Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Prístupnosť operačného systému Android 4.3

Článok „Prístupnosť operačného systému Android 4.3“ napísal Marek Macko a článok bol pripravený k semináru o prístupnosti dotykových zariadení, ktorý sa uskutočnil 22. októbra 2013 v Bratislave vo veľkej zasadačke na Krajskom stredisku ÚNSS.

Úvodné informácie

V súčasnosti sa aktívne vyvíjajú viaceré mobilné operačné systémy:

 • Google Android,
 • iOS od spoločnosti Apple (zariadenia iPhone, iPad),
 • Windows Phone od Microsoftu (prevažne nové telefóny a tablety Nokia)
 • Firefox OS od Mozilla corporation
 • Ubuntu mobile

Z vymenovaných operačných systémov majú prístupnosť vstavanú iOS, Android a pracuje sa na prístupnosti Firefox OS a čiastočne aj Windows Phone.

Porovnanie prístupnosti iOS a Androida nájdete v článku Prechod na Android full-time – experiment na BlindRevue: http://blindrevue.sk/prechod-na-android-full-time-experiment/).

Výhody OS Android

 • veľké množstvo dostupných telefónov a tabletov,
 • veľké možnosti úprav samotného systému,
 • možnosť doinštalovania rôznych hlasov: Wintalker Voice, Vocalizer (pracuje sa na ňom), Svox…
 • zariadenia s Androidom sú vo všeobecnosti lacnejšie ako zariadenia od Apple.

Nevýhody

 • roztrieštenosť operačného systému,
 • niektoré pokročilejšie funkcie ako foto alebo kamera nie sú prístupné, prístupnosť nie je samozrejmosťou ani v niektorých vstavaných aplikáciách (Mapy).
 • pre využitie všetkých funkcií telefónu je nutné mať google účet
 • ako dnes už všade, iba dotykové telefóny

Roztrieštenosť Androida

Problematike roztrieštenosti je potrebné venovať sa podrobnejšie, keďže má pre zrakovo postihnutých používateľov kľúčový význam

Čo sa myslí roztrieštenosťou:

 • rôzni výrobcovia telefónov určujú vzhľad rozhrania operačného systému, čo má často za následok horšiu prístupnosť, až neprístupnosť,
 • výrobcovia do telefónov niekedy inštalujú svoje aplikácie na telefonovanie, SMS, virtuálne klávesnice apod, ktoré nemusia byť prístupné,
 • rôzne verzie operačného systému Android v rôznych telefónoch, aktualizácia na najnovšiu verziu nie je vždy možná a nezriedka trvá dlho, kým sa k nám cez výrobcu dostane

Ako sa môžeme s roztrieštenosťou vysporiadať:

 • kúpou telefónu/tabletu s tzv. „čistým“ Androidom, teda bez neduhou spomínaných vyššie. Ide predovšetkým o zariadenia radu Nexus, na ktorých Google s výrobcami priamo spolupracuje, ale v poslednom čase aj zariadenia značky Motorola, ktorú Google odkúpil.
 • inštaláciou tzv. alternatívnej ROM, ktorá obsahuje „čistý“ android, Najznámejšou je CyanogenMod. Toto však nie je možné na všetkých zariadeniach, navyše, stráca sa tým záruka. Je to procedúra len pre pokročilých používateľov.

My budeme pracovať so zariadeniami radu Nexus, resp. s alternatívnou ROM, ktorá obsahuje čistý Android.

Čo zariadenie s Androidom dokáže?

Na zariadení s Androidom môžeme okrem klasických funkcií telefónu využívať aj takmer plnohodnotný prístup na internet, elektronickú poštu, GPS navigáciu, počúvanie hudby, nahrávanie cez mikrofón/kameru, čítanie elektronických kníh, Skype, Facebook a iné sociálne siete, kalendár, ale aj vychytávky ako detektor svetla. Aplikácií je veľké množstvo a dajú sa do telefónu nainštalovať pomocou aplikácie Obchod Play.

