Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

OrCam MyEye: čítacie zariadenie, ktoré pomôže v práci, škole aj doma

V zahraničí a teraz už aj v našich končinách môžu nevidiaci a slabozrakí využiť služby šikovného pomocníka OrCam. Zjednodušene by sme ho mohli označiť za elektronické čítacie zariadenie s hlasovým výstupom, ktoré dokáže viac ako len čítať text z tlačenej či inej predlohy. Mali sme ho zapožičané na test na dlhšiu dobu a tak sa pokúsime priniesť naše skúsenosti a postrehy. Pre účely testovania nám zariadenie zapožičala spoločnosť Sagitta Ltd., spol. s r.o. z Českej republiky. Zariadenie disponovalo lokalizáciou do českého jazyka. Žiaľ, lokalizácia do slovenčiny sa nepredpokladá, keďže sa zdá, že sme príliš malý trh pre výrobcu. Vďaka príbuznosti českého a slovenského jazyka však nie je problém s používaním OrCam lokalizovaného do češtiny.

Čo OrCam dokáže

OrCam disponuje niekoľkými funkciami, ktoré sa vyznačujú rýchlosťou použitia, ich dostupnosťou aj v offline režime a ľahkým využitím vďaka ľahkej prenosnosti zariadenia.

Čítanie textu

Základnou funkciou zariadenia je jeho schopnosť hlasom interpretovať tlačený text. OrCam nasníma predlohu, na ktorej sa nachádza text. Spracuje ju a následne ju začne čítať hlasovým výstupom. Snímanie prebieha pomocou zabudovanej kamery s možnosťou prisvietenia. Spracovanie textu do podoby čitateľnej syntetickým hlasom prebieha priamo v zariadení. Spracovanie predlohy veľkosti A4 trvá približne tri sekundy. O priebehu spracovania nás zariadenie informuje pípaním. Po ukončení spracovania je spustené automatické čítanie rozpoznaného textu. Čítanie sa uskutočňuje pomocou syntetického hlasu. V našom prípade to bol český hlas Zuzana. OrCam disponoval aj hlasom Iveta, ten je však menej zrozumiteľný pri vyšších rýchlostiach čítania. Počas čítania máme možnosť posúvať sa v texte tak, aby sme našli príslušnú časť, o ktorú máme záujem. Zariadenie umožňuje, aby čítanie začalo po zadaní gesta (dotykom na dotykový pásik, alebo automaticky po zameraní kamery na podklad s textom na dlhší čas) približne tri sekundy. Treťou možnosťou pre spustenie čítania je priloženie a pridržanie ukazováka na texte a zameranie kamery na toto miesto. Dôjde k rozpoznaniu gesta a OrCam začne čítať približne tri riadky nad špičkou prsta. Po zaregistrovaní prstu na texte zaznie zvukový signál. Ak odtiahneme prst z podkladu, dôjde k čítaniu celého zameraného textu. Ak prst ponecháme na papieri, dochádza k už spomínanému čítaniu oblasti nad prstom. Zariadenie OrCam pre našu geografickú oblasť disponuje okrem českého aj anglickým a nemeckým jazykom. V režime automatického rozpoznávania jazyka dochádza k plynulému prepínaniu medzi týmito jazykmi na základe snímaného podkladu.

Detekcia farby

OrCam rozpoznáva farby podkladu, na ktorý je zameraná kamera. Rozpoznanie farieb prebieha tak, že priložíme prst na povrch, ktorého farbu chceme rozpoznať a následne zameriame kameru na prst. Po chvíli OrCam oznámi ním zistený farebný odtieň povrchu. Presnosť detekcie farby veľmi závisí od okolitých svetelných podmienok. Čím horšie osvetlenie, tým horší výsledok rozpoznania.

