Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Google disk – online úložisko aj s čítačom obrazovky

Spoločnosť Google ponúka používateľom, ktorí majú účet Google, kapacitu svojho online úložiska. Toto úložisko je súčasťou cloud služieb spoločnosti. Pri zriadení Google účtu dostaneme možnosť bezplatne využívať ukladací priestor s kapacitou 15GB. Na prístup k údajom a na ich správu môžeme použiť:

 1. Online prístup cez webovú aplikáciu Disk po prihlásení sa do Google účtu.
 2. Nainštalovať si aplikáciu Google Drive pre osobné počítače a spravovať údaje prostredníctvom neho.
 3. Používať aplikáciu Disk v mobilnom telefóne pre operačný systém Android alebo iOS.

Výhodou používania online úložiska je dostupnosť uložených údajov z rôznych zariadení. Ak je naším hlavným pracovným nástrojom notebook, údaje v úložisku spravujeme prioritne z neho. Na počítači dochádza k pravidelnej synchronizácii údajov s online úložiskom. Neskôr, napríklad doma alebo na rokovaní si môžeme prezrieť dokument, na ktorom sme počas dňa pracovali v zamestnaní. Máme možnosť prostredníctvom mobilného telefónu dokument vyhľadať a otvoriť. Dokument sa otvorí v poslednej verzii, v akej sme ho uložili do zdieľaného priečinka.

Ako to celé funguje

Prvou podmienkou na využívanie služieb online úložiska je zriadenie účtu Google. Znamená to, že musíme mať zriadený e-mailový účet v tvare meno@gmail.com. Nie je nutné mať zriadený prístup do sociálnej siete Google+, ktorý sa nám ponúka pri zriaďovaní e-mailového účtu.

Po zriadení e-mailového účtu je možné hneď začať využívať webové rozhranie pre obsluhu úložiska. Aplikáciu spustíme tak, že aktivujeme položku Disk v zozname aplikácií na stránke google.sk.

Druhým krokom je inštalácia aplikácie Google Drive do počítača. Inštaláciu realizujeme zo stránky https://tools.google.com/dlpage/drive?hl=sk#, kde aktivujeme odkaz „Prevziať Disk“ a potvrdíme položku „PC“ pri inštalácii  do zariadenia s operačným systémom Windows. Aplikácia sa stiahne a nainštaluje. O ukončení sme informovaní. Po úspešnej inštalácii je v počítači zriadený priečinok „Disk Google“ v priečinku s dokumentmi používateľa. Na systémovej lište pribudne ikona pre aplikáciu zabezpečujúcu synchronizáciu obsahu priečinka s online úložiskom. Do počítača sa stiahne celý obsah úložiska hneď na začiatku.

Tretím krokom je inštalácia v mobilnom telefóne. Ak ju ešte nemáme, nainštalujeme z Google Play aplikáciu Disk. V niektorých telefónoch je táto aplikácia predinštalovaná, preto sa inštaláciou +nemusíme zaoberať. Pri prvom spustení sme požiadaní o prihlásenie sa do nášho Google účtu. Prihlásenie sa vyžaduje aj v prípade, že telefón je už prihlásený k Google účtu.

Druhý a tretí krok nie je nutné absolvovať. Ak sme sa rozhodli používať len online úložisko výhradne prostredníctvom webovej aplikácie, neinštalujeme lokálneho klienta na osobný počítač, ani aplikáciu do mobilného telefónu.

Webová aplikácia

Pre obsluhu online úložiska máme k dispozícii webovú aplikáciu Disk. Spustíme ju aktivovaním rovnomennej položky v ponuke Aplikácie na stránke vyhľadávania Google (google.sk).

Po spustení aplikácie sa v okne internetového prehliadača zobrazí rozhranie aplikácie s tlačidlami na jej ovládanie, zobrazovanými informáciami formou textov a s údajmi nachádzajúcimi sa v úložisku.

