Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Signal – chatujte bezpečne

V dnešnej dobe je veľmi veľa spôsobov, ako môžeme medzi sebou komunikovať. Či už ide o klasické telefónne hovory a správy alebo o online komunikáciu. Preto sme sa v BlindRevue rozhodli postupne otestovať tie najbežnejšie, známe aj menej známe aplikácie z hľadiska prístupnosti, komfortu a princípov používania.

V tomto článku si predstavíme aplikáciu Signal. Testovali sme ju na telefóne s Androidom vo verzii 10 a s čítačom obrazovky TalkBack.

Princíp fungovania aplikácie Signal

Je to aplikácia, ktorá umožňuje posielanie textových a hlasových správ online, uskutočňovanie videohovorov a hlasových hovorov. Vieme si v nej vytvárať skupiny kontaktov pre ľudí, s ktorými chceme komunikovať. Aplikáciu však nemožno označiť ako sociálnu sieť. Neumožňuje zdieľať príspevky verejne, neobsahuje reklamy. V zozname kontaktov sú iba ľudia, s ktorými zdieľame telefónne číslo. Môžeme si teda pridať iba ľudí, na ktorých máme priamo kontakt a takisto nikto bez toho, aby mal naše číslo, neuvidí, že používame aplikáciu Signal. Komunikácia prebieha zašifrovane, čo znamená, že by správy nemal čítať nikto iný okrem odosielateľa a príjemcu.

Inštalácia a prvé spustenie

Signal stiahneme bezplatne štandardným spôsobom z Obchodu Play pre zariadenia s Androidom a Appstoru pre systém iOS. Aplikáciu pre počítače s Windowsom a systémom macOS Signal stiahneme z jeho oficiálnej stránky. Aplikácia je v slovenčine a po prvom spustení vyžaduje registráciu na telefónne číslo.

Registrácia telefónneho čísla do aplikácie

Úvodná obrazovka po prvom spustení Signalu je uvítacia a obsahuje podmienky a zásady ochrany osobných údajov a tlačidlo Pokračovať. Ak aplikáciu chceme používať, je potrebné ho potvrdiť poklepaním. Ďalej je nevyhnutné udeliť aplikácii potrebné povolenia ku kontaktom a spravovať a uskutočňovať hovory. Všetko je úplne prístupné a aplikácia nás procesom bez problémov prevedie. Po udelení povolení nastáva samotná registrácia. Na prvej obrazovke musíme zadať telefónne číslo, na ktoré bude aplikácia registrovaná. Obrazovka obsahuje nasledujúce položky:

 • Rozbaľovací zoznam s predvoľbami teda kódmi krajín. Predvolene je vybratá krajina Slovensko.
 • Prvé editačné pole, kde je uvedený samotný kód, teda v prípade Slovenskej republiky +421.
 • Druhé editačné pole, kde zadáme naše číslo bez prvej nuly, teda všetky čísla nasledujúce po nule.
 • Tlačidlo Ďalší. Naň je potrebné poklepať a číslo tak potvrdiť.

V SMS správe príde kód, ktorý je potrebné buď prepísať, alebo si ho aplikácia overí sama. Po úspešnej registrácii sa dostávame do nášho profilu, kde je potrebné zadať meno a priezvisko. Obidve položky sú povinné. Po zadaní údajov poklepaním potvrdíme tlačidlo Ďalší. Všetko je prístupné, čítač položky korektne ohlasuje. Posledným krokom je vytvorenie PIN kódu. Slúži na to, aby sme si po nainštalovaní Signalu do nového telefónu mohli obnoviť uložené údaje. Švihaním prsta nájdeme editačné pole, vpíšeme minimálne štvormiestny PIN kód. Pod týmto editačným poľom je ešte jedno tlačidlo Vytvoriť alfanumerický kód, ak by sme si namiesto číselného PIN kódu chceli vytvoriť heslo skladajúce sa z písmen aj číslic. Po vytvorení PIN kódu potvrdíme tlačidlo Ďalší. Na poslednej obrazovke nás aplikácia vyzve, aby sme PIN potvrdili. Zadáme ho teda ešte raz a opätovne poklepeme na tlačidlo Ďalší. Čas od času sa stane, že nás aplikácia bude vyzývať na potvrdenie PIN kódu, aby sme ho nezabudli. Toto oznámenie čítač korektne číta. Švihaním sa dostaneme na tlačidlo Overiť kód, do editačného poľa ho vpíšeme a poklepaním na tlačidlo Overiť proces dokončíme.

