Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Balabolka: Aplikácia na čítanie textu v pozadí či uloženie do zvukového súboru

Stretli ste sa so situáciou, keď ste potrebovali, aby čítač pokračoval v čítaní textu a vy ste popri tom chceli niečo na počítači robiť? Ak áno, tak ste určite narazili na problém, ako to zrealizovať. Čítač jednoducho číta iba obsah v aktuálnom okne a nie je možné dosiahnuť, aby sa venoval dvom úlohám v tom istom čase. Popisovaná situácia nastáva napríklad pri čítaní elektronických kníh. Mohlo by sa hodiť, aby čítanie textu pokračovalo plynule ďalej a my by sme popri tom odpísali na e-mail alebo zareagovali na Facebooku. V takomto prípade môžeme využiť šikovnú aplikáciu Balabolka. Jej základnou funkcionalitou je čítanie textu s využitím syntetických hlasov nainštalovaných v počítači. Aplikácia je freeware a môžeme si ju voľne stiahnuť napríklad z nasledujúceho odkazu Balabolka uložiť inštalačný súbor. Po uložení do počítača rozbalíme archív zip napríklad do priečinka temp. Spustíme inštaláciu potvrdením súboru setup.exe a kladne potvrdíme zobrazované otázky. Inštalačný program sa nás opýta na miesto inštalácie a niekoľko ďalších otázok súvisiacich s inštaláciou. Ak nemáme špecifické požiadavky, nemeníme nič. Po dokončení inštalácie je na pracovnú plochu umiestnený zástupca spúšťania aplikácie. Aplikácia sa integruje so systémom. Jej funkcie sú k dispozícii v kontextovej ponuke súborového manažéra alebo na systémovom paneli. Balabolka dokáže pracovať nielen s dokumentmi MS Word, ale dokáže čítať aj iné formáty, napríklad pdf. Aplikácia podporuje spustenie niekoľkých dokumentov súčasne. Jednotlivé dokumenty nájdeme na záložkách v aplikačnom okne (princíp známy napríklad z internetových prehliadačov). Po spustení Balabolky sú načítané obsahy všetkých kariet, ktoré boli aktívne pri ukončení práce. Funkcie Balabolky sú sústredené do kontextovej ponuky dostupnej na obsahu konkrétnej karty a do hlavnej ponuky. Medzi kartami sa prepíname štandardnou klávesovou skratkou CTRL+tabulátor. Na zatvorenie karty je určená skratka CTRL+F4 alebo funkcia Zavřít z hlavnej ponuky. Aplikácia disponuje možnosťou voľby českého jazyka pre popis funkcií a inú komunikáciu s používateľom. Slovenský jazyk nie je k dispozícii. Aplikačné okno obsahuje:

 • Hlavná ponuka – vrchná časť. Ponuka je realizovaná roletovým dizajnom. Do ponuky sa dostaneme stlačením ľavého Alt. Rovnakým spôsobom sa vrátime do dokumentu bez využitia niektorej z funkcií. V ponuke sa pohybujeme smerovými šípkami. Voľbu potvrdíme Enterom.
 • Karty s dokumentami – stredná časť aplikácie. Obsahuje jednu alebo viacero kariet / záložiek s načítaným obsahom dokumentov. S dokumentom pracujeme štandardným spôsobom práce s textom.
 • Stavový riadok – spodná časť aplikácie. Obsahuje percentuálny údaj o aktuálnej pozícii kurzora od začiatku dokumentu, hlas čítania dokumentu a údaj o veľkosti dokumentu v kB.

Práca s dokumentom

S dokumentmi môžeme pracovať priamo v aplikácii Balabolka, alebo môžeme využiť funkcie integrované do kontextovej ponuky Prieskumníka pre daný typ súboru. Pre aktuálne otvorený dokument môžeme využiť aj funkcie dostupné prostredníctvom ikony na systémovom paneli.

Kontextová ponuka Prieskumníka

Do kontextovej ponuky určenej pre prácu so súbormi v správcovi priečinkov a súborov sú integrované niektoré funkcie aplikácie.

 • Otvoriť – otvorí dokument v prostredí aplikácie Balabolka.
 • Čítať –Spustí aplikáciu, následne automaticky aktivuje čítanie obsahu dokumentu.
 • Konvertovať do wav –uskutoční uloženie čítaného obsahu ako zvukovej nahrávky do súboru vo formáte wav.
 • Konvertovať do mp3 –uskutoční uloženie čítaného obsahu ako zvukovej nahrávky do súboru vo formáte mp3.