Medzi jednotlivými prvkami, informáciami a údajmi sa pohybujeme stláčaním tabulátora a šípok nahor a nadol. Čítač oznamuje význam každého prvku, na ktorý sa premiestnime kurzorom.

Pohyb výlučne tabulátorom je značne zdĺhavý.  Je vhodné si osvojiť niekoľko klávesových skratiek, ktoré sú priradené k niektorým často používaným funkciám. Obsluha bude hneď pružnejšia a efektívnejšia.

V úložisku je dostupný zoznam priečinkov, v ktorých aplikácia organizuje údaje. Sú to systémové priečinky. Nemáme možnosť doplniť ani nijako modifikovať tento zoznam. K dispozícii sú:

 1. Môj disk – nami vložené údaje.
 2. Zdieľané so mnou – údaje, ktoré s nami zdieľajú iní používatelia.
 3. Najnovšie – najnovšie položky. Tu zaradí položky aplikácia sama, podľa vlastných pravidiel.
 4. Fotky Google.
 5. S hviezdičkou – položky, ktorým sme pridali hviezdičku.
 6. Kôš – položky odstránené. Funguje rovnako ako kôš vo Windows.
 7. Zálohy – Zálohy z mobilného telefónu.

V zozname priečinkov sa pohybujeme šípkami nahor a nadol. K obsahu konkrétneho priečinka sa dostaneme  tak, že stlačíme Enter na príslušnom priečinku. Aplikácia zobrazí jeho obsah a premiestni kurzor na zoznam položiek daného priečinka.

Medzi položkami v priečinku sa pohybujeme rovnakým spôsobom ako medzi priečinkami. Priečinok môže obsahovať súbory a podpriečinky. Pre jednotlivé položky je prístupný celý rad funkcií. Tieto sa nachádzajú nad zoznamom položiek alebo ich nájdeme v kontextovej ponuke pre príslušnú položku. Do panela s funkciami sa dostaneme stlačením Shift+tabulátor zo zoznamu položiek. Pre každú položku sú uvádzané aj systémové informácie ako veľkosť, dátum vytvorenia a ďalšie. K týmto sa dostaneme stlačením tabulátora z konkrétnej položky. Nad zoznamom položiek nájdeme aj funkcie určené na riadenie zobrazenia zoznamu položiek.

Návrat k staršej verzii dokumentu

Google Drive umožňuje obnovenie starších verzií súborov. Ak pracujete na nejakom dokumente a potrebujete sa vrátiť k jeho staršej verzii, zobrazte kontextovú ponuku na danom súbore a zvoľte položku Spravovať verzie. Vyberte si zo zobrazených verzií a uložte ju.

Google Drive uchováva verzie súborov počas 30 dní alebo do 100 verzií podľa toho, ktorá alternatíva nastane skôr.

Čo s naplnenou kapacitou?

Google Drive ponúka v bezplatnej verzii 15GB priestoru. Po naplnení kapacity si môžeme za rozšírenie priplatiť  – 100GB stojí približne 1,9€ na mesiac, 1TB je za približne 9,5€ na mesiac. Druhou možnosťou je pozrieť sa na obsah priečinka Kôš a vyčistiť ho.

Po prechode do priečinka Kôš sú zobrazené položky, ktoré sme odstránili. Máme možnosť si ich zoradiť podľa veľkosti a odstrániť tie, ktoré zaberajú najviac priestoru. Alebo sa rozhodneme Kôš vysypať a uvoľníme maximum priestoru bez toho, aby sme museli rozmýšľať nad presunom súborov z online úložiska niekam na offline priestor.

Klávesové skratky

Pre efektívnejšiu prácu v prostredí webovej aplikácie sú k dispozícii klávesové skratky. Uvedieme si niektoré.