Ako začať

Zariadenia s Androidom obsahujú čítač obrazovky Talkback a najnovšie už aj syntézu eSpeak, ktorá má vstavanú aj slovenčinu. Talkback nám však musí pomôcť spustiť vidiaca osoba, keďže to v pôvodnej konfigurácii inak nie je možné.

Ako na to:

 • otvoríme ponuku Aplikácie, nájdeme nastavenia/uľahčenie prístupu
 • hneď prvou položkou v skupine služby je funkcia Talkback, takže na ňu klikneme
 • v pravom hornom rohu je prepínač, ktorým sa Talkback zapína/vypína, takže zmeníme jeho polohu na zapnuté
 • Talkback by sa nám mal ozvať buď eSpeakom alebo vstavaným anglickým hlasom.

Ak sa Talkback ozve v angličtine, musíme zmeniť predvolený hlas na eSpeak, čo vykonáme nasledovne:

 • opäť vôjdeme do ponuky nastavenia/uľahčenie prístupu (môžeme použiť aj tlačidlo späť)
 • nájdeme Výstup prevodu textu na reč a dvojitým klepnutím ju aktivujeme
 • v zozname nástrojov prevodu textu na reč nájdeme eSpeak TTS
 • vľavo od položky je prepínač, ktorým ho aktivujeme – opäť použijeme dvojité klepnutie.
 • teraz by sa nám mal telefón prihovoriť v slovenčine.

Ak máme spustený Talkback a funkciu preskúmanie dotykom, môžeme chodiť jedným prstom po obrazovke telefónu a Talkback bude čítať položku, na ktorej sa nachádzame.

Základné funkcie a prvky rozhrania operačného systému Android

Odomknutie obrazovky

 • stlačíme tlačidlo napájania slúžiace na vypínanie, zapínanie, uzamykanie a odomykanie telefónu. Môžeme si všimnúť, že telefón oznámi presný čas
 • nájdeme oblasť na prejdenie prstom (talkback nám ju oznámi) a prejdeme prstom zo stredu obrazovky doprava. Oblasť sa nachádza v spodnej tretine obrazovky

Uzamknutie obrazovky

 • krátko stlačíme tlačidlo napájania.

Prijatie a ukončenie hovoru

 • v spodnej časti obrazovky prejdeme prstom od stredu doprava
 • hovor je možné ukončiť stlačením tlačidla napájania

Väčšina aktuálne dostupných zariadení má okrem fyzického tlačidla napájania aj tlačidlá na ovládanie hlasitosti.

Základné prvky

V hornej časti obrazovky sa nachádza stavová lišta, kde sa dozvieme silu signálu telefónnej siete a wifi, stav batérie, presný čas, zmeškané hovory, nové SMS atď.

Domovská obrazovka, alebo plocha je niečo podobné ako plocha vo Windows, nachádzajú sa tam teda rôzne ikony: internetový prehliadač, SMS, aplikácia na telefonovanie. Ikony bývajú poukladané kadejako, takže si treba plochu prejsť každým smerom, aby sme vedeli, kde sa čo nachádza a rýchlejšie to v budúcnosti našli. Systém android má v predvolenom nastavení 5 plôch, takže na každej môžeme mať iné ikony.

V dolnej časti plochy sa nachádzajú obľúbené aplikácie, tie sa nemenia so zmenou plochy.

Väčšina telefónov má pri dolnom konci displeja 3 dotykové tlačidlá z ľava do prava v poradí:

 • tlačidlo späť: slúži na pohyb dozadu v ponukách, nastaveniach, na internete. Je to obdoba tlačidla späť v internetových prehliadačoch vo Windows.
 • tlačidlo plocha: prejde na domovskú obrazovku telefónu, na aktuálne zvolenú plochu.
 • tlačidlo nové aplikácie: zobrazí zoznam naposledy otvorených aplikácií
 • tlačidlo ponuky: zobrazí ponuku v aktuálne otvorenom programe, obdoba panela ponúk vo Windowsovských programoch. Telefóny Nexus tlačidlo ponuky nemajú, v programoch, ktoré ponuky obsahujú, sa objavuje ponuka ako položka na obrazovke. Talkback ju oznamuje ako „Viac možností…“
 • medzi obľúbenými položkami v dolnej časti obrazovky sa nachádza položka Aplikácie, pod ktorou nájdeme zoznam všetkých aplikácií.