Práca v aplikácii

Aplikácia umožňuje spracovanie obsahu dokumentu v textovej forme. Môžeme ju používať ako jednoduchý textový editor. Nie je to však primárne zameranie aplikácie. Jej hlavnou úlohou je čítanie obsahu dokumentu syntetickým hlasom. Na to zamerané funkcie nájdeme v hlavnej ponuke v časti Reč. Obsahuje funkcie na spustenie čítania celého dokumentu či vybranej časti, pozastavenie a zastavenie čítania. Nájdeme tu ďalej funkcie na prečítanie obsahu schránky, na prechod medzi odstavcami a riadkami formou ich prečítania. S čítaním súvisia aj funkcie konfigurácie hlasu syntetizátora, výber hlasu, zmena rýchlosti, výšky a hlasitosti hlasu. Ďalšie nastavenia nájdeme v hlavnej ponuke v časti Nastavenia. Skupina Náhľad ponúka funkcie na úpravu vzhľadu aplikačného okna. Máme možnosť zmeniť jazyk aplikačného rozhrania, vzhľad tlačidiel, veľkosť fontu textov a ďalšie. V časti Nástroje nájdeme funkcie určené na rozdelenie súboru na menšie časti podľa zadaných kritérií, hromadnú konverziu súborov do zvukového formátu, porovnanie súborov, výpis zoznamu pravopisných chýb, využitie prekladača Google a ďalšie zaujímavé funkcie. Pri potrebe uložiť čítaný text ako zvukový súbor využijeme funkciu Ulož zvukový súbor, ktorá uloží celý obsah dokumentu ako jeden zvukový súbor čítaný aktuálne nastaveným hlasom. Môžeme si zvoliť, do akého formátu sa má výstup uložiť. K dispozícii sú wav, mp3, mp4, mpeg a ďalšie. Môžeme vygenerovať aj viacero zvukových súborov z jedného dokumentu. Na tento účel použijeme funkciu Rozdelí a prevedie na zvukové súbory. Popri výstupnom formáte definujeme aj pravidlá rozdelenia zdrojového súboru. Obe funkcie sú dostupné z hlavnej ponuky v časti Súbor. Obsluha aplikácie je efektívne riešená klávesovými skratkami. Spustenie čítania – F5, Pauza – F6, Stop – F7, čítať označený text – F8 a množstvo ďalších. Konkrétnu skratku nájdeme priamo v hlavnej ponuke pri názve funkcie. Čítač nám každú skratku oznámi spolu s názvom funkcie.

Ovládanie zo systémového panelu

Počas behu aplikácie sa nachádza ikona Balabolky na systémovom paneli. V kontextovej ponuke dostupnej pre zástupcu môžeme využiť nasledujúce funkcie:

 • Otvoriť – aktivovanie aplikačného okna.
 • Čítať nahlas – čítať obsah otvoreného dokumentu.
 • Čítať označený text – čítanie označeného textu v dokumente.
 • Čítať schránku nahlas – prečítanie obsahu v systémovej schránke.
 • Pauza – pozastavenie čítania.
 • Stop – zastavenie čítania.
 • Uložiť zvukový súbor – uloženie čítaného obsahu do zvukového súboru.
 • Koniec – ukončenie aplikácie.

Nastavenie aplikácie

V hlavnej ponuke v časti Možnosti sa nachádza položka Nastavenie. Po jej aktivácii je sprístupnený dialóg s možnosťami ovplyvnenia všeobecnej funkcionality aplikácie. Dialógové okno obsahuje niekoľko záložiek s možnosťami zmeny funkcionality rozdelenými podľa svojho zamerania do logických skupín. Na záložke Hlas sa nachádza možnosť výberu dostupných syntetických hlasov. Nie je k dispozícii paleta hlasov NVDA. Vo Windows 10 sme mali k dispozícii hlasy poskytované spoločnosťou Microsoft pre náš región vo verzii Sapi5. Mohli sme si vybrať aj spomedzi hlasov Wintalkervoice. Ďalej máme možnosť nastaviť pravidlá čítania textu, klávesové skratky, integráciu so systémom, či vykonať návrat do pôvodných nastavení.

Hlasy Windows Onecore pre Balabolku

V posledných aktualizáciách nastala zmena v umiestnení syntetických hlasov operačného systému Windows 10. Hlasy sa teraz nachádzajú v priečinku speech_onecore. Dostupné sú v integrovanom čítači Narator alebo aj v najnovšej verzii čítača NVDA. Pre Balabolku si môžeme sprístupniť tieto hlasy doplnením záznamov do registrov operačného systému. Sprístupnenie hlasu Filip môžeme uskutočniť napríklad spustením skriptu Unlock_Filip_Mobile_SK_TTS, ktorý nájdeme na adrese http://www.adaptech.cz/ke-stazeni/Unlock_Filip_Mobile_SK_TTS.zip. Z adresy uložíme zip archív. Po jeho rozbalení spustíme skript a kladne potvrdíme všetky zobrazené otázky. Môže dôjsť k zobrazeniu chybového oznamu. Ten potvrdíme a môžeme ho ignorovať. Skript doplní záznam do registrov operačného systému, ktorý sprístupní hlas Filip. Po dokončení máme prístupný hlas Filip v aplikácii Balabolka.

Záver

Aplikácia je určená na čítanie textov syntetickým hlasom a uloženie zvukového výstupu ako samostatného súboru v rôznych formátoch. Obsahuje rôzne funkcie na optimalizáciu zvukového výstupu formou predprípravy textu. Balabolka vie využívať všetky dostupné syntetické hlasy v počítači, na ktorom je inštalovaná. Navyše je možné využiť aj syntézu reči od spoločnosti Google, ak je počítač pripojený k internetu. Komfort používania je podporený dobrou integráciou so systémom. Základné funkcie sú dostupné z kontextovej ponuky v správcovi súborov ako aj prostredníctvom ikony na systémovom paneli. Prístupnosť prostredia je výborná. Používanie s čítačom obrazovky je komfortné a spoľahlivé. Drobnou pripomienkou je horšie riešená prístupnosť oznamovacích dialógových okien, v ktorých sa nie je možné presunúť tabulátorom na zobrazovaný text. Obsah oznamu je nutné zistiť použitím kurzora čítača. Testovanie sme realizovali v prostredí operačného systému Windows 10 s použitím čítača NVDA.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.