Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Gmail v novom dizajne s čítačom obrazovky

Mnohí z nás používajú na elektronickú komunikáciu službu mail od spoločnosti Google. Poznáme ju pod označením gmail. Emailové adresy zriadené v tejto službe majú tvar janko.hrasko@gmail.com. Pred znakom @ samozrejme môže byť rôzny reťazec znakov. V komunite nevidiacich a slabozrakých používateľov je táto služba veľmi často obsluhovaná jedným z lokálnych emailových klientov (Mozilla Thunderbird, Outlook, Windows Mail, Outlook Express, …). Ďalšou možnosťou prístupu k emailovej schránke je prístup prostredníctvom mobilného telefónu a v ňom inštalovaných aplikácií na správu elektronickej pošty. Služba ponúka aj prístup prostredníctvom webového rozhrania. Ide o aplikáciu na správu elektronickej pošty, ktorá sa spúšťa v prostredí internetového prehliadača. Tá prešla dizajnovou úpravou a v nasledujúcom texte si ju podrobnejšie popíšeme.

Zriadenie účtu

Emailový účet si môžeme zriadiť prostredníctvom počítača a internetového prehliadača. Zadáme adresu google.sk a potvrdíme odkaz Prihlásiť. Ak účet nemáme, postupujeme podľa krokov na stránke pre zriadenie nového účtu. Druhou možnosťou je zriadenie účtu prostredníctvom mobilného telefónu s operačným systémom Android. Taktiež postupujeme podľa inštrukcií pre zriadenie účtu. Gmail účet sa označuje aj ako Google účet. Tento účet nám umožňuje využívať aj služby iných aplikácii od spoločnosti Google. Máme k dispozícii napríklad Dokumenty pre prácu s textovými dokumentami, Tabuľky pre prácu s údajmi v tabuľkách, či aplikácie z Obchodu Play pre mobilný telefón s operačným systémom Android a Ďalšie aplikácie.

Gmail v internetovom prehliadači

Aplikáciu Gmail spustíme potvrdením rovnomenného odkazu na webovej stránke google.sk. Odkaz je umiestnený v ľavom hornom rohu. Ak sme už prihlásení do Google účtu, otvorí sa aplikácia Gmail. Ak nie sme prihlásení do Google účtu, budeme presmerovaní na prihlásenie. Prihlásenie je možné identifikovať tak, že v hornej časti stránky google.sk sa zobrazuje meno a priezvisko prihláseného používateľa.

Ovládanie

V aplikácii Gmail sa pohybujeme príkazmi používanými pre prácu vo formulári na webovej stránke. Používame písmená na prechod po prvkoch, tabulátor, enter na potvrdenie a orientačné šípky na prechod po texte. Aplikácia obsahuje odkazy, tlačidlá, rozbaľovacie ponuky a texty. Pri práci v aplikácii je potrebné dávať pozor na automatické zapínanie formulárového režimu, ak máme takto nastavený náš čítač obrazovky. Príkazy pre prácu s formulárom fungujú v prezeracom režime. Aplikácia obsahuje okrem ovládacích tlačidiel aj zoznam správ, ktoré sa nachádzajú v našej schránke. Tie sú zobrazované v prehľade pod ovládacími prvkami v riadkoch. Jeden riadok predstavuje jednu správu. Orientujeme sa medzi nimi šípkami nadol a nahor. Na začiatok prehľadu správ sa dostaneme stlačením písmena t v prezeracom režime. Čítač nám zahlási, že narazil na tabuľku s nula stĺpcami a nula riadkami, ale tento oznam ignorujeme a šípkou nadol nájdeme požadovanú správu.

Rýchla navigácia

Pre rýchlu navigáciu po stránke s aplikáciou Gmail môžeme využiť pomoc čítača pre pohyb na webovej stránke. Pre rýchlu orientáciu dobre poslúži orientovať sa podľa častí aplikácie definovaných ako nadpisy. Nájdeme tu nasledujúce položky:

 • Hľadať – položky určené na vyhľadávanie;
 • Štítky – voľba štítkov pre zobrazenie skupín správ;
 • Konverzácie – oblasť zobrazenia správ.

