Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Hľadáme a sťahujeme digitálne učebnice s čítačom obrazovky

Súčasná doba priniesla okrem nemožnosti pohybu aj zatvorenie škôl. Pre študentov to znamenalo nový spôsob vzdelávania. Vzdelávanie začalo byť prezentované online formou. S online vzdelávaním súvisí aj vytváranie materiálov v digitálnej podobe. Pre študenta so zrakovým postihnutím je dôležité, aby vedel s online materiálmi pracovať. U mnohých nevidiacich to môže znamenať prechod z braillovského do digitálneho sveta. Mnohí z nich prestali používať braillovské učebnice a dali šancu digitálnemu materiálu. V tomto článku si ukážeme stránky, na ktorých takéto učebnice môžeme nájsť. Do testovania sme zahrnuli čítače JAWS a NVDA. Test sme realizovali v prehliadačoch Google Chrome a Mozilla Firefox. Materiály sme hľadali na stránkach, ktoré sú určené pre zrakovo postihnutých i na bežných zdrojoch, prevádzkovaných ministerstvom školstva. Na týchto zdrojoch nie sú materiály špeciálne upravované pre nevidiacich. V tomto článku vám prinášame výsledky nášho testovania.

SKN (skn.sk)

Slovenská knižnica pre nevidiacich (SKN) patrí k najznámejším knižniciam pre zrakovo postihnutých na Slovensku. Novinkou z roku 2020 je položka digitálnej knižnice – učebnice PDF. V tejto časti nájdeme všetky učebnice, ktoré SKN upravila do formátu PDF.

Ak chceme vstúpiť do katalógu digitálnych učebníc, musíme sa na stránke knižnice prihlásiť. Prihlásenie môžeme zrealizovať prihlasovacími údajmi, ktoré nám po registrácií knižnica pridelila. Registráciu vyplníme na hlavnej stránke knižnice. Pre dokončenie registrácie je nutné poslať knižnici kópiu preukazu ŤZP. Pri registrácii od nás knižnica vyžaduje: meno, priezvisko, email, telefón, adresu a prihlasovacie údaje. K týmto údajom patrí meno a heslo, pomocou ktorého sa môžeme prihlásiť.

Po prihlásení navštívime odkaz digitálna knižnica. Medzi možnosťami digitálnej knižnice aktivujeme odkaz učebnice PDF. Nachádzame sa v katalógu digitálnych učebníc. V katalógu máme možnosť vyhľadávať alebo diela deliť podľa kategórií. Ku kategóriám patrí: autor, rok vydania, ročník, zameranie, predmet, typ a rok. Pokiaľ otvoríme možnosť autor, môžeme si vyberať zo všetkých dostupných autorov. Medzi autormi sa pohybujeme šípkami hore a dole. Autorov máme usporiadaných podľa abecedy. Výber autora potvrdíme tlačidlom vyhľadať učebnice. Podobne funguje vyhľadávanie podľa ročníka či zamerania. Na stránke máme možnosť vyhľadávať aj podľa hľadaného reťazca. Editačné pole vyplníme našim reťazcom. Reťazec potvrdíme tlačidlom vyhľadať učebnice. Jednotlivé výsledky vyhľadávania sa zobrazia pod vyhľadávaním formou zoznamu. Stláčaním klávesi tabulátor prechádzame po výsledkoch vyhľadávania. Na stránku autorského diela prejdeme rozkliknutím odkazu s jeho názvom. V  okne nájdeme nadpisy učebnice PDF a nadpis totožný s názvom učebnice. Pohyb po nadpisoch realizujeme stláčaním písmena h. Odkaz získať PDF pripraví autorské dielo na jeho stiahnutie.

Nasledujúce informácie si prezeráme v otvorenej podstránke učebnice: autor, vydavateľ, rok vydania, zameranie, ISBN, predmet, typ, ročník, vydanie. Podobné diela máme k dispozícii za nadpisom podobné učebnice. Na stránke platí dostupnosť učebníc prostredníctvom zoznamu. Webová stránka nám umožňuje pridávať a prezerať komentáre k daným dielam. Poďme sa pozrieť, ako si vybranú učebnicu stiahnuť.

Spomínaným odkazom získať PDF učebnicu pripravíme na sťahovanie. Podľa výberu prehliadača sa učebnica otvorí ako samostatná karta. My sme sťahovanie testovali v prehliadačoch Google Chrome a Mozilla Firefox. Karta sa nám otvorí v obidvoch prehliadačoch. Obsahuje podobné položky.

