Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Čítanie elektronických kníh pomocou Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions je čítačka elektronických kníh v počítačoch a mobilných telefónoch bez nutnosti pripojenia na internet. Vývojár už v návode avizuje, že program je kompatibilný aj s čítačmi obrazovky Jaws a NVDA. Ďalšou jeho výhodou je, že dokáže otvoriť aj knihy s ochranou proti zneužitiu Adobe DRM (Digital Rights Management), ktoré – podľa našich informácií – iné čítacie zariadenia a programy otvoriť nedokážu. K dispozícii je ako pre počítače s Windows a macOS, tak aj pre mobilné telefóny so systémom Android a iOS. My čítačku testujeme s použitím čítača obrazovky NVDA vo verzii 2020.1 na Windows 10 Pro a v mobilnom telefóne Samsung Galaxy J7 2017 s čítačom TalkBack a Androidom vo verzii 9.

Stiahnutie a inštalácia

Program pre počítače stiahneme zo stránky Adobe.com. Na stránke použijeme príkaz rýchlej navigácie po tlačidlách, takže stláčame kláves B, až kým nenarazíme na tlačidlo Search (hľadať). Potvrdíme ho a do textového poľa napíšeme Adobe Digital Editions. Hneď pod editačným poľom sa nám zobrazí odkaz na daný program a ten takisto potvrdíme klávesom Enter. Následne budeme presmerovaní na stránku programu, kde v zozname odkazov, ktorý vyvoláme klávesovou skratkou Insert+F7, nájdeme odkaz Download (stiahnuť). Potom už iba vyberieme verziu pre náš operačný systém a súbor stiahneme.

Inštaláciu spustíme potvrdením inštalačného súboru. Prebieha celá v angličtine, ale je bezproblémovo prístupná. V prvom kroku musíme odsúhlasiť podmienky, čo urobíme začiarknutím políčka „I accept the terms of the License Agreement“. Stlačíme tlačidlo Next (ďalej). Následne sa dostaneme na výber možností, čo má program urobiť:

 • Priradiť súbory typu .acsm a .epub – túto voľbu je vhodné začiarknuť, respektíve ponechať začiarknutú. V prípade, že sa preruší sťahovanie elektronickej knihy a ona sa uloží v súbore s príponou .acsm, môžeme si knihu dosťahovať a uložiť do knižnice Adobe Digital Editions vo formáte .epub.
 • Pripnúť do ponuky Štart (start menu shortcut)
 • Vytvoriť ikonu na pracovnej ploche (desktop shortcut)
 • Pripnúť na panel rýchleho spustenia (quick launch shortcut)

Ak máme voľby nastavené podľa našich predstáv, pokračujeme stlačením Next. Dostaneme sa na výber priečinka, kam sa má program nainštalovať. Ak si želáme predvolený priečinok zmeniť, urobíme to stlačením tlačidla Browse (prehľadávať) a z klasického dialógu si vyberieme preferovaný priečinok. Potom už len stlačíme tlačidlo Install (inštalovať) a počkáme, kým nám program neoznámi, že inštalácia úspešne prebehla. Dialóg zavrieme tlačidlom Close (zavrieť).

Prostredie čítačky

Tak ako inštalácia, aj užívateľské prostredie je celé v angličtine. Vzhľadom na to, že je možné sa k jednotlivým funkciám dostať aj pomocou klávesových skratiek, nepovažujeme to za významnú prekážku pre komfortnú prácu s programom. Po jeho prvotnom spustení sa ocitneme v prázdnom poli, ktoré slúži primárne ako knižnica, teda zoznam nami pridaných kníh, a po otvorení knihy ako priestor, kde je zobrazený jej samotný text. Hlavný priestor obsahuje tiež možnosti, ktoré slúžia na spravovanie zoznamu kníh a popíšeme si ich nižšie. K ďalším funkciám sa dostaneme po stlačení klávesu Alt. Po záložkách panela sa pohybujeme šípkami doprava a doľava, ponuku otvoríme stlačením šípky dolu. Po ponuke sa pohybujeme šípkami hore a dolu.

Pridanie knihy do knižnice

Na pridávanie kníh do knižnice máme dve možnosti. Môžeme buď stlačiť Alt a v záložke File (súbor) šípkami nájsť položku Add to library (pridať do knižnice), alebo stlačiť klávesovú skratku Ctrl+O. V obidvoch prípadoch sa dostaneme do klasického dialógu, kde vyberieme súbor, ktorý chceme pridať a po potvrdení klávesom Enter je kniha zaradená do knižnice. Na výber máme tri typy súborov:

 • .epub – je to univerzálny formát pre elektronické publikácie, ktorý podporuje väčšina čítačiek elektronických kníh
 • .PDF – hodí sa pre čítanie odbornej literatúry. Nevýhodou je, že sa pri zväčšovaní či zmenšovaní textu rozpadajú odstavce, preto je jeho čítanie menej pohodlné. Adobe Digital Editions však rieši aj tento problém a obsahuje možnosti pre zväčšovanie a zmenšovanie textu zvlášť pre .PDF súbory.
 • .ACSM – slúži na získanie licencie a uloženie knihy vo formáte .epub do knižnice.

