Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Editor videa: prístupný nástroj pre tvorbu obsahu pre publikáciu na Youtube

Mnohí z nás sa chcú podeliť so svojou tvorbou prostredníctvom služby Youtube so širokou verejnosťou. Najčastejším spôsobom je priame nahrávanie videoobsahu na mobilnom telefóne alebo na počítači s využitím aplikácií pre nahrávanie videa. Tieto nahrávky následne umiestňujeme na Youtube. Druhým, menej častým, spôsobomje vytvorenie zvukovej nahrávky a jej uverejnenie. My sa pozrieme na tento druhý spôsob. Popíšeme postup, ako túto zvukovú nahrávku dostať do Youtube kanála.

Úprava zvukovej nahrávky

Pri pokuse o priame umiestnenie zvukového súboru na kanál Youtube narazíme na jeho odmietnutie. Je to z toho dôvodu, že Youtube je zameraný na video obsah a neumožňuje uverejňovať čisto zvukové nahrávky. Preto je potrebné upraviť zvukový súbor do video formátu. Pre túto úpravu použijeme nástroj nachádzajúci sa priamo v operačnom systéme Windows 10. Nástroj sa volá Editor videa. Nie je priamo dostupný ako samostatná aplikácia, ale je integrovaný do aplikácie Fotografie. Editor videa je dobre ovládateľný s pomocou čítača obrazovky a obslúžiteľný z klávesnice. Teda je vhodný aj pre používateľov čítačov obrazovky.

Aby sme mohli uskutočniť vytvorenie videosúboru, musíme mať k dispozícii zvukovú nahrávku vo formáte mp3 a ilustračný obrázok. Nahrávka aj obrázok by mali byť v dostatočnej kvalite. Pre zvukovú nahrávku Youtube vyžaduje kvalitu definovanú minimálnym tokom 128kbps. Môže byť aj vyššia. Obrázok by mal mať rozlíšenie minimálne 1920×1080 pixelov. Toto rozlíšenie je vhodné pre pomer strán 16:9 a kvalitu videa 1080p (HD). Pri použití iných rozmerov obrázka sa výsledné video na Youtube prispôsobí nahrávanému zdroju.

Spustenie editora videa

Editor videa spustíme nasledovne:

  • Stlačíme tlačidlo Windows, kurzor sa presunie do poľa na vyhľadávanie
  • Napíšeme slovo editor
  • Zobrazí sa ponuka editor videa, túto položku potvrdíme enterom

Otvorí sa aplikácia Fotografie. Obsahuje dve karty Fotografie a Editor videa. V prostredí aplikácie sa pohybujeme stláčaním tabulátora alebo Shift+ tabulátora.

Vytvorenie nového videa

Pre vytvorenie nového video projektu nájdeme tabulátorom a potvrdíme tlačidlo „Nový videoprojekt“. Pred týmto tlačidlom sa nachádza možnosť vyhľadania a otvorenia už existujúceho videoprojektu.

Po potvrdení tlačidla je zobrazené editačné pole pre zadanie názvu projektu. V editačnom poli sa nachádza preddefinovaný názov „nový videoprojekt“. Napíšeme náš názov a tabulátorom sa presunieme na tlačidlo OK. Po potvrdení enterom dochádza k vygenerovaniu nového projektu. Proces trvá niekoľko sekúnd.

Pridanie statického obrázka

V druhom kroku pridáme statický obrázok. Ten sa bude zobrazovať počas celej doby trvania zvukovej nahrávky.

Po vygenerovaní nového videoprojektu sa kurzor nachádza na tlačidle „Pridať“. Graficky je označené značkou +. Potvrdíme pridanie enterom. Zobrazí sa ponuka, kde si môžeme vybrať zdroj, z ktorého budeme obrázok pridávať. My volíme položku „z tohto počítača“. Jej potvrdením sa zobrazí štandardný Windows dialóg na vyhľadanie a otvorenie súboräu z úložiska počítača. Nájdeme a potvrdíme súbor obrázka. Úspešné pridanie obrázka nám čítač oznámi hlásením „pridanie do knižnice projektu“. Oznam sprostredkuje iba čítač NVDA. Obrázok sa nachádza v projekte a nájdeme ho stlačením Shift+ tabulátora.

Na názve obrázku potvrdíme z kontextovej ponuky položku „Pridať do scenára“. Tým je obrázok zaradený do nášho videoprojektu.

Ak sme sa pomýlili a tento obrázok nechceme, z kontextovej ponuky na názve obrázku zvolíme položku „Odstrániť obrázok“.

Týmto je obrázok pridaný a pristúpime k pridaniu súboru so zvukom.

