Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Podcasty – sledujeme audio seriály

Podcast je zvukový súbor načítaný autorom príspevku, alebo iným človekom či automatickým softvérom. Načítavané sú autorské texty na rôznu tému, spravodajské súhrny, publicistické relácie alebo rôzny iný obsah, ktorý chce autor odovzdať svojmu publiku. Podcasty sú zverejňované prostredníctvom internetu na stránkach autorov, na spravodajských webových sídlach a podobne. Obsahom sa podcasty zameriavajú na široké spektrum tém. Záleží iba od autora podcastu, čomu sa bude venovať. Pri rozhliadnutí sa po internete nájdeme podcasty so zameraním na spravodajstvo, publicistiku, vzdelávanie, hudbu, šport, techniku a mnoho iného.

Sledovanie podcastov

Jednotlivé vydané témy podcastu sa označujú aj ako epizódy. Postupné vydávanie epizód vytvára podcastový seriál. Sledovanie takéhoto seriálu môžeme realizovať viacerými postupmi.

Ručné sledovanie

Podcasty sú umiestnené na webových stránkach autorov, webových sídlach spravodajských agentúr či na rôznych iných webových stránkach. Pri zisťovaní uverejnenia novej verzie nami sledovaného podcastu môžeme ručne navštíviť každú stránku a tak skontrolovať zverejnenie novej epizódy. Takéto prechádzanie jednotlivých webových stránok a hľadanie nových epizód je časovo náročná aktivita. Najmä vtedy, ak sledujeme viacero podcastových seriálov.

Aplikácie na sledovanie podcastov

Druhou a pravdepodobne efektívnejšou metódou na sledovanie podcastových seriálov je využitie niektorej z mnohých aplikácií zameraných na túto oblasť. K dispozícii sú aplikácie špecializované na sledovanie podcastov, ako aj komplexnejšie riešenia, ktorých súčasťou je aj sledovanie podcastov. V nasledujúcom texte si predstavíme niektoré aplikácie, ktoré umožňujú a zároveň aj také, ktoré neumožňujú sledovať podcasty ľuďom, ktorí využívajú čítače obrazovky pri práci na počítači či mobilnom telefóne.

Riešenia od Mozilly

Nevidiaci používatelia počítačov využívajú aplikácie Firefox a Thunderbird od spoločnosti Mozilla. Firefox je populárnym internetovým prehliadačom dobre spolupracujúcim s čítačom NVDA. Thunderbird je lokálnym klientom na správu elektronickej pošty. Obe aplikácie sa vyznačujú výbornou prístupnosťou pre ovládanie s pomocou čítača obrazovky. Zároveň ich môžeme využiť na sledovanie podcastov.

Firefox

Internetový prehliadač Firefox ponúka možnosť sledovania podcastových kanálov prostredníctvom vstavanej funkcie Aktívne záložky. Autor podcastu zverejňuje na svojej webovej stránke jednotlivé epizódy. Tie sú umiestnené na podstránke, ktorá obsahuje ich zoznam a je naprogramovaná podľa dohodnutých pravidiel. Tieto pravidlá umožňujú Firefoxu rozpoznať, že ide o podcast s epizódami. Pri prechode na túto časť webového sídla je nám Firefoxom ponúknutá možnosť odoberania tohto podcastového kanála. Firefox ponúka vo vrchnej časti stránky výber medzi možnosťou sledovať tento kanál prostredníctvom funkcie aktívne záložky alebo prostredníctvom inej aplikácie. Ponecháme prednastavenú možnosť aktívne záložky a tabulátorom prejdeme na nasledujúcu voľbu. Tou je začiarkavacie políčko „Na odoberanie podcastov stále použiť funkciu Aktívne záložky“. Ponecháme ho nezačiarknuté a prejdeme na tlačidlo Odoberať, ktoré potvrdíme. Zobrazí sa dialógové okno určené na vytvorenie záložky do zoznamu záložiek aplikácie Firefox. Zadáme názov a vyberieme existujúci priečinok, alebo vytvoríme nový priečinok, do ktorého sa má nová záložka uložiť. Vytvorenie záložky dokončíme potvrdením tlačidla Odoberať. Záložku nájdeme v hlavnej ponuke aplikácie v časti Záložky. Po potvrdení položky s aktívnou záložkou sa na karte zobrazí odoberaný podcastový kanál so zoznamom epizód. Medzi epizódami sa pohybujeme tabulátorom. Každá epizóda obsahuje súbor vo formáte mp3 so zvukovou nahrávkou. Jeho potvrdením dôjde k spusteniu prehrávania priamo v okne prehliadača Firefox.

