Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Ditto: Pokročilý správca kopírovania textu aj súborov

Viete ktorá aplikácia je najviac používaná, no jej rozhranie ostáva stále skryté? Že nie? Tak dám malú nápovedu… Pri každodennom používaní ju aktivujete skratkami Ctrl + C a Ctrl + V. Ak ste si práve spomenuli na schránku z prostredia Windows, tak áno, máte pravdu.

Schránka Windows umožňuje kopírovanie a vkladanie obsahu medzi rôznymi aplikáciami. Ďalšou užitočnou funkciou, ktorá dobre poslúži pri práci s textom, je v systéme dostupná História schránky. V nej môžete šípkami prechádzať zoznamom skopírovaných položiek a Enterom ich vkladať.
Spustíte ju skratkou Windows + v. Ak ste stlačili kombináciu týchto kláves a nič sa nedeje, potom ju v nastaveniach systému musíte povoliť:

 1. Klávesovou skratkou Windows + i otvoríte nastavenia systému.
 2. V nastaveniach pokračujte kliknutím na položku Systém.
 3. V systémových nastaveniach prejdite dolnou šípkou na položku Schránka a medzerníkom ju vyberte.
 4. Po vybratí schránky klávesom Tab prejdite na históriu ukladania do schránky a medzerníkom ju začiarknite.

Žiaľ, história Windows schránky v porovnaní s inými aplikáciami zameranými na tento účel mi príde svojou funkcionalitou veľmi oklieštená. Jej najväčší nedostatok vidím najmä v tom, že nevie pracovať so všetkými typmi dát, iba s textom. Na funkciu pre filtrovanie zoznamu položiek alebo možnosti vytvorenia vlastných skratiek na vylepšené kopírovanie textu a súborov môžete rovno zabudnúť. Aj preto som na sprístupnenie pokročilej správy schránky začal používať aplikáciu Ditto, ktorá ponúka flexibilitu a jednoduché ovládanie.

Aplikácia Ditto do systému okrem histórie schránky sprístupní aj mnoho ďalších vylepšení, ktoré v štandardnej Windows schránke určite nenájdete.

Stiahnutia inštalácia programu Ditto

Sťahovať môžete z oficiálnej stránky ditto-cp.sourceforge.io Inštaláciu spustíte bežným postupom. Kliknete na stiahnutý súbor DittoSetup_64bit_3_24_246_0.exe. Príjemné prekvapenie pre mnohých používateľov príde hneď v prvom okne inštalátora, ktoré sa zobrazí v slovenskej lokalizácii. Tlačidlami Ďalej a Dokončiť program nainštalujete.

Poznámka: Väčšia časť programu je preložená do slovenčiny, no pri jeho používaní občas natrafíte aj na nepreložené reťazce.

Ditto po nainštalovaní a spustení beží minimalizovaný v oblasti oznámení vedľa hodín. Hlavné okno programu si privoláte buď skratkou Ctrl + ; alebo cez kontextové menu voľbou Zobraziť rýchle vloženie.

Sprístupnenie kontextového menu programu Ditto pre čítač Nvda

Musím upozorniť, že kontextové menu programu v oblasti oznámení nie je pre používateľov Nvda plnohodnotne prístupné. Po stlačení skratky Windows+b, vybratí Ditto a vyvolaní kontextového menu, horná a dolná šípka prostredníctvom čítača Nvda neposkytujú spätnú väzbu.
Postup sprístupnenia spočíva v tom, že po vybratí Ditto a vyvolaní kontextového menu musíte najprv skratkou Nvda + numerická lomka privolať kurzor myši k systémovému kurzoru a následne samostatne stlačiť numerický krát.
Druhú možnosť sprístupnenia kontextového menu programu Ditto poskytuje doplnok čítača Nvda s názvom Systémový panel. Po nainštalovaní tohto rozšírenia stačí použiť klávesovú kombináciu Nvda + F11. V zobrazenom zozname ikon systémového panela počiatočným písmenom vyhľadáte aplikáciu Ditto a skratkou Alt + R vojdete do jej kontextového menu.