Ak chceme učebnicu stiahnuť v prehliadači Chrome, tabulátorom nájdeme tlačidlo stiahnuť a aktivujeme ho. Následne sa zobrazí dialóg, v ktorom čítač oznámi, že sa súbor sťahuje. Dialóg môžeme poznať z iných aplikácií, v ktorých si vyberáme cestu, kam chceme súbor uložiť. V stromovom zobrazení môžete vybrať cestu, kam chcete súbor uložiť. Pokiaľ cestu nevyberiete a rovno aktivujete tlačidlo uložiť, súbor sa uloží do vašich stiahnutých súborov.

Vo Firefoxe sa ku karte dostaneme spôsobom popísaným vyššie. Sťahovanie spustíme aktivovaním tlačidla prevziať. Zobrazí sa dialóg, v ktorej aplikácii chceme súbor otvoriť. Aplikácie sa zobrazujú ako položky zoznamu. Šípkami hore a dole si vyberieme aplikáciu. Zmeny potvrdíme tlačidlom uložiť. Potom sa súbor zobrazí vo vybranej aplikácii.

Možnosti súboru v stiahnutých súboroch

Do stiahnutých súborov sa z Chromu dostaneme klávesovou skratkou Shift+F6. Vo Firefoxe môžeme použiť príkaz ctrl+j. Stiahnutú učebnicu vieme nájsť aj zadaním prvých písmen názvu v ponuke Štart. Čítač obrazovky oznámi prvý zo  súborov, ktoré sa začínajú na naše zadané písmeno. Šípkami nájdeme výsledný súbor, ktorý sme hľadali. Kontextovú ponuku súboru otvoríme klávesovou skratkou shift+f10. Obsah sa nám hneď po kliknutí otvorí v adresári nášho počítača. Z adresára môžeme učebnicu skopírovať, alebo premiestniť a vložiť napríklad na Pracovnú plochu. Aby sme mohli dielo otvoriť, alebo s ním pracovať, musíme otvoriť kontextovú ponuku. V tomto prípade v ponuke nájdeme položku vlastnosti. V otvorenej kontextovej ponuke sa do vlastností dostaneme klávesovou skratkou v. Pokiaľ sme kontextovú ponuku neotvorili a chceme sa dostať priamo do vlastností, použijeme skratku ľavý alt+enter. Po rozkliknutí vlastností začiarkneme začiarkávacie políčko odblokovať. Následne stačí nájsť tlačidlo OK a aktivovať ho. PDF-ko máme možnosť otvoriť napríklad v aplikácii Adobe Acrobat Reader. Túto položku nájdeme v kontextovej ponuke po kliknutí na možnosť otvoriť v programe.

Učebnicu pretransformujeme do Wordu napr. prostredníctvom aplikácie ABBYY Finereader. Program musí PDF dokument upraviť, čo môže chvíľu trvať. Aby sa PDF dokument uložil ako DOCX súbor, stlačíme kláves F12 a potvrdíme tlačidlo uložiť.

Knižnica digibooks (digibooks.sk)

Druhou z knižníc, ktoré ponúkajú digitálne knihy pre nevidiacich, je knižnica digibooks. Obsahuje veľký počet kníh vo formátoch DOCX, RTF a TXT. Diela nájdeme v českom alebo Slovenskom jazyku. Medzi veľkým počtom digitálnych kníh môžeme vyhľadávať aj učebnice.

Opäť musíme mať v knižnici účet a prihlásiť sa svojimi prihlasovacími údajmi. Účet si vytvoríme prostredníctvom odkazu informácie prihláška. Prihlášku stiahneme ako súbor, ktorý vyplníme v počítači. K prihláške patrí aj kópia preukazu ŤZP. Členovia knižnice platia poskytovateľovi ročnú čiastku 13,20Eur. Prihláška obsahuje meno, priezvisko, Adresu, telefón, email a prihlasovacie údaje. Pomocou údajov sa môžeme do knižnice prihlásiť. Prihlášku vytlačte, podpíšte a spolu s kópiou preukazu zašlite na adresu knižnice. Po schválení máte účet vytvorený.

V publikáciách vyhľadávame pomocou príslušného odkazu. Pri hľadaní učebníc môžeme použiť názov alebo autora učebnice. Výsledky našich kritérií sa zobrazia pod hľadáčikom formou tabuľky. Pod názvom a autorom učebnice sa nachádza odkaz s názvom digitálneho formátu. Učebnicu stiahneme kliknutím na odkaz s digitálnym formátom. Autora, názov, anotáciu a ďalšie možnosti učebnice si vieme zobraziť aktivovaním odkazu s názvom publikácie. Aj tu nájdeme odkaz na stiahnutie súboru. Učebnice môžu byť vo formátoch DOCX, RTF a TXT. Extrahovať súbor môžeme hneď po jeho stiahnutí. Použijeme spôsob, ktorý sme popísali vyššie. Všetky formáty môžeme otvoriť priamo v programe Word.

