Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Editor videa: prístupná práca s obsahom videa

V predchádzajúcej časti o Editore videa sme sa zaoberali základnými úkonmi pre vytvorenie video súboru vhodného pre youtube. V nasledujúcom texte si popíšeme ďalšie funkcie aplikácie.

Práca so scénami

Výsledné video sa neraz skladá z niekoľkých postupne natáčaných scén. Tie sú predtočené ako samostatné video súbory napríklad vo formáte mp4. Do nášho projektu si môžeme pridať niekoľko takýchto súborov. V projekte ich môžeme rôzne preusporiadať a tak vznikne výsledok.

 • Vytvoríme Nový video projekt.
 • Prostredníctvom tlačidla + (pridať) pridáme všetky súbory scén. Môžeme ich pridávať po jednom, alebo označíme naraz všetky a pridáme ich v jednom kroku.
 • Stlačením Shift+ tabulátor sa presunieme na zoznam súborov a postupne ich pridáme do scenára. Pridanie do scenára sa nachádza v kontextovej ponuke pre každý súbor.
 • Tabulátorom sa presunieme do zoznamu pridaných scén. Čítač oznámi názov scény (súboru) a nevybrané. Označíme položku medzerníkom. Medzi položkami sa orientujeme šípkami doprava a doľava.
 • Ak chceme presunúť scénu na iné miesto a tak zmeniť poradie, stlačíme Ctrl a následne šípkami doprava alebo doľava premiestníme scénu na požadované miesto.
 • Ak chceme odstrániť scénu z výsledného video súboru, stlačíme Delete pri jej označení.

Ak odstránime súbor so scénou v zdrojovej časti (vedľa tlačidla pre pridanie), odstráni sa scéna aj z výsledného projektu, ak je v ňom zaradená. Na túto skutočnosť nás aplikácia upozorní. V zozname scén je oznamované, že zdrojový súbor sa pre scénu nedá nájsť. Takúto položku odstránime zo zoznamu scén.

Video súbor so statickými obrázkami

Ak chceme vytvoriť video súbor nie s jedným, ale s niekoľkými zobrazovanými obrázkami počas prehrávania zvukového obsahu:

 • Pridáme do projektu audio súbor. Skontrolujeme či je pridávanie v poriadku a súbor je pridaný správne. Presvedčíme sa najmä o tom, že čas trvania audio súboru zodpovedá času zdrojového súboru. * Pridáme všetky obrázky, ktoré chceme zobrazovať a zaradíme ich do scenára.
 • V časti so zoznamom položiek v scéne označíme jednotlivé obrázky a nastavíme im časovanie. Nastavíme trvanie zobrazovania.
 • Ak chceme zmeniť poradie, postupujeme podľa už popísaného postupu.

Súčet trvania zobrazovania jednotlivých obrázkov by mal tvoriť dĺžku zvukového súboru, ktorý je v projekte zaradený.

Rozdelenie scény

Niekedy potrebujeme scénu rozdeliť na menšie úseky. Napríklad chceme odstrániť začiatok či koniec nahrávky, kde sa nachádza nejaká technická poznámka, respektíve časť, ktorú nechceme mať vo výsledku.

 • Máme video súbor zaradený do projektu aj do scenára.
 • Presunieme sa na zoznam scén a označíme súbor medzerníkom.
 • Z kontextovej ponuky zvolíme položku Rozdeliť. Otvorí sa dialóg, v ktorom sa orientujeme tabulátorom.
 • Medzerníkom spustíme prehrávanie. Prehrávanie pozastavíme na mieste delenia stlačením medzerníka. Alebo sa tabulátorom presunieme na posúvací ovládač s pozíciou v súbore. Šípkami sa presunieme na požadované miesto rozdelenia.
 • Pre dokončenie procesu potvrdíme tlačidlo Hotovo.

Zobrazenie sa vráti na aplikáciu Editor videí. Tabulátorom sa presunieme na prehľad scén. Šípkami do strán si overíme, že pribudla jedna scéna. Nežiadúcu časť odstránime stlačením Delete. Musíme ju mať vybratú pred odstránením.

Vloženie titulkov

Titulkou rozumieme úvodnú snímku s názvom, autorom a ďalšími údajmi vo forme textu. Vložíme ju do zoznamu scén potvrdením položky Pridať kartu názvu z kontextovej ponuky na zozname scén. V zozname scén ju čítač oznamuje ako Karta názov. V kontextovej ponuke sú pre ňu dostupné funkcie pre úpravu času zobrazovania (Trvanie), pridanie ďalšej karty, ako aj jej odstránenie zo scén. Tieto funkcie nájdeme aj stláčaním tabulátora pri označenej karte názov.

Ak nie je označená žiadna scéna, tabulátorom nájdeme tlačidlo Text. Jeho potvrdením sa zobrazia možnosti definovania obsahu karty názov. Zadáme text, zvolíme zarovnanie a typ textu, definujeme farby a ďalšie efekty.

Kartu názov, rovnako ako inú scénu, môžme presúvať v zozname scén na ľubovoľné miesto. Stlačíme Ctrl a šípkami do strany zmeníme umiestnenie karty. Pred posúvaním musí byť karta názov označená.

