Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Počúvame rádiá z celého sveta 3 – Aplikácie v mobilných telefónoch

V tejto časti nášho miniseriálu sa pozrieme na niekoľko riešení pre operačné systémy Android a IOS.

Aplikácie pre iOS v iPhone

Pri testovaní sme používali zariadenie s najnovšou verziou operačného systému iOS a čítačom Voice Over.

Apple Music

V prostredí iOS je priamo nainštalovaná aplikácia Music alebo v slovenskej jazykovej mutácii Hudba. Tá umožňuje prehrávať hudbu, ktorú sme nahrali do zariadenia, ako aj hudbu zakúpenú z online obchodu Apple Music. V tomto obchode si môžeme jednoducho zakúpiť aj prístup k vysielaniu rozhlasových staníc šírených za poplatok.

Aplikácia umožňuje aj počúvanie bezplatne šírených online vysielaní rozhlasových staníc. Tie však nefigurujú v aplikácii ako preddefinovaný katalóg, ale je ich nutné vyhľadať prostredníctvom funkcie Vyhľadať. Napíšeme názov alebo približný názov rádia a spustíme vyhľadávanie. V zobrazených výsledkoch nájdeme stanicu, ktorú chceme počúvať a poklepeme na ňu. Prehrávanie sa automaticky spustí.

TuneIn Radio

Aplikácia je zameraná na počúvanie online vysielania rádií, ako aj podcastov, ktoré sú šírené rovnakými kanálmi. Umožňuje vyhľadávanie medzi množstvom staníc v databáze. Ukladanie obľúbených staníc či prehrávanie na iné zariadenie dostupné cez služby iPhone. Aplikácia disponuje databázou staníc a môžeme si ju prezerať a spúšťať. Aplikácia je prvých sedem dní zadarmo a následne si od nás vypýta poplatok do 10€ mesačne.

Slovenské rádia RAW

Jednoduchá aplikácia pre iPhone ponúka zoznam niekoľko desiatok rozhlasových staníc. Zoznam je reprezentovaný farebnými dlaždicami, jedna dlaždica pre jedno rádio. Poklepaním na dlaždicu je spustené prehrávanie. Tlačidlo na pozastavenie sa nachádza v ľavom hornom rohu, alebo dvakrát poklepeme dvomi prstami. Po spustení prehrávania je naďalej zobrazený zoznam dostupných staníc. Môžeme v ňom listovať a spustiť inú stanicu poklepaním na dlaždicu. Aplikácia je jednoduchá, prehľadná a dobre prístupná.

Rádiá SK

Aplikácia disponuje zoznamom približne 100 rozhlasových staníc. Jej prístupnosť je postačujúca na prehrávanie staníc, ale nie na úplné ovládanie aplikácie. Ovládacie prvky sú v anglickom jazyku. Je ich však len niekoľko a tých zopár anglických slov sa dá rýchlo naučiť. Popri prehrávaní online vysielania ponúka aplikácia aj nahrávanie prehrávaného obsahu. Táto funkcionalita je však už za príspevok na rozvoj vo výške 3€.

myTuner Radio

Aplikácia ponúka prehrávanie slovenských rozhlasových staníc, podcastov a vlastnej hudby. V dolnej časti aplikácie sa nachádzajú tlačidlá pre prepínanie medzi jednotlivými druhmi obsahu, o ktorý máme záujem. Pri rozhlasových staniciach je tu možnosť vyhľadávať podľa mesta, regiónu či jazyka, alebo si vyberieme z abecedného zoznamu. Poklepaním na názov stanice sa stanica pripraví na prehrávanie. V dolnej časti je zobrazený panel prehrávača. Pre spustenie prehrávania poklepeme na tlačidlo Play. Pre zastavenie poklepeme dvoma spojenými prstami kdekoľvek na displej. Aplikácia ponúka svoju funkcionalitu za odmenu vo forme zobrazovanej reklamy.

