Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

LAMBDA: aplikácia pre riešenie matematických úloh nevidiacimi študentmi

Počítanie matematických úloh je pre značnú časť populácie veľkým strašiakom. Ak pri tom zavrieme oči a predstavíme si, aké by to bolo bez kontroly zrakom, zložitosť matematiky narastie aj o niekoľko rádov. Nemusí to tak byť. Riešenie matematických úloh môže byť aj pre nevidiaceho žiaka či študenta rovnako prístupné ako pre ktoréhokoľvek jeho spolužiaka.

V minulosti nevidiaci riešili matematické úlohy výlučne pomocou Braillovho písma a jeho zapisovaním mechanickým písacím strojom na papier. To si vyžadovalo výbornú znalosť Braillovho písma, schopnosť študenta výborne sa orientovať v tlačenom matematickom zápise a čo možno najmenšiu chybovosť vo výpočtoch.

V súčasnosti je možné pre riešenie matematických úloh využiť počítačovú aplikáciu LAMBDA. LAMBDA je aplikácia pre lineárny zápis matematiky. Umožňuje nevidiacim študentom zapisovať riešenia matematických úloh v podobe, ktorú dokáže čítač obrazovky sprostredkovať rovnakým spôsobom ako vidiaci ľudia vnímajú matematický zápis. Aplikácia je plne prístupná pre ovládanie iba prostredníctvom klávesnice a poskytuje dostatočnú spoluprácu s čítačmi obrazovky tak, aby ju vedel nevidiaci študent plnohodnotne používať. Pre plný komfort práce v prostredí LAMBDA je potrebné doinštalovať pre čítače JAWS a NVDA špecifické doplnky. Lambda umožňuje vygenerovanie výstupu pre vidiaceho používateľa, napríklad pre učiteľa či pre spolužiakov. V tejto forme je daný matematický zápis znázornený v tlačenej forme, ako ju bežne nájdeme v štandardnej učebnici matematiky. Aby bolo možné takéto zobrazenie vygenerovať, musíme do počítača, na ktorom beží LAMBDA, nainštalovať aj aplikáciu Math Player. Aplikácia doplní podporu do internetových prehliadačov, v ktorých je grafický zápis zobrazovaný.

Inštalácia

Softvér LAMBDA nájdeme na adrese www.lambdaproject.org. V súčasnosti je dostupná verzia 144, ktorá podporuje aj používateľské rozhranie v Slovenskom jazyku. Proces inštalácie, ako aj práca v aplikácii je teda plne lokalizovaná. V priebehu inštalácie je v jej závere spustená inštalácia doplnku pre čítač JAWS. Ak je na počítači JAWS nainštalovaný, inštalácia doplnku prebehne bez problémov. V opačnom prípade je zobrazené chybové hlásenie. To ignorujeme a dokončíme inštaláciu. Aby bola konfigurácia pre riešenie matematických úloh kompletná, nainštalujeme ešte pre čítač NVDA rozšírenie LAMBDA. Na záver nainštalujeme Math Player.

Pri inštalácii bez zakúpenej licencie poskytuje aplikácia plnú funkcionalitu počas tridsiatich dní. Po ich uplynutí je nevyhnutné zakúpiť si licenciu.

Spustenie

Aplikácia pri inštalácii vytvorí na pracovnej ploche zástupcu, ktorý slúži na spúšťanie. Jeho potvrdením spustíme aplikáciu s novým prázdnym pracovným priestorom alebo s obsahom súboru, ktorý bol naposledy spracovávaný. Uložené súbory s riešenými matematickými úlohami majú príponu lambda. Umiestnené môžu byť ľubovoľne v súborovom systéme.

Aplikačné prostredie

Aplikačné okno je rozdelené na pracovný priestor, ktorý tvorí väčšiu časť aplikačného okna, hlavná ponuka umiestnená vo vrchnej časti a panely nástrojov, ktoré môžu a nemusia byť zobrazené. Do hlavnej ponuky sa dostaneme stlačením ľavého Alt. Orientujeme sa v nej šípkami doprava, doľava, hore a dole. Voľbu potvrdíme Enterom. Bez zvolenej akcie sa vrátime späť do pracovného priestoru opätovným stlačením ľavého Alt.

