Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Prístupnosť operačného systému iOS – iPhone a iPad pre zrakovo postihnutých

Článok „Prístupnosť operačného systému iOS – iPhone a iPad pre zrakovo postihnutých“ napísal Peter Gombárik a článok bol pripravený k semináru o prístupnosti dotykových zariadení, ktorý sa uskutočnil 22. októbra 2013 v Bratislave vo veľkej zasadačke na Krajskom stredisku ÚNSS.

Výhody operačného systému iOS

 • takmer stopercentná prístupnosť a ozvučenie
 • rýchla odozva zariadenia
 • nepreberné množstvo aplikácií
 • veľmi jednoduché gestá na ovládanie s Voiceoverom.

Nevýhody

 • slabšia výdrž na batériu

Prvotné spustenie

Všetky dotykové zariadenia od spoločnosti Apple sú vybavené čítačom obrazovky Voiceover. Je implementovaný priamo v systéme a tým sa podarilo dosiahnuť až neuveriteľne rýchlu odozvu, či už pri písaní, alebo čítaní textu.

Hlasový výstup v slovenčine ponúka syntézu reči od KobaSpeech Laura. Tento hlas je príjemný, veľmi dobre zrozumiteľný a prekvapujúco rýchly. Samozrejmosťou je, že v prípade ak chcete pracovať s inými jazykmi, napríklad pri čítaní cudzojazyčných kníh, alebo pri čítaní a úprave dokumentov v inom jazyku, je možné si ďalšie hlasy zdarma doinštalovať, respektíve ich v kompaktnej verzii povoliť priamo v zariadení.

Samotný Voiceover spustíte nasledovným spôsobom:

 1. v prípade, že nemáte po ruke počítač s programom iTunes, požiadajte o pomoc vidiaceho, pretože prvý krok bez neho nemôžete spraviť sami
 2. choďte do nastavení
 3. klepnite na všeobecné
 4. nájdite prístupnosť
 5. spustite Voiceover
 6. nastavte si tlačidlo Home na Voiceover. Týmto krokom zabezpečíte, aby ste si kedykoľvek mohli Voiceover vypnúť, alebo zapnúť bez toho, aby ste potrebovali zrakovú pomoc
 7. v prípade, že máte poruke počítač a máte nainštalovaný program iTunes (je jedno, o ktorú platformu sa jedná, či o Windovs, alebo operačný systém od Macu spustite iTunes a zvoľte si pristupnosť.
 8. spustite Voiceover a môžete začať priamo na zariadení pracovať

Popis telefónu

Ak máme telefón postavený na výšku, tak na jeho ľavej bočnej strane sú dve tlačidlá na zmenu hlasitosti. Nad nimi je posúvací prepínač, ktorý si môžete rôzne nastaviť, či už na stíšenie telefónu, alebo na stíšenie zvukov, či zapnutie vibrovania. Na hornej strane sa nachádza tlačidlo zapnutia, vypnutia telefónu. Toto tlačidlo slúži aj na uzamykanie samotného prístroja. V spodnej časti telefónu priamo na displeji sa nachádza tlačidlo (home), ktoré slúži na opustenie ktorejkoľvek aplikácie a tiež v prípade ak sa nachádzate na inej strane ako prvej, tak na jej opätovné spustenie, resp. premiestnenie sa na ňu.

Základné ovládanie telefónu a predstavenie systému

Základná plocha telefónu je rozdelená tak, že vo vrchnej časti je stavový riadok, ktorý vás informuje o stave signálu, wifi pripojenia, čase a o stave batérie. Pod týmto stavovým riadkom sa nachádza samotná plocha, kde sú v stĺpcoch a riadkoch zoradené aplikácie. Tieto si môžete sami presúvať a zvoliť si tak poradie presne také aké vám vyhovuje. Na spodnej časti sa nachádza lišta (dock) kde sú predvolené aplikácie, ktoré si tiež môžete meniť tak ako vám vyhovuje. Lišta je na každej strane rovnaká. Strany sú vlastne plochy s aplikáciami, ich číslo narastá tým ako rastie počet aplikácií.