Správa schránky v prostredí aplikácie Ditto

Po spustení programu a stlačení skratky CTRL+; sa zobrazí okno s históriou všetkého čo ste do schránky skratkou CTRL + c skopírovali. Hornou a dolnou šípkou môžete zoznamom skopírovaných položiek prechádzať a Enterom ich do aktívneho okna vkladať.
Príklad praktického použitia:

 1. Skopírujte si do schránky niekoľko textových reťazcov.
 2. Otvorte si Word, alebo iný program pre prácu s textom.
 3. Skratkou CTRL + ; privolajte okno s históriou Vašej schránky.
 4. Šípkami prejdite na požadovaný reťazec a potvrďte Enterom.

Vylepšené kopírovanie súborov pomocou Ditto

Na rozdiel od Windows schránky, Ditto okrem textových súborov zvláda aj manipuláciu so súbormi. Príklad praktického použitia:
Predstavte si, že ste v priečinku kde máte nejakých 100 hudobných mp3 súborov a 25 z nich by ste potrebovali prekopírovať napríklad na USB kľúč, alebo iné externé zariadenie. Ak by ste ich chceli kopírovať cez Windows schránku pomocou CTRL + C a vkladať pomocou CTRL + V, v takom prípade na prekopírovanie všetkých 25 súborov by ste museli 25 krát zadať príkazy pre skopírovanie, 25 krát pre vloženie a 50 krát použiť príkaz Alt + Tab na prepínanie okien medzi zdrojovým a cieľovým priečinkom. Pri použití programu Ditto je postup kopírovania rozhodne komfortnejší:

 1. V prvom kroku si jednotlivé súbory postupne skratkou CTRL + C popridávajte do schránky.
 2. V Druhom kroku vojdite do cieľového priečinka, kam chcete súbory vložiť.
 3. V cieľovom priečinku skratkou CTRL + ; privolajte okno s históriou schránky.
 4. V okne so zobrazeným zoznamom dolnou šípkou prejdite pod dolnú časť zoznamu nakopírovaných súborov, skratkou Shift + Home ho označte a na záver Enterom celý zoznam vložte.

Poznámka: Pri dlhších zoznamoch na miesto šípiek používajte klávesy Page up a Page down. Pomocou nich sa budete posúvať nie po jednej, ale šiestich položkách zoznamu.

Tip: Potrebujete v rozhraní Windows Prieskumníka označiť viac súborov, ktoré nenasledujú za sebou a následne označený výber skopírovať do schránky? Tu je postup: Najprv podržte kláves CTRL, šípkami prechádzajte po súboroch a u požadovaného súboru stlačte medzerník na jeho označenie. Keď budete s výberom hotoví, kláves CTRL uvolnite a označený výber skratkou CTRL + c vložte do schránky.

Vyhľadávanie záznamov pomocou filtrovania

Správca schránky Ditto okrem sprístupnenej histórie skopírovaných dát dovoľuje tieto dáta aj filtrovať podľa rôznych kritérií. Stačí v hlavnom okne programu klávesovou skratkou Shift + Tab prejsť z histórie schránky do vyhľadávacieho editačného poľa, kde napíšete text a program podľa neho vyfiltruje záznamy z histórie. V predchádzajúcom kroku sme kopírovali mp3 súbory. Napíšte do vyhľadávania mp3 a stlačte kláves Tab. Ocitnete sa na zozname všetkých mp3 súborov, ktoré ste v predošlom kroku skopírovali. Skratkou Ctrl + A ich všetky označíte a Enterom vložíte do aktuálneho priečinka.
Takýmto postupom si jednoducho vyfiltrujete súbory rôzneho typu. Filtrovať môžete aj podľa časti názvu a pod.

Skratky na vkladanie textových blokov

Aký by to bol správca schránky, keby prostredníctvom skratiek neposkytoval okamžitý prístup k často používaným textovým blokom? Táto funkcia je užitočná napríklad vtedy, ak by ste chceli jedinou skratkou k e-mailovým správam pripájať Váš podpis aj s ďalšími kontaktnými údajmi.