Play CZ

Aplikácia sa vyznačuje jednoduchým dizajnom a aj jednoduchou obsluhou. Po spustení je zobrazený zoznam rádií. Poklepaním na názov rádia je spustené jeho prehrávanie. Aplikácia disponuje zoznamom viac ako 80 českých rozhlasových staníc. V hlavnej obrazovke môžeme využiť funkciu vyhľadávania. Vyhľadávacie pole je vo vrchnej časti nad zoznamom rádií. Ak máme záujem o zobrazenie rádií podľa ich zaradenia do žánrových skupín, aktivujeme tlačidlo Styly v ľavom hornom rohu. Zobrazí sa zoznam definovaných štýlov s počtom priradených staníc. Poklepaním na názov štýlu obmedzíme zobrazovaný zoznam rádií. Počas prehrávania sa zobrazuje logo rádia a v dolnej časti ovládacie tlačidlá prehrávania. Tie však nie sú popísané a čítač ich nečíta. Zastaviť prehrávanie môžeme dvojitým poklepaním dvoch prstov kdekoľvek na displej. Na zoznam rádií sa vrátime gestom pre krok späť alebo poklepaním na tlačidlo Rádia v ľavom hornom rohu. Aplikácia od nás nepožaduje žiadne poplatky, ale zobrazuje drobnú reklamu v dolnej časti aplikácie.

Aplikácie s dotieravými reklamami

Vyskúšali sme aj niekoľko aplikácií, ktoré sú síce bezplatné, ale atakujú používateľa značne otravnými reklamami. Aj napriek tomu, že disponujú katalógom množstva staníc z celého sveta a možnosťou orientácie v zozname podľa rôznych kritérií, je ich používanie takmer nemožné. Do tejto skupiny sa dostali aplikácie Simple Radio, Radio Box, Radio FM a Radio net.

Aplikácie pre mobilné telefóny s Androidom

V našom prieskume sa ocitli aj niektoré z dostupných aplikácií pre operačný systém Android. Aplikácie sme inštalovali výhradne z oficiálneho zdroja (Obchod Google / Google Play). Pri testovaní sme využili čítač Talkback a mobilný telefón rady Nexus s čistým androidom bez nadstavby od výrobcu zariadenia. Test sme vykonali aj na zariadení Samsung s čítačom Voice Assistant.

RadioDroid

Aplikácia je dostupná z Obchodu Play bez poplatkov. Po nainštalovaní máme k dispozícií plne prístupné rozhranie pre ovládanie. Aplikácia je rozdelená do niekoľkých základných častí – kariet. Tlačidlá pre ich zobrazenie nájdeme v spodnej časti aplikácie. Zľava sa tu nachádzajú:

  • Všetky stanice – prehľad všetkých dostupných staníc. V hornej časti zoznamu sa nachádzajú položky, ktoré filtrujú zobrazovaný zoznam podľa rôznych kategórií. Napríklad podľa krajiny, jazyka, naposledy zmenených, najklikanejších a podobne. Nad nimi sa nachádza vyhľadávacie pole pre vlastné vyhľadávanie.
  • Obľúbené stanice – Zoznam obľúbených staníc, ktoré si používateľ aplikácie takto označí.
  • História – zoznam naposledy prehrávaných staníc. Do histórie sa môžu stanice zaradiť automaticky alebo na pokyn používateľa. Nastavenie sa nachádza v možnostiach aplikácie.
  • Budík – nastavenie budíka s použitím prehrávania rozhlasovej stanice. Pridanie budíka realizujeme potvrdením tlačidla budík v pravom hornom rohu. Po jeho potvrdení nastavíme hodiny a minúty. Ako prehrávaná rozhlasová stanica sa nastaví naposledy prehrávaná stanica. Po pridaní sa objaví v zozname budíkov na danej karte. Pri každom zázname nájdeme tlačidlo na zapnutie, respektíve vypnutie budíka a tlačidlo na jeho odstránenie.

