Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Ako s verejnou a štátnou správou komunikovať elektronicky (1. časť)

Nie je to tak dávno, čo vybavovanie akejkoľvek administratívy znamenalo obrniť sa značnou dávkou trpezlivosti, zabezpečiť si dostatok času a asistenta, aby si človek mohol napríklad vybaviť hoci len výpis alebo odpis z registra trestov, prihlásiť sa na trvalý alebo prechodný pobyt, či podať všeobecné podanie na akúkoľvek inštitúciu. Zvlášť pri nevidiacich sa v súvislosti s papierovaním a lúštením rôznych rozhodnutí, posudkov či zmlúv neraz objavuje aj nutnosť zapojiť „funkčné oko“ alebo OCR technológie, čo je nie vždy optimálne. O logickom triedení, označovaní a ukladaní dokumentov do fasciklov sa zmieňovať hádam ani netreba. Doba sa ale mení a dnes je potešenie na našej strane! V procese administrovania úradných i komerčných záležitostí totiž došlo k elektronizácii služieb, vďaka čomu môžu aj ľudia so zrakovým postihnutím vziať veci do vlastných rúk. Prizrime sa spoločne možnostiam využitia elektronických služieb s asistenčnými technológiami, ktoré poskytuje Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk. Nech sa páči, časť prvá.

Vybavte si občiansky preukaz s čipom

Aby sme mohli so štátnymi inštitúciami komunikovať elektronicky, musíme si vybaviť občiansky preukaz s elektronickým čipom, známy aj ako elektronická identifikačná karta (EID). O vydanie alebo o výmenu občianskeho preukazu možno požiadať osobne (výnimku tvoria bezvládni občania a občania s psychickým ochorením) v mieste trvalého pobytu na okresnom riaditeľstve policajného zboru (ORZP), na oddelení dokladov. Celú procedúru vydania alebo výmeny preukazu zrealizujeme s povereným pracovníkom oddelenia dokladov. Pri žiadosti o výmenu preukazu sa preukážeme svojím pôvodným dokladom, ktorý nám bude ponechaný, kým nebudeme mať vystavený nový preukaz. Ak žiadame o svoj prvý občiansky alebo o náhradu za stratený, predložíme potrebné dokumenty a eKolok, ktorý potvrdzuje zaplatenie správneho poplatku (4,50 €). Len na doplnenie uvádzame, že otázke oslobodenia od úhrad sa venuje Príloha zákona o správnych poplatkoch. Na úhradu poplatku nás vyzve pracovník oddelenia dokladov.

Biometria je povinná

V súvislosti s platnou legislatívou je od decembra 2022 nutné ukladať do čipu EID karty digitálnu identitu každého občana. V praxi to znamená, že pracovník z oddelenia dokladov zosníma našu tvár a odoberie odtlačky prstov z ukazovákov oboch rúk, ktoré sa zašifrované uložia do čipu v občianskom preukaze. Po spersonalizovaní, vytlačení a výrobe občianskeho preukazu sa biometrické údaje z databázy vymažú.

Podanie žiadosti o vydanie certifikátov

Pri podávaní žiadosti o vydanie EID karty odporúčame požiadať o nahratie certifikátov na podpisovanie na čip eID karty, ktoré umožnia vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Nahratím certifikátov priamo na oddelení dokladov sa vyhneme niektorým komplikáciám, súvisiacim s pre čítače obrazovky menej prístupnou časťou počas on-line aktivácie doma. Do príslušného tlačiva žiadosti preto odporúčame zadať vami zvolený bezpečnostný osobný kód (BOK), ktorý je povinným údajom pre osoby staršie ako 15 a mladšie ako 65 rokov. Ak si BOK nezadáme, bude nám na pozadí vygenerovaný a pridelený náhodný rad čísel. Na žiadosť klienta pri podávaní žiadosti je takýto BOK vytlačený aj so žiadosťou. BOK zadávame na zariadení s fyzickými tlačidlami s reliéfne označenou číslicou 5 a číslicou 1 v ľavom hornom rohu. Pre potvrdenie stlačíme Enter v pravom dolnom rohu. Keď si vyhotovený občiansky preukaz prídeme prevziať, treba pracovníka z oddelenia dokladov ORZP požiadať o nahratie certifikátov. Proces nahrávania certifikátov na čip si vyžaduje zadanie nášho kódu BOK na klávesnici na tento účel určeného zariadenia. Na obrazovke zariadenia sa nám následne zobrazí PUK. Ten si treba odpísať a opäť ho zadať na klávesnici. Tieto kroky je takmer vždy nutné zrealizovať s asistenciou buď svojho sprievodcu, alebo pracovníka z oddelenia dokladov.

V ďalšom procese na klávesnici zariadenia zadávame vlastný KEP PIN.

Poznámka

  • BOK je šesťmiestny bezpečnostný osobný kód, ktorý slúži na identifikáciu užívateľa a prístup do schránky na www.slovensko.sk. Ak ho päťkrát zadáme nesprávne, zablokuje sa a odblokovať ho môžeme len na oddelení dokladov ORPZ. BOK sa dá zmeniť doma v počítači, odblokovať bez pomoci pracovníka ale nie.
  • KEP PUK (Personal Unblocking Key): osemmiestny kvalifikovaný elektronický podpis, ktorý slúži na odblokovanie KEP PIN po jeho trojnásobnom nesprávnom zadaní. Po prvotnom vygenerovaní sa Zmeniť ani odblokovať nedá. Dá sa zmeniť na oddelení dokladov, a potom už aj prostredníctvom klienta EID doma.
  • KEP PIN (Personal Identification Number): šesťmiestny kvalifikovaný elektronický podpis, ktorý slúži na podpisovanie dokumentu, prihlasovacích formulárov alebo cez internet zasielaných údajov. Dá sa zmeniť aj odblokovať.

Občan má možnosť požiadať aj o to, aby bolo v občianskom preukaze uvedené, že má zrakové postihnutie – osoba s ŤZP-s – nevidiaci (person with disability-blind). Túto informáciu dokladujeme alebo platným rozhodnutím ˇúradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo preukazom občana s ŤZP-S, ak ju tam máme explicitne uvedenú.

Na záver sa vlastnou rukou podpíšeme, a to elektronickým perom na termináli. Tento podpis bude zobrazený priamo na občianskom preukaze ako vzorový. Po vyhotovení preukazu (zákon stanovuje lehotu do tridsiatich dní) si občiansky preukaz aj s čítačkou môžeme prevziať na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve, ktoré sme pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu uviedli. Máme však ešte jednu možnosť, a to požiadať o doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky. V takomto prípade odovzdáme starý občiansky preukaz a do vystavenia nového sa preukazujeme kópiou žiadosti o vydanie občianskeho preukazu.

Užitočné odkazy

eGoverment – elektronicky so štátnou správou – celý seriál

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.