Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Moderátor – integrovaný čítač obrazovky vo Windows 10

S postupným dopĺňaním funkcionality operačného systému Windows 10 dochádza aj k vylepšovaniu vstavaného čítača obrazovky Moderátor. V starších vydaniach operačného systému alebo v originálnej verzii je označovaný ako Narrator. V niektorých situáciách je možné ho zmysluplne použiť.

Spustenie

Asistenta pre nevidiacich používateľov Moderátor spustíme kombináciou klávesov Windows+Ctrl+Enter. Pri prvom spustení dostaneme oznam o zmene rozloženia klávesnice, ako aj možnosť nastavenia spúšťania čítača pri štarte počítača či po prihlásení používateľa. Čítač používa syntetické hlasy Windows One Core. Spoločnosť Microsoft ponúka hlasy prispôsobené jazykovému rozhraniu operačného systému. Pre Slovenčinu je k dispozícii hlas Microsoft Filip. Po doinštalovaní ďalších jazykov do operačného systému budú dostupné hlasy pripravené pre tieto jazyky. Veľkou výhodou integrácie čítača Moderátor priamo do operačného systému je možnosť jeho spustenia už na prvej obrazovke pri inštalácii systému pri jeho prvom spustení. V dôsledku toho môže aj nevidiaci používateľ vykonať prvotnú úvodnú konfiguráciu operačného systému Windows 10 samostatne. Samozrejme za predpokladu, že je všetko v poriadku a funguje ako má.

Rovnakým príkazom akým sme Moderátor spustili, ho aj zastavíme. Ak potrebujeme umlčať poskytované informácie, použijeme kláves Ctrl.

Kláves Moderátor

Tak ako iné čítače majú svoj modifikačný kláves (kláves JAWS alebo kláves NVDA), aj Moderátor má svoj kláves. Aplikácia si pre svoje príkazy rezervuje kláves Capslock. Kombináciou tohto klávesu s ďalšími klávesmi zadávame príkazy priamo pre Moderátor a tak spúšťame funkcie čítača. Ako kláves Moderátor môže slúžiť aj kláves Insert. Zmenu nastavení klávesu Moderátor môžeme vykonať v nastaveniach aplikácie.

Tréningový režim

Tréningový režim je mód fungovania, v ktorom Moderátor oznamuje stlačené klávesy a funkcie priradené ku klávesovým skratkám. V tomto režime nedochádza k vykonávaniu žiadnych funkcií. Tréningový alebo učiaci režim zapneme klávesovou skratkou Capslock + 1 na alfanumerickej klávesnici. Vypneme ho klávesovou skratkou Capslock + 1 dvakrát. Čítač oznámi prepnutie režimu do a z učiaceho režimu. Tento režim fungovania čítača je vhodný pri učení sa rozloženia klávesnice či klávesových skratiek, alebo ak sme zabudli konkrétny príkaz a pohľad do pomocníka môže byť zdĺhavý.

Skenovanie

Režim skenovania je mód fungovania čítača umožňujúci zjednodušenú orientáciu v aplikačnom okne alebo na pracovnej ploche. Na vypnutie a zapnutie slúži klávesová skratka Capslock + medzerník. V režime skenovania prechádzame obsahom obrazovky orientačnými šípkami nahor a nadol. Ak potrebujeme potvrdiť napríklad odkaz, stlačíme Enter.

Orientácia v texte

V texte sa orientujeme orientačnými šípkami doprava a doľava pre pohyb po znakoch. Pre pohyb po slovách využívame klávesovú skratku Ctrl šípka doprava alebo šípka doľava. Ak sa v texte nachádzajú nadpisy a sú definované štýlmi pre nadpisy v dokumentoch Microsoft Word alebo príslušnými značkami pre webovú stránku, tak sa môžeme v texte orientovať presúvaním medzi týmito nadpismi. Pre takýto presun stláčame písmeno „h“.

Orientačné body

Moderátor umožňuje zrýchlený pohyb na webových stránkach. Okrem iných klávesov pre rýchlu navigáciu využíva orientačné body. Ide o skupinu prvkov alebo aj jeden prvok plniaci rovnakú úlohu na webovej stránke. Orientačným bodom môže byť napríklad navigačné menu s odkazmi, vyhľadávacie pole, blok textu, filtračné polia a podobne. Ak sa chceme premiestniť na nasledujúci orientačný bod, stlačíme písmeno „d“. Pre presun na predchádzajúci orientačný bod použijeme kombináciu klávesov Shift+D.