Stránka edičný portál ministerstva školstva (edicnyportal.iedu.sk)

V tejto dobe uvoľnilo svoje digitálne učebnice aj ministerstvo školstva. Počas pandémie si môžeme všetky digitálne učebnice, ktoré ministerstvo prevádzkovalo, stiahnuť na vyššie spomínanej stránke úplne zdarma. Pre plný prístup a možnosť stiahnutia učebníc sa musíme na stránku prihlásiť. Použijeme údaje, ktoré nám počas pandémie ponúklo ministerstvo školstva. Na stránke nie je možné vytvorenie vlastného účtu. Ak sa chceme na webovú adresu edičného portálu prihlásiť, navštívime odkaz prihlásiť sa. Kurzor nám skočí do prvého políčka. Do políčka zadáme emailovú adresu ucebnica@iedu.sk. Klávesom tab prejdeme do ďalšieho políčka. V našom prípade tam zadáme heslo ucebnica. Tabulátorom prejdeme na tlačidlo prihlásiť sa a potvrdíme ho. Ocitáme sa na hlavnej stránke ministerstva školstva.

Na začiatku máme položky úvodného menu. Pod položkami sa nachádza textové pole. Týmto spôsobom vyhľadávame učebnice podľa ich názvu. Pre zobrazenie správnych výsledkov odporúčame použiť diakritiku. Nám najviac pomôže filtrovanie učebníc podľa ročníka.

Ako filtrovať učebnice podľa ročníka

Otvoríme si filtrovanie učebníc. Zobrazia sa filtre, po ktorých môžeme prechádzať šípkami hore a dole. Šípkou dole sa dostaneme na položku čítanú ako zoznamový rámik všetky ročníky. Do rámika vstúpime klávesom enter. Teraz sa šípkami hore a dole dostaneme napr. na ôsmy ročník. Stlačením tlačidla tab sa dostaneme na ďalšiu položku – zrušiť filtre. Podľa nastavenia čítača stlačíme kláves escape pre výstup z filtra. Skontrolujeme, či je textové pole prázdne a či máme odfiltrovaný ôsmy ročník. Podobne to funguje aj s ďalšími filtrami. Pustime sa do prezerania učebníc. Každú učebnicu prezentuje grafický objekt. Za objektom a názvom učebnice máme informáciu o autorovi učebnice. Šípkou dole sa môžeme dostať na tlačidlo prevziať. Týmto tlačidlom učebnicu stiahneme. Všetky učebnice sú vo formáte PDF. Publikácie extrahujeme spôsobom popísaným vyššie. PDF súbory sú v prístupnej forme. Opäť ich môžeme otvoriť v aplikácii Adobe Acrobat Reader.

E-aktovka – ďalší zdroj digitálnych učebníc (www.eaktovka.sk)

Medzi ďalšie zdroje digitálnych učebníc patrí jednoduchý web e-aktovka. Stránka nám umožňuje pristupovať ku katalógu učebníc, prezerať vybrané materiály online formou, či sťahovať náš vybraný obsah. Aby sme zo stránky e-aktovka mohli sťahovať vyžiadané učebnice, musíme si na tomto sídle vytvoriť účet. Účet si vytvoríme aktivovaním odkazu registrácia. Vyplníme formulár, v ktorom je potrebné zadať naše meno, email a heslo. Heslo musíme v nasledujúcom textovom poli potvrdiť. Formulár ukončíme tlačidlom registrovať. Po vyplnení formulára môžeme očakávať potvrdzovací email s odkazom, ktorý následne potvrdíme.

Ak sme si v predchádzajúcom kroku vytvorili účet s platnou emailovou adresou, stačí ju zadať do prvého editačného poľa na úvodnej stránke. Do druhého poľa zadáme heslo a potvrdíme tlačidlo prihlásiť sa.

Rozhranie po prihlásení

Pozreli sme sa na vyhľadávanie a sťahovanie digitálnych učebníc. V nasledujúcich riadkoch vám prinášame výsledky nášho testovania.

Na úvodnej stránke nájdeme niekoľko odkazov. Pod nimi sa nachádzajú ďalšie prvky, ktorými sa nebudeme príliš zaoberať. Upozorňujeme na nadpis najnovšie. Pod nadpisom nájdeme diela, ktoré boli pridané ako najnovšie. Prehliadať a sťahovať PDF súbory môžeme priamo v knižnici stránky. Do knižnice sa dostaneme potvrdením odkazu knižnica.

