Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Prístupnosť internetového bankovníctva – Poštová banka

Na portáli Blindrevue postupne v našom novom seriáli testujeme prístupnosť jednotlivých bankových služieb. Sledujeme prístupnosť s čítačmi obrazovky a testujeme služby vo webových prehliadačoch a mobilných aplikáciách. Na základe našich zistení sa budete môcť rozhodnúť, ktorej inštitúcii nakoniec zveríte svoje financie, prípadne prehodnotiť, či je z hľadiska prístupnosti pre vás výhodné zotrvávať v aktuálnej banke. Testovanie pokračujeme internet bankingom Poštovej banky.

Webové rozhranie

Pri testovaní som použila čítač obrazovky NVDA 2020.2 s najnovšou verziou prehliadača Mozilla Firefox 79 aj Google Chrome 84.0.4147.125. Test prebiehal na počítači s operačným systémom Windows 10 Pro vo verzii 1903. Pri testovaní sa stránka internet bankingu rovnako správala v prehliadači Google Chrome aj Mozilla Firefox. Do samotného internetového bankovníctva sa dostaneme buď z hlavnej stránky Poštovej banky, alebo zadaním adresy <moja.postovabanka.sk>. Prihlásenie ako také je bezproblémové. Prvky sú správne popísané, teda NVDA korektne prečíta editačné polia potrebné pre zadanie mena a hesla. Pre prihlásenie je potrebné stlačiť enter priamo na tlačidle „Prihlásiť“, nestačí potvrdiť editačné pole s heslom. Problém nastane až v prípade, keď heslo zabudneme a stránka nás vyzve, aby sme opísali zobrazené znaky, pretože tu nie je žiadna zvuková alternatíva.

Hlavná stránka

Po prihlásení sa ocitneme na hlavnej stránke, ktorá pozostáva len z odkazov, ktoré sú všetky korektne popísané. Obsah stránky a všetky funkcie sú štruktúrované do kategórií. Po kliknutí na kategóriu sa pod jej názvom rozbalí zoznam možností, ktoré daná kategória obsahuje.

Základné informácie o účte

Prvá kategória sa nazýva Účty. Obsahuje informácie o všetkých účtoch, ktoré máme v Poštovej banke založené. Je primárne otvorená a nachádzajú sa v nej nasledujúce položky:

 • Informácie o účtoch- tu si môžeme pozrieť stručný prehľad svojich účtov. Po stlačení písmena T sa dostaneme na tabuľku, ktorá obsahuje zoznam všetkých založených účtov. Stĺpce tabuľky NVDA správne oznamuje. Po kliknutí na odkaz „Detail“ sa otvorí rozšírený prehľad o konkrétnom účte. V základnom zobrazení vidíme len názov a číslo účtu, menu a zostatok.
 • Výpis z účtu – tu si pomocou filtra môžeme zobraziť pohyby na svojom účte. Pri pohybe po formulári NVDA správne oznamuje názvy zoznamových rámikov aj editačných polí. Transakcie môžeme filtrovať podľa obdobia a to buď časovým rozsahom od – do, alebo za posledných niekoľko dní, týždňov a mesiacov.
 • Grafický vývoj zostatku- zobrazuje graf zostatku na účte, ktorý ale nie je nijako popísaný. Kategória však takisto obsahuje možnosť výberu, za aké obdobie si želáme graf zobraziť.
 • Vinkulácie- zobrazuje povinný zostatok na účte.
 • Platobné karty- tu sa zobrazí zoznam kariet priradených k účtu. Princíp je úplne rovnaký ako tabuľka informujúca o účtoch.

Zadanie príkazu na úhradu, trvalého príkazu či povolenia na inkaso

Pod názvom SEPA platobný styk sa nachádzajú možnosti týkajúce sa všetkých druhov platieb – domáci platobný styk, zahraničný platobný styk, trvalý príkaz či povolenie na inkaso. Môžeme si zobraziť históriu príkazov na úhradu a tiež vytvárať a upravovať šablóny. Poďme si jednotlivé položky predstaviť podrobnejšie.

SEPA prevodné príkazy

Po otvorení tohto odkazu sa dostaneme do formulára na zrealizovanie jednorazovej platby. Po stlačení písmena H NVDA korektne oznámi jeho začiatok a to nadpis úrovne 1, SEPA prevodné príkazy. Formulár obsahuje nasledujúce prvky:

 • Z účtu – ak máme účtov viac, v zoznamovom rámiku si vyberáme, z ktorého účtu bude platba realizovaná.
 • Príjemca – údaje potrebné pre zrealizovanie platby. Po stlačení písmena R sa dostaneme na prepínače, kde si môžeme vybrať, či príjemca bude zo šablóny alebo budeme údaje zadávať ručne.
 • Účet – ak ponecháme začiarknutý prepínač „iný účet“, nasledujú polia pre číslo účtu príjemcu a názov príjemcu.
 • Platobné symboly – tu zadávame variabilný, konštantný a špecifický symbol, ak je to potrebné.
 • Suma a splatnosť – uvedieme sumu a dátum, kedy má byť platba zrealizovaná a taktiež informáciu pre príjemcu. NVDA všetko korektne číta.

