Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Zmeny v internet bankingu Poštovej banky

V predchádzajúcom článku sme podrobne recenzovali prístupnosť internetového bankovníctva Poštovej banky. Vzhľadom na to, že od uverejnenia článku Poštová banka ohlásila niektoré drobné aj výraznejšie zmeny, v tomto článku si ich podrobnejšie popíšeme. Pribudli push notifikácie o pohyboch na účte, v internet bankingu boli upravené názvy kategórií a jednotlivých odkazov, čo prácu sprehľadňuje. A najmä Poštová banka zverejnila informácie, že pri potvrdzovaní platby kartou na internete bude potrebná dvojfaktorová autentifikácia. Nebude teda stačiť len číselný kód z SMS, ale bude potrebné overiť ju prostredníctvom aplikácie Bezpečné platby alebo SMS kódom a k tomu nastaveným ePIN kódom. V článku si popíšeme, ako sa s oboma metódami pracuje z hľadiska klienta so zrakovým znevýhodnením.

Zmeny v prostredí internet bankingu

Najskôr sa zameriame na to, čo sa zmenilo v prostredí internet bankingu:

 • Z kategórie Účty sa po novom stala kategória Moje produkty, ktorá obsahuje položky Účty, Platobné karty a Úvery.
 • Kategória SEPA platobný styk sa premenovala na oveľa zrozumiteľnejšie Platby. Tu potom nájdeme po novom odkazy Zadať platbu, Trvalý príkaz, Inkasá, Cezhraničné platby a podobne.
 • Šablóny po novom obsahujú dve kategórie a to Šablóny platieb a Šablóny zahraničných platieb.
 • Najvýraznejšou zmenou je upravenie a zlúčenie kategórií Žiadosti majiteľa účtu a Moje nastavenia do jedinej s názvom Nastavenia. Tá potom obsahuje možnosti Nastavenia internet bankingu, Zmena hesla, Zmena údajov pre internet banking, Ostatné nastavenia a Zmeny údajov k účtom. Po novom pribudla aj možnosť Podanie reklamácie.

Nastavenia sú však rovnako neprehľadné ako boli aj v staršej verzii internet bankingu a platí, že v niektorých nastaveniach treba pre ich zmenu potvrdiť tlačidlo Zmeniť, v niektorých táto nutnosť odpadla. Zostali aj nedostatky v prístupnosti mobilnej aplikácie, na ktoré sme v pôvodnom článku upozorňovali. Poštovú banku sme o nich nedávno takisto informovali, preto pevne veríme, že časom aj tie budú odstránené.

Push notifikácie v mobilnej aplikácii

Po novom sa zmeny týkajú aj mobilnej aplikácie. Pribudla v nej možnosť zasielania push notifikácií o transakciách na účte. Mala by to byť zrejme postupom času náhrada za zasielanie informačných SMS správ. Push notifikácie sa aktivovali automaticky a nie je treba ich manuálne zapínať. Sú však viazané na aktivovanú aplikáciu pre mobilné bankovníctvo a, samozrejme, funkčné internetové pripojenie.

Ide o to, že ak sa udeje nejaká transakcia na účte – prijatá platba, odchádzajúca platba a podobne – klient o tom dostane notifikáciu. Tá sa zobrazí ako upozornenie v hornej časti displeja a ostáva na lište s notifikáciami. Aby sme mohli push notifikácie prečítať, je potrebné poklepať na ňu a prihlásiť sa do aplikácie pomocou PIN kódu, ktorý bežne na prihlasovanie využívame. Ak o ne nemáme záujem, alebo si chceme nastaviť, kedy nám nemajú byť doručované, máme možnosť to urobiť. Postup pre klienta so zrakovým znevýhodnením je však dosť náročný.

 1. Otvoríme aplikáciu a prihlásime sa do nej PIN kódom.
 2. Poklepeme na názov účtu. Otvoria sa nám príslušné možnosti.
 3. V pravom hornom rohu hľadáme prvok, ktorý nie je odčítačom vôbec nijako oznámený. Nám sa ho podarilo zachytiť len vďaka krátkemu zavibrovaniu telefónu bez akejkoľvek inej spätnej väzby.
 4. Otvorí sa ponuka, v ktorej sa švihaním prsta presunieme na položku Notifikácie a potvrdíme ju poklepaním. Tu máme na výber z troch možností – zapnuté (táto je predvolene začiarknutá), Nerušiť (môžeme si nastaviť časové obdobie, kedy nám notifikácie nebudú chodiť) a Vypnuté.
 5. Švihaním prsta vyberieme požadovanú možnosť a potvrdíme ju poklepaním.