Spravovanie zoznamu kníh

Ako sme spomenuli vyššie, okrem zoznamu kníh a prípadne textu knihy primárne prostredie čítačky ponúka ďalšie možnosti, po ktorých sa presúvame stláčaním Tabulátora. Slúžia na spravovanie a triedenie zoznamu kníh:

 • Library content – spomínaný obsah knižnice, teda knihy, ktoré sme si do čítačky pridali.
 • Last read – naposledy čítaná kniha
 • Bookshelves – tu je zoznam akoby poličiek knižnice, čo sú zoznamy kníh, ktoré si môžeme sami vytvárať. Napríklad si vytvoríme „poličku“ Odborná literatúra a keď sa šípkami hore a dolu dostaneme v zozname „poličiek“ na Odbornú literatúru, zobrazia sa nám knihy pridané iba do tejto sekcie. Podrobnejšie si to popíšeme v nasledujúcom texte.
 • Bookshelves options – možnosti vzťahujúce sa práve ku knižným poličkám:
  • Add new bookshelf – pridať novú knižnú poličku. Po stlačení Enteru sa dostaneme do editačného poľa, kde zadáme jej názov a ten opäť Enterom potvrdíme.
  • Rename bookshelf – premenovanie knižnej poličky
  • Delete bookshelf – slúži na vymazanie knižnej poličky
 • Add new bookshelf – duplicitne možnosť na pridanie knižnej poličky
 • Sort – triediť podľa. Tu si vyberieme, podľa akého kritéria chceme mať knihy v knižnici zoradené – Title (názov), Author (spisovateľ), Publisher (vydavateľstvo), Last read (ako prvé budú zobrazené naposledy čítané knihy) a Date added (zoradenie podľa dátumu pridania do knižnice).
 • Thumbnail view – ak je toto tlačidlo stlačené, zobrazia sa nám knihy ako keby v dlaždicovom náhľade. Zobrazí sa aj ich obálka. Toto zobrazenie nám však s čítačom obrazovky nespolupracovalo korektne, NVDA nečítal názov knihy ani jej autora.
 • List view – knihy sa zobrazia ako jednoduchý zoznam, tu už NVDA fungoval správne.

Otvorenie a čítanie knihy

Knihu otvoríme tak, že si ju vyberieme zo zoznamu kníh šípkami hore a dolu a voľbu potvrdíme klávesom Enter. Následne sa zobrazí jej text, ktorý môžeme čítať tak, ako sme s čítačmi obrazovky zvyknutí. Môžeme sa pohybovať po znakoch, slovách, riadkoch, prípadne si nechať čítať knihu plynule. Po otvorení knihy sa možnosti spravovania knižnice zmenia na možnosti týkajúce sa práce s knihou. Takisto sa po nich pohybujeme stláčaním klávesu Tabulátor:

 • Book content – text knihy, ktorú práve čítame.
 • Go to page (ísť na stranu) – v tomto editačnom poli je zobrazené číslo aktuálnej strany, na ktorej sa práve nachádzame. Je prepisovateľné, takže po jeho vymazaní môžeme zadať číslo strany, na ktorú sa chceme dostať.
 • Previous page (predchádzajúca strana) a Next page (nasledujúca strana)
 • Back to library – po stlačení tohto tlačidla sa vrátime do zoznamu kníh.
 • Add bookmark (Ctrl+B) – pridanie záložky
 • Show / Hide navigation panel – skryje alebo zobrazí navigačný panel
 • Text size – pomocou tohto tlačidla môžeme meniť veľkosť písma v texte. Po jeho stlačení sa zobrazí zoznam, kde začiarknutím políčka meníme veľkosť písma na Small (malé), Medium (stredné – táto možnosť je predvolená), Large (veľké), Extra large (veľmi veľké) a Ultra large (ultra veľké). Prínos pre slabozrakého používateľa nevieme objektívne zhodnotiť, ale človeku so zvyškami zraku ani ultra veľké písmo nepostačí.
 • Search (Ctrl+F) – slúži na vyhľadávanie v texte.
 • Full screen (Ctrl+Shift+F) – zobrazí knihu na celú obrazovku.

Vytvorenie knižnej poličky

Ak chceme knihy roztriediť do nami zvolených kategórií, môžeme si vytvoriť „knižnú poličku“ a knihy do nej skopírovať. Máme na to niekoľko možností:

Prvá možnosť – vojdeme do panela ponúk stlačením Alt, nájdeme záložku File a šípkou dolu nájdeme možnosť New bookshelf. Tú potvrdíme, do editačného poľa zadáme jej názov a ten takisto potvrdíme Enterom. Druhou možnosťou je stlačiť klávesovú skratku Ctrl+N. Dostaneme sa priamo do editačného poľa na zadanie názvu knižnej poličky. No a najzdĺhavejšou možnosťou je, že v zozname kníh stláčame Tabulátor, kým nenarazíme na možnosť Add New Bookshelf.