Rozpoznávanie tvárí

Jednou z výborných funkcií je rozpoznanie tvárí ľudí. OrCam vie rozpoznať, či pred vami stojí muž, žena, dieťa alebo človek v prípade nedostatku informácií pre určenie pohlavia a približného veku. Takýmto spôsobom umožňuje približné zorientovanie sa medzi osobami okolo vás. Zariadenie disponuje internou pamäťou, do ktorej je možné uložiť približne 100 tvárí ľudí aj s ich pomenovaním. Následne je toto pomenovanie reprodukované, ak OrCam zaregistruje danú osobu vo svojom zornom poli. Rozpoznávanie tvári môže bežať v automatickom režime, alebo je vyvolané gestom na dotykový prúžok. Zaznamenali sme, že OrCam sa snaží identifikovať osobu ženského pohlavia pravdepodobne podľa dlhších vlasov. A tak aj ženy s krátkym účesom boli dosť často ohlasované ako muž.

Rozpoznávanie predmetov a čiarových kódov

Rovnako ako tváre ľudí, dokáže OrCam rozpoznávať aj predmety a čiarové kódy. Disponuje databázou čiarových kódov a k ním priradených výrobkov. Keďže je výrobok určený primárne pre iné ako naše trhy, záber u nás dostupných produktov je slabý. Pre tieto účely disponuje funkciou pridávania výrobkov do zoznamu a tak si môžeme sami doplniť a aj spravovať náš vlastný katalóg. Táto funkcia by nám mala uľahčiť napríklad nakupovanie či orientáciu vo vlastnej špajzi. Myslíme si, že tu môžeme úspešne využiť čítaciu funkciu a jednoducho si nechať prečítať názov ako aj zloženie výrobku z jeho obalu. Rozpoznávanie predmetov funguje rovnako ako rozpoznávanie tvárí. Zariadenie sa snaží priradiť snímaný predmet k uloženým údajom vo svojej databáze a následne zreprodukovať jemu priradený popis či názov. Všetky predmety musíme do evidencie pridať samy.

Učiaci režim

OrCam disponuje zoznamom čiarových kódov a k nim priradených výrobkov. Nedisponuje zoznamom tvárí ani predmetov. Ako potom vie správne identifikovať, že v zábere je Jožko či Elena, alebo hrnček či reproduktor? Odpoveďou je učiaci režim. Do učiaceho režimu prepneme zariadenie dvojitým poklepaním s pridržaním na dotykový pásik. Prst držíme až do oznamu, že sa zapol učiaci režim. Podľa toho, čo sa nachádza v zábere kamery, zapne sa učiaci režim tvárí, predmetov alebo čiarových kódov. Procesom naučenia daného objektu nás sprevádza a inštruuje hlasová navigácia. Na záver sme vyzvaní na pomenovanie objektu. Následne, ak je daný objekt rozpoznaný, zariadenie k nemu prehrá priradené pomenovanie.

Pripojenie, aktualizácia a reproduktor

OrCam reprodukuje informácie syntetickým hlasom vstavaným reproduktorom. Jeho hlasitosť aj vzhľadom na preferovaný spôsob používania je dostatočná na to, aby sme ho počuli aj na rušnej ulici. Samozrejmosťou je regulácia hlasitosti v cca desiatich úrovniach. Aby reprodukcia informácií nerušila okolie, môžeme OrCam spárovať s BlueTooth slúchadlami. Následne sú informácie reprodukované už iba nám. Reguláciu hlasitosti vykonáme posúvaním prsta po dotykovom pásiku v čase, keď OrCam nič neoznamuje. Jedným smerom hlasitosť zvyšujeme a druhým smerom hlasitosť znižujeme.

Zariadenie disponuje pripojením k WiFi sieti. Prostredníctvom nej vyhľadáva a automaticky inštaluje aktualizácie softvéru, ktoré výrobca uvoľňuje. To sa deje, iba ak je zariadenie pripojené káblom k počítaču.

Celá funkcionalita zariadenia je poskytovaná v offline režime. Nie je potrebné, aby pre ktorúkoľvek funkciu bolo zariadenie pripojené k internetu.

Mobilita

OrCam má zabudovanú nabíjateľnú batériu. Tá umožňuje cca tri hodiny nepretržitej prevádzky. Keďže charakter a spôsob použitia zariadenia si vyžaduje jeho krátku funkčnosť v častejších intervaloch, čas behu na jedno nabitie sa značne predĺži. OrCam je samozrejme plne funkčný aj v prípade, že práve prebieha jeho nabíjanie. Výrobca zariadenia deklaruje výdrž batérie cca tri roky pri každodennom nabíjaní. To predstavuje približne 1 000 nabíjacích cyklov. Následne je poskytovaný servis, v ktorom batériu vymenia. Vďaka prevádzke na batérie je zariadenie možné nosiť so sebou a použiť aj mimo dosahu elektrickej siete či inej možnosti nabíjania. V dnešnej dobe, keď sú dostupné rôzne power banky, už ani to nie je limitujúce.