Informačné centrum a ovládací panel

V novom systéme iOS7 prešlo zásadnou zmenou informačné centrum a pribudol aj ovládací panel. Ak sa nachádzate vo vrchnej časti displeja a ozve sa špecifický zvuk potiahnite prstom smerom nadol, čím sa vysunie informačný panel. V tomto paneli sa dozviete všetko o vašich naplánovaných stretnutiach, úlohách a pod. Tiež tu nájdete aj zmeškané udalosti, či už zmeškané hovory, SMS správy, alebo informácie o stretnutiach a úlohách, ktoré ste premeškali. Informačný panel využívajú aj aplikácie tretích strán, takže tu nájdete aj napríklad správy z Facebooku, alebo aktualizáciu podcastov.

V prípade ak položíte prst na spodnú časť displeja a ozve sa rovnaký zvuk ako pri predchádzajúcom kroku, potiahnite prstom na hor. Týmto spôsobom vyvoláte ovládacie centrum. V tomto centre môžete nastaviť nasledovné možnosti: režim lietadlo, zapnutie wifi, nastavenie režimu nerušiť, zamknúť orientáciu displeja telefónu, nastaviť jas, nastavenie bluetooth, pri prehrávaní skladieb posunúť vpred, alebo vzad a ďalšie možnosti. Obe tieto centrá sa opúšťajú tak, že jednoducho stlačíte tlačidlo Home, ktoré sa nachádza v dolnej časti obrazovky.

Základné gestá

V iOS7 sú základné gestá veľmi jednoduché a podľa mňa intuitívne. Samozrejme, tieto gestá sa odlišujú od tých, ktoré používajú vidiaci užívatelia.

Prechádzanie prvkov

Výber prvkov robte tak, že budete švihať (rýchlejšie posunutie bruškom prsta po displeji) z ľavej do pravej strany po displeji. Tento spôsob ovládania používajte vtedy, ak neviete aké prvky sa nachádzajú na obrazovke a chcete sa dozvedieť čo vlastne na displeji je. Tento spôsob má jednu nevýhodu a to tú, že sa nedozviete v ktorej časti displeja sa daný prvok nachádza, takže nemôžete naň neskôr priamo poklepať bez toho, aby ste ho hľadali. Výhodou tohto postupu, ale je, že prechádzate prvkami na obrazovke tak, ako po sebe nasledujú. Nemôže sa vám tak stať, že nejaký prvok prehliadnete. Švihať môžete aj opačne, čiže z pravej na ľavú stranu, čím sa po prvkoch na obrazovke vraciate späť.

Potvrdenie výberu

Ak ste si už nejaký prvok vybrali, dvojitým poklepaním jedným prstom kdekoľvek na display tento prvok, aktivujete. Postup je nasledovný:

 • nájdite si prvok na displeji, ktorý chcete potvrdiť,
 • dvihnite prst a kdekoľvek na displeji dvakrát poklepte, čím aktivujete prvok,
 • alebo držte prst na prvku, ktorý chcete aktivovať a druhým prstom priklepnite kdekoľvek na displeji.

Presúvanie medzi stranami

Ako som na začiatku písal, v prípade ak máte viac aplikácií, a nezmestia sa na prvú stranu, automaticky sa presúvajú na nasledovnú. Ak sa chceme presúvať medzi týmito stranami, použijeme k tomu veľmi jednoduché gesto a to potiahnutie troma prstami zprava doľava v prípade ak chceme prejsť z prvej na druhú stranu a potiahnutie troma prstami z ľavej strany na pravú ak chceme ísť späť. Na úvodnú stranu, čiže plochu sa môžeme odkiaľkoľvek vrátiť stlačením tlačidla Home.