Konečne sa ocitneme v prostredí aplikácie. Ak máme telefón so systémom Android, v hornej časti displeja sa ešte zobrazí voľba Nastaviť Signal ako predvolenú aplikáciu pre SMS správy. Urobíme to poklepaním na oznámenie. Ak tak nechceme urobiť, poklepeme na tlačidlo Zrušiť.

Prostredie Signalu a nová konverzácia

Prostredie aplikácie po prvom spustení obsahuje iba 5 tlačidiel a prázdnu obrazovku, kde budú pribúdať konverzácie. Na vrchnej strane displeja sa zľava nachádzajú tlačidlá:

 • Skratka pre nastavenia – obsahuje nastavenia aplikácie
 • Hľadať – môžeme vyhľadávať v konverzáciách
 • Ďalšie možnosti – tu sú všetky možnosti, ktoré aplikácia ponúka.

Na spodnej strane displeja sa vpravo dolu nachádza tlačidlo Nová konverzácia a nad ním Otvoriť fotoaparát.

Pre začatie novej konverzácie poklepeme práve na tlačidlo Nová konverzácia. Otvorí sa zoznam ľudí z našich kontaktov, ktorí už Signal nainštalovaný majú. Pokiaľ sa želaná osoba nachádza v kontaktoch, poklepeme na ňu a v spodnej časti displeja sa objaví editačné pole pre správu. Odošleme ju potvrdením tlačidla Signal. Ak sa žiadaný človek medzi kontaktmi nenachádza, môžeme ho do Signalu pozvať. Po poklepaní na tlačidlo Nová konverzácia odrolujeme dvomi prstami na koniec zoznamu kontaktov a poklepeme na tlačidlo Pozvať do Signalu. Objaví sa pozývacia správa s odkazom na inštaláciu a tlačidlo Zdieľať. Švihaním sa naň presunieme a potvrdíme poklepaním. Následne si vyberieme z rôznych možností, ako túto pozvánku zdieľať.

Signal takisto ako iné komunikačné aplikácie umožňuje posielať aj zvukové správy. Urobíme tak poklepaním a držaním tlačidla Nahrať a odoslať zvukovú prílohu priamo v konverzácii. Začiatok a koniec nahrávania a odoslanie správy nesprevádza žiadny oznamovací zvuk. Zvukovú správu odošleme uvoľnením tlačidla nahrávania. Okrem toho máme ešte tieto možnosti:

 • Prepnúť na emoji klávesnicu – môžeme vyberať rôzne emotikony a reagovať nimi na správu. V našom prípade boli grafické smajlíky pre čítač TalkBack neprístupné.
 • Prepnúť na rýchlu prílohu fotoaparátom – môžeme vyfotiť a odoslať fotografiu.
 • Pridať prílohu – môžeme odoslať prílohu z našich súborov v mobilnom telefóne. Na to treba aplikácii udeliť prístup k médiám.

Miznúce správy a ostatné nastavenia konverzácie

Miznúce správy je funkcia, ktorú neponúka len Signal, ale aj konkurenčné aplikácie. Princíp miznúcich správ v Signale je taký, že správa z konverzácie môže zmiznúť po uplynutí daného času alebo ihneď po prečítaní. Na zapnutie tejto funkcie máme dve možnosti.

 1. Poklepeme na konverzáciu > Ďalšie možnosti > Miznúce správy.
 2. Poklepeme na konverzáciu > Ďalšie možnosti > Nastavenia konverzácií > Miznúce správy.

Potiaľto je všetko prístupné. Obidvomi spôsobmi sa dostaneme do dialógu, kde vyberáme, kedy majú správy zmiznúť. Ten však čítač nečíta. Prečíta len stav, ktorý je aktuálne zvolený. Po prvom otvorení teda čítač ohlási len „Vaše správy nevypršia“. Je to prvá položka zoznamu časových predvolieb. TalkBack nehlási posúvanie sa v zozname, časové intervaly, ani to, či je niektorá alternatíva vybratá alebo nie.

V nastaveniach konverzácie okrem miznúcich správ nájdeme napríklad aj:

 • Stlmiť upozornenia – po aktivácii nám nebudú chodiť upozornenia na správu a na hovor od daného kontaktu. Stlmiť ich môžeme na hodinu, dve hodiny, deň, týždeň a rok.
 • Vlastné upozornenia – možnosť vybrať si pre daný kontakt vlastný zvuk prichádzajúcej správy či hovoru.
 • Zdieľané médiá – na výber máme zvuk, médiá, dokumenty a všetky zdieľateľné súbory.
 • Farba a pozadie chatu – môžeme si nastaviť priamo farbu konverzácie a potom pozadia konverzácií. Čítač korektne nepopisuje ani farby konverzácií, ani farby pozadia.
 • Spoločné skupiny
 • Zobraziť bezpečnostné číslo (bezpečnostný QR kód šifrovania s daným kontaktom – každý kontakt vo vašom zozname má svoj jedinečný QR kód),
 • Blokovať (blokovať daný kontakt).

