Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Messenger v počítači aj mobilnom telefóne

Veľká časť populácie komunikuje výhradne prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Ak sa do komunikácie chceme zapojiť aj my, no rozhranie Facebooku nám z nejakých dôvodov nevyhovuje, môžeme využiť aplikáciu Messenger. Tá je dostupná vo verziách pre osobný počítač s Windowsom, aj pre mobilné telefóny s Androidom či IOS. Prostredím počítačov od spoločnosti Apple sa nebudeme zaoberať, keďže nemáme možnosť si ho vyskúšať.

Na článku spolupracovali Ján Podolinský a Ondrej Rosík

Aplikácia slúži na textovú, hlasovú aj video komunikáciu s našimi kontaktmi na Facebooku. V súčasnosti je možnosť prihlásiť sa aj bez vytvorenia či vlastnenia účtu na facebooku. Táto možnosť bola zrušená, no kvôli zdravotnej situácii v roku 2020 ju Facebook opäť sprístupnil. Je predpoklad, že znova bude zakázaná a využívanie služieb Messengeru bude možné len s aktívnym účtom na facebooku.

Aplikácia Messenger v čase písania článku zobrazuje upozornenie o obmedzeniach, ktoré vyplývajú z nariadení Európskej únie o správe údajov. Oznam potvrdíme tlačidlom OK. Zobrazovanie sme zaznamenali v aplikácii pre Windows ako aj v mobilných aplikáciách.

Messenger for windows

Aplikácia je dostupná z Microsoft obchodu pre Windows 10. Nainštalujeme ju po spustení aplikácie Obchod a vyhľadaní Messengera. Potvrdíme inštalovať a počkáme chvíľu. Aplikácia sa pridá do ponuky Štart, kde ju stále nájdeme. Môžeme prostredníctvom kontextovej ponuky pridať jej zástupcu na Panel úloh.

Pri prvom spustení si od nás vypýta prihlásenie. Prihlásiť sa môžeme prostredníctvom existujúceho účtu na facebooku, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy či telefónneho čísla. Prihlasovacie údaje sa zapamätajú a pri opakovanom spustení aplikácie už nie sú požadované. V prostredí aplikácie sa orientujeme stláčaním tabulátora alebo prostredníctvom príkazov rýchlej navigácie ako na webovej stránke. Treťou možnosťou je využitie klávesových skratiek na vykonanie niektorých úkonov. Klávesové skratky však nie sú priradené k všetkým funkciám. Spôsob ovládania bude najskôr vyzerať tak, že sa budeme pohybovať tabulátorom či príkazmi rýchlej navigácie a na niektoré často využívané úkony budeme používať klávesové príkazy. V niektorých prípadoch prešla aplikácia do stavu, keď sa javila ako neaktívna. Stačilo opakovane stlačiť ľavý Alt a následne už fungovala popisovaná navigácia.

Aplikácia Messenger umožňuje priamo v jej prostredí prispôsobiť jej vzhľad. Po zvolení Nastavenia -> Preferencie -> Vzhľad -> Použiť systémové nastavenia môžeme zvoliť farebné rozhranie, farbu „palcov nahor“ ako aj veľkosť písma. Nevidiaci používatelia ocenia výbornú prístupnosť pre čítače JAWS aj NVDA.

Ako komunikovať

Pred spustením komunikácie zvolíme kontakť, s ktorým si chceme písať či rozprávať. Stlačíme Ctrl+k pre presun do vyhľadávacieho poľa a začneme písať údaje kontaktu. Pred samotným písaním aktivujeme formulárový režim medzerníkom. Hneď sa začnú zobrazovať vyhovujúce výsledky. Tie nájdeme stlačením šípky nadol. Ak sme našli žiadaný kontakt, stlačíme enter. Otvorí sa konverzácia s danou osobou, pričom kurzor sa automaticky nachádza v editačnom poli pre písanie textovej správy. Správu odošleme stlačením enter, alebo sa presunieme tabulátorom na tlačidlo Poslať správu a potvrdíme ho. Posielať môžeme nálepky, obrázky, animované gify, či emoji, ako aj like „páčiky“ – palec nahor (Ctrl+e). Jednotlivé možnosti nájdeme stláčaním tabulátora či Shift+tabulátora z editačného poľa pre písanie správy. Ak chceme poslať „páčika“ palec nahor, tak prejdeme na tlačidlo emoji alebo stlačíme Ctrl+e. Otvorí sa zoznam rôzne zafarbených „páčikov“. Šípkami doprava alebo doľava nájdeme hľadaný obrázok a enterom ho zvolíme. V komunikácii s každým kontaktom sú evidované odosielané a prijímané správy, ako aj uskutočňované hovory a video hovory. Tie nájdeme stláčaním Shift+ tabulátor z poľa pre písanie správy. V zozname správ sa pohybujeme šípkami nadol a nahor. Správu môžeme zo zoznamu odstrániť alebo môžeme na ňu odpovedať. Tieto možnosti nájdeme v kontextovej ponuke pre danú správu. Odstránenie správy sa uskutoční iba na našej strane. Správa sa neodstráni zo zoznamu správ kontaktu, s ktorým sme konverzovali.