Pohyb a aktivácia položiek na obrazovke

Okrem toho, že môžeme ísť prstom po obrazovke zariadenia a čítač bude oznamovať položku, na ktorej sa nachádzame, môžeme používať aj tzv. švihanie. Ak sme napr. na domovskej obrazovke na nejakej ploche s ikonami, môžeme švihať jedným prstom smerom dole alebo doprava a postupne budeme položku po položke prechádzať obsah celej plochy vrátane obľúbených. Švihanie hore alebo vľavo prechádza položky v opačnom smere. Toto funguje takmer všade. Obrovskou výhodou švihania je, že vôbec si nemusíme pamätať, v ktorej časti obrazovky sa položka, ktorú hľadáme nachádza, prípadne, že aktivujeme položku, ktorú sme nechceli.

Položku aktivujeme tak, že keď jumáme nájdenú, dvakrát poklepeme kdekoľvek na obrazovke. Ak chceme zobraziť kontextovú ponuku k danej položke, dvakrát poklepeme a chvíľu podržíme. Android nám dlhé stlačenie oznámi zvukom.

Plynulé čítanie obsahu obrazovky spustíme tak, že zatrasieme telefónom. Funguje v podstate kdekoľvek, od plochy po internetové stránky.

Posúvanie sa v zoznamoch

Keďže na displej zariadenia sa často nezmestia všetky položky zoznamu, musíme si vedieť zoznam posúvať:

 • posunutie dvoma prstami mierne od seba smerom hore zviditeľňuje spodné položky zoznamu
 • posunutie dvoma prstami mierne od seba smerom dole zviditeľňuje vrchné položky zoznamu.
 • pri posúvaní zoznamu počujeme zvyšujúci sa tón pri posúvaní nahor a naopak znižujúci sa tón pri posúvaní nadol.

Príklady takýchto zoznamov: nastavenia zariadenia, aplikácia ľudia, kontakty v aplikácii telefón

Trošku iná situácia je v zozname aplikácií alebo na domovskej obrazovke: ikony resp. aplikácie sú poukladané aj vo viacerých radoch vedľa seba. Na presun na ďalšiu alebo predchádzajúcu plochu, ako aj na ďalšiu alebo predchádzajúcu stránku v zozname aplikácií použijeme pohyb dvoma prstami mierne od seba vľavo alebo vpravo.

Písanie na virtuálnej klávesnici

Predtým, ako si pozrieme základné aplikácie, priblížime si princíp písania na virtuálnej klávesnici.

Ak budeme potrebovať niečo do telefónu písať (SMS, podrobnosti pridávaného kontaktu, adresu webstránky) v danej aplikácii sa nám objaví jedno alebo viac polí pre úpravy (edit pole) a v spodnej časti obrazovky aj virtuálna klávesnica. Tá môže mať viac podôb v závislosti od poľa, ktoré máme aktívne. Ak ide o textové pole, má podobu klasickej qwerty klávesnice, ak je to číselné pole, má podobu numerickej klávesnice. V súčasnosti na virtuálnej klávesnici s použitím TalkBacku vôbec nie je možné písať s diakritikou.