Vytvorenie skupinovej konverzácie

Pre konverzáciu s viacerými ľuďmi – napríklad kolegami s práce – si môžeme vytvoriť v Signale skupinu. Urobíme to takto:

 1. Poklepeme na tlačidlo Ďalšie možnosti.
 2. Švihaním sa presunieme na voľbu Nová skupina a potvrdíme.
 3. Zobrazí sa zoznam kontaktov, s ktorými môžeme skupinu založiť. Môžeme ich vybrať viac naraz poklepaním na daný kontakt.
 4. Po pridaní, ale aj nepridaní kontaktov poklepeme na tlačidlo Preskočiť.
 5. Dostaneme sa do editačného poľa, kde napíšeme názov skupiny. Pole je povinné. V prípade, že sme v prvom kroku pridali nejakých ľudí, ich zoznam sa zobrazí pod poľom pre názov skupiny.
 6. Potvrdíme tlačidlom Vytvoriť.

Hlasový hovor a videohovor

Prostredníctvom Signalu môžeme takisto volať alebo uskutočniť videohovor. Tu sa však prejavia niektoré obmedzenia, s ktorými treba počítať. Možnosti pre uskutočňovanie hlasových hovorov a videohovorov sa nachádzajú vo vrchnej časti otvorenej konverzácie. Pre videohovor poklepeme na rovnomenné tlačidlo (Videohovor Signal) a pre hlasový hovor na tlačidlo Signal hovor. Potiaľto je všetko prístupné. Avšak problém nastáva na samotnej obrazovke hovoru, kde je veľmi ťažké sa zorientovať, pretože čítač je väčšinou prekričaný samotným hovorom. Ešte výraznejšie sa to prejaví v prípade, že niekto volá nám. Nefunguje totiž funkcia stlmenia zvuku, keď hovorí čítač. Preto nájsť tlačidlo pre zdvihnutie hovoru je veľmi náročné. Inak pri hlasovom hovore bol zvuk stabilný, spojenie nevypadávalo. Horšie to bolo s videohovorom, kde sa zvuk oneskoroval a bolo zrejmé, že videohovor predstavuje pre aplikáciu záťaž. Hoci teda so Signalom môžeme uskutočniť hlasový aj videohovor, z našej skúsenosti ho nemôžeme na 100 percent odporučiť.

Nastavenia Signalu

Otvoríme ich tak, že poklepeme na tlačidlo Skratka pre nastavenia. Druhým spôsobom je poklepaním vojsť do ponuky Ďalšie možnosti, švihaním nájsť Nastavenia a poklepaním ich otvoriť. Medzi nastaveniami sa pohybujeme švihaním prsta a aktivujeme prípadne deaktivujeme ich poklepaním. Nájdeme tu bežné možnosti ako úprava profilových informácií, motív aplikácie – svetlý, tmavý alebo predvolený podľa nastavení telefónu. Ďalej nastavenie, či chceme používať Signal pre odosielanie SMS a MMS (platí len pre telefóny s Androidom). Môžeme tiež zmeniť aj jazyk aplikácie, prípadne pozadie chatu. Po poklepaní na položku Pripojené zariadenia zasa máme možnosť vidieť spárované počítače. Avšak keďže Signal dbá na naše súkromie, je tu dosť rozsiahle nastavenie toho, ako sa má aplikácia vo vzťahu k nášmu súkromiu správať.

Súkromie

V tejto sekcii sa nachádzajú všetky nastavenia, ktoré ovplyvňujú súkromie a bezpečnosť aplikácie.