So zvoleným kontaktom môžeme uskutočniť hovor alebo video hovor. Tieto možnosti nájdeme stláčaním Shift+ tabulátora z editačného poľa ako samostatné tlačidlá „Video chat“ a „Hlasový hovor“. Potvrdením jedného z tlačidiel dochádza k začatiu vytáčania daného kontaktu a čaká sa na odozvu od volaného. Po prijatí hovoru je zobrazená obrazovka prebiehajúceho hovoru. V okne sa orientujeme stláčaním tabulátora. Môžeme vypnúť mikrofón a kameru, ukončiť hovor, alebo využiť ďalšie funkcie. Po ukončení hovoru je zobrazený oznam o ukončení s možnosťou opakovaného zavolania alebo zrušenia komunikácie. Počas komunikácie dochádza k posielaniu či prijímaniu rôznych multimediálnych súborov. Ide napríklad o fotografie, animované gif súbory, či iné obrazové či video súbory. Tie sa uchovávajú v konverzácii. Ak si ich chceme uložiť do počítača, šípkami nadol a nahor sa nastavíme na správu s obrázkom a z kontextovej ponuky zvolíme položku Uložiť medzi Stiahnuté. Obrázok či iný súbor sa uloží ako samostatný súbor do priečinka Stiahnuté súbory.

Prehľad obrázkov, súborov a iných položiek nájdeme v prehľade médií. Ten sa zobrazuje v samostatnom dialógu, ktorý nájdeme v položke Možnosti chatu, kde zvolíme položku Zobraziť média a súbory. V zobrazenom dialógu nájdeme hľadanú fotografiu či iný súbor. Prehľad je neprístupný pre prezeranie s podporou čítača obrazovky NVDA. Položky je možné nájsť a pracovať s nimi prostredníctvom kontextovej ponuky iba s čítačom JAWS. Rovnako aj fotografia v zozname správ nie je popisovaná čítačom NVDA. Čítač JAWS oznamuje obrázky iba ich názvami súborov. Pri prechádzaní aplikácie Messenger tabulátorom narazíme aj na položku s menom kontaktu, ktorá je typu odkaz. Ide o zoznam kontaktov, s ktorými sme konverzovali. Táto položka smeruje na facebookový profil daného kontaktu. Po jeho potvrdení sa otvorí internetový prehliadač so zobrazeným profilom kontaktu. Na každom zázname máme k dispozícii niekoľko funkcií v kontextovej ponuke. Môžeme označiť ako neprečítané, zablokovať kontakt v messengeri alebo na facebooku, skryť konverzáciu či ju úplne zrušiť. Užitočnými sú aj funkcie pre priame uskutočnenie hovoru a video hovoru. Na tento zoznam sa rýchlo premiestnime stlačením Ctrl+Home a následne stláčame písmeno „k“.

Po zatvorení a opätovnom otvorení aplikácie Messenger je zobrazená posledná komunikácia, ktorú sme uskutočnili. V aplikácii sa zobrazujú rôzne dialógové okná napríklad s Preferenciami či prehľadom mediálnych súborov. Tie zatvoríme potvrdením tlačidla Zatvoriť alebo Alt+F4, ak takéto tlačidlo nie je dostupné.