Dvojfaktorová autentifikácia platby kartou na internete

Ako sme už spomenuli vyššie, po novom pri platbe kartou na internete nebude stačiť potvrdenie iba prostredníctvom zaslaného SMS kódu. Poštová banka nám dáva na výber dve možnosti, ako chceme naďalej platby kartou na internete potvrdzovať.

Prvou je aplikácia Bezpečné platby, kde si môžeme pridať kartu a platby potom potvrdzovať pomocou odtlačku prsta či použitím uPIN kódu. Prípadne môžeme naďalej využívať potvrdzovanie pomocou SMS kódu a k tomu si nastaviť ePIN kód v internet bankingu. Poďme sa na obidve možnosti podrobne pozrieť.

Aplikácia Bezpečné platby

Aplikáciu stiahneme z Obchodu Play pre Android alebo App Storu pre mobilné telefóny so systémom iOS. My ju testujeme iba v mobilnom telefóne Samsung A51 s Androidom 10 a čítačom TalkBack.

Pridanie karty do aplikácie

Aby bolo možné platby pomocou aplikácie potvrdzovať, je potrebné pridať si do nej platobnú kartu, pomocou ktorej chceme platiť, a tiež telefónne číslo, ktoré používame aj pre zasielanie SMS notifikácií z banky. Urobíme to nasledovne:

 1. Otvoríme aplikáciu a švihaním prsta nájdeme tlačidlo Zaregistrujte kartu. Potvrdíme ho poklepaním.
 2. Ocitneme sa na obrazovke s dvomi editačnými poľami. Do prvého zadáme prvých 6 a posledné 4 čísla karty a do druhého telefónne číslo. Popis poľa sa nachádza nad ním. Teda švihaním nájdeme popis Číslo Karty a do editačného poľa pod týmto popisom zadávame číslo. Ten istý postup platí aj pre zadanie telefónneho čísla. Tu si treba dať pozor, v poli je uvedený už medzinárodný kód pre Slovenskú republiku (+421), preto je potrebné číslo zadať až za ním v tvare bez prvej nuly. Po zadaní všetkých údajov švihaním prejdeme na tlačidlo Odoslať, ktoré potvrdíme poklepaním.
 3. Príde nám potvrdzovací SMS kód, ktorý je potrebné zadať do príslušného editačného poľa. Kód je šesťmiestny. Po jeho zadaní poklepeme na tlačidlo Odoslať.
 4. V nasledujúcom kroku si zvolíme štvormiestny uPIN. Je to kód, pomocou ktorého budeme potvrdzovať platby. Musíme ho zadať dvakrát. Po dosiahnutí maximálnej dĺžky nás aplikácia z prvého editačného poľa priamo presmeruje do poľa pre overenie kódu. Zadáme kód druhý raz a poklepeme na tlačidlo Odoslať.
 5. V poslednom kroku si vyberieme, či chceme potvrdzovať platby pomocou biometrie. Ak zvolíme Nie, platby budeme autentifikovať štvormiestnym uPIN kódom zadaným v predchádzajúcom kroku. Ak vyberieme možnosť Áno, budeme mať na výber niekoľko možností: buď iba odtlačok prsta a v prípade jeho nefunkčnosti uPIN, uPIN bez odtlačku prsta alebo kombináciu oboch spôsobov. Ak si vyberieme možnosť potvrdzovanie odtlačkom prsta, následne už iba svoj odtlačok naskenujeme. Ak všetko prebehne správne, aplikácia oznámi, že je pripravená na používanie a my oznámenie zavrieme poklepaním na tlačidlo OK.