Klávesové skratky

Aplikácia umožňuje použiť rôzne klávesové skratky pre zrýchlené ovládanie aplikácie. Hodiť sa môže napríklad:

 • c – napísanie novej správy;
 • d – napísanie novej správy v novom okne;
 • # – vymazanie správy;
 • V – otvorí ponuku presunúť do;
 • L – otvorí ponuku označiť štítkom;
 • ? – pomocník klávesových skratiek;
 • . – ponuka viac akcií;
 • / – vyhľadávacie pole.

Celý zoznam nájdeme v článku Klávesové skratky pre Gmail v Gmail pomocníkovi. Aby sme mohli tieto ale aj iné klávesové skratky používať, musíme v nastaveniach aplikácie povoliť používanie klávesových skratiek. Voľba sa nachádza na karte Všeobecné. Nie všetky klávesové skratky sa nám podarilo aktivovať. Najväčší úspech sme zaznamenali pri formulárovom režime práce na stránke. Klávesové skratky sú nezávislé od použitého čítača obrazovky, fungujú preto s NVDA aj JAWS.

Ovládacie prvky

V hornej časti aplikácie nájdeme nasledujúce ovládacie prvky:

 • Prejsť na obsah (odkaz) – prechod na prvú zobrazenú správu.
 • Používanie služby gmail s čítačkami obrazovky – označuje, že aplikácia je prepnutá do módu podporujúceho čítač obrazovky.
 • Hlavná ponuka – zobrazenie hlavnej ponuky so zoznamom priečinkov. Aktiváciou sa vysunie panel so zoznamom priečinkov v ľavej časti aplikácie. Pri používaní čítača obrazovky je tento panel dostupný, aj keď nie je zobrazený.
 • Gmail, Aplikácie Googlu, Upozornenia a účet Google – Štandardné prvky dostupné v každej webovej aplikácii spoločnosti Google.
 • Hľadať v správach – Editačné pole na zadanie hľadaného výrazu.
 • Rozšírené hľadanie a Hľadanie v správach – Tlačidlá, ktoré spustia funkcie na zadanie zložitejšieho hľadania.

Nasledujú ovládacie prvky určené na prácu s elektronickými správami:

 • Napísať správu (tlačidlo) – Otvorí dialógové okno na napísanie novej správy.
 • Doručená pošta (odkaz) – Identifikuje v ktorom priečinku sa nachádzame. Potvrdením odkazu je kurzor premiestnený na prvú správu v prehľade. Ide o takzvaný štítok. Môžeme si ho predstaviť ako priečinok vo windowse, do ktorého presunieme vybrané správy.
 • Ďalšie (tlačidlo) – Otvorí sa panel s funkciami pre prácu so štítkami ako aj so zoznamom existujúcich štítkov. Panel zatvoríme tlačidlom Menej.
 • Zvoliť (tlačidlo s ponukou) – výber správ pre zobrazenie. Máme na výber: všetko, žiadne, prečítané, neprečítané, s hviezdičkou a bez hviezdičky.
 • Obnoviť (tlačidlo) – znovunačítanie obsahu aplikácie.
 • Viac (tlačidlo s podponukou) – v ponuke sú funkcie Označiť všetko ako prečítané, Zobraziť viac správ, Zobraziť viac a Zobraziť menej.
 • Nastavenia (tlačidlo s ponukou). Obsahuje funkcie:
  • Hustota zobrazenia – definovanie hustoty zobrazovaných správ,
  • Konfigurovať priečinok doručenej pošty – výber kariet, ktoré sa budú zobrazovať v hlavnom okne aplikácie napríklad Doručená pošta, Siete, Reklamy a iné.
  • Nastavenia – zapnutie a vypnutie zobrazovania kariet.
  • Motívy – výber farebného motívu aplikácie. Ponuka obsahuje aj iné viac menej informatívne položky.