Ak si chceme pozrieť aktívne kontakty, stačí aktivovať tlačidlo Napísať správu. Tlačidlom Žiadosti o kontakt si zobrazíme kontakty, ktoré nám písali správy, ale ktoré zatiaľ nemáme potvrdené. Po aktivovaní tlačidla so žiadosťami sa môžeme dostať aj k nastaveniam.

Aplikácia Messenger umožňuje vykonať aj niektoré nastavenia. Tie nájdeme po stlačení tlačidla Nastavenia voľbou položky preferencie. Tu môžeme realizovať nastavenia vzhľadu, aktívnosti, upozornení, využívanie zariadení pre hovor (mikrofón, kamera), jazyka aplikácie, ako aj nastavenia facebookového účtu (presmeruje sa do internetového prehliadača na náš profil).

Ďalšie funkcie nájdeme v ponuke Messengera. Ponuka nie je nijako indikovaná čítačmi. Nájdeme ju tak, že prejdeme na úvod aplikácie, Ctrl+ Home, a stlačíme Enter alebo medzerník. Zobrazí sa menu v ktorom sa orientujeme smerovými šípkami. Voľbu potvrdíme Enterom.

Aplikácia Messenger sa pri inštalácii integruje s operačným systémom Windows. Tomá za následok zobrazovanie prichádzajúcich správ v Centre akcií. Centrum akcií zobrazíme príkazom Windows+a. Na položky sa presunieme tabulátorom a po správach následne prechádzame šípkami nahor a nadol.

Messenger for Desktop

Pre komunikáciu textovými, hlasovými a video správami môžeme využívať aj aplikáciu Messenger for Desktop. Nejde o oficiálnu aplikáciu od Facebooku, ale o nezávislý projekt. Aplikácia je z veľkej časti prístupná pre čítače obrazovky. Pre nevidiacich používateľov je bezproblémová textová komunikácia a prijímanie hlasových a videohovorov s menšími problémami. Uskutočňovanie hlasových a video hovorov je s výlučným použitím klávesnice a podporou čítača obrazovky nedostupné.

Webová aplikácia Messenger

Najjednoduchším spôsobom, ako sa dostať k správam na Facebooku je použitie webovej aplikácie na adrese messenger.com. Pri prvom načítaní stránky v prehliadači musíme potvrdiť ukladanie súborov Cookyes tlačidlom Akceptovať. Ak sme prihlásení z tohto prehliadača na Facebooku, objaví sa tlačidlo Pokračovať ako s vašim menom. Následne sa už otvorí okno s chatom. Pri ďalších spusteniach sa po otvorení stránky messenger.com ocitneme rovno v okne s chatom.

K najnovším konverzáciám sa dostaneme presunutím kurzora do prvej tabuľky, s čítačom obrazovky je to zvyčajne písmeno t. Pohybom po prvom stĺpci v tabuľke skratkou ctrl+alt+šípka dole sa presúvame po jednotlivých konverzáciách. Konverzáciu otvoríme klávesom enter. Po jednotlivých správach teraz môžeme skákať príkazmi pre navigáciu po nadpisoch, zvyčajne písmeno h. Správy čítame šípkami. Ak chceme odpovedať, musíme nájsť editačné pole označené znakmi Aa. Nachádza sa na konci stránky, preto je najjednoduchšie skratkou ctrl+end skočiť na koniec stránky a skratkou shift+E vyhľadať najbližšie editačné pole. Ak vieme v čítači obrazovky pracovať s tzv. režimom fokusu alebo virtuálnym kurzorom, môžeme použiť aj ten. Postup je potom nasledovný:

 • Presunieme sa do tabuľky so správami
 • Aktivujeme režim fokusu (nvda+medzera) alebo virtuálny kurzor (jaws+y)
 • Šípkami hore a dole sa presúvame medzi jednotlivými konverzáciami
 • Klávesom enter potvrdíme vybratú konverzáciu
 • V ideálnom prípade kurzor odskočí rovno medzi správy a čítame ich opäť šípkami hore a dole
 • Ak sme sa ocitli rovno v editačnom poli na odpovedanie, musíme shift+tab preskočiť do tabuľky správy, tu potom môžeme správy čítať šípkami hore a dole
 • Ak chceme odpovedať, tabulátorom prejdeme na editačné pole označené znakmi Aa. Ak chceme vytvoriť novú správu, aktivujeme odkaz Nová správa. Na stránke pribudne editačné pole, do ktorého napíšeme meno osoby, ktorú hľadáme.

