrieť sa, aké veľké súbory máme medzi prijatými médiami. Ďalej skontrolovať štatistiku dát – koľko MB sú odoslané a koľko prijaté a tiež obmedziť dáta pri hovoroch. Takisto určujeme, ktorý typ médií sa môže sťahovať pri pripojení cez Wi-Fi, dáta alebo roaming a tiež, aká má byť kvalita odosielaných fotografií.

Prepájame WhatsApp v mobilnom telefóne s počítačom

Na to, aby sme mohli využívať WhatsApp aj v počítači, potrebujeme stiahnuť a nainštalovať doň jeho desktopovú verziu. Urobíme tak v prípade systému Windows prostredníctvom aplikačného obchodu Microsoft Store. Dostaneme sa doň tak, že do vyhľadávania napíšeme výraz „Microsoft Store“, vo výsledkoch vyhľadáme ten zodpovedajúci a potvrdíme Enterom. V obchode sa klávesmi SHIFT+TAB presunieme na tlačidlo hľadať, ktoré potvrdíme. Do editačného poľa napíšeme názov hľadanej aplikácie WhatsApp a stlačíme Enter. Tabulátorom sa presunieme na výsledky vyhľadávania, nájdeme požadovaný výsledok a potvrdíme. Otvorí sa detail aplikácie, kde nájdeme napríklad názov, vydavateľa, hodnotenie, ale aj tlačidlo Inštalovať / Získať. To potvrdíme a WhatsApp sa nainštaluje do zariadenia.

Spárovanie počítača s mobilným telefónom

 1. Otvoríme WhatsApp aj v mobilnom telefóne, aj na počítači.
 2. V telefóne poklepeme na Ďalšie možnosti > Prepojené zariadenia > Prepojiť zariadenie.
 3. Je možné, že budeme musieť overiť akciu buď odtlačkom prsta, alebo PIN kódom.
 4. Udelíme aplikácii v mobilnom telefóne prístup k fotoaparátu, ak sme tak ešte neurobili. Namierime fotoaparát smerom na monitor počítača a naskenujeme QR kód. Ak všetko prebehne správne, aplikácia sa aktivuje a my ju môžeme začať využívať.

Prostredie WhatsAppu a spôsob ovládania

WhatsApp v počítači je pomerne jednoduchá aplikácia. V ľavej časti máme zobrazený zoznam konverzácií, v pravej potom samotné okno otvoreného chatu. Ovládanie je možné dvomi spôsobmi: buď Tabulátorom a šípkami hore a dolu, alebo pomocou klávesových skratiek. Aby sme ich mohli využívať, je potrebné prepnúť sa v prípade čítača NVDA do režimu fokusu klávesovou skratkou NVDA+Medzerník.

Niekoľko užitočných klávesových skratiek: CTRL+N – nový chat, CTRL+SHIFT+N – nová skupina, CTRL+SHIFT+D – odstrániť chat, CTRL+F – vyhľadávanie, CTRL+SHIFT+F – vyhľadávanie v konverzácii, SHIFT – zvýšenie / zníženie rýchlosti prehrávania hlasovej správy, Enter – odoslanie správy

Okrem textových správ môžeme prostredníctvom WhatsAppu v počítači posielať aj hlasové správy či rôzne prílohy. Hlasovú správu pošleme potvrdením rovnomenného tlačidla v okne konverzácie. Pripájanie iného obsahu je pre používateľov čítačov neprístupné a nenašli sme ani adekvátne klávesové skratky, ktorými by sme tento problém obišli.

Záver

WhatsApp je prístupnou alternatívou pre online komunikáciu pre jednotlivcov. V aplikácii pre mobilné telefóny sme nenašli neprístupný prvok až na obrazovku audio alebo videohovoru, čo vieme obísť použitím slúchadiel. V počítači sú hlavné funkcie prístupné s výnimkou pripájania obsahu k správe. Tento problém sme obísť nevedeli.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.