Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Word to ePub: prevádzame dokumenty na elektronické knihy

Formát elektronických kníh ePub je rozšíreným spôsobom publikovania kníh, článkov, príručiek a podobných materiálov. Jeho výhodou je, že je čitateľný na veľkom množstve rôznorodých zariadení. Vytvoríme obsah vo formáte ePub a ten je prístupný širokému spektru používateľov.

Otestovali sme niekoľko aplikácií pre tvorbu ePub publikácií s ohľadom na ich ovládanie s klávesnice a čítačom obrazovky. V predchádzajúcom článku na túto tému sme sa venovali doplnku ePubee Maker. V nasledujúcom texte sa pozrieme na funkcionalitu aplikácie Word to ePub. Ide o aplikáciu, ktorá umožňuje publikovať dokument z formátov doc, docx a podobne priamo do formátu epub.

Stiahnutie a inštalácia

Aplikáciu Word to ePub stiahneme z nasledujúceho odkazu Word to ePub The DAISY Consortium. Nájdeme a stiahneme inštalačný súbor s najnovšou verziou. Samotná inštalácia prebieha obvyklým spôsobom. Inštalačný proces aj rozhranie aplikácie disponuje niekoľkými jazykmi. Nám je najbližšie angličtina. Po skončení inštalácie sa objaví zástupca na pracovnej ploche. Keďže ide o rozšírenie do aplikácie MS Word ako aj do Libre Office, sú zobrazené dialógy na pridanie doplnkov do týchto aplikácií. Tu postupujeme podobným spôsobom ako pri pridávaní akéhokoľvek iného doplnku. Ak rozšírenia nepridáme, ovládacie prvky pre konverziu sa neobjavia medzi funkciami aplikácií Word a Writer.

Popis aplikácie

Aplikáciu spustíme pomocou zástupcu na pracovnej ploche. Zobrazí sa uvítací dialóg s krátkym popisom určenia aplikácie, licenčnými podmienkami a aktuálnou verziou, ktorú používame. Máme možnosť zakázať opätovné zobrazovanie tohto dialógu a tiež môžeme vstúpiť do nastavení aplikácie potvrdením tlačidla Preferences. Potvrdením OK sa zobrazí dialóg na vyhľadanie a výber súboru z úložiska počítača. Ak zakážeme zobrazovanie úvodného dialógu, aplikácia sa bude priamo spúšťať s dialógom na vyhľadanie a výber súboru na konverziu. Potvrdením súboru na konverziu sa dostaneme do hlavného aplikačného dialógu.

V aplikačnom dialógu nájdeme:

 • File name – Názov súboru bez prípony. Ide o názov výsledného súboru po konverzii. Prednastavený je názov zdrojového súboru. Máme možnosť ho zmeniť.
 • Save in folder – Umiestnenie výsledného súboru. Prednastavená je pozícia zdrojového súboru. Máme možnosť zmeniť, kam sa uloží výsledok. Zmenu uskutočníme potvrdením tlačidla Browse.
 • Advanced mode – sprístupnenie možností nastavenia pre konverziu a obsah výsledného dokumentu.
 • Help – nápoveda k aplikácií v anglickom jazyku.
 • Preferences – nastavenie správania sa aplikácie, nie samotnej konverzie.
 • OK – potvrdenie pre začatie konverzie.
 • Cancel – ukončenie aplikácie.

Advanced mode

V rozšírenom móde pre konveziu môžeme na niekoľkých záložkách definovať:

 • Meta data – definujeme jednotlivé údaje ako autor, titul, vydanie, a ďalšie.
 • Cover image – definujeme obrázok obálky. Môžeme si zvoliť, či to bude prvá strana dokumentu alebo pridáme nejaký obrázok, ktorý bude tvoriť obálku.
 • ePub options – definujeme jazyk dokumentu. Aplikácia sa snaží automaticky jazyk rozpoznať. Ak je s tým však nejaký problém, môžeme ho ručne zmeniť. Definujeme smer čítania, či spôsob a úroveň integrácie formujúcich tabuliek a nadpisov.
 • Page numbers – určíme, odkiaľ sa majú preberať čísla strán. Môžu sa prevziať z dokumentu, z hlavičiek a piat, podľa DAISY, podľa tlače, alebo nezahrnúť čísla strán. Taktiež môžeme určiť, aby sa zahrnuli viditeľné čísla strán.
 • Styling – môžme určiť preddefinovaný štýl pre elektronický ePub dokument. V aplikácii je jeden preddefinovaný od DAISY. Preddefinovaný štýl vyhľadáme v počítači a aktivujeme ho. Ide o externý súbor s pravidlami štýlu. Môžeme prepnúť aj nadefinovanie zmeny štýlu Styling by choose options v položke Styling mode. Následne môžeme definovať štýl pre tabuľky, zarovnanie textu, odsadenie odstavcov či typ písma.
 • Headings – zobrazuje sa zoznam nadpisov identifikovaných v dokumente. Môžeme ich prechádzať šípkami. Zoznam nadpisov môžeme zobraziť aj v internetovom prehliadači Open headings in browser. Aby boli nadpisy identifikované, musia byť realizované príslušnými štýlmi v zdrojovom dokumente.