Ak si zvyknete pozerať aktívne kontakty, funkcia je trošku zašitá. Najprv aktivujeme tlačidlo Nastavenia, pomoc a ďalší obsah a následne z menu vyberieme položku Aktívne kontakty. Takisto sa dostaneme aj k žiadostiam o kontakt, aktivovaním položky žiadosti o kontakt.

Použitie aplikácie Miranda NG

Ak používate na chatovanie aplikáciu Miranda NG, môžete vyskúšať Facebook plugin. Mne sa osvedčil a za posledný rok som nezaznamenal výrazné problémy. Treba ale povedať, že ide o neoficiálne riešenie a môže sa stať, že oň zo dňa na deň prídeme, ak sa tak Facebook rozhodne. V plugine nefunguje dobre chatovanie s kontaktmi, ktoré nemáte potvrdené, zobrazuje namiesto mien identifikačné čísla. Doplnok do Mirandy pridáme nasledovne:

 • Z hlavného okna aktivujeme panel ponúk, šípkou dole nájdeme položku Available components list (dostupné doplnky) a potvrdíme.
 • Zobrazí sa pomerne dlhý zoznam. Do editačného poľa zadáme Facebook, aby sme zúžili zobrazenie. V zozname teraz začiarkneme položku Facebook a aktivujeme tlačidlo Download.
 • Doplnok sa nainštaluje a potvrdíme tiež reštart programu.
 • Z hlavného okna z panela ponúk aktivujeme tlačidlo Accounts (účty)) +Teraz postupujeme už tak ako vždy pri pridávaní nového účtu do programu Miranda NG.

Messenger pre IOS

Aplikácia pre operačný systém IOS, ktorý sa používa v telefónoch iPhone od spoločnosti Apple je plne prístupná pre používanie s čítačom Voice Over. Aplikácia taktiež plne rešpektuje farebné nastavenia systému určené pre slabozrakých. Nainštalujeme ju z Obchodu Apple. Inštalácia si nevyžiada od nás žiadne dodatočné poplatky. Po nainštalovaní odsúhlasíme posielanie upozornení a následne sa prihlásime svojim facebookovým účtom, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy či telefónneho čísla. Aplikácia je rozdelená na dve karty Chaty a Ľudia. Prepíname sa medzi nimi položkami v dolnej časti aplikácie. Každá karta obsahuje zoznam uskutočnených konverzácií či zoznam našich aktuálne aktívnych kontaktov. Môžeme uskutočňovať nové konverzácie poklepaním na tlačidlo Nová správa v pravom hornom rohu, či pokračovať v predchádzajúcich poklepaním na danú konverzáciu. Otvorením konverzácie sa sprístupní možnosť uskutočniť hlasový hovor či video hovor, prechádzať vymieňané správy, či napísať textovú správu a poslať emotikony či iné obrázky. Konverzáciu zatvoríme tlačidlom Späť.

Vo vrchnej časti karty Chaty, nad zoznamom konverzácií, nájdeme možnosť pre vyhľadávanie a tlačidlo pre vytvorenie chatovacej miestnosti. V miestnosti sa môže zísť viacero ľudí a komunikovať navzájom. Vyhľadávanie slúži na hľadanie kontaktov v rámci facebooku. Poklepaním na editačné pole je zobrazená klávesnica. Začneme písať. Pod editačným poľom sa hneď zobrazujú vyhovujúce výsledky spomedzi nielen našich kontaktov. Poklepeme na navrhovaný kontakt, čím sa otvorí komunikácia.

Nastavenia aplikácie zobrazíme poklepaním na tlačidlo Nastavenia v ľavom hornom rohu. Máme možnosť zmeniť správanie upozornení, farebne prispôsobiť vzhľad, spravovať žiadosti o kontakt, nastaviť sprístupnenie telefonických kontaktov pre messenger a ďalšie nastavenia. Rovnako ako v aplikácii pre Windows, môžeme aj v mobilnej verzii pracovať so správami či ukladať obrázky do zariadenia.

