Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Zoom H1E: Rekordér, ktorý vás nenechá v úzkych (2. časť)

V tomto článku nadviažeme na Prvú časť, v ktorej sme si popísali základné funkcie rekordéra Zoom H1 essential. Pripomeniem, že ide o prvý produkt z dielne spoločnosti Zoom, ktorý obsahuje aj hlasového sprievodcu.

Vytváranie značiek

Počas nahrávania môžeme vkladať značky. Toto je užitočné, ak si napríklad nahrávame prednášku a chceme si do súboru uložiť dôležité miesta. Značku uložíme tretím tlačidlom v hornom rade. Ak máme pripojené slúchadlá, počujeme aj hlásenie „mark“ (značka). Bez slúchadiel sa toto hlásenie neozýva, aby nerušilo v samotnej nahrávke.

Tlačidlo prehrať / pauza počas nahrávania slúži ako pozastavenie a opätovné spustenie nahrávania. Na miestach, kde nahrávanie pozastavíme sa tiež uložia značky. Pozastavenie nahrávania je tiež v slúchadlách hlásené slovom „mark“ (značka). Pokračovanie v nahrávaní nie je oznamované vôbec.

Takto uložené značky nám pomôžu na rýchlu orientáciu v súbore pri prehrávaní priamo v H1E, ale je tiež možné ich importovať. Značky sú uložené v bwf hlavičke wav súborov a väčšina programov na prácu so zvukom ich dokáže prečítať.

Stereo a mono

Predvolene H1E nahráva stereo. Subjektívne sa mi stereo zdá výraznejšie ako na predošlých modeloch H1 a H1N. Stereo nahrávanie oceníme, ak chceme zachytiť zvuky. Pri nahrávaní rozhovor môžeme chcieť prepnúť nahrávanie na mono. Urobíme to použitím prvého tlačidla zľava v hornom rade tlačidiel pod displejom. Prvé stlačenie tlačidla len oznámi aktuálny stav. Až druhé stlačenie prepne spôsob nahrávania. Odozvu máme pomocou hlasového výstupu a ak máme pripojené slúchadlá, postrehneme zmenu aj v odposluchu. Do mono výstupu sú zmixované oba mikrofóny v rovnakom pomere.

Filter spodných frekvencií

Umožňuje orezať spodné frekvencie v rozsahu od 80 až po 240 HZ. Takto môžeme orezať spodné pásmo, napríklad ak sme v miestnosti, kde je nejaký hluk s nízkymi frekvenciami, prípadne vieme takto trochu potlačiť fúkanie vetra (v každom prípade odporúčam používať penový kryt na mikrofón).

Na nastavenie orezania slúži druhé tlačidlo zľava v hornom rade tlačidiel. Aj tu platí, že prvé stlačenie nám len oznámi aktuálny stav. Každé ďalšie stlačenie prepína medzi hodnotami 80, 160, 240 Hz.

Upozorňujem, že syntéza reči je v tomto bode veľmi pomalá a ak si počkáme na celé oznámenie, vyprší čas, počas ktorého môžeme hodnotu meniť. Je preto ideálne stláčať tlačidlo trošku rýchlejšie.

Práca s hlavným menu

 • Do menu Zoomu H1E sa dostaneme stlačením tlačidla menu na pravej strane.
 • Medzi položkami menu sa pohybujeme druhým a tretím tlačidlom v hornom rade pod displejom.
 • Položku aktivujeme štvrtým tlačidlom v tom istom rade.
 • Všimnite si, že po nastavení určitej voľby sa ozve „set“ (nastavené), ale výber s možnosťami ostane otvorený. O úroveň vyššie sa vrátime prvým tlačidlom zľava v hornom rade.
 • Na obrazovku nahrávania sa môžeme vrátiť opätovným stlačením tlačidla menu.
 • H1E si pamätá, na ktorej položke v menu sme boli naposledy. Po reštarte zariadenia sa kurzor v menu vráti na položku nastavenia nahrávania.