Ak už máme poličku vytvorenú, knihy do nej pridáme tak, že v hlavnom zozname kníh sa šípkami dostaneme na knihu, ktorú chceme do poličky pridať. Následne stlačíme Alt, vojdeme do záložky File šípkou dolu a vyberieme možnosť Copy to bookshelf (skopírovať do knižnej poličky). Ponuku šípkou doprava rozbalíme, vyberieme si zo zoznamu poličku, kam si želáme knihu pridať a voľbu potvrdíme Enterom.

Konkrétnu knižnú poličku si zobrazíme tak, že v hlavnom priestore so zoznamom kníh sa stláčaním Tabulátora presunieme na zoznam Bookshelves (knižné poličky) a v ňom si šípkami hore a dolu vyberieme požadovanú poličku a potvrdíme Enterom. Tu čítačka niekedy reaguje veľmi pomaly alebo na krátky čas zamrzne.

Autorizácia počítača

Niektoré knihy s ochranou Adobe DRM vyžadujú, aby bol počítač autorizovaný s takzvaným Adobe ID. To si môžeme zriadiť na stránke Adobe.com. Ak ho už máme, stlačíme Alt, šípkou doprava sa dostaneme na záložku Help (pomoc) a šípkou dolu vyberieme možnosť Authorise Computer (autorizovať počítač). Otvorí sa okno, v ktorom pomocou Tabulátora nájdeme editačné pole s názvom Adobe ID. Do neho zadáme e-mailovú adresu. Do ďalšieho poľa Password (heslo) vpíšeme heslo priradené k Adobe ID a stlačíme tlačidlo Authorise. Po úspešnej autorizácii dialóg zavrieme tlačidlom OK. To nám umožní otvárať takto chránenú knihu aj v iných zariadeniach a čítačkách elektronických kníh.

Mobilná aplikácia

Mobilnú aplikáciu môžeme stiahnuť a nainštalovať tradične z Obchodu Play pre Android a App Store pre mobilné telefóny so systémom iOS. Prostredie aplikácie je veľmi jednoduché. Po otvorení sa dostaneme na plochu, kde je buď zobrazený zoznam kníh, alebo text otvorenej knihy. Prostredie je v angličtine (tak ako v prípade počítačovej verzie čítačky). V ľavom hornom rohu je tlačidlo, na ktoré keď poklepeme, dostaneme sa do ponuky aplikácie. Tá je prístupná a obsahuje nasledujúce položky:

 • Refresh – obnoviť
 • Favorites – obľúbené knihy
 • Recently added – nedávno pridané
 • Settings – nastavenia

V nastaveniach sú len dve položky, z čoho nás môže zaujímať najmä tá s názvom Authorise device. Slúži na autorizovanie zariadenia podobne, ako sme si to popisovali pri autorizácii počítača. Teda aplikácia si od nás vyžiada Adobe ID. Švihaním prsta sa dostaneme na prvé editačné pole Adobe ID, kde zadáme e-mailovú adresu. Na to, aby sme mohli zadať heslo, musíme skryť klávesnicu stlačením tlačidla Späť na mobilnom telefóne a následne sa švihaním prsta presunieme na editačné pole Password. Zadáme heslo a potvrdíme poklepaním na tlačidlo Authorise.

Potiaľto je aplikácia prístupná dostatočne. Problém nastáva, keď si chceme do čítačky pridať knihu, pretože túto možnosť sme nikde s čítačom obrazovky nenašli. Ďalší problém sa objavil, keď sme chceli čítať samotnú knihu. Keďže sa v čítačke primárne nachádza súbor Getting started (voľne preložené Ako začať), tak sme skúsili otvoriť ten. Na základe zrakovej kontroly sme zistili, že kniha sa otvorila, avšak čítač oznámil iba hlášku „Neoznačené tlačidlo“ a viac nereagoval ani po poklepaní na domnelé tlačidlo. Čiže s TalkBackom je momentálne samotné čítanie kníh na mobilnom telefóne so systémom Android neprístupné.

Záver

Pri testovaní Adobe Digital Editions na počítači NVDA vo všetkých prípadoch reagoval správne, nikde sme sa nestretli s nepomenovaným alebo neprístupným prvkom, čo aj vývojár deklaruje.

Za veľkú výhodu považujeme prácu s klávesovými skratkami, ktoré výrazne zrýchlia prácu s programom a taktiež to, že po zatvorení a opätovnom otvorení čítačky sa ocitneme presne na mieste, kde sme s čítaním prestali. Ako nevýhodu vnímame niekedy pomalšiu odozvu či zamŕzanie programu. Na mobilnom telefóne sme aplikáciu dokázali stiahnuť a nainštalovať, takisto jej nastavenia boli pre čítač obrazovky prístupné. Avšak pridávanie a čítanie samotných kníh je pre nevidiaceho používateľa neprístupné. Ak teda chceme čítať elektronické knihy vo formáte .epub a to aj s Adobe DRM ochranou, je čítačka Adobe Digital Editions pre počítače úplne prístupnou a vyhovujúcou voľbou, pre telefóny so systémom Android a čítačom obrazovky však zatiaľ nie je prístupným riešením.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.