Písanie funguje tak, že prstom chodíme po časti obrazovky so zobrazenou klávesnicou, pričom talkback oznamuje, na ktorom znaku sa nachádzame. Ak máme nájdený znak, ktorý chceme napísať, prst zodvihneme. Na klávesnici sú aj špeciálne klávesy: Delete vpravo dole, prepínač medzi znakmi a symbolmi vľavo dole, hlasový vstup vpravo od prepínača znakov a symbolov, ktorý umožňuje diktovanie textu hlasom a Shift nad prepínačom znakov a symbolov. Shift funguje tak, že ho nájdeme, zodvihneme prst a znak, ktorý napíšeme ako ďalší sa tým pádom napíše ako veľký. Ak chceme napísať nejaký z množstva symbolov, nájdeme si prepínač znakov a symbolov, ktorý nám oznámi, do akej polohy sa prepne po zodvihnutí prsta. V tejto polohe zotrvá, kým ho opäť neprepneme. Pod Delete býva kláves ďalej/hotovo, ktorý nás posunie buď na ďalšie pole alebo ukončí písanie a vykoná požadovanú akciu. Hoci sa to podľa popisu zdá skoro nemožné, dá sa týmto spôsobom pomerne rýchlo písať, ikeď na klasickú tlačidlovú Nokiu to asi mať nebude.

V Androide vo verzii 4.3 a vyššej je možné vcelku rýchlo upravovať napísaný text. Ak sa nachádzame v textovom poli, tlačidlami hlasitosti sa pohybujeme po znakoch a preklepy môžeme vymazať pomocou delete na virtuálnej klávesnici.

Poznámka: k telefónu je možné pripojiť aj Bluetooth klávesnicu, k niektorým modelom pomocou špeciálneho kábla dokonca aj USB. Písanie a upravovanie potom funguje podobne ako na počítači. V celku použiteľné je aj diktovanie hlasom.

Základné aplikácie

Telefón

V hornej časti aplikácie sú 3 karty zľava doprava v tomto poradí:

 • telefón: vytáčanie čísel
 • denník hovorov: zoznam telefonátov
 • kontakty: zoznam kontaktov

Karta telefón

Obsahuje editačné pole, do ktorého sa zapisuje vytáčané číslo, tlačidlo backspace, číselnú klávesnicu a tlačidlo vytáčanie, ktoré stlačíme, keď máme kompletne vytočené číslo. Vytáčanie funguje tak, že prstom nájdeme požadovanú číslicu a po zodvihnutí prsta sa číslica vytočí, o čom vieme pomocou zvuku tónovej voľby a oznámenia číslice Talkbackom. Bohužiaľ, nefunguje to spoľahlivo a niekedy sa nám napíše aj číslica bez zodvihnutia prsta, treba si preto kontrolovať, čo máme v poli pre telefónne číslo. Spoľahlivo to funguje pri pridávaní kontaktu do adresára, je preto asi lepšie pridať si najprv človeka, ktorému ideme volať.

Karta Denník hovorov

 • obsahuje zoznam všetkých hovorov, ktoré sme v poslednej dobe uskutočnili, pričom najnovšie sú na vrchu zoznamu
 • vedľa každého hovoru vpravo je tlačidlo Volať kontakt
 • po dvojitom klepnutí na hovor sa zobrazia podrobnosti (trvanie hovoru, možnosť uložiť číslo do kontaktov, info, či ide o prichádzajúci alebo odchádzajúci hovor)

Karta Kontakty

Obsahuje zoznam kontaktov, vrátane vyhľadávania a pridania nového kontaktu.

 • na vrchu zoznamu sa zobrazujú najčastejšie volané kontakty, nižšie potom všetky ostatné
 • vľavo pod zoznamom je tlačidlo vyhľadávanie a v strede pod zoznamom tlačidlo Nový kontakt
 • ak na kontakt v zozname dvakrát poklepeme, uskutočníme s ním hovor

Nový kontakt pridáme nasledovne:

 • vyhľadáme a dvakrát klepneme na nový kontakt
 • švihaním alebo preskúmaním nájdeme pole meno, ktoré aktivujeme dvojitým klepnutím a môžeme napísať meno a priezvisko
 • švihaním alebo preskúmaním obrazovky nájdeme pole telefón, ktoré aktivujeme opäť dvojitým klepnutím a napíšeme telefónne číslo pridávaného kontaktu. Môžeme si všimnúť, že klávesnica sa zmenila na numerickú
 • môžeme vyplniť aj ďalšie detaily ako e-mail rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcom prípade
 • nakoniec aktivujeme tlačidlo Hotovo, ktoré sa nachádza vľavo hore.