Thunderbird

Thunderbird je Aplikácia určená primárne na komunikáciu prostredníctvom elektronickej pošty s využitím e-mailových účtov zriadených u rôznych poskytovateľov (bezplatných alebo platených). Thunderbird obsahuje zaujímavú vstavanú funkciu umožňujúcu sledovanie RSS kanálov. Jej využitie sme popisovali v článku Mozilla Thunderbird – sledovanie RSS kanálov. Teraz ju využijeme pri sledovaní podcastov. Postupovať budeme podľa už spomenutého článku a medzi sledované účty pridáme účet na sledovanie RSS kanálov, ak ho ešte nemáme. Následne pridáme nový kanál na sledovanie. Ako adresu kanálu zadáme URL podcastu, ktorý chceme sledovať. URL sa často končí textovým reťazcom „feed.xml“. To znamená, že sme zadali adresu, na ktorej sa uverejňuje zoznam epizód. Po správnom nakonfigurovaní nastane automatické stiahnutie informácií o uverejnených epizódach. Každá epizóda je v Thunderbirde reprezentovaná jednou správou v priečinku daného kanála. Potvrdením správy dochádza k otvoreniu predvoleného internetového prehliadača a zobrazeniu stránky s danou epizódou. Nájdeme miesto na stránke, kde začína epizóda. Dostaneme sa naň po nadpisoch alebo iným spôsobom. Pre spustenie prehrávania nájdeme tlačidlo Play a potvrdíme ho. Pozastavenie prehrávania uskutočníme potvrdením rovnakého tlačidla. Doručené správy o epizódach obsahujú prílohy. Ako prílohy sú doručované audio súbory vo formáte mp3 s danou epizódou. Tie môžeme prehrať, uložiť do počítača alebo uskutočniť aj iné operácie rovnako ako s prílohami akejkoľvek inej správy. Nastavenie sledovania takéhoto podcastového kanála umožní, aby bolo pravidelne a hlavne bez nášho zásahu sledované uverejňovanie nových epizód. Takto môžeme sledovať aj niekoľko podcastových seriálov a nemusíme pritom prácne prechádzať jednotlivé webové stránky.

Iné aplikácie na sledovanie podcastov

V našom prieskume sme sa zamerali aj na nájdenie iných aplikácií, ktoré by mohli používatelia s čítačom obrazovky plnohodnotne používať na sledovanie podcastových kanálov v prostredí operačného systému Windows 10. Tie ponúkajú ďalšie pridané funkcie na správu, sledovanie, prehrávanie epizód, ako aj vstavané zoznamy podcastov pripravené na sledovanie. Otestovali sme nasledujúce aplikácie určené pre Windows 10. Pri každej uvádzame aj výsledok testovania.

 • iTunes pre Windows 10 – neprístupná pre plnohodnotné ovládanie s čítačom;
 • Podcaster – absolútne neprístupná pre ovládanie s čítačom;
 • Podcasted – dostupná v demo verzii, nie všetky funkcie dostupné aj s čítačom;
 • VLC media player – čítač nečíta časť na správu playlistov nevyhnutnú pri podcastoch;
 • Windows GPodder – neprístupný s čítačom;
 • Juice – len s časti prístupný, nedostatočne pre používanie;
 • Spotify –testovaná free verzia, sledované podcasty sme našli a v aplikácii je možné sa orientovať. Pri sledovaní podcastových kanálov v službe Spotify je nutné, aby ich autor nahrávok umiestnil v tejto službe.

Podcasty v mobilnom telefóne s Androidom

Mobilné telefóny sú každodenne používané vari každým z nás. Keďže je väčšina používaných modelov z kategóriesmartfón, je len prirodzené, že počúvanie podcastov je dostupné aj prostredníctvom nich. Otestovali sme niekoľko aplikácií určených pre operačný systém Android s nasledujúcim výsledkom.

Podcasts

Podcasts je aplikácia od spoločnosti Google. Ponúka jednoduché rozhranie so základnou funkcionalitou na vyhľadanie a prehrávanie epizód podcastov. Aplikácia je výborne prístupná s čítačom obrazovky. Po spustení sú zobrazené podcastové seriály podľa regionálnej príslušnosti. Aplikácia si pamätá nedopočúvané epizódy a pri nasledujúcom spustení môžeme pokračovať v mieste, kde sme skončili počúvanie. Aktuálne nevypočuté epizódy sú stiahnuté do telefónu. Po ich vypočutí dôjde po definovanom čase k ich automatickému odstráneniu. Rozhranie aplikácie je lokalizované do slovenského jazyka.