 1. Shift+T – vytvorí textový dokument,
 2. Shift+S – vytvorí tabuľkový dokument,
 3. Shift+D – vytvorí kresbu,
 4. Shift+F – vytvorí priečinok,
 5. S – označí položku ako obľúbenú,
 6. X – označí položku,
 7. O – otvorí položku, ak je to dokument,
 8. C – otvorí ponuku Nový,
 9. U – otvorí ponuku Nahrať,
 10. A – otvorí ponuku Akcia,
 11. R – otvorí ponuku Zoradiť,
 12. T – otvorí ponuku Nastavenie.

Google Disk v mojom počítači

Pre pohodlné používanie úložiska je k dispozícii aplikácia Google Disk pre lokálne počítače. Ide o takzvaného lokálneho klienta. Je to aplikácia, ktorá sa nainštaluje do počítača a následne zabezpečuje obsluhu komunikácie s online úložiskom.

Aplikáciu nainštalujeme napríklad zo stránky https://tools.google.com/dlpage/drive?hl=sk#. Pri inštalácii sa v počítači vytvorí priečinok Disk Google. Jeho obsah sa synchronizuje rovnomennou aplikáciou s obsahom online úložiska.

Beh synchronizačnej aplikácie je indikovaný ikonou na systémovom paneli. O priebehu synchronizácie sme informovaní pri zameraní kurzora na túto ikonu.

K dispozícii je niekoľko funkcií aplikácie. Tieto sú dostupné z kontextovej ponuky prítomnej na ikone aplikácie v systémovom paneli. Po otvorení ponuky máme možnosť použiť jednu z nasledujúcich funkcií:

 1. Otvoriť priečinok služby Disk Google – spustí sa aplikácia prieskumník so zobrazeným priečinkom Disk Google.
 2. Navštíviť Disk Google na webe – spustí sa internetový prehliadač a v ňom aplikácia Disk.
 3. Inovovať úložisko – prechod na stránku, kde si môžeme predplatiť zvýšenie kapacity úložiska.
 4. Nastavenia – po otvorení vnorenej ponuky si môžeme vybrať medzi informáciami o aplikácii, odoslaním spätnej väzby, pozastavením či spustením aplikácie alebo možnosťou Predvoľby. Aktivovaním položky Predvoľby je zobrazené dialógové okno, v ktorom môžeme realizovať nastavenia aplikácie.

Vnorenú ponuku zobrazíme stlačením tlačidla Enter.

Pozastavenie a obnovenie synchronizácie

Činnosť aplikácie je možné dočasne pozastaviť a následne obnoviť jej prácu. Na to je určená funkcia Pozastaviť/Obnoviť. Nájdeme ju v kontextovej ponuke na ikone aplikácie v systémovom paneli. Otvoríme položku Nastavenia a aktivujeme funkciu Pozastaviť, ak je aplikácia činná, alebo Obnoviť, ak je aplikácia pozastavená. Zobrazuje sa ten variant, ktorý je možné v danej situácii použiť.

Stav, v akom sa aplikácia nachádza, si vieme zistiť pri prechode na ikonu v systémovom paneli.

Spustenie webovej aplikácie

Pri inštalácii sa na pracovnej ploche vytvoria ikony pre priame spustenie webovej aplikácie Disk v internetovom prehliadači. Po aktivácii jednotlivých zástupcov sa spustí internetový prehliadač a v ňom aplikácia Disk so zobrazenými položkami takého typu, aký odkaz sme aktivovali. Napríklad ak aktivujeme položku Google Docs, zobrazia sa textové dokumenty.

Nastavenia aplikácie

Nastavenia realizujeme v dialógovom okne s názvom Predvoľby. Zobrazíme ho tak, že v kontextovej ponuke vyvolanej z ikony aplikácie v systémovom paneli otvoríme vnorenú ponuku z položky Nastavenia a aktivujeme položku Predvoľby.