Pod formulárom sú zobrazené dve tlačidlá. Pridať ďalší príkaz – po potvrdení sa zobrazí ďalší formulár pre zadanie platby, alebo zrušiť, ak chceme transakciu zrušiť. Pod nimi sa nachádza odkaz „Pripraviť na podpis“. Ak na ňom stlačíme kláves Enter, dostaneme sa do prehľadu o nami zadávanej transakcii. Potvrdíme ju tak, že si necháme zaslať SMS kód. Ten obsahuje 6 čísel, ktoré opíšeme do príslušného editačného poľa. Potom už len stlačíme tlačidlo „Potvrdiť“ a transakcia je zrealizovaná.

Trvalé príkazy

Po kliknutí na položku „Trvalé príkazy“ sa dostaneme prvotne na prehľad všetkých trvalých príkazov, ktoré máme zadané. Nachádzajú sa v prehľadnej tabuľke. Môžeme ich začiarknutím začiarkávacieho poľa vybrať a potom hromadne zrušiť, ale aj meniť. Pod tabuľkou je odkaz na vytvorenie nového trvalého príkazu. Formulár je taký istý ako pri zadávaní platby. Obsahuje navyše iba dve editačné polia. Prvé Pre dátum prvej splátky, odkedy bude trvalý príkaz realizovaný a druhé dokedy. Ak tento dátum nevyplníme, automaticky sa nastaví hodnota do zrušenia príkazu. Následne postupujeme rovnako ako pri jednorazovej platbe. Ten istý postup platí aj pri vytváraní povolenia na inkaso.

Šablóny

Ak nejakú platbu zadávame opakovane, internet banking nám ponúkne možnosť pridať si príjemcu platby do takzvanej šablóny. Je to akoby predvyplnený príkaz na úhradu. Tu nastáva problém, že NVDA nevie rýchlo prečítať názvy šablón v zoznamovom rámiku, preto je tento spôsob zadávania platby vo webovom rozhraní pre používateľa so zrakovým znevýhodnením chaotický. Je možné to obísť tak, že na zoznamovom rámiku stlačíme na jeho otvorenie príkaz „ALT + šípka dolu“, následne sa šípkou dolu pohybujeme po zozname a výber potvrdíme klávesom „Enter“. Veľký prínos však majú najmä pri zadávaní platieb cez aplikáciu, kde je to vďaka nim oveľa jednoduchšie. Šablónu vytvoríme najjednoduchšie tak, že v menu SEPA platobný styk klikneme na Šablóny. Potom stačí vyplniť všetky povinné údaje a vybrať si pomocou prepínačov, či chceme dostať na e-mail pripomienku, že treba platbu zrealizovať. Následne klikneme na odkaz Uložiť a úkon potvrdíme SMS kódom.

Žiadosti majiteľa účtu a Moje nastavenia

Sú to dve samostatné kategórie, ktoré sa ale v istom zmysle dopĺňajú. V žiadostiach majiteľa účtu môžeme meniť svoje osobné údaje potrebné k elektronickému bankovníctvu, taktiež sa tu dá nahlásiť strata karty, zmeniť niektoré nastavenia týkajúce sa inkasa, vybrať si, ako chceme dostávať výpisy. Dá sa tu zmeniť heslo na otváranie elektronických výpisov, môžeme si požiadať o vydanie novej karty a množstvo iných nastavení.

Sekcia Moje nastavenia obsahuje duplicitne osobné údaje pre elektronické bankovníctvo, možnosť zmeniť si heslo, povoliť alebo zakázať mobilnú aplikáciu a zmeniť notifikácie o pohyboch na účte

Pozor, po prvotnom otvorení sa zobrazí iba prehľad nastavení. Ak ich chceme meniť, musíme kliknúť na tlačidlo zmeniť. Potom môžeme jednotlivé nastavenia upravovať.

Mobilná aplikácia

Hneď na úvod musíme podotknúť, že nie je taká komfortná ako webové rozhranie internet bankingu, ale stále je použiteľná aj s čítačom obrazovky. Testovali sme ju na mobilnom telefóne Samsung Galaxy J7 2017 s Androidom 9 a čítačom TalkBack. Test na mobilnom telefóne so systémom iOS nebol realizovaný.

Prvotné prihlásenie a nastavenie aplikácie

Aplikácia je dostupná bezplatne ako pre systém Android v Obchode Play, tak aj pre iOS z Appstoru. Po jej stiahnutí a nainštalovaní nás vyzve, aby sme aplikácii udelili povolenia pre spravovanie hovorov a prístup k polohe zariadenia. Následne je potrebné sa prihlásiť s rovnakými prihlasovacími údajmi, ktoré používame pri prihlasovaní sa do internet bankingu Poštovej banky. Pri švihaní prsta najprv TalkBack oznámi prihlasovacie meno a pod tým editačné pole. To ale nie je popísané. Pole na zadanie hesla už je popísané správne.