Rolovanie v zoznamoch

V prípade ak si napríklad prezeráte telefónny zoznam a obsahuje viac údajov, ako sa dokáže zmestiť na displej používajte takzvané rolovanie, ktoré vás posunie o obrazovku ďalej, alebo späť. K tomuto účelu použite gesto potiahnutie troma prstami buď zdola nahor, alebo naopak. Záleží len na tom, či chcete zobraziť ďalšiu stránku, alebo predchádzajúcu.

Nepretržité čítanie

V prípade, ak chcete čítať celý displej či už pri čítaní knihy alebo pri webovej stránke, použite gesto švihnutie dvoma prstami zo spodnej strany displeja smerom na hor. V prípade, ak chcete neprerušene čítať od aktuálnej pozície focusu (zamerania – miesta, na akom prvku sa aktuálne nachádzate v telefóne), tak švihnite dvoma prstami z hornej časti displeja smerom nadol. Nepretržité čítanie pozastavíte tak, že kdekoľvek na displej dvoma prstami klepnete.

Precvičovanie gest voiceovera

Pri prvotnom spustení Voiceovera vám systém ponúkne precvičovanie gest Voiceovera. V prípade ak zabudnete niektoré z vyššie popisovaných gest, tak si spustite precvičovanie Voiceovera a to nasledovným spôsobom:

 1. klepnite na nastavenia,
 2. zvoľte všeobecné,
 3. následne prístupnosť,
 4. klepnite na Voiceover zapnutý
 5. následne si vyberte precvičovanie Voiceoveru a môžete začať.

Rotor a jeho možnosti

Voiceover pre zjednodušenie ovládania či už na webových stránkach, alebo v rôznych dokumentoch používa takzvaný rotor. Pomocou rotora si môžete zvoliť čo chcete, aby vám Voiceover čítal po švihnutí jedným prstom z hora nadol. Pre vyvolanie rotora použite nasledovné gesto:

 1. položte dva prsty oproti sebe tak, že jeden bude na dvanástke a druhý na šestke podľa hodín,
 2. oboma prstami otočte v smere hodinových ručičiek,
 3. vyberte si požadovanú možnosť a dvihnite prsty.

Takto si napríklad vyberiete slová a po potiahnutí jedného prsta z hornej strany displeja smerom nadol Voiceover bude čítať po slovách. V prípade, že ste na webovej stránke a zvolíte si nadpisy, tak každé švihnutie vás presunie na nasledovný nadpis. Do rotora si môžete sami pridať rôzne položky, či už sú to zoznamy, zmena jazyka, alebo rýchlosť čítania Voiceoveru.

Prístupnosť aplikácií

Ako som písal, tak prístupnosť základných aplikácií pre systém iOS je na výbornej úrovni. Dokonca aj fotenie so zabudovaným fotoaparátom môže byť aj pre vás zážitkom. Voiceover vás dokáže upozorniť na to, či objektív fotoaparátu sníma tvár, ktorá je viac vpravo, alebo je priamo v strede.

Prístupnosť telefonovania, čítania správ, alebo úpravy kontaktov je tiež stopercentná. Presne to isté sa dá napísať o kalendári, poznámkach, prehliadaní internetu a čítaní a písaní e-mailov. Naozaj, všetky aplikácie, ktoré sú priamo v telefóne, alebo ich ponúka priamo Apple sú skvele prístupné.

Zaujímavé aplikácie

V tejto časti by som rád niečo napísal aj o aplikáciách, ktoré môžu byť pre nás užitočné a sú prístupné s Voiceoverom.