Messenger for Android

Pre operačný systém Android je dostupná aplikácia Messenger s takmer rovnakou funkcionalitou ako pre IOS. Nebudeme ju teda detailne popisovať. Uvádzame, že je dobre prístupná pre používateľov s čítačmi obrazovky a taktiež rešpektuje farebné nastavenia systému. Aplikáciu získame s Obchodu Google bez dodatočných poplatkov. Prihlásime sa našim facebookovým účtom, alebo s použitím e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla. Pri prvom spustení udelíme aplikácii príslušné povolenia a následne môžeme komunikovať.

Aj vo verzii aplikácie pre Android je dostupná možnosť vytvárania virtuálnych miestností. Poklepaním na príslušné tlačidlo spustíme vznik novej miestnosti. Vyhľadáme ľudí, či vyberieme z nášho zoznamu kontaktov ľudí, ktorých chceme pozvať. Môžeme im zaslať adresu na miestnosť. Adresa je zobrazená priamo pri vytváraní virtuálnej miestnosti.

Záverom

Komunikovať s kontaktmi cez facebook môžeme aj prostredníctvom aplikácie Messenger. Využiť môžeme mobilné aplikácie, ako aj verziu pre počítače s Windows. Všetky aplikácie sú dobre prístupné pre slabozrakých aj nevidiacich používateľov.

Za možnosť pracovať na telefóne iPhone s operačným systémom iOS ďakujeme spoločnosti m:zone.

12 komentárov

 1. Ľubka
  Ľubka 14. apríla 2021

  Dobrý deň, je možné v messengeri úplne vymazať hromadnú komunikáciu u oboch účastníkov naraz? Ďakujem.

  • Ján Podolinský
   Ján Podolinský 14. apríla 2021

   Messenger aj článok uvádza, že:
   1. Správu je možné zrušiť do cca 10 minút od jej odoslania. V takomto prípade sa zruší na oboch stranách.
   2. Správy existujú v kópii u autora aj adresáta respektíve u všetkých komu boli určené. Zrušenie sa týka len toho, kto akciu vyvolal.
   Nič viac v súčasnosti neexistuje.

 2. Mária
  Mária 12. novembra 2021

  Dobrý deň,

  ako sa dá vymazať zoznam ľudí potvrdených v messengeri, zaroven nie sú priateľmi na FB?
  Cez jeden účet to je možné, pretože v mobile ukáže tu možnosť a cez druhý účet tam neukazuje tú možnosť.

  Viete mi s tým prosím poradiť?

  Ďakujem ?

 3. Martina
  Martina 18. januára 2022

  Prosím Vás dá sa pozrieť záznam posledného videohovoru s daným účastníkom?

  • Ján Podolinský
   Ján Podolinský 18. januára 2022

   Dobrý deň
   Pokiaľ dobre viem, tak sa to priamo v Messengeri nedá.

 4. Katarina
  Katarina 6. februára 2022

  Dobry den,

  da sa , prosim, na notebooku realizovat hovor cez messenger zaroven s 2 ludmi (ako 2 samostatne hovory)?
  Viem, ze sa da pridat ucastnik hovoru. Ak mam videohovor s 1 ucastnikom, da sa iba zvukovy hovor s inym ucastnikom?

  Dakujem

  • Ján Podolinský
   Ján Podolinský 7. februára 2022

   Dobrý deň
   Realizovať dva samostatné hovory na jednom zariadení súčasne nie je možné. Pridať účastníka do video hovoru s videom ide.

 5. Adriána
  Adriána 28. septembra 2022

  Mám otázku ohľadom duplicitného messengera.mam starý aj nový tel. Na starom si však chcem aplikáciu odinštalovať. Prídem na mojom novom tel tiež o správy a komunikáciu s ľuďmi cez messager. Ďakujem?

  • Ján Podolinský
   Ján Podolinský 28. septembra 2022

   Nie ak máte zapnuté zálohovanie. skontrolujte si to v aplikácii, ktorú chcete odinštalovať.

 6. kristián Straka
  kristián Straka 13. februára 2023

  dobrý deň

  Prečo sa mi objaví v messengeri text HĽADAŤ namiesto textu správa?

  • Ján Podolinský
   Ján Podolinský 14. februára 2023

   Dobrý deň
   Ste v druhom editačnom poli, ktoré Messenger aplikácia obsahuje.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.