Pridanie vlastného zvuku

Máme hotový súbor so zvukom, ktorý chceme použiť v našom videoprojekte. Nahrávku sme realizovali napríklad prostredníctvom aplikácie Audacity. Pri ukladaní do mp3 formátu sme si dali pozor aby úroveň dátového toku bola minimálne 128kbps. Môže byť aj vyššia.

Pred samotným pridávaním si zistíme presnú dĺžku nahrávky. Dĺžku si môžeme zistiť viacerými spôsobmi. Jedným je aj zistenie prostredníctvom aplikácie Prieskumník určenej na správu priečinkov a súborov. Nájdeme si náš súbor v úložisku počítača. Následne pri nastavení typu obsahu priečinka na Hudba a zobrazení podrobností položiek stačí šípkou doprava nájsť stĺpec „Dĺžka“. Ak namiesto toho nájdeme čas poslednej modifikácie, typ položky a veľkosť, zmeníme typ obsahu priečinka. Zobrazíme si vlastnosti priečinka a na karte Prispôsobenie vyberieme hodnotu Hudba v položke typ obsahu. Po potvrdení sa zmenia zobrazované informácie. Ak ešte stále nemáme stĺpec Dĺžka, prejdeme na kartu Zobraziť a potvrdíme položku Prispôsobiť stĺpce. V zobrazenom zozname označíme položku Dĺžka.

Máme zvukový súbor a vieme presnú dĺžku nahrávky. Môžeme pristúpiť k pridaniu do nášho videoprojektu.

Stláčaním tabulátora alebo Shift+ tabulátora nájdeme a potvrdíme tlačidlo „Vlastný zvuk“. Následne tabulátorom alebo Shift+ tabulátorom nájdeme a potvrdíme tlačidlo Pridať zvukový súbor. Otvorí sa dialóg na vyhľadanie a otvorenie súboru z počítača. Nájdeme a potvrdíme náš súbor so zvukom. Úspešné pridanie je oznámené čítačom oznamom „súbor s hovoreným komentárom sa naimportoval“. Oznam sprostredkuje iba čítač NVDA.

Ešte pred ukončením pridávania zvukového súboru skontrolujeme, či sa pridal s požadovanou dĺžkou záznamu. Tabulátorom nájdeme posúvače začiatku a konca. Vyskytli sa situácie, kedy posúvač pre koniec zvukového súboru nebol nastavený na koniec svojej dĺžky ale na hodnotu 3 sekundy. Stlačením a držaním šípky doprava presunieme bežec na koniec. Až následne potvrdíme tlačidlo Hotovo pre dokončenie vkladania vlastného zvukového súboru.

V nasledujúcom kroku upravíme dĺžku výsledného videa.

Tabulátorom nájdeme tlačidlo „trvanie“, kde čítač oznámi aj aktuálnu dobu trvania. Prednastavená je na 3 sekundy. Potvrdíme Enterom. V zobrazenom editačnom poli zadáme dĺžku zvukového súboru v sekundách. Zadanie potvrdíme enterom.

Máme pripravený podklad pre výsledné generovanie videa. Ešte pred exportovaním máme možnosť prehrať si výsledok. Potvrdíme tlačidlo Prehrať. Rovnakým tlačidlom pozastavíme prehrávanie. Tlačidlo má názov podľa aktuálneho stavu a akcie, ktorú reprezentuje.

Vygenerovanie videa

Nájdeme a potvrdíme tlačidlo „Dokončiť video“. Po stlačení enter sa zobrazí dialóg pre nastavenie kvality výsledného videa. Ponecháme prednastavenú doporučenú hodnotu „vysoká 1080p“. Túto kvalitu odporúča aj Youtube. Následne už iba potvrdíme tlačidlo Exportovať. Zobrazí sa štandardný Windows dialóg na výber umiestnenia, kde zvolíme priečinok a zadefinujeme výsledný názov. Ponecháme príponu mp4. Generovanie trvá niekoľko sekúnd až minút podľa dĺžky zvukového súboru a dĺžky, ktorú sme nastavili pri tvorbe videoprojektu. Výsledné video je vo formáte mp4 a je pripravené na publikovanie na Youtube.

Po úspešnom exporte je výsledok zobrazený a prehraný v aplikácií Fotografie, ktorá sa spustí ako samostatné okno.

Záver

Aplikácia Editor videa je pomerne jednoduchý nástroj pre vytvorenie video súboru z vopred pripraveného zvuku a obrázku, ktorý sa bude zobrazovať počas prehrávania zvuku. Je potrebné dodržať popísaný postup a aj človek používajúci čítač obrazovky zvládne pripraviť súbor vhodný pre publikovanie na Youtube. Aplikácia je dobre prístupná pre použitie z klávesnice s podporou čítača obrazovky.

Test sme realizovali v prostredí Windows 10 verzia 20H2 s čítačom NVDA 2020.4 a JAWS 2020.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.