Vystrihnutie

Funkcia Vystrihnúť slúži na vystrihnutie časti scény. Funkciu aktivujeme pre označenú scénu z kontextovej ponuky alebo tlačidlom pri nevybratej položke. Otvorí sa dialóg, kde môžeme určiť pozíciu pre začiatok strihu. Trvanie strihu je nastavené na 100 a nepodarilo sa nám ho z klávesnice zmeniť. Proces dokončíme tlačidlom Hotovo.

Efekt pohybu, rýchlosť, veľkosť a otočenie

Tieto funkcie určujú efekty, ktoré sa uplatnia na jednotlivé scény. Nájdeme ich ako tlačidlá pri neoznačenej scéne (najprv označíme scénu medzerníkom a následne stlačíme Esc). Tabulátorom nájdeme príslušné funkcie a aktivujeme ich medzerníkom alebo enterom. Niektoré sa priamo vykonajú a inde sa zobrazí výberové či editačné pole.

Filtre a 3d efekty

Tieto funkcie upravia vizuálnu stránku uplatnením preddefinovaného filtra obrazu, napríklad sépia či atramentové, alebo uplatnením niektorého z desiatok preddefinovaných 3D efektov.

Po stlačení tlačidla Filtre sa zobrazí ich zoznam. Pohybujeme sa v ňom šípkami všetkými smermi. Výber potvrdíme tlačidlom Hotovo.

Po potvrdení tlačidla 3D efekty sa zobrazí dialóg s preddefinovaným zoznamom efektov, ako aj s možnosťou ich úpravy či doplnenia. Dialóg pre prácu s 3D efektami je organizovaný do niekoľkých záložiek. Výber potvrdíme tlačidlom Hotovo.

Hudba na pozadí

Editor videí ponúka približne 40 skladieb, ktoré môžeme použiť pri vytváraní nášho videa. Tieto zvuky sa prispôsobia dlžke trvania nášho videa. Môžeme upraviť hlasitosť zvuku, ako aj prispôsobiť tempo videa rytmu pridávanej hudby.

Potvrdením tlačidla Hudba na pozadí sa zobrazí dialóg so zoznamom dostupných skladieb. Šípkou nadol alebo nahor nájdeme skladbu, ktorú chceme pridať. Tabulátorom prejdeme na tlačidlo Prehrať a jeho potvrdením spustíme prehrávanie. Stlačíme medzerník opakovane pre zastavenie prehrávania. Tabulátorom nájdeme aj ďalšie funkcie, ktoré môžeme použiť. Pridanie potvrdíme tlačidlom Hotovo.

Ak chceme pridať vlastný zvukový súbor, potvrdíme tlačidlo Vlastný zvuk. Jeho obsluhu sme opísali v predchádzajúcom článku venovanom Editoru videa.

Práca s projektmi

V Editore projektov sa eviduje zoznam všetkých nami spracúvaných projektov. Ak ich chceme z evidencie odstrániť, nájdeme ich v zobrazovanom zozname a zvolíme odstrániť projekt z kontextovej ponuky. Budeme upozornení, že týmto ostanú zachované zdrojové súbory, ktoré sme pridali a použili pri tvorbe projektu. Z módu úpravy video projektu sa do zoznamu projektov dostaneme potvrdením tlačidla Editor videí. Zoznam projektov nájdeme stláčaním tabulátora. V zozname sa pohybujeme smerovými šípkami.

Projekt môžeme duplikovať. Vytvoríme si takto kópiu, na ktorej ďalej pracujeme bez porušenia pôvodného projektu. Funkcia je v kontextovej ponuke na názve projektu. V tejto ponuke nájdeme aj položku pre úpravu titulnej fotografie. Po jej aktivácií sa otvorí projekt pre úpravy a môžeme upravovať.

Funkcie pre duplikovanie ale aj zálohovanie projektu nájdeme po otvorení projektu rozbalením ponuky panel s viac aplikáciami. Za tlačidlom Nový video projekt sa nachádza položka panel s viac aplikáciami. Po jeho potvrdení sú k dispozícií dve funkcie:

 • Obnovenie projektu zo zálohy – vyberieme zálohu v počítači;
 • Vytvorenie automatického videa – vyberieme zdrojové videá scény, z ktorých sa automaticky vytvorí video súbor podľa kritéria ich zoradenia, napríklad podľa času vytvorenia.

Export v rôznej kvalite

Výsledný súbor nášho video projektu exportujeme. Potvrdíme položku Dokončiť video projekt. Otvorí sa dialóg, kde si zvolíme kvalitu výstupného video súboru.

 • Vysoká kvalita 1080P (odporúča sa) – preferuje ju aj youtube. Znamená, že sa generuje obraz s 1080 bodmi (riadkami) vertikálne.
 • Stredná 720P.
 • nízka 540p.

Export je podporovaný iba do formátu mp4.

Záver

Editor videa je dostačujúci nástroj pre základnú prácu s video súbormi. Podporuje spracovanie mp4 súborov, ktoré sú bežným formátom. Podporuje rôzne editačné úpravy pre dosiahnutie želaného výsledku. A čo je najdôležitejšie, je prístupný pre ovládanie z klávesnice s podporou čítača obrazovky.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.