Prehľad správ

Správy v jednotlivých priečinkoch (označené príslušným štítkom) sa zobrazujú v prehľade, kde každá správa zaberá jeden riadok. Medzi správami sa presúvame šípkami nahor a nadol. Po presunutí sa na novú správu je správa prečítaná čítačom. Pre správy je dostupná kontextová ponuka s funkciami:

 • Odpovedať – odpovedať odosielateľovi;
 • Odpovedať všetkým – odpovedať na všetky adresy, ktoré sú uvedené ako príjemcovia danej správy;
 • Preposlať – preposlať správu ďalej;
 • Archivovať – presun správy do archívu;
 • Označiť ako neprečítanú – správa sa označí ako neprečítaná;
 • Odstrániť – správa je presunutá do koša;
 • Odložiť – odoslanie správy na neskôr, vyberieme si z ponúkaných možností;
 • Presunúť – presun správy do priečinka, zvolíme priečinok z podponuky;
 • Priradiť štítok – správu označiť štítkom, zvolíme štítok z podponuky;
 • Ignorovať správu;
 • Nájsť správy od – odosielateľa aktuálne označenej správy;
 • Otvoriť v novom okne – otvorí správu v novom okne prehliadača.

Stlačením Enter na správe je správa otvorená. Môžeme prečítať všetky atribúty správy. V dialógovom okne správy sa orientujeme tabulátorom vo formulárovom alebo šípkami v prezeracom režime. Správu zatvoríme a vrátime sa do základného zobrazenia potvrdením tlačidla Zatvoriť. Správu môžeme zatvoriť aj stlačením tlačidla Backspace. Otvorením správy je správa zároveň označená ako prečítaná.

Nová správa

Novú správu napíšeme v dialógovom okne, ktoré sa zobrazí potvrdením tlačidla Napísať správu. Po zobrazení dialógu sa kurzor nachádza v editačnom poli Komu. Po začatí písania emailovej adresy je zobrazený zoznam adries, v ktorých sa vyskytuje už napísaný textový reťazec. V zozname adries si môžeme zvoliť jednu z ponúkaných tak, že šípkou nadol nájdeme požadovanú emailovú adresu a stlačíme enter. Adresa je pridaná a zobrazí sa editačné pole na zadanie ďalšej adresy príjemcu. Ak chceme správu poslať v kópii či v skrytej kópii ďalším príjemcom, prejdeme na položky Pridať príjemcov kópie, alebo Pridať príjemcov skrytej kópie. Pri poliach s adresami doručenia správy sa nachádza položka Pridať kontakt. Po jej potvrdení sa zobrazí dialógové okno s možnosťou pridať jeden alebo viacero kontaktov, alebo pridať definovanú skupinu kontaktov. Dialóg zatvoríme potvrdením tlačidla Zatvoriť výber položky kontaktov. Ak už máme zadaných príjemcov, prejdeme na editačné pole Predmet. Zadáme text, ktorý sa bude zobrazovať ako predmet správy. Ďalej postupujeme k telu správy. V editačnom poli zadáme obsah správy. Nasleduje tlačidlo na odoslanie správy. Jeho potvrdením dôjde k odoslaniu aktuálne koncipovanej správy. Odoslanie môžeme vykonať aj klávesovou skratkou Ctrl+Enter. K emailovej správe môžeme priložiť prílohu. Tú môže tvoriť najčastejšie nejaký dokument, obrázok či mediálny obsah, napríklad hudba. Súbor priložíme prostredníctvom tlačidla Pridať súbor. Po jeho potvrdení je zobrazený dialóg na výber súboru z lokálneho počítača. Nájdeme súbor, ktorý chceme priložiť a potvrdíme jeho vloženie. Služba Gmail má obmedzenie na veľkosť prílohy a tak nie je možné priložiť ľubovoľne veľký súbor. Telo správy môže obsahovať odkaz napríklad na webovú stránku, o ktorej píšeme v správe. Tento odkaz vložíme prostredníctvom tlačidla Pridať odkaz. Jeho potvrdením sa zobrazí dialógové okno, kde zadefinujeme zobrazovaný text odkazu a samotnú URL adresu. V komunikácii sú stále populárnejšie tzv. emoji, emoticony či veselé obrázky. Služba Gmail podporuje vkladanie týchto piktogramov do správ a obsahuje aj katalóg týchto obrázkov. Ich prehľad zobrazíme potvrdením tlačidla Vložiť emoji alebo klávesovou skratkou Ctrl+Shift+F2. Šípkami nahor a nadol nájdeme požadovaný obrázok a stlačením enter ho vložíme do správy. Dialóg obsahuje vyhľadávacie pole, do ktorého napíšeme, o aký obrázok máme záujem. Potom šípkou nadol nájdeme hľadaný obrázok a stlačením enter ho vložíme do tela správy. Orientácia v tomto dialógu s čítačom obrazovky nie je dobre vyriešená, preto si vloženie emoji vyžaduje od používateľa značný cit pre ovládanie. Dialóg zatvoríme stlačením Esc. Vložené obrázky v tele správy nie sú dobre čítané čítačom obrazovky, čítač oznamuje iba výskyt obrázku a nie jeho význam. Ako prílohu správy môžeme vložiť aj súbor z online úložiska Google disk. Na tieto účely je určená funkcia Vložiť súbory z disku. Umožňuje vložiť odkaz na súbor nachádzajúci sa v online úložisku Google Disk alebo priložiť súbor ako prílohu. Výber medzi týmito možnosťami je vyžadovaný hneď po aktivácii funkcie. K správe môžeme priložiť aj fotografie z online úložiska. Na tento účel je určená funkcia Vložiť fotku. Po jej aktivácii je zobrazené dialógové okno, v ktorom zvolíme fotografie, ktoré majú byť k správe pridané. Služba Gmail podporuje aj takzvaný Dôverný režim správ. Ten sa zapína pre každú správu samostatne. Na jeho aktiváciu použijeme tlačidlo Zapnúť / vypnúť dôverný režim. V zobrazenom dialógovom okne máme možnosť definovať časové obdobie, po uplynutí ktorého sa správa u príjemcu zmaže. Otvorenie správy môžeme podmieniť zadaním kódu, ktorý bude príjemcovi doručený prostredníctvom SMS. Správu v dôvernom režime príjemca nemôže preposlať, kopírovať, ani vytlačiť. Ak rozpísanú správu nechceme odoslať, ale zahodiť, použijeme tlačidlo Zahodiť koncept. V dialógovom okne Napísať správu sa ešte nachádza tlačidlo Ďalšie. Je to rozbaľovacia ponuka, ktorá obsahuje funkcie na prepnutie vzhľadu okna na širokouhlý vzhľad, režim obyčajného textu pre písanie správy, skontrolovať pravopis, vytlačiť správu, či priradiť štítok.