TapTapSee

Určite sa vám už stalo, že ste hľadali nejakú vec, ktorá bola v dosť podobnej krabici ako vec, ktorá by vám ani trošku nepomohla. Koľko času ste strávili tým, že ste čakali na niekoho, kto vám poradí ktorú z podobných krabíc vybrať? Jednoducho ste čakali na niekoho, kto vám prečíta, čo je na ktorej krabici napísané? S touto aplikáciou máte po problémoch. TapTapSee funguje tak, že vec, ktorú chcete nájsť jednoducho nafotíte a za pomoci internetu sa obrázok odošle na server, ktorý vám spätne popíše daný predmet. Dozviete sa tak aj farbu veci, ktorú ste odfotili, ale aj v prípade, že má nejaký nápis, tak aplikácia rozlúšti a prečíta aj ten. Rozpoznávanie fotografií ide aj priamo z knižnice zariadenia, čiže ak nie ste pri internete a aj tak si neskôr chcete nechať niečo rozpoznať, stačí si to odfotiť a nechať rozpoznať potom.

Blindsquare

Táto aplikácia vám pomôže pri orientovaní sa v neznámom priestore. Medzi jej prednosti patrí možnosť pozerania sa vôkol, kedy točíte telefónom a podľa toho na čo je telefón natočený dokáže Voiceover prečítať, čo je v blízkosti. Samozrejmosťou je možnosť nastavenia si polomeru, kde určujete do akej vzdialenosti má Blindsquare objekty hlásiť. Tiež je tu možnosť naplánovania si cesty a ne-hať sa pomocou rôznej mapovej aplikácie, či už sú to voľne dostupné Apple mapy, alebo zakúpený mapový software, nechať odnavigovať k danej lokalite.

iBooks

Výborná aplikácia, ktorú vytvorila spoločnosť Apple a vďaka ktorej môžete čítať knihy vo formáte .epub a tiež .pdf. Aplikácia je plne prístupná a môžete si počas čítania vyznačovať určité pasáže textu, vytvárať rôzne poznámky k textu, alebo vyhľadávať v danom texte. iBooks je prepojená priamo s Apple store, takže knihy sa dajú pohodlne nakupovať. Tiež si môžete knihy vytvárať aj z iných formátov.

iTransit

Výborná aplikácia pre obyvateľov Bratislavy, ale nielen pre nich. Viete si bez problémov zistiť, kedy vám ide požadovaný spoj MHD. Či už na základe vašej polohy, alebo na základe výberu spoja, ktorým chcete ísť. Vďaka zisteniu polohy, kde sa nachádzate, je možné aj v autobuse bez problémov zistiť, na ktorej zastávke akurát ste.

Pages a Numbers

Tabuľkový a textový editor priamo od Apple. Výborne ozvučený a prístupný s Voiceoverom. Synchronizácia cez iCloud medzi aplikáciami v telefóne, tablete a počítači je už len čerešnička na torte.

Audio Archery

Aj nevidiaci na dotykovej obrazovke môžu hrať hry. Jednou z takýchto hier je hra Audio Archery, kde sa využíva zvuková signalizácia k tomu, aby hráč triafal určitý objekt. Zvuk objektu sa musí nachádzať priamo v strede, v takomto prípade ak vystrelíte, tak je zásah stopercentný. Výborná hra pre voľný čas.

Obesenec

Výhodou dodržiavania pravidiel, ktoré stanovil Apple je, že ak je aplikácia správne napísaná, tak sú správne čítané tlačidlá a väčšina prvkov, ktoré sa v danej aplikácii nachádzajú. Takýmto postupom bola napísaná aj hra Obesenec. Jedná sa o jednoduchú slovnú hru, kde musíte dopĺňať písmenká a uhádnuť slovo, ktoré vám bolo ponúknuté. Princípom hry je odhaliť čo najviac slov, aby ste sa neocitli priamo v slučke ako obesenec.

Záverom

Aj v tomto systéme je stále čo zlepšovať, no myslím si, že prístupnosti sa v spoločnosti Apple dosť venovali a stále venujú. Nejedná sa pritom len o prístupnosť pre ľudí so zrakovým postihnutím, ale aj pre nepočujúcich či ľudí, ktorí majú problémy s jemnou motorikou.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.