 1. Spustite textový editor a vpíšte požadované kontaktné údaje, ktoré chcete pripájať k e-mailovým správam.
 2. Vpísaný text označte a skopírujte do schránky.
 3. Skratkou Ctrl + ; privolajte okno programu Ditto.
 4. Skratkou CTRL + F7 vyvolajte dialóg na vytvorenie novej skupiny, pomenujte ju napríklad obľúbené a Enterom potvrďte.
 5. V hornej časti zoznamu histórie skopírovaného obsahu nájdete textový reťazec Vášho podpisu. Po jeho vybratí skratkou Alt + Enter vojdite do okna s jeho vlastnosťami.
 6. Klávesom Tab prejdite na položku pre zadanie skratky a stlačte požadovanú kombináciu kláves ktorými ju chcete spúšťať.
 7. Aby nedošlo k odstráneniu položky začiarknite voľbu Nikdy autom. neodstraňovať.
 8. Výberové pole No Group prepnite do skupiny obľúbených ktorú ste vytvorili v štvrtom kroku.
 9. Na záver pred uložením začiarknite voľbu Všeob. dostupná skratka a tlačidlom Ok dajte uložiť.

Po týchto krokoch v akomkoľvek textovom poli nadefinovanou skratkou vložíte obsah textového bloku s kontaktnými údajmi.

Všeobecné klávesové skratky programu Ditto

K zoznamu vytvorených všeobecných skratiek sa dostanete z kontextového menu programu voľbou Všeobecné klávesové skratky. Po otvorení zoznamu sa zobrazí okno s prehľadným zoznamom všetkých skratiek, ktoré v programe vytvoríte. Pri každej skratke je zobrazený stručný popis funkcie, ku ktorej je skratka priradená. Takže ak stratíte prehľad nad skratkami a nebudete vedieť, ktorý príkaz je k čomu priradený, potom navštívte toto rozhranie. Ak do tohto rozhrania vstúpite po nainštalovaní a spustení programu, potom nájdete iba skratku na privolanie okna s históriou skopírovaného obsahu. Je to preto, lebo ďalšie vlastné skratky na správu obsahu schránky ste ešte nevytvorili.

Skratky pre posledných desať záznamov

Správca schránky Ditto vám umožní efektívnu manipuláciu s desiatimi poslednými záznamami v schránke pomocou skratiek, pričom nemusíte otvárať hlavné okno programu. Tieto záznamy sú usporiadané od jednotky po desiatku, najnovší záznam sa nachádza na pozícii jedna, predposledný na pozícii dva a tak ďalej. Aby ste pomocou skratiek mohli vkladať obsah z jednotlivých pozícií, musíte si ich najprv nadefinovať.

 1. Vojdite do konfiguračných nastavení programu Ditto. Urobíte to cez kontextové menu voľbou Možnosti.
 2. Klávesovou skratkou Shift + Tab vojdite do zoznamu záložiek a pravou šípkou zo záložky Všeobecné prejdite na záložku Klávesové skratky.
 3. Klávesom Tab prejdite jednotlivými klávesovými poliami a na každej pozícii stlačte požadovanú klávesovú kombináciu.
 4. Na záver tlačidlom Ok konfiguráciu uložte.

Dôležité upozornenie: V záložke klávesových skratiek pri stláčaní klávesu Tab Vám Nvda síce klávesové polia prečíta, ale nepovie ku ktorej pozícii skratka bude priradená.
Prvé klávesové pole zodpovedá za skratku pre privolanie okna programu Ditto. Takže ak Vám skratka CTRL + ; nevyhovuje, tu ju môžete zmeniť. Druhé klávesové pole zodpovedá za skratku na vloženie čistého textu zo schránky. Od tretieho klávesového poľa začínajú pozície, takže: Tretie klávesové pole = prvá pozícia, štvrté klávesové pole = druhá pozícia a pod.

Na záver

V konfiguračných nastaveniach programu okrem záložky klávesových skratiek odporúčam prejsť si aj ďalšími záložkami. Kľúčové nastavenia sú v záložke Všeobecné, no mnoho užitočných nastavení a funkcií nájdete aj v ostatných záložkách. Napríklad záložka Kopírovacích bufferov prezrádza, že program disponuje aj vlastným pamäťovým priestorom. Návod na jeho použitie možno prezradím v nejakom budúcom článku.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.