Prehrávanie spustíme dvojitým poklepaním na názov stanice. Rovnakým spôsobom sa spustí v zozname staníc, spomedzi obľúbených ako aj v histórii. Počas prehrávania je zobrazované tlačidlo na prehratie či pozastavenie v pravom dolnom rohu aplikácie. Na karte s Obľúbenými stanicami je k dispozícii tlačidlo na vyradenie stanice z pomedzi Obľúbených. Pre zaradenie medzi obľúbené máme k dispozícii tlačidlo Zaradiť medzi obľúbené na karte Všetky stanice alebo História. Na karte Obľúbené máme k dispozícii aj možnosť prepnutia zobrazenia zoznamu staníc. Môžeme si zvoliť medzi zoznamom a zobrazením ikon. Tlačidlo na prepnutie sa nachádza vo vrchnej časti vedľa tlačidla na nastavenie časovača.

Nastavenie časovača uskutočníme tlačidlom, ktoré čítač oznamuje ako 15 min. Tlačidlo je umiestnené vo vrchnej časti napravo od tlačidla na hľadanie.

Aplikácia RadioDroid umožňuje nahrávanie aktuálne prehrávaného obsahu. Nahrávanie spustíme dvojitým poklepaním dvomi prstami na obrazovku. Pre uloženie záznamu si aplikácia vyžiada prístup do úložiska medzi súbory a fotografie.

RadioDroid v Obchode Google

Simple Radio

Aplikácia sa objavila ako prvá pri vyhľadávaní v Obchode Google a vykazovala viac ako 10 miliónov stiahnutí. Po nainštalovaní je v dolnej časti zobrazený panel s požiadavkou na prečítanie a odsúhlasenie podmienok používania a zásad zberu údajov a podobne. Bez absolvovania tohto kroku ostáva dolná časť aplikácie prekrytá týmto panelom. Rozhranie aplikácie je v anglickom jazyku a tak si musíme osvojiť niektoré základné výrazy, aby sme sa vedeli zorientovať. Na hlavnej obrazovke sa zobrazuje zoznam rádií, ktoré aplikácia pozná. Zoznam je prispôsobený našej aktuálnej polohe, preto sú hneď zobrazené rádiá, ktoré poznáme. Nad zoznamom rádií sa nachádzajú možnosti prepnúť na zobrazenie doporučených staníc, ktoré je aktívne pri spustení aplikácie a zobrazenie obľúbených staníc Favorites. Pri každej položke je možnosť zaradiť ju medzi obľúbené, tlačidlo Add favorites. V hornej časti aplikácie sa nachádza tlačidlo Search, ktoré umožňuje vyhľadávať stanice z celého sveta. Stačí zadať napríklad názov krajiny a vo výsledku sú zobrazené stanice obsahujúce dané slovo v názve. Po použití vyhľadávania sa už nezobrazuje panel pre akceptovanie podmienok používania aplikácie.

Poklepaním na názov stanice sa spustí jej prehrávanie. Počas prehrávania ako aj pri pozastavenom prehrávaní je v dolnej časti zobrazený panel s názvom prehrávanej stanice a tlačidlom v pravom dolnom rohu na pozastavenie či opätovné spustenie prehrávania.

Aplikácia je pri inštalácií bez poplatkov. Daňou za to sú však neustále zobrazované výrazné reklamy a ponuky na inštaláciu rôznych aplikácií. To môže byť najmä pri spustenom prehrávaní značne obťažujúce a nevidiaci používateľ nemusí vôbec registrovať odozvu čítača a potvrdiť niečo, čo nechce.

Simple Radio v Obchode Google

SK Radio

Aplikácia ponúka zoznam slovenských rádií s možnosťou pridávania vlastných odkazov pre prehrávanie aj takých staníc, ktoré nie sú aktuálne v zozname. Na hlavnej obrazovke je prehľadný zoznam usporiadaný abecedne. Poklepaním na názov stanice je zobrazený prehrávač s tlačidlom pre spustenie prehrávania. Stanice môžeme pridávať medzi obľúbené a mať k nim rýchly prístup. Medzi funkcie patrí aj možnosť nastavenia časovača, prehrávania v rôznej kvalite a vyhľadávanie v zozname staníc. Aplikácia je bezplatná. Za to však požaduje zobrazovanie reklamy. Pri zakúpení verzie pro sa aj tohto neduhu zbavíme. Aplikácia je výborne prístupná pre ovládanie s čítačmi. Nemali sme problém vykonať žiadnu akciu, ani sme nemuseli vykonávať niektoré stlačenia tlačidiel takzvane naslepo.