Kontakty sa ukladajú do telefónu, ale aj na servery Google, ak to v nastaveniach nezakážeme. Výhodou je, že ak budeme mať nové zariadenie s Androidom, budeme už mať všetky kontakty poruke. Nevýhodou je zdieľanie údajov s Google.

Vyhľadávanie v kontaktoch funguje nasledovne:

 • nájdeme položku Vyhľadávanie (vľavo pod zoznamom kontaktov) a aktivujeme dvojitým klepnutím
 • v spodnej časti obrazovky sa objaví klávesnica, kde zadáme časť mena hľadaného kontaktu. Ak zadáme len jedno písmeno, systém zobrazí kontakty začínajúce týmto písmenom
 • vyhľadávanie je okamžité, netreba teda nič potvrdzovať
 • nad poľom, do ktorého píšeme sa objaví zoznam s výsledkami, z ktorého si vyberieme požadovaný kontakt, dvojitým klepnutím mu zavoláme

SMS a MMS

Aplikácia vyzerá pre používateľov čítača podobne ako aplikácia Telefón:

 • väčšiu časť tvorí zoznam správ, pričom sú zoskupené do konverzácií. Znamená to, že ak máme viac správ od jedného kontaktu v zozname budeme mať niečo ako: „Peter Teplicky (7), pocas vasej nedostupnosti Vas 3x kontaktoval odosielatel…“ Čiže okrem toho, že vieme, koľko správ nám na zariadenie poslal, vidíme aj ukážku poslednej prijatej správy a môžeme sa rozhodnúť, či stojí za otvorenie.
 • pod zoznamom v spodnej časti displeja je vľavo položka nová správa a približne v strede  položka Vyhľadávanie

Čítanie správ:

 • dvojitým klepnutím na položku v zozname rozbalíme konverzáciu s vybraným kontaktom
 • môžeme sa pohybovať po zozname správ od neho, môžeme ich priamo čítať, funguje aj posúvanie zoznamu dvoma prstami
 • v dolnej tretine obrazovky je pole pre úpravy, na ktoré ak dvakrát klepneme, objaví sa virtuálna klávesnica a môžeme mu napísať
 • vpravo od poľa je tlačidlo odoslať

Nová správa:

 • nájdeme položku nová správa a dvojitým klepnutím aktivujeme
 • mali by sme byť v poli Komu, kde môžeme zadať začiatočné písmená kontaktu, ktorému ideme spravu odosielať. Pole komu sa nachádza vo vrchnej časti obrazovky a pod ním je zoznam výsledkov vyhľadávania, kde nájdeme kontakt, ktorému chceme písať a dvojklepnutím ho vyberieme.
 • tým sa presunieme do poľa napíšte správu, ktoré sa nachádza pod zoznamom výsledkov
 • po napísaní správy nájdeme tlačidlo odoslať, ktoré je vpravo od poľa na písanie správy, opäť použijeme dvojklepnutie

Ďalšie zaujímavé aplikácie

Mozilla Firefox

Najprístupnejší prehliadač internetových stránok pre android. Umožňuje jednoduchý pohyb po nadpisoch, formulárových poliach…

 • švihnutím troma prstami hore/dole si vyberáme typ prvku, po ktorom sa chceme pohybovať
 • švihnutím troma prstami vpravo/vľavo sa pohybujeme po vybranom type prvkov

TuneIn Radio

Plne prístupný program na počúvanie rádií na internete. Počas prehrávania sa dokáže skryť na lištu s upozorneniami, z ktorej ho môžeme stopnúť, ale aj pridať práve prehrávané rádio medzi obľúbené.