Zadávanie textu

Textové pole je prvok formulára, do ktorého môžeme vpísať text. Pri prechádzaní obsahu webovej stránky šípkou nadol sa režim skenovania automaticky vypne, ak sa dostaneme s kurzorom do textového poľa. Von z textového poľa sa dostaneme stláčaním šípky nadol. Pri viacriadkovom textovom poli stlačíme šípku nadol opakovane, kým sa nedostaneme z poľa von. Po opustení textového poľa je automaticky zapnutý režim skenovania.

Ovládacie prvky

Ovládacie prvky sú rôzne označovacie, prepínacie, výberové, filtračné a iné prvky najme na webových stránkach ale aj v rôznych aplikáciách. Medzi prvkami presúvame kurzor orientačnými šípkami nadol alebo nahor. Pre presun môžeme použiť aj tabulátor alebo pre pohyb späť Shift+Tabulátor. Prvok aktivujeme stlačením klávesu Enter. Dôjde k označeniu či začiarknutiu prepínača, rozbaleniu výberového poľa, aktiváciu filtračného tlačidla. Po rozbalení výberového poľa sa šípkami nadol alebo nahor nastavíme na zvolenú možnosť a potvrdíme ju stlačením Enter.

Príkazy Moderátora

  • Zvýšenie rýchlosti čítania – Moderátor+= ;
  • Zníženie rýchlosti – Moderátor+- ;
  • prečítanie aktuálnej položky – Moderátor+tabulátor ;
  • Názov okna – Moderátor+T ;
  • Presun na začiatok okna – Moderátor+Home ;
  • Presun na koniec okna – Moderátor+End;
  • čítať od aktuálnej pozície do konca – Moderátor+R ;
  • čítať od začiatku okna – Moderátor+W ;
  • Zobrazenie príkazov moderátora – Moderátor+F1 ;
  • Zobrazenie nastavení moderátora – Windows+Ctrl+N.

Pomoc pri práci s Moderátorom

Po spustení moderátora sa nachádzame na Domovskej Obrazovke. Priamo z nej si môžeme zobraziť „rýchlokurz“ práce s čítačom moderátor. Ide o stručný úvod do práce s moderátorom. Zobrazíme ho stlačením klávesov Alt+Q. Naspäť na Domovskúobrazovku sa vrátime príkazom Alt+H po skončení prezerania kapitol Stručného sprievodcu. Príručku pre prácu s moderátorom spustíme príkazom Alt+G. Príručka sa otvorí ako webová stránka v predvolenom internetovom prehliadači. Zoznam príkazov čítača zobrazíme príkazom Alt+ F1. Orientujeme sa v ňom šípkami nadol a nahor. Voľbu potvrdíme stlačením Enter. V hornej časti zoznamu sa nachádza editačné pole, do ktorého môžeme vpísať filtračnú podmienku. Napríklad začiatok názvu príkazu alebo jeho ľubovoľnú časť. Zoznam príkazov môžeme zobraziť z ľubovoľnej aktuálne aktívnej aplikácie. V zobrazenom dialógovom okne zoznamu príkazov sa môžeme pohybovať stláčaním tabulátora. Dialógové okno obsahuje aj možnosť obmedzenia zobrazovaných príkazov podľa kategórií.

Nastavenia Moderátora

Nastavenia Moderátora sú integrované priamo v operačnom systéme. Do nastavení sa dostaneme z Domovskej obrazovky čítača klávesovou skratkou Alt+S. K nastaveniam Moderátora sa dostaneme aj stlačením klávesovej skratky Windows+Ctrl+N z akejkoľvek pozície kurzora v operačnom systéme, po prihlásení používateľa či v ľubovoľnej aplikácii. Taktiež sa k nastaveniam čítača preklikáme zo štandardného dialógu Nastavenia cez voľbu Zjednodušenie ovládania. Môžeme nastaviť spôsob spúšťania, hlas Moderátora a jeho parametre ako rýchlosť čítania, výšku a ďalšie parametre. V nastaveniach nájdeme aj možnosť definovať, aké množstvo informácií nám bude čítač oznamovať, či ktorý kláves bude kláves Moderátor.

Záver

Moderátor urobil riadny pokrok smerom k lepšej funkcionalite. Jeho použitie je už ako-tak možné. Je však potrebné si zvyknúť na odlišné príkazy pre ovládanie samotnej aplikácie, ako aj pre orientáciu v obsahu dialógových okien či obrazoviek. Veľkým plus je jeho integrácia do operačného systému a možné použitie už hneď v úvode konfigurácie systému pri jeho prvom spustení či pri niektorej z početných veľkých inštalácií.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.