Nastavenie vzorkovacej frekvencie

Vzorkovaciu frekvenciu nahrávania môžeme zmeniť nasledovne:

 • Otvoríme menu.
 • Hľadáme položku „rec settings“ (nastavenie nahrávania).
 • Tu zvolíme položku „sample rate“ (vzorkovacia frekvencia).
 • Zvolíme požadovanú frekvenciu. Dostupné sú možnosti 44,1 khz, 48 khz a 96 khz.

Práca so súbormi

Priamo v zariadení môžeme súbory prehrávať aj mazať. Rovnako je možné súbory normalizovať a exportovať do 16-bitového alebo 24-bitového formátu wav.

Mazanie súborov

Ak chceme zmazať súbor, ktorý sme práve nahrali, stačí na obrazovke nahrávania stlačiť štvrté tlačidlo napravo v hornom rade tlačidiel pod displejom. Otvorí sa menu s dvomi položkami:

 • „cancel“ (zrušiť)
 • „Move to trash“ (presunúť do koša)

Nahrávky, ktoré presuniete do koša, sa presunú do priečinka Trash na pamäťovej karte. To znamená, že v zozname nahrávok ich už nevidno, ale stále zaberajú miesto v pamäti.

Kôš je možné vysypať nasledovne:

 • Otvorte menu tlačidlom menu.
 • Zvoľte možnosť „SD card“ (pamäťová karta).
 • Zvoľte možnosť „empty trash“ (vysypať kôš).
 • Zvoľte možnosť „execute“ (spustiť).
 • Úspešné vyprázdnenie koša oznámi hláška „done“ (hotovo).

Prehrávanie súborov

 • Do zoznamu súborov sa dostaneme z obrazovky nahrávania po stlačení tlačidla prehrať / pauza.
 • Automaticky sa spustí posledný nahratý súbor.
 • Medzi súbormi sa presúvame dvojicou tlačidiel pod tlačidlom rec.
 • Ak sú v súbore značky, tieto tlačidlá prechádzajú najprv po značkách v aktuálnom súbore.
 • Podržaním tlačidiel môžeme rýchlo prechádzať súborom smerom dopredu a späť.
 • Ak v súbore nie sú značky, kurzor prejde na nasledujúci resp. predchádzajúci súbor.

Tu je zaujímavé, že sa prehrávanie súboru nespustí automaticky. Po prechode na predchádzajúci alebo nasledujúci súbor počujeme hlásenie „file list“ (zoznam súborov). Na pohyb po súboroch stále používame tlačidlá pod tlačidlom record. Názvy súborov však nie sú oznamované, prechod medzi súbormi oznamuje len pípanie. Ak chceme súbor prehrať, opäť stlačíme prehrať / pauza. Na obrazovku nahrávania sa vrátime tlačidlom menu.

Ďalšie možnosti

Počas prehrávania súboru môžeme vyvolať kontextovú ponuku, z ktorej môžeme so súbormi ďalej pracovať. Ponuku vyvoláme prvým tlačidlom zľava v hornom rade tlačidiel. Medzi možnosťami sa presúvame tak, ako zvyčajne. Na tomto mieste uvediem, že funkcia „move to trash“ (presunúť do koša) funguje rovnako, ako sme popísali vyššie. Funkcia „information“ (informácie) je pre nás aktuálne neprístupná a zobrazované informácie nie sú ozvučené. Z kontextovej ponuky sa vynoríme tlačidlom menu, prípadne prvým tlačidlom v hornom rade tlačidiel pod displejom. Z kontextovej ponuky máme dostupné aj tieto funkcie:

Normalizovanie

„Normalize (normalizovať): Táto funkcia znormalizuje súbor tak, aby jeho najhlasnejší bod bol na 0 dB. Po zvolení máme dostupné opäť možnosti „cancel“ (zrušiť) a „execute“ (spustiť). Normalizovanie hodinového súboru môže však trvať aj 15 minút. Osobne odporúčam normalizovať v počítači.