Kalendár Google

Mobilná verzia Google kalendára. Celkom dobre prístupná, hoci výhrady by sa našli. Najdlhšie mi trvalo prísť na fintu s nastavovaním času: dvakrát stlačiť a podržať a potom prstom vyberať príslušnu hodinu a minútu.

Skype

Obľúbený komunikačný nástroj aj pre Android, dobre prístupný.

AquaMail

E-mailový klient pre android, dobre prístupný, dokáže sa pripojiť na väčšinu e-mailových služieb.

CoolReader

Program na čítanie dokumentov. https://play.google.com/store/apps/details?id=org.coolreader

DotWalker

Program na navigáciu pomocou GPS pre zrakovo postihnutých. Umožňuje vytvárať vlastné trasy a zdieľať ich s ostatnými na webe. https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.lido.dotwalker

ASR mp3 sound recorder

Diktafón pre Android. Nahráva priamo do mp3. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nll.asr

Hudobný prehrávač DeaDBeeF

Foobar2000 pre Android. Niekedy má problém otvoriť súbory zo správcu súborov.

Slovníky Dic-O

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dic_o.dico_svk_eng

Čítačka od Tatra banky

Ak máte účet v Tatra banke a pracujete s internet bankingom, na prihlásenie a potvrdenie niektorých úkonov musíte použiť autentifikačnú čítačku, ktorá vygeneruje kód. Na zariadení s Androidom je možné pomocou aplikácie použiť funkcie čítačky bez toho, aby vám musel vidiaci pomocník prečítať vygenerovaný kód.

Androsensor

Aplikácia zobrazuje informácie z rôznych senzorov v zariadení. Nevidiacim sa zíde najmä ako jednoduchý indikátor svetla. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fivasim.androsensor

Ďalšie prístupné aplikácie pre Android nájdete tu:

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Eyes-Free+Project

Gestá na ovládanie Androida

Odomknutie zariadenia – zapnúť tlačidlo ovládania a následne v spodnej tretine obrazovky potiahnuť prstom smerom doprava

Zoznam gest (Zoznam aplikácií -> Nastavenia -> Uľahčenie prístupu -> TalkBack -> Nastavenia -> Správa gest):

 • dva vertikálne pohyby – presun zoznamu dolu alebo nahor
 • posunutie hore a doprava – otvoriť kontextovú ponuku
 • posunutie hore a doľava – tlačidlo Domovská stránka
 • posunutie dole a doprava – otvoriť globálnu kontextovú ponuku – umožňuje v textovom poli možnosť zmeniť pohyb po znakoch, slovách
 • posunutie dole a doľava – tlačidlo Späť
 • posunutie doprava a dole – otvoriť upozornenia. Upozornenia sa dajú otvoriť aj tak, že si na ploche nájdeme stavovú lištu a švihnutím dvoma prstami mierne od seba nadol ju otvoríme.
 • posunutie doľava a hore – tlačidlo nedávne aplikácie

Poznámky k dokumentácii

 • čítač Talkback a funkcie prístupnosti Androida sa stále vyvíjajú, niekedy je ale pomerne ťažké dopátrať sa k novinkám, ktoré pribudli. Ak používateľ nevie po anglicky, problém je ešte väčší.
 • neviem o žiadnom kompletnom manuáli pre Android v slovenčine, ktorý by zahŕňal aj prácu s asistenčnými technológiami. Často je nutné obrátiť sa na skúsenejších používateľov, ktorí už čo-to poobjavovali aj sami alebo mali tiež pomocníkov.

Zdroje

http://blindrevue.sk/prechod-na-android-full-time-experiment/

http://blindrevue.sk/zopar-postrehov-k-pristupnosti-android-jelly-bean-a-google-nexus-7/

http://www.blind-android.cz/

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.