Internú batériu nabíjame dodávaným adaptérom. OrCam sa k adaptéru pripája káblom, ktorý je možné použiť aj na pripojenie k počítaču. Na jednej strane kábla je USB konektor a druhá, ktorá sa pripája k OrCam, má magnetický konektor. Batéria sa dá nabiť aj pripojením k počítaču.

K mobilite zariadenia výraznou mierou prispieva jeho hmotnosť a rozmery. OrCam MyEye má veľkosť ukazováka dospelého človeka a váži niečo málo cez 10 gramov.

Ako ho používať

Na vnútornej strane zariadenia sú umiestnené magnety, ktoré sa prichytávajú na magnetickú podložku. Tá je prispôsobená tak, aby ju bolo možné pripevniť k nožičke rôznych typov okuliarových rámov. Zariadenie je konštruované tak, aby bolo umiestnené na pravej strane. Jeho prevádzka je možná aj tak, že sa drží v ruke a smeruje sa na cieľ snímania rukou. Spôsob nosenia na okuliarovom ráme sa zdá byť výrobcom preferovaný a nám sa tak zariadenie aj najlepšie používalo. OrCam po pripevnení na rám okuliarov smeruje kamerou do priestoru, kam máme otočenú tvár a teda prirodzene, akoby sme sa pozerali na cieľ svojho záujmu. Následne sa stačí prstom dotknúť dotykového ovládacieho pásika a OrCam vykoná svoju úlohu.

Iným spôsobom je pripojenie zariadenia k šnúrke ako poznáme pri mobilných telefónoch. OrCam môžeme potom nosiť napríklad zavesený okolo krku.

Ovládanie

Dotykový pásik je do priestoru vyčnievajúci reliéfny prvok na vonkajšej strane zariadenia. Je dlhý približne dva centimetre a slúži na ovládanie funkcií zariadenia. Pre ovládanie vykonáme jedno alebo dvojité poklepanie, ako aj posúvanie prsta dopredu alebo dozadu po pásiku.

Jedným klepnutím spustíme snímanie obrazu pred kamerou. OrCam podľa obsahu obrazu vyhodnotí, či má čítať text, rozpoznať tvár, predmet či čiarový kód. Počas čítania textu zastavíme čítanie ďalším klepnutím. Dvojitým poklepaním dáme pauzu v čítaní a opätovným dvojitým poklepaním pokračujeme v čítaní. Ako už bolo uvedené, OrCam umožňuje posúvanie sa v čítanom texte. Posun realizujeme prejdením prsta po dotykovom pásiku spredu dozadu a v opačnom smere.

Pre ovládanie môžeme využiť aj gestá. Jedno sme si už uviedli pri čítaní textu v mieste dotyku ukazovákom. Ďalším gestom je vyslovenie aktuálneho času pri ukázaní zápästia so zovretou dlaňou. Presne tak ako by sme sa chceli pozrieť na náramkové hodinky. Ďalším gestom je pozastavenie čítania ukázaním dlane chrbtom ruky smerom ku kamere a jej zovretím v päsť.

Na ovládanie zariadenia sa využíva aj tlačidlo napájania. Tlačidlo je umiestnené na vnútornej strane zariadenia a dá sa nahmatať. Jeho stlačením s pridržaním a súčasným prejdením po dotykovom pásiku sa dostaneme do menu zariadenia.