Podcast Go

Aplikácia umožňuje sledovanie podcastových kanálov, ktoré sú predefinované v aplikácii, no môžeme tiež vyhľadať vlastné seriály. V aplikácii sú zobrazované reklamy, ktoré zaberajú dolnú časť aplikácie. Rozhranie aplikácie je v angličtine. Prístupnosť s čítačom obrazovky nie je vyhovujúca. Zobrazované texty sú čítané dobre, tlačidlá však nie sú popísané a tak nevieme, čo dané tlačidlo spôsobí. Jednotlivé seriály sú zvýraznené podfarbením, čo uľahčí orientáciu slabozrakým používateľom.

Podcast Player

Aplikácia ponúka prehrávanie epizód podcastových seriálov, ktoré má zaradené vo svojich playlistoch, ako aj možnosť vyhľadania kanálov, o ktoré máme záujem. Rozhranie aplikácie je v anglickom jazyku a prácu sprevádzajú reklamy. Prístupnosť nie je dotiahnutá a narazíme na tlačidlá, ktoré nedisponujú popisom pre čítač.

Podcast addict

Podcast Addict ponúka široké možnosti sledovania podcastových kanálov, ako aj online vysielaní rozhlasových staníc. Neponúka nám preddefinovaný zoznam playlistov. Obsah, o ktorý máme záujem, jednoducho vyhľadáme a pridáme si ho do vlastného zoznamu. Rozhranie aplikácie je jednoduché a intuitívne. Navyše disponuje možnosťou prepnutia používateľského rozhrania do viacerých jazykov. Slovenčina medzi nimi nie je, no poteší prítomnosť Češtiny. Aj v tejto aplikácii nájdeme tlačidlá bez popisu pre čítač. Ide však o také, ktoré nie sú potrebné pre ovládanie aplikácie. V dolnej časti sa zobrazuje reklamný pásik upozorňujúci na rýchly a pohodlný spôsob platby prostredníctvom Google Pay.

Cast box

Aplikácia ponúka sledovanie podcastových kanálov z predefinovaných playlistov, ako aj vyhľadanie vlastného kanála. V hornej časti aplikácie je umiestnené vyhľadávacie pole, nepodarilo sa nám však doň dostať pri spustenom čítači. Pod ním sa zobrazujú tipy na kanály podľa výberu aplikácie. Otvorením kanálu sa dostaneme na epizódy, ktoré môžeme prehrať. Rozhranie aplikácie je v anglickom jazyku bez možnosti prepnutia. Ovládacie tlačidlá sú až na niektoré výnimky dobre popísané. Nepopísané tlačidlá sme našli pri prehrávaní epizódy vo vstavanom prehrávači zvukového súboru.

Ďalšie aplikácie

Okrem aplikácií spomenutých vyššie sme otestovali nasledujúce aplikácie, ktoré sme rovnako ohodnotili ako neprístupné pre plnohodnotné používanie s čítačom: Podcast, Podcasts, CastBox, SoundCloud, Player FM, TuneIn Radio, Podcast App, Podbean.

Záver

Podcasty sú výborným spôsobom získavania informácií v podobe blízkej nevidiacim a slabozrakým používateľom. Pri počúvaní podcastov môžeme navyše vykonávať aj iné činnosti, pri ktorých neprekáža sledovanie sprievodného zvukového obsahu, napríklad šport či rôzne domáce práce. K dispozícii sú aplikácie pre počítač (Firefox a Thunderbird), ako aj pre mobilné telefóny s Androidom (Podcasts od Googlu alebo Podcast Addict), ktoré umožňujú plnohodnotné sledovanie podcastových kanálov aj nevidiacim či slabozrakým používateľom.

2 komentáre

 1. Marco Oros
  Marco Oros 26. apríla 2019

  Zdravím! Neviem, prečo, ale už mi automaticky v Thunderbirde neprijíma ďalšie články do Podcastov. Podcasty ale fungujú. Neviem, čo sa deje.

 2. Marco Oros
  Marco Oros 28. septembra 2023

  Zdravím. V roku 2024 už služba podcasty Google nebude prístupná. Okrem toho funkcia aktívne záložky vo Firefoxe už dávno nefunguje.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.