Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Ako s verejnou a štátnou správou komunikovať elektronicky (4. časť)

Na dôveryhodnú elektronickú komunikáciu fyzických a právnických osôb so štátnymi a verejnými inštitúciami je určená elektronická schránka. Elektronickou komunikáciou sa rozumie doručovanie elektronických dokumentov a zasielanie elektronických podaní. Tento spôsob komunikácie plnohodnotne nahrádza doručovanie dokumentov v listinnej podobe. Aj pri elektronickej komunikácii je však možné doručovať zásielky klasicky alebo do vlastných rúk, závisí od osobných preferencií a nastavení komunikačnej stratégie. Dnes sa preto zameriame na prístupnosť plnohodnotnej elektronickej komunikácie, poukážeme na zopár úskalí, na ktoré pri obsluhe elektronickej schránky s asistenčnými technológiami môžeme na portáli slovensko.sk naraziť, a poskytneme rady, ako ich vieme prekonať. Tak poďme na to!

Elektronickú schránku má zriadenú každý

Každá verejná a štátna inštitúcia (ministerstvá, úrady, súdy, mestá, obce…), právnické osoby (obchodné spoločnosti, občianske združenia, nadácie…) majú na prijímanie a odosielanie elektronických dokumentov zriadené elektronické schránky. Fyzickej osobe, ktorá je občanom Slovenskej republiky, sa elektronická schránka zriadi automaticky v deň, keď dosiahne osemnásty rok veku. Schránka sa zriaďuje každému občanovi bezodplatne a bez nutnosti požiadať o ňu.

Aby bolo možné schránku začať používať, je nevyhnutné zabezpečiť si občiansky preukaz s elektronickým čipom (EID) s definovaným bezpečnostným osobným kódom (BOK), čítačku elektronických kariet a na počítači mať nainštalovaný softvér na prihlasovanie (eID klient) a ovládače k čítačke kariet Ako s verejnou a štátnou správou komunikovať elektronicky (2. časť) .

Na čo slúžia elektronické schránky?

Ide o elektronické úložiská správ, ktoré sú zriaďované fyzickej alebo právnickej osobe, alebo orgánu verejnej moci. Elektronickú schránku si môžeme zjednodušene predstaviť ako mailovú schránku, ktorú zriaďuje priamo štát a ktorá je prevádzkovaná na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.

Dobre, elektronickú schránku máme zriadenú, ale čo v prípade, že s ňou budeme chcieť plnohodnotne pracovať? Jednoducho si ju budeme musieť aktivovať na doručovanie. V praxi to znamená, že od orgánov verejnej moci a právnických osôb budeme môcť prijímať rozhodnutia v elektronickej podobe vrátane príloh. Dôležité je, že tieto dokumenty majú rovnaký právny účinok, ako keby boli doručené v listinnej forme. Garancia doručenia správy s právnou účinnosťou je zabezpečená platnou legislatívnou úpravou a vstavaným nástrojom elektronickej schránky, tzv. doručenkou, ktorej funkčnosť zabezpečuje prevádzkovateľ (ÚPVS) portálu slovensko.sk.. Ak by sme si elektronickú schránku neaktivovali na doručovanie, podania, žiadosti a podnety síce elektronicky podávať môžeme, ale odpoveď nám bude naďalej doručovaná v listinnej podobe.

Aktivácia elektronickej schránky na doručovanie

Aby sme mohli elektronickú schránku využívať aj na doručovanie, musíme sa najskôr prihlásiť na portál slovensko.sk a cez aktivačnú funkciu schránky požiadať prevádzkovateľa (ÚPVS) o jej aktiváciu.

EID kartu vložíme do pripojenej čítačky k počítaču tak, aby snímací senzor načítal údaje z čipu. Do adresného riadka vo vebovom prehliadači zadáme adresu https://www.slovensko.sk/

Navigáciou čítača po tlačidlách sa presunieme na tlačidlo „prihlásiť“ a aktivujeme ho. Vyhľadáme nadpis úrovne 2 „Prihlásiť sa pomocou slovenského dokladu“ a navigáciou po tlačidlách opäť nájdeme a aktivujeme tlačidlo „prihlásiť“. Len na okraj uvádzame, že okrem možnosti Prihlásiť sa pomocou slovenského dokladu sú pod ďalšími nadpismi úrovne 2 aj iné možnosti prihlásenia s aktívnymi tlačidlami „prihlásiť“. Každé z nich je kontextovo zviazané s príslušným nadpisom.