 • Zámok obrazovky a Časový limit pred uzamknutím – vieme si nastaviť, že aplikáciu otvoríme len po overení prostredníctvom odtlačku prsta. Ak ho nepoužívame, použije sa spôsob odomykania, ktorý máme na odomknutie telefónu, napríklad vzor alebo odomykací kód. K tomu sa vzťahuje aj druhé nastavenie – Časový limit pred uzamknutím. Tu nastavíme, aký čas uplynie, kým sa aplikácia zamkne.
 • Zabezpečenie obrazovky – ak ho aktivujeme, aplikácia v zozname bežiacich aplikácií neposkytne náhľad správ a ani nebudeme môcť urobiť snímku obrazovky.
 • Inkognito klávesnica – zakážeme klávesnici učiť sa na základe toho, ako píšeme.
 • Indikátory písania a potvrdenie o prečítaní – tieto dve nastavenia určujú to, či ostatní vidia, že im práve píšeme a že sme si ich správu prečítali. Ak ich ponecháme vypnuté, nebudeme vidieť ani my, že nám niekto iný píše a či si našu správu prečítal.
 • Zapečatený odosielateľ – ak chceme ešte viac zvýšiť zabezpečenie správy, môžeme aktivovať nastavenie Povoliť od každého. To spôsobí, že sa príjemcovi pošle zašifrovaný kľúč. Príjemca si bude môcť overiť, či sa odoslaný kľúč zhoduje s certifikátom odosielateľa. Poklepaním na položku Zobraziť indikátory si potom môžeme zapnúť upozornenie na to, že správa bola doručená s použitím tejto funkcie. Podrobnejší popis a princíp fungovania je popísaný v priloženom článku v angličtine.
 • Signal PIN kód – posledná kategória obsahuje položky pre zmenu PIN kódu, aktiváciu alebo deaktiváciu PIN pripomienky (popísané vyššie). Takisto si vieme zapnúť registračný zámok. To znamená, že keď budeme chcieť to isté číslo registrovať po druhý raz, aplikácia si vyžiada PIN.

Nastavenia chatu

Slúžia na nastavenie veľkosti písma, zapnutie / vypnutie systémových smajlíkov. Takisto sa tu dá vypnúť alebo zapnúť zobrazenie pozvánky pre kontakty, ktoré ešte aplikáciu nepoužívajú. Ďalej vieme aktivovať či deaktivovať posielanie správ priamo klávesom Enter na klávesnici. Vieme tu tiež nastaviť, či sa majú použiť systémové fotky kontaktov tak, ako ich máme v zozname kontaktov priradené v telefóne.

Záloha správ

Správy Signal predvolene nijako nezálohuje a ani po opätovnom nainštalovaní ich späť nezískame. Jedinou možnosťou, ako si ich zálohovať, je zapnúť zálohovanie ručne a do zvoleného priečinka priamo v zariadení. Možnosť sa nachádza v Ďalšie možnosti > Nastavenia > Chat.

 1. Švihaním nájdeme možnosť Zálohovať chat na úložisko a potvrdíme. Následne poklepeme na tlačidlo Zapnúť.
 2. Aplikácia nás vyzve na zvolenie priečinka, kam bude záloha uložená. Poklepeme teda na Zvoľte priečinok.
 3. Vyberieme si priečinok poklepaním naň a následne švihaním nájdeme tlačidlo Zvoliť tento priečinok a potvrdíme ho. Zobrazí sa otázka, či chceme povoliť prístup k zvolenému priečinku. Ak si chceme zálohu vytvoriť, povolíme to poklepaním na tlačidlo Povoliť.
 4. Odpíšeme si heslo, ktoré Signal vygeneroval. Bude slúžiť na to, aby sme sa k zálohe chatov v budúcnosti dostali. Je to číselný kód, ktorý má 30 znakov. Potom poklepeme na začiarkavacie pole, ktorým Signal informujeme, že sme si heslo naozaj zapísali.
 5. Poklepeme na tlačidlo Povoliť zálohovanie.

Zrušenie registrácie

Ak chceme vypnúť správy a hovory pre zaregistrované číslo, môžeme tak urobiť v nastaveniach v sekcii Rozšírené poklepaním na Signal správy a hovory. Objaví sa upozornenie, či chceme Signal správy a hovory pre dané číslo naozaj vypnúť. Ak áno, poklepeme na tlačidlo OK. Upozorňujeme, že pre opätovné použitie daného čísla v Signale ho budeme musieť znovu zaregistrovať.

Aplikácia Signal pre počítač

Ako sme spomenuli vyššie, Signal je dostupný nielen pre mobilné telefóny, ale aj pre počítače. My ju používame a teda aj testujeme na počítači s Windowsom 10 vo verzii 20H2 a s čítačom NVDA 2020.3.

Stiahnutie, inštalácia a spárovanie s mobilným telefónom

Signal stiahneme z oficiálnej stránky aplikácie. Uistíme sa, že máme vybratý Signal pre náš operačný systém a potvrdíme odkaz Stiahnuť pre Windows. Nájdeme súbor v priečinku, kam sme ho uložili a potvrdíme ho. Aplikácia sa nainštaluje bez našich ďalších zásahov.