Konverziu dokumentu spustíme potvrdením tlačidla OK. Celý proces aj aplikáciu ukončíme tlačidlom Cancel alebo Esc.

Nastavenia aplikácie – Preferences

Dialóg Preferences je rozdelený do niekoľkých záložiek. Nájdeme tu nastavenia pre prispôsobenie správania aplikácie či integráciu s MS Wordom a Writerom. Dialóg sa delí na nasledujúce záložky:

 • Introduction – uloženie nastavení do externého súboru, resetovanie nastavení či ich načítanie z externého súboru.
 • Default conversion options – všeobecné pravidlá pre detekciu jazyka dokumentu, integráciu hlavičiek či súboru obálky, ako aj ďalšie nastavenia.
 • Metadata – definovanie hodnôt parametrov metaúdajov, ktoré sa použijú pri všetkých súboroch. Môžme definovať napríklad meno vydavateľa, predpisy, zdroj, zhrnutie prístupnosti, či určiť zahrnutie strany s meta údajmi na konci súboru. Default pagination – definujeme pravidlá zahŕnutia číslovania strán.
 • Default cover options – pravidlá pre obálku publikácie.
 • Styling – definovanie súboru so štýlmi alebo vlastného štýlu pre dokumenty.
 • User interface – výber jazykovej mutácie používateľského rozhrania. Sú dostupné svetové jazyky, kde žiaľ slovenčina ani čeština nepatria.
 • Updates – zapnutie / vypnutie automatickej kontroly nových verzií a možnosť skontrolovať dostupnosť novej verzie stlačením tlačidla Check for updates now.
 • Word in – inštalácia doplnku do MS Word. Aktiváciou tlačidla môžeme vynútiť inštaláciu doplnku. Napríklad, ak sme ho neinštalovali pri prvotnej inštalácii aplikácie do počítača.
 • Writer – inštalácia doplnku do aplikácie Libreoffice Writer. Rovnako ako pre MS Word.

Nastavenia uložíme tlačidlom OK, alebo opustíme dialóg bez uloženia zmien tlačidlom Cancel alebo Esc.

Integrácia so systémom

Konverziu pomocou Word to ePub môžeme spustiť aj pre dokument, ktorý nie je otvorený v Microsoft Worde či aplikácii Libreoffice Writer. Word to ePub sa integruje s operačným systémom a funkcia pre konverziu je dostupná v kontextovej ponuke pre podporované súbory.

 • Súbor s textom na konverziu nájdeme cez správcu súborov, napríklad aplikáciu Prieskumník. Neotvárame ho.
 • Z kontextovej ponuky zvolíme položku Word to ePub.
 • Otvorí sa dialóg pre konverziu, kde definujeme názov výsledného dokumentu, predvolený je názov zdroja, umiestnenie a môžeme definovať aj ďalšie parametre pre výsledný elektronický dokument, ako už bolo uvedené vyššie.
 • Konverziu potvrdíme tlačidlom OK.

Stlačením Cancel alebo Esc dialóg zatvoríme a konverzia sa nevykoná.

Ako je to s prístupnosťou

Obsluha aplikácie je prístupná s čítačom NVDA aj JAWS. Jednotlivé dialógy a parametre v nich uvedené sú spoľahlivo identifikované a čítané. Pohybujeme sa medzi nimi štandardnými postupmi pre prácu s aplikáciami. Nezaznamenali sme žiaden problém s nepopísanými tlačidlami či neprístupnými textami.

Prístupnosť samotného elektronického dokumentu vo formáte epub závisí od toho, či bol správne prístupne vytvorený word dokument, z ktorého sme finálnu publikáciu generovali. Je teda potrebné formátovanie štruktúry dokumentu realizovať prostredníctvom štýlov pre nadpisy, obrázky vybaviť alternatívnym popisom a dodržať zásady jasnej tlače pre dobrú čitateľnosť.

Súvisiace články

ePub Reader- prístupná čítačka elektronických kníh

BookWorm: Čítanie a práca s elektronickými knihami ePub a pdf

Balabolka: Aplikácia na čítanie textu v pozadí či uloženie do zvukového súboru

Prístupnosť elektronických textových dokumentov

Tip na aplikáciu zaslal náš čitateľ Pawel Masarczyk.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.