Ako zapisovať matematiku

Pri zapisovaní riešenia matematických úloh využijeme nasledujúce funkcie editora:

 • Vloženie textového komentára – Ctrl+ j. Vloží začiatočnú a koncovú značku pre napísanie textového bloku. Textový blok môžeme vložiť na ľubovoľné miesto v súbore. Môžeme ho použiť napríklad na zápis zadania, komentáre výpočtu, riešenie slovnej úlohy a podobne.
  • Štrukturujeme zápis – využijeme možnosť definovania nadpisov a ich vnárania až do štvrtej úrovne. Nadpis definujeme pre textový blok s už napísaným textom, ktorý má tvoriť nadpis. Použijeme klávesovú skratku Ctrl+ t a následné číslo 1 až 4 na alfanumerickej klávesnici bez stlačeného Shiftu. Prehľad nadpisov zobrazíme stlačením F7. Po aktivácii nadpisu v prehľade nadpisov je dialóg zatvorený a kurzor je premiestnený na zvolený nadpis v dokumente.
 • Zápis matematických značiek uskutočňujeme všade mimo textového bloku. Priestor mimo textového bloku sa nazýva matematický blok. Pri zápise matematických výrazov nevkladáme medzery medzi čísla a operátory.
 • Pri zápise funkcií môžeme využiť zoznam všetkých funkcií a možnosť rýchleho vyhľadávania medzi nimi napísaním začiatočných písmen z názvu. Taktiež môžeme využiť aj klávesové skratky, ktoré sú definované k často využívaným funkciám. Klávesové skratky sú zobrazované a čítačom čítané v prehľade všetkých funkcií editora. Napríklad odmocnina – Ctrl+mínus na numerickej klávesnici, mocnina – Ctrl+R a podobne. Zoznam všetkých funkcií zobrazíme stlačením F5.
 • Pre písanie zátvoriek využijeme klávesovú skratku Ctrl+ numerická 1, 2 alebo 3. Podľa toho, či chceme okrúhle, hranaté alebo zložené zátvorky.
 • Pri písaní zložitých výrazov (napríklad zlomkov, zložených odmocnín a podobne) použijeme spájací znak Ctrl+I a ukončovací znak Ctrl+K. Ukončovací znak použijeme aj pri ukončovaní zátvoriek.
 • Pri písaní zlomkov využijeme klávesovú skratku Ctrl+Q pre začiatok zlomku, Ctrl+I pre zlomkovú čiaru a Ctrl+K pre ukončenie zlomku. Rovnaký princíp využijeme, ak zapisujeme zložený zlomok.
 • Pri číselných výpočtoch využijeme vstavanú kalkulačku. Dialógové okno kalkulačky zobrazíme stlačením F9.
 • Pri práci so zložitejšími matematickými zápismi využijeme možnosť zobrazenia kompaktnej a rozvinutej štruktúry. Zobrazíme ju stlačením F8. Orientujeme sa v nej šípkami alebo stláčaním PgUp a PgDown.
 • Matice zapisujeme lineárne do riadku. Prvky sú oddelené oddeľovačom stĺpcov a riadky oddeľovačom riadkov. Pri vkladaní matice definujeme jej rozmer v riadkoch a stĺpcoch.
 • Pri zobrazení grafického výstupu využívame prostredie predvoleného internetového prehliadača a doplnku Math Player. Grafické zobrazenie nájdeme v hlavnej ponuke v časti Zobraziť, kde aktivujeme položku Zobraziť grafické zobrazenie v internetovom prehliadači. Preferovaným prehliadačom je Mozilla Firefox.

Záver

Editor LAMBDA umožňuje plnohodnotne riešiť matematické úlohy nevidiacimi študentmi v oblastiach matematiky, pre ktoré je určený. Po získaní dostatočnej zručnosti v jeho ovládaní a vkladaní zápisu úloh môžu nevidiaci študenti plnohodnotne napredovať v štúdiu matematiky spolu s vidiacimi spolužiakmi. Editor nedokáže zobrazovať priebehy funkcií. Pre tento účel je potrebné zvoliť iné postupy tak, aby bola táto časť matematiky priblížená nevidiacim študentom.

Jeden komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.