Po klepnutí na spomínané tlačidlo sa spustí proces prihlasovania na portál. V novom okne s fokusovanou oblasťou „elektronická identifikácia“ sa zobrazí editačné pole virtuálna klávesnica zoskupenie, kde zadáme BOK. Pri zadávaní BOK uplatníme rovnaký postup, ktorého princíp sme si podrobne vysvetlili v 3. časti pri sťahovaní certifikátov prostredníctvom EID klienta. Automaticky dôjde k overeniu identity a načíta sa úvodná stránka portálu, kde sa na základe zobrazeného mena uistíme, že sme prihlásení. K zisteniu tejto informácie sa vieme rýchlo dostať buď použitím reťazcového vyhľadávania (zadaním mena alebo priezviska), alebo navigáciou po tlačidlách premiestnime kurzor na tlačidlo „Odhlásiť“, čo dáva spätnú väzbu o úspešnosti prihlásenia. Pri tlačidle „odhlásiť je zobrazený odkaz profil, ktorého aktiváciou si môžeme zobraziť aktuálne informácie o stave našej schránky.

Pri aktivácii schránky na doručovanie po prihlásení postupujeme ďalej takto:

 • nájdeme a potvrdíme odkaz Schránka;
 • nájdeme a potvrdíme odkaz Aktivovať;
 • spustí sa vytváranie novej správy pre Ústredný portál verejnej správy:

  • označíme, “ * Žiadam o aktiváciu elektronickej schránky na doručovanie“;
  • zadáme, od akého dátumu nám majú byť dokumenty doručované – napíšeme dátum v tvare DD.MM.RRRR a prípadne ešte potvrdíme položku zo zobrazeného kalendára, ktorú nájdeme stlačením tabulátora;
  • potvrdíme tlačidlo Skontrolovať pre overenie správneho vyplnenia formulára, správnosť je čítačom oznámená;
  • pre vytvorenie správy je nevyhnutné mať platné certifikáty. Návod na ich overenie je dostupný priamo v správe prostredníctvom odkazu Návod.
  • Pre odoslanie správy potvrdíme tlačidlo Odoslať. Aby bola správa odoslaná na spracovanie, boli sme vyzvaní na zadanie BOK.
 • Po návrate do Schránky sa v zozname správe objavila „Informácia o prijatí správy na spracovanie na ÚPVS TECHNICKÁ SPRÁVA“, ktorá obsahuje našu požiadavku na aktiváciu Schránky na doručovanie.

K aktivácii elektronickej schránky na doručovanie dôjde bezodplatne ku dňu, ktorý sme uviedli v žiadosti, najskôr však tretí pracovný deň po doručení žiadosti.

Poznámka

Pokiaľ disponujeme prístupom do viacerých elektronických schránok vyberáme si schránku už pri prihlásení. Medzi schránkami sa po prihlásení prepíname príslušnými ovládacími prvkami v oblasti s uvedeným menom.

V ďalšej časti seriálu si ukážeme prostredie elektronickej schránky a oboznámime sa s viacerými spôsobmi, ako sa dajú čítať a ukladať podpísané i nepodpísané verzie správ.

Na čom sme testovali

Na otestovanie všetkých súčastí súvisiacich s elektronickou komunikáciou sme použili konfiguráciu NVDA 2023.1, Google Chrome 114.0.5735.134, EID klient 4.7 a EID karta (typ Cosmo 9.2)

Užitočné odkazy

Ako začať? Otázky a odpovede Správne poplatky – Ministerstvo vnútra SR Elektronické otázniky k vykazovaniu osobnej asistencie Osobné skúsenosti s neprístupnými webmi

eGoverment – elektronicky so štátnou správou – celý seriál

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.