Po zadaní údajov a poklepaní na tlačidlo „Pokračovať“ sa dostaneme na obrazovku, kde sú dve editačné polia. Do prvého opíšeme SMS kód a do druhého opätovne zadáme heslo do internet bankingu. Ak sme zadali všetko správne, prejdeme na obrazovku, kde si zvolíme PIN kód pre prihlásenie sa do aplikácie. Ten má maximálne štyri čísla. Následne ho na ďalšej obrazovke zopakujeme a ak sa všetko zhoduje, konečne nás to presunie na prihlasovaciu obrazovku. Tu zadáme PIN kód a sme prihlásení. Pri ďalšom prihlasovaní sa do aplikácie stačí už zadávať iba zvolený PIN kód.

Prostredie aplikácie

Skladá sa zo štyroch častí. V prvej hornej štvrtine obrazovky je zobrazená reklama, ktorej sa nevieme nijako zbaviť. V druhej je potom názov a číslo účtu a zostatok na účte. V tretej časti sa nachádzajú tri rýchle možnosti a to platba, história a karty. V poslednej spodnej časti je zasa reklama na nejaký úver a názov a adresa najbližšej pobočky a bankomatu. Pod tým je schránka správ, možnosť chatu a telefonátu s bankou.

Po poklepaní na názov účtu sa nám otvorí rozšírený zoznam akcií, čo môžeme v aplikácii urobiť. Veľmi problematické je ale to, že čítač nás na túto možnosť nijako neupozorní. Zoznam obsahuje tieto položky: Platba, História, Karty, Trvalé príkazy, Inkasá, Oprávnenie, Majiteľ účtu. Nie je priestor, aby sme sa podrobne venovali všetkým položkám. Poďme si však predstaviť to najpodstatnejšie a to zadanie platby cez aplikáciu.

Zadanie platby

Najjednoduchšie sa k platbe dostaneme tak, že poklepeme na názov účtu a z ponuky vyberieme hneď prvú možnosť Platba. Otvorí sa formulár, ktorý zhora obsahuje tieto položky:

 • Názov účtu
 • Zostatok na účte
 • Skener a šablóny – pod týmto popisom sa nachádzajú dve neoznačené tlačidlá. Prvé je Skener. Po poklepaní naň sa rozbalia tri položky:
  • QR platba – ak máme napríklad faktúru, ktorá obsahuje QR kód, stačí poklepať na túto možnosť a namieriť fotoaparát na oblasť, kde by sa mal nachádzať QR kód. Ak všetko prebehne správne, platobné údaje sa naskenujú a formulár sa vyplní.
  • Poukaz
  • IBAN platba – funguje to podobne ako pri QR platbe. No z osobnej skúsenosti môžeme potvrdiť, že pre používateľa so zrakovým znevýhodnením je takmer nemožné IBAN na príkaze na úhradu zamerať. Po poklepaní na druhé nepomenované tlačidlo v poradí sa otvorí zoznam príjemcov, ktorých sme si pridali do šablón. Po potvrdení konkrétnej šablóny sa formulár vyplní. Ak nechceme využiť ani jednu z týchto možností, švihaním sa dostaneme k ďalším položkám formulára, kde už zadávame údaje ručne:
 • Názov príjemcu
 • IBAN
 • Suma
 • Informácia pre príjemcu
 • Zadať ďalšie údaje – dátum splatnosti, variabilný, konštantný a špecifický symbol, referencia platiteľa.

Formulár je usporiadaný tak, že najprv je uvedený popis a po ďalšom švihnutí prstom sa dostaneme do príslušného editačného poľa. Po vyplnení všetkých potrebných údajov poklepeme na tlačidlo Pokračovať. Dostaneme sa na prehľad, kde si môžeme skontrolovať údaje. Ak je všetko v poriadku, švihaním prsta sa dostaneme na tlačidlo „Autorizovať príkaz“ a potvrdíme ho zadaním svojho PIN kódu, ktorý používame pre prihlásenie sa do aplikácie. A máme hotovo.

Záver

Internet banking Poštovej banky využívam minimálne 8 rokov. Za ten čas sa zmenil len zanedbateľne a to bez zásadného vplyvu na prístupnosť. To považujem za jednoznačnú výhodu. Ďalším pozitívom je, že na potvrdzovanie transakcií alebo zmien stačí opísať jednoduchý šesťciferný kód. Ako negatívum môžem spomenúť neprehľadnosť aplikácie, či pre niekoho možno mätúcu štruktúru webového rozhrania internet bankingu. No napriek všetkému z tých bánk, ktoré som už mala možnosť vyskúšať, sa mi Poštová banka zdá dlhodobo najprístupnejšia.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.