Export

Táto funkcia vybranú nahrávku exportuje do 16-bitového alebo 24-bitového formátu. Toto sa môže zísť, ak potrebujeme šetriť miesto na pamäťovej karte, alebo náš audio editor nedokáže otvoriť 32-bitové súbory. Po zvolení možnosti Export Sa postupne objavia nasledujúce obrazovky:

 • „format“ (formát): Po aktivovaní môžeme zvoliť 16-bitový alebo 24-bitový formát.
 • „Normalize“ (normalizovať): Môžeme zvoliť, či bude súbor pred exportom normalizovaný tak, aby jeho najhlasnejší bod bol na úrovni 0 db. Máme dostupné možnosti „ON“ (áno) a „off“ (nie).
 • Na poslednej obrazovke sú dostupné možnosti „Cancel“ (zrušiť) a „execute“ (spustiť).

Práca so značkami

Značky do nahrávky môžeme vkladať aj počas prehrávania. Z kontextovej ponuky je potrebné zvoliť položku „mark“ (značka):

 • Spustíme prehrávanie súboru tlačidlom prehrať / pauza.
 • V súbore môžeme skákať po desiatich sekundách dozadu a dopredu druhým a tretím tlačidlom v hornom rade tlačidiel pod displejom.
 • Značku vložíme štvrtým tlačidlom.
 • Medzi značkami v nahrávke sa pohybujeme dvojicou tlačidiel pod tlačidlom rec.

Mazanie značiek, žiaľ, nie je aktuálne úplne prístupné, postup je ale nasledujúci:

 • Pozastavíme prehrávanie tlačidlom prehrať / pauza.
 • Nájdeme požadovanú značku pomocou dvojice tlačidiel pod tlačidlom nahrávania.
 • Prechod medzi značkami je oznamovaný len pípaním. Môžeme teda skúsiť vypočítať, ktorú značku hľadáme. Medzi značkami chodíme cyklicky a nevieme, kedy sme sa ocitli na prvej a kedy na poslednej.
 • Značku vymažeme štvrtým tlačidlom v hornom rade tlačidiel pod displejom. Zmazanie je oznámené hlásením „mark deleted“ (značka zmazaná).

Nakoľko značky nemajú výrazný vplyv na úložisko, odporúčam so značkami pracovať skôr v audio editore.

Rýchle prehrávanie a slučky

Súbory môžeme prehrávať aj rýchlejšie a pomalšie, a tiež si môžeme dookola nechať opakovať určitú pasáž súboru.

 • Z kontextovej ponuky zvolíme možnosť „AB speed“ (rýchlosť a opakovanie).
 • Spustíme prehrávanie tlačidlom prehrať / pauza.
 • Druhým a tretím tlačidlom v hornom rade tlačidiel pod displejom spomalíme a zrýchlime prehrávanie.
 • Štvrtým tlačidlom označujeme začiatok a koniec úseku, ktorý chceme prehrávať v slučke. Teda na začiatku úseku stlačíme tlačidlo prvý raz, na konci druhý. Od tohto momentu sa bude úsek opakovať až do opätovného stlačenia štvrtého tlačidla.

Nastavenia prehrávania

Do nastavení prehrávania sa dostaneme z menu aktivovaním položky „repeat settings“ (nastavenie opakovania). Dostupné sú možnosti

 • Play all (prehraj všetko): Pri prehrávaní postupne prehráva všetky súbory zaradom.
 • „Repeat once“ (opakovať zvolený súbor): Pri prehrávaní prehráva len zvolený súbor v slučke.
 • „Repeat all“ (opakovať všetky): Pri Prehrávaní prehrá všetky súbory a po skončení sa opäť vráti k prvému súboru.
 • „play once“ (prehrať raz): Prehrá len zvolený súbor a viac nepokračuje ani neopakuje.

Ďalšie časti článku

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.