Ako prebieha overenie platby

Po zaplatení platobnou kartou na internete nám do mobilného telefónu príde upozornenie od aplikácie Bezpečné platby o požiadavke na potvrdenie platby. To sa na displeji zobrazuje len po určitý čas, no zostáva na lište s oznámeniami. Poklepeme naň, čím sa dostaneme do samotnej aplikácie. Ak sme si zvolili potvrdenie odtlačkom prsta, priložíme prst na čítačku odtlačkov prstov. Ak aplikácia odtlačok zaregistruje, platba je potvrdená. Ak odtlačok prsta z nejakého dôvodu nefunguje, sme vyzvaní na zadanie bezpečnostného uPIN kódu, ktorý sme si zvolili pri pridávaní platobnej karty do aplikácie. Ten zadávame aj v prípade, že sme odtlačok do aplikácie vôbec nepridali.

Ak nemáme v mobilnom telefóne funkčné internetové pripojenie, odporúčame si pre istotu aktivovať aj potvrdzovanie cez SMS kód a ePIN. Aplikácia síce funguje aj v režime offline, avšak tu je potrebné skenovať vygenerovaný QR kód, preto sa nám zdá vhodnejšie využiť druhý spôsob.

Potvrdzovanie pomocou SMS kódu a štvormiestneho ePIN kódu

Ak z nejakého dôvodu uprednostňujeme potvrdzovanie SMS kódmi, budeme potrebovať pre dvojfaktorové overenie platby kartou na internete ešte štvormiestny ePIN, ktorý si k platobnej karte priradíme cez internet banking Poštovej banky.

Postup je nasledovný:

 1. Prihlásime sa do internet bankingu Poštovej banky.
 2. V kategórii Moje produkty nájdeme položku Platobné karty a potvrdíme ju klávesom Enter.
 3. Stlačením písmena T sa dostaneme na tabuľku, kde sú prehľadne zobrazené informácie o kartách, ktoré sú k účtu priradené. Tu nájdeme odkaz ePIN a potvrdíme ho.
 4. Predvolene ku karte nejaký ePIN už pridelený máme. Ak ho chceme zmeniť, nájdeme odkaz Zmeniť. Pozor, zobrazenie ePIN kódu je dočasné, trvá len niekoľko sekúnd. Dá sa však zobraziť opätovne.
 5. Do editačného poľa vpíšeme nový štvormiestny ePIN a potvrdíme tlačidlo Pripraviť na podpis.
 6. Operáciu potvrdíme SMS kódom tak, že potvrdíme tlačidlo Poslať SMS kód a ten opíšeme do príslušného editačného poľa a klávesom Enter aktivujeme tlačidlo Potvrdiť.

Platbu potvrdzujeme tak, že okrem poľa pre SMS kód, ktoré používame štandardne, pribudne aj editačné pole, kde vpíšeme štvormiestny ePIN pridelený ku karte, cez ktorú uskutočňujeme platbu. Potom už len potvrdíme príslušné tlačidlo podľa kontextu (Potvrdiť alebo Odoslať a zaplatiť a podobne).

Záver

Od uverejnenia článku o prístupnosti internet bankingu Poštovej banky sa v krátkom čase udiali niektoré podstatné zmeny, ktoré sa týkajú aj klientov so zrakovým postihnutím a ich komfortnej práce v internetovom bankovníctve. Tie však nijako neznemožňujú jeho používanie, čo je v dnešnej dobe výnimočná situácia. Za výhodu považujeme skvalitnenie orientácie na webe internet bankingu, bezproblémové nastavenie a používanie dvojfaktorového overovania platieb. Za veľkú nevýhodu potom považujeme čiastočnú no zásadnú neprístupnosť tlačidla pre menu aplikácie pre mobilné bankovníctvo. Aj po zmenách však internet banking zostáva podľa nášho názoru jeden z najprístupnejších.

Ďalšie zdroje informácií

2 komentáre

 1. Štefan Tóth
  Štefan Tóth 11. februára 2021

  Chcem zrušiť vstup do systému Internet banking a zároveň následne aj opäť vstúpiť trvalo do systému. Prosím o radu:

  • Michaela Dlhá
   Michaela Dlhá 11. februára 2021

   Dobrý deň, ak to správne chápem, chcete zrušiť prístup do internetového bankovníctva so súčasnými prihlasovacími údajmi a následne k nemu pristupovať s novými prihlasovacími údajmi?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.