Skôr, ako Signal budeme môcť používať, je potrebné spárovať počítač s mobilným zariadením, na ktoré je už Signal nainštalovaný a spárovaný s telefónnym číslom.

Otvoríme aplikáciu Signal na počítači. Najjednoduchšie tak, že stlačíme Windows+S a napíšeme Signal. Vo výsledkoch šípkami nájdeme Signal aplikáciu a potvrdíme klávesom Enter. Zobrazí sa QR kód, ktorý je potrebné zosnímať prostredníctvom mobilného telefónu. Na mobilnom telefóne otvoríme takisto aplikáciu Signal > Ďalšie možnosti > Nastavenia > Pripojené zariadenia. Tu nájdeme tlačidlo Pripojiť nové zariadenie a poklepeme naň. Namierime fotoaparát telefónu na monitor počítača a počkáme, kým sa kód zosníma. Ak všetko prebehne v poriadku, na telefóne sa zobrazí upozornenie, že dané zariadenie bude môcť čítať obsah aplikácie. Počítač schválime poklepaním na Pridať zariadenie. V počítači vyberieme názov zariadenia a stlačíme Enter na Dokončiť synchronizáciu s telefónom.

Prostredie Signalu pre PC

Prostredie Signalu je s odčítačom NVDA dobre použiteľné a aplikácia ponúka na uľahčenie práce aj množstvo klávesových skratiek. Kontakty sú interpretované odčítačom ako tlačidlá, je možné sa teda po nich pohybovať tlačidlom B. Pre začatie konverzácie stačí na zvolenom kontakte stlačiť Enter. Dostaneme sa priamo do poľa pre správu, ktorú odošleme stlačením Enter. Pre ľahšiu orientáciu odporúčame stlačiť v konverzácii NVDA+Medzerník, aby sme sa dostali do režimu fokusu. Po správach v jednotlivých konverzáciách sa potom pohybujeme šípkami hore a dolu. Na začiatok správ sa dostaneme klávesovou skratkou CTRL+šípka hore, na koniec CTRL+šípka dolu. Na pohyb medzi konverzáciami môžeme použiť buď CTRL+ čísla od 1 do 9, alebo CTRL+Tab respektíve CTRL+Shift+Tab. Ak chceme na správu odpovedať, šípkami hore a dolu sa na ňu dostaneme a stlačíme klávesovú skratku CTRL+Shift+R. Ak chceme správu vymazať, tak CTRL+Shift+D a Enterom potvrdíme tlačidlo Vymazať. Pomocou klávesových skratiek sa dajú v Signale uskutočniť mnohé ďalšie akcie. Ich úplný zoznam si zobrazíme po stlačení CTRL+/, na slovenskej klávesnici CTRL+Shift+Ú. Ak chceme uskutočniť hovor, prejdeme CTRL+hornou šípkou na začiatok konverzácie a potom stláčame Shift+Tab, kým nenájdeme tlačidlo Hovor alebo Videohovor. Potvrdíme ho klávesom Enter.

Nastavenia Signalu pre PC

Do nastavení sa dostaneme po stlačení klávesovej skratky CTRL+čiarka. Jednotlivé nastavenia sú označené nadpisom, môžeme sa teda medzi nimi pohybovať písmenom H. Môžeme si tu upraviť motív, upozornenia, nastavenia vzťahujúce sa k hovorom alebo udelenie či odobratie prístupu ku kamere či mikrofónu. Nastavenia meníme začiarkavaním príslušných prepínačov alebo začiarkavacích polí. NVDA všetky nastavenia správne číta.

Záver

Aplikácia Signal je dobre prístupnou alternatívou pre online komunikáciu aj pre používateľov so špecifickými potrebami v oblasti zraku. Pri použití v mobilnom telefóne so systémom Android sme zaznamenali len dve problémové funkcie a to miznúce správy a problematická orientácia na úvodnej obrazovke hlasového hovoru či videohovoru. Pri použití v počítači so systémom Windows je veľkou výhodou používanie klávesových skratiek. Nevýhodou je to, že ak sa prepneme do inej aplikácie a vrátime sa späť do Signalu, NVDA prestane so Signalom spolupracovať. Je potrebné ho zavrieť a otvoriť nanovo. Napriek spomenutým nevýhodám Signal môžeme odporúčať aj pre ľudí, ktorí využívajú pri práci s mobilným telefónom či počítačom čítač obrazovky.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.