Prostredie knižnice začína nadpisom knižnica. Za nadpisom môžeme vyhľadávať diela podľa ich autorov alebo názvu. Pod hľadáčikom nasleduje nadpis ročníky. Ročníky sú reprezentujúce odkazy. Ak si vyberieme ôsmy ročník, zobrazia sa všetky materiály, ktoré vyhovujú nášmu kritériu. Za ročníkmi si môžeme vyberať diela podľa druhu materiálu, jazyka, predmetu. Nadpis všetky knihy nasleduje hneď za filtrovaním. Pod nadpisom nájdeme všetky diela, ktoré sú dostupné na tejto stránke. PDF súbory sú komfortne spracované a netreba ich dodatočne upravovať. Stránka je dobre prístupná. Poďme sa pozrieť na výber a stiahnutie niektorej z učebníc.

K učebnici sa dostaneme podľa kategórií a nájdeme príslušnú publikáciu. Pri každej učebnici máme zobrazený obrázok. Za obrázkom sa nachádza odkaz. Odkaz slúži na otvorenie podstránky s danou učebnicou. Pod názvom máme uvedeného autora učebnice. Vybranú učebnicu máme možnosť pridať do aktovky alebo rovno stiahnuť. Obe možnosti nájdeme ako odkazy. Ďalšie vyhovujúce diela sa nachádzajú za odkazmi.

Po otvorení podstránky s učebnicou nám názov učebnice reprezentuje nadpis. Ďalšie odkazy na podstránke si nebudeme všímať.

Pre stiahnutie učebnice navštívime odkaz stiahnuť. Ak si chceme učebnicu stiahnuť, musíme postupovať nasledovne: Odkaz na daný súbor nájdeme za časťou hodnotenie. Ak sme sa rozhodli odkaz aktivovať, učebnica sa nám pripraví na sťahovanie v predvolenom prehliadači. Pre jej úspešné stiahnutie sme ju museli potvrdiť priamo v prehliadačoch chrome a firefoks. Vzhľadom na predchádzajúce stránky to nemusíme podrobne popisovať. Upozorňujeme, že na tomto sídle nie je možné sťahovať viac materiálov naraz. Po sťahovaní nesmieme zabudnúť na extrahovanie súboru.

Sťahovanie a prehliadanie učebníc na mobilnom telefóne

Prezerať a sťahovať učebnice je pohodlne zrealizovateľné aj na týchto zariadeniach. Prístupnosť sme testovali na iPhone s operačným systémom iOS. Stránky sme otvárali v prehliadači safari s použitím čítača voiceover. Na stránky sa dostaneme spôsobom popísaným vyššie. Klávesové skratky pre jednoduchšiu orientáciu môžeme nahradiť položkami rotora. Publikáciu stiahneme aktivovaním príslušného odkazu. Následne sa zobrazí otázka, či chceme súbor stiahnuť alebo zobraziť. Sťahovanie aktivujeme poklepaním na tlačidlo stiahnuť. Súbor sa sťahuje na pozadí. Dielo nájdeme v paneli so stiahnutými súbormi. Tento panel sa zobrazuje v safari za tlačidlom znovu načítať. Upozorňujeme, že panel je možné zobraziť len po stiahnutí súboru. V paneli so stiahnutými súbormi súbor aktivujeme poklepaním. Ak sa súbor nachádza vo formáte epub alebo PDF, otvorí sa priamo v aplikácii knihy. V opačnom prípade sa súbor otvorí v aplikácii súbory v priečinku stiahnuté. Učebnicu si môžeme zobraziť formou webovej stránky v safari po poklepaní na tlačidlo zobraziť. Pri orientácii používame štandartné gestá čítača. Upozorňujeme na funkciu zdieľať v spodnej časti prehliadača. Aktivovaním môžeme otvoriť zdieľanie stránky. V možnostiach zdieľania nájdeme aj funkciu vytvoriť PDF. PDF môžeme následne zdieľať do appky knihy. Učebnica zobrazená v safari sa správa ako akákoľvek stránka. Prehliadka stránok a sťahovanie učebníc sa uskutočnuje bez problémov. Publikácie máme možnosť otvoriť aj v čítačke Voice Dream Reader alebo  inej elektronickej čítačke.

Učebnice môžeme sťahovať aj do pamäte telefónu s Androidom. Na týchto zariadeniach sme funkcionalitu netestovali.

Záver

Ako vidíme, problematika učebníc na Slovensku je pomerne rozsiahla. Veľa škôl používa aj pracovné zošity, ktoré sme digitálne zadarmo nenašli. Veríme že tieto stránky pomôžu vo vašom štúdiu.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.