Zapnutie a vypnutie

OrCam MyEye zapneme pridržaním tlačidla napájania na približne tri sekundy. Rozsvieti sa identifikačná LED dióda a následne zariadenie naštartuje. Štart trvá približne dvadsať sekúnd. Počas toho sa ozýva pípanie. Ak je zariadenie pripravené na použitie, je tento stav ohlásený. Vypnutie vykonáme pridržaním tlačidla napájania na približne dve sekundy a jeho opätovným krátkym stlačením po vyzvaní. Vypnutie je oznámené hlasom. OrCam prechádza po krátkej dobe nečinnosti do pohotovostného režimu. Týmto režimom sa šetrí energia batérie. Z pohotovostného režimu prebudíme zariadenie dvojitým poklepaním na dotykový pásik. Prebudenie je sprevádzané krátkym signálom. Čas, po ktorom prejde zariadenie do pohotovostného režimu, je možné nastaviť v menu.

Čo OrCam nedokáže

 • OrCam nás neprevedie ulicou tak, aby sme do ničoho nenarazili. Dokáže však prečítať tabuľu s označením názvu ulice, ak ju zameriame kamerou.
 • OrCam nás neupozorní na vyčnievajúci či prekážajúci billboard. Prečíta nám však jeho obsah.
 • OrCam nás neupozorní na otvorené dvere či prekážajúcu stoličku. Prečíta nám však otváracie hodiny, menovky alebo iné popisy na dverách aj na väčšiu vzdialenosť.
 • OrCam neumožní uložiť do počítača či mobilného telefónu nasnímané predlohy s textom či iné nasnímané objekty a scény.
 • OrCam neumožní upravovať ani nijako ďalej spracovávať nasnímané scény, texty, predmety, ľudí či čiarové kódy.

V čom môže byť OrCam užitočný

 • OrCam sa dá veľmi dobre použiť v pracovnom procese, kde sa spracúva papierová agenda. Pracovník so zrakovým postihnutím sa potrebuje oboznámiť s agendou a následne spracovať niektoré podklady v elektronickej podobe. OrCam mu umožní oboznámiť sa s agendou v porovnateľnom čase ako vidiaci kolega. Následne si vyberie pre neho relevantné časti, tie spracuje skenerom s OCR a potom v počítači príslušnou aplikáciou.
 • OrCam môže byť nápomocný žiakom a študentom pri oboznamovaní sa s učebnou látkou v tlačených učebniciach, ktoré žiaľ vo veľkej miere nie sú pre nich prispôsobené. Môže sledovať učiteľom premietané prezentácie s výkladom. Môže sa oboznámiť s nesprístupneným obsahom v elektronickej podobe, ktorý nedokáže čítač spracovať. A ďalšie použitia.
 • OrCam môže poslúžiť pri domácej evidencii dokumentov, čítaní a následnom spracovaní doručenej pošty, čítaní propagačných letákov či čítaní beletrie, odbornej literatúry alebo aj rozprávok pre deti.
 • OrCam môže pomôcť každému človeku identifikovať ľudí vchádzajúcich do alebo nachádzajúcich sa v miestnosti.

Určite by sme našli ešte ďalšie možnosti použitia, ktoré sme na tomto mieste nespomenuli.

Záver

OrCam MyEye je výborné čítacie zariadenie s ďalšími funkciami, ktoré pomôžu zrakovo postihnutým ľuďom v bežnom živote. Ľahšie sa bude používať ľuďom so zvyškami zraku. Tí dokážu zamerať zariadenie presnejšie na objekt snímania. Aj úplne nevidiaci ľudia ho však môžu dobre používať. U nich je potrebné viac času venovať nácviku optimálneho používania, aby zariadenie poskytovalo čo najlepšie odozvy.

OrCam nie je náhradou za doteraz používané kompenzačné pomôcky, ako vyplýva aj z napísaného textu. Je doplnením, rozšírením a zvýšením komfortu pri niektorých prípadoch použitia. To umožní sa lepšie začleniť ľuďom so zrakovým postihnutím do bežného života.

Na záver sa chceme poďakovať spoločnosti Sagitta LTD spol. s r.o., vďaka ktorej sme mali možnosť toto zariadenie otestovať.

2 komentáre

 1. Beáta Adamjaková
  Beáta Adamjaková 13. novembra 2019

  Kde a to dá kúpiť a koľko by to stálo

  • Peter Teplický
   Peter Teplický 20. novembra 2019

   bud Sagitta Ltd., spol. s r.o. z Českej republiky, dodá ju aj tyflocom no v cene, ktorá prevyšuje českú o cca 800€ – cena je okolo 5000€

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.