Hlavná ponuka

Hlavná ponuka je zoznam definovaných štítkov. Ide o názvy skupín správ. Aplikácia sama a aj na základe našich pravidiel zaraďuje správy do týchto skupín. Výberom niektorej skupiny sú v prehľade zobrazované správy do nej zaradené. Na hlavnú ponuku sa dostaneme tak, že potvrdíme tlačidlo Hlavná ponuka v hornej časti aplikácie. Následne prejdeme na tlačidlo Napísať správu a šípkou nadol sa dostaneme na ponuku. Štítok zvolíme stlačením enter na jeho názve. Pri ovládaní s pomocou čítača sa na Hlavnú ponuku dostaneme aj pri zatvorenej hlavnej ponuke.

Štítky

Ako už bolo spomínané, štítky sú skupiny správ zoskupené podľa pravidiel aplikácie alebo podľa nami definovaných pravidiel. Aplikácia Gmail obsahuje niektoré štítky hneď pri prvom spustení, mohli by sme ich nazvať systémové. Tie sa nedajú upravovať, ani odstrániť. Sú to: Doručená pošta, Rozpísané, Kôš, s hviezdičkou, Odoslané či Odložené. Používateľ môže pridať vlastné štítky. Slúži na to funkcia Vytvoriť nový štítok, ktorá je dostupná po rozbalení ponuky v tlačidle Ďalšie. Tlačidlo nájdeme za Hlavnou ponukou, ak je rozbalená, alebo za názvom aktuálneho štítku, ak je Hlavná ponuka zbalená. Máme možnosť zadať názov a určiť umiestnenie nového štítku. Pre potreby manipulácie so štítkami je určená funkcia Spravovať štítky. Nájdeme ju pri funkcii Vytvoriť nový štítok. Po aktivácii funkcie sa zobrazí dialógové okno Nastavenia s aktívnou kartou Štítky. Funkcia ponúka komplexnú možnosť riadiť zobrazovanie štítkov, pridávanie, úpravu a mazanie štítkov a ďalšie možnosti. V dialógu sa orientujeme rovnako ako v celej aplikácii spôsobom práce vo formulári.