Dialógové okno je rozdelené do troch záložiek s nasledujúcimi možnosťami:

 1. Možnosti synchronizácie
  1. Synchronizovať všetko na mojom disku – zaškrtávacie políčko. Jeho označením sa bude synchronizovať celý obsah priečinka Disk Google.
  2. Navštíviť Zdieľané so mnou – tlačidlo. Jeho potvrdením sa zobrazí aplikácia Disk v internetovom prehliadači s aktívnym priečinkom Zdieľané.
 2. Účet
  1. Odpojiť účet – tlačidlo. Odpojenie od online úložiska.
  2. Inovovať úložisko – tlačidlo. Prechod na stránku, kde je možné zakúpiť dodatočný diskový priestor.
 3. Rozšírené
  1. Typ pripojenia – Zistiť automaticky alebo Priame pripojenie.
  2. Rýchlosť nahrávania – Neobmedzovať alebo Obmedziť na hodnotu.
  3. Rýchlosť sťahovania – Neobmedzovať alebo Obmedziť na hodnotu.
  4. Nastavenia systému – Spustiť aplikáciu pri štarte systému – označovacie políčko; Zobrazovať ikonu, stav synchronizácie a kontextovú ponuku – označovacie políčko; Pri odstraňovaní položiek zo zdieľaných priečinkov zobraziť otázku – označovacie políčko.

Zmeny uložíme potvrdením tlačidla Použiť.

Dialógové okno zatvoríme stlačením ESC alebo potvrdením tlačidla Zrušiť.

Prístup z mobilného telefónu

Mobilný telefón s operačným systémom Android už zvyčajne obsahuje predinštalovanú aplikáciu Disk pre prístup do online úložiska spoločnosti Google. Pri telefónoch s operačným systémom IOS od spoločnosti Apple je potrebné príslušnú aplikáciu doinštalovať.

Pri prvom spustení si aplikácia vyžiada prihlásenie k Google účtu. Prihlásenie sa vyžaduje, aj keď je už v telefóne zadaný Google účet medzi účtami v nastaveniach telefónu.

Následne nás aplikácia prevedie úvodnými informáciami, kde sme oboznámení s online úložiskom. Trvá to niekoľko sekúnd. Po skončení prehliadky úvodných informácii môžeme aplikáciu plnohodnotne používať.

Samozrejme, je nevyhnutné byť v danej chvíli pripojený k internetu.

Aplikácia zobrazuje obsah úložiska a umožňuje vykonávať štandardné úkony ako webová aplikácia Disk. Funkcionalita je totožná. Rozdiel je v ergonómii vyplývajúcej zo spôsobu používania a zariadení na ktorých sa aplikácia spúšťa.

Rozšírením oproti webovej verzii je možnosť nastavenia zálohovania údajov a nastavení mobilného telefónu.

Spustením služby vytvárania záloh sa do online úložiska uložia tie údaje z mobilného telefónu, ktoré nadefinujeme v povolení zálohovania.

Následne tieto zálohy vieme využiť pri prechode na nový telefón. V novom prístroji sa prihlásime cez svoj Google účet a obnovíme obsah telefónu zo zálohy.

Prečítajte si aj o práci s Google Kalendárom.

3 komentáre

 1. adela
  adela 21. októbra 2018

  ahojte,, neviem ako vam, ale mne v google chrome nefunguje
  9U – otvorí ponuku Nahrať
  umna je nahrat ciuz priecinok alebo suborpod klavesou c.
  ale inak sa s tym pracuje super. uz ani nemam apku v pc lebo riesim vsetko cez web priamo.

 2. adela
  adela 22. októbra 2018

  ahojte, tak este raz.
  viem este o dvoch skratkach, ktore by sa v istych situaciach mohli hodit.
  a to
  d

  a
  i
  ta prva je na zobrazenie podrobnosti, a ta druha na zobrazenie aktiwity.

 3. adela
  adela 22. októbra 2018

  ja by som este pridala jednu skratku a to f.
  ona nas akoby prenesie na strom priecinkov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.