SK Radio v Obchode Google

Radio FM

Aplikácia ponúka široký zoznam rozhlasových staníc z celého sveta. Môžeme zvoliť krajinu či žáner a vybrať si z ponúkaného zoznamu. Poklepaním na stanicu je spustené prehrávanie jej vysielania. Počas prehrávania je v dolnej časti zobrazený prehrávač s možnosťou pozastavenia zvuku a pridania stanice medzi obľúbené. Pri prehrávaní sme zaznamenali nízku kvalitu zvuku aj napriek tomu, že aplikácia deklarovala opak. Aplikácia je nedostatočne prístupná a bez zrakovej kontroly len veľmi ťažko ovládateľná. S používateľom komunikuje v anglickom jazyku a atakuje ho množstvom reklám.

Radio FM v Obchode Google

Daily Tunes

Aplikácia podobne ako predchádzajúce ponúka možnosť prehrávania rozhlasových staníc z celého sveta. Disponuje zoznamom, v ktorom môžeme prehľadávať podľa krajiny či podľa zadaného slova. Stanice môžeme zaradiť medzi obľúbené a následne sa k nim dostať rýchlejšie cez tlačidlo v hornej časti obrazovky. Aplikácia komunikuje s používateľom v slovenskom jazyku. Prístupnosť s čítačom obrazovky je nedotiahnutá a vyskytujú sa nepopísané prvky. Po spustení prehrávania je zobrazený prehrávač na celú plochu obrazovky. V hornej časti nájdeme tlačidlo pre spustenie prehrávania a nižšie sú tlačidlá pre riadenie kvality, hlasitosti, priradenia medzi obľúbené a nastavenie časovača. Späť na zoznam staníc sa vrátime poklepaním na nepopísané tlačidlo v ľavom hornom rohu.

Služby tejto aplikácie môžeme využívať bezplatne s trpezlivosťou pre zobrazované reklamy, alebo bez reklám ale s poplatkom pre tvorcov.

Daily Tunes v Obchode Google

CZ Radio

Aplikácia disponuje zoznamom vyše 200 rádií vysielajúcich v priestore českej republiky. Zoznam staníc je radený abecedne s kategóriou obľúbené v hornej časti. Poklepaním na názov rádia sa otvorí prehrávač s tlačidlom na spustenie prehrávania rádia v hornej časti. Počas prehrávania sú k dispozícii tlačidlá na pozastavenie prehrávania, nastavenie časovača vypnutia, pridania stanice medzi obľúbené či zmenu kvality prehrávaného zvuku. Späť na zoznam sa vrátime poklepaním na tlačidlo Späť na rádia v ľavom hornom rohu aplikácie.

Aplikácia nám ponúka svoje služby bezplatne za strpenie zobrazovania reklamy, ktorá je najčastejšie v podobe panela v dolnej časti. Môžeme si aj zaplatiť verziu bez reklamy.

CZ Radio v Obchode Google

Záver

Ako vidíme aj z uvedených informácií, existuje niekoľko spôsobov ako počúvať vysielanie rádií nielen od nás, ale z celého šíreho sveta. V našom článku sme sa snažili pokryť možnosti, ktoré máme na dosah ruky, ak používame počítač a smartfón. Nie všetky služby, ktoré sme otestovali, sú prístupné aj pre použitie nevidiacim používateľom. Tento náš prehľad nie je zďaleka kompletný. Pri zahĺbení sa do ponuky rôznych aplikácií narazíme na množstvo ďalších. Záleží na každom z nás, koľko času sme ochotní venovať vlastnému prieskumu.

Existuje ešte jeden spôsob, ako počúvať internetové rádia, ktorého sme sa tu vôbec nedotkli. Ide o zariadenia s názvom internetové rádio. Je to samostatný kus elektroniky, ktorý poskytuje služby prehrávania online rádií. K nemu sa dostaneme snáď niekedy inokedy.

Za možnosť pracovať na telefóne iPhone s operačným systémom iOS ďakujeme spoločnosti m:zone.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.