Nastavenia

Aplikácia Gmail ponúka široké možnosti nastavenia správania sa emailovej schránky. Nastavenia sa týkajú správy štítkov, zobrazovania priečinkov, motívov, či komunikačných protokolov a zabezpečenia. Dialógové okno s nastaveniami zobrazíme potvrdením položky Nastavenia v rovnomennom tlačidle s podponukou.

Správa Gmail účtu z lokálneho klienta

Častým spôsobom obsluhy je správa prostredníctvom lokálneho emailového klienta. V prípade použitia aplikácie Mozilla Thunderbird prebehne konfigurácia automaticky. Pri konfigurovaní je potrebné zadať emailovú adresu a heslo. Následne nás aplikácia požiada o prihlásenie ku gmail účtu prostredníctvom Google prihlasovacieho formulára. Pri používaní iných klientov pre elektronickú poštu je zvyčajne potrebné ručne zadať parametre pripojenia na službu gmail. V nastaveniach služby Gmail bude potrebné povoliť prístup pre menej zabezpečené aplikácie. To spôsobí „bolehlav“ pre Gmail a budú nám chodiť upozornenia na zmenu na zabezpečený prístup. Bez tohto nastavenia však niektoré aplikácie nebudú s gmailom môcť komunikovať. Pri ručnej konfigurácii je potom potrebné nastaviť:

 • Vaše meno;
 • Emailová adresa – úplná adresa gmail účtu;
 • Heslo – heslo emailového účtu;
 • Pre protokol imap (správy ostávajú na serveri a v počítači je ich kópia) – server prichádzajúcej pošty: imap.googlemail.com, port: 993, zabezpečenie pripojenia: SSL/TLS, metóda overenia: normálne heslo;
 • Pre protokol POP3 (správy sú iba v počítači) – server pre prijímanie pošty: pop.googlemail.com, port: 995, zabezpečenie pripojenia: SSL, metóda overenia: normálne heslo;
 • Server odchádzajúcej pošty: smtp.googlemail.com, port: 465, zabezpečenie pripojenia: SSL/TLS, metóda overenia: normálne heslo. Tieto nastavenia sú platné v čase písania článku.

Klasické zobrazenie

Aplikácia umožňuje prepnúť grafické rozhranie do klasického HTML dizajnu. Prepnutie uskutočníme pomocou odkazu v úvode stránky so spustenou aplikáciou Gmail. Tento odkaz je žiaľ dostupný iba v prehliadači Google Chrome. V prehliadači Mozilla Firefox sa k nemu nevieme prostredníctvom klávesnice ani zoznamu prvkov na stránke dostať. Po prepnutí je orientácia v aplikácii (najmä v prehľade emailových správ) komfortnejšia. Prehľad správ je zobrazovaný skutočnou tabuľkou a aj navigácia je možná tabuľkovým spôsobom. V novom dizajne nie je možné pohybovať sa v zozname správ tabuľkovým spôsobom, v dôsledku čoho nemôžeme ani plnohodnotne využívať všetky ponúkané funkcie aplikácie.

Záver

Aplikácia je použiteľná pre používanie s čítačmi obrazovky. Nedosahuje síce komfortu lokálneho klienta, napríklad Mozilla Thunderbird, no v prípade, že nie sme za našim počítačom, nemusíme mať obavu z toho, že by sme sa nevedeli dostať k našej elektronickej komunikácii. Aplikácia Gmail je dobre ovládateľná v prehliadači Google Chrome ale aj Mozilla Firefox. Pri ovládaní môžeme využiť podporu čítača NVDA ale aj JAWS. Aplikácia disponuje celým radom ďalších funkcií, ktoré sme v článku nespomenuli. Dozvedieť sa o nich môžete z iných zdrojov na internete, vlastným preskúmaním aplikácie a dobrým zdrojom je aj pomocník aplikácie. Navyše, aplikácia prechádza zmenami a doplneniami, ktoré spoločnosť Google uskutočňuje najmä po upustení od aplikácie Inbox. Náš článok chcel priniesť pohľad na aplikáciu a jej základné možnosti pri ovládaní s čítačmi obrazovky.

Článok bol písaný s nasledujúcou konfiguráciou: Windows 10 1803, NVDA 2018.4, JAWS 18, Mozilla Firefox 65, Google Chrome 71.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.