Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Ako s verejnou a štátnou správou komunikovať elektronicky (5. časť)

E-mailovou poštou sa dá vybaviť všeličo, ale pochopiteľne, aj táto forma komunikácie má svoje limity. Ak napríklad potrebujeme, aby bol výstup overený a právne záväzný, použitie e-mailovej pošty neprichádza do úvahy. Našťastie, aj pri riešení oficiálnej komunikácie s verejnými inštitúciami sú okrem bežných spôsobov administrovania (osobné podanie na podateľniach či doporučená poštová korešpondencia) k dispozícii oficiálne elektronické komunikačné nástroje. Prostredníctvom štátom zriadených elektronických schránok a vďaka prijatým technickým riešeniam a platnej legislatíve je elektronická komunikácia považovaná za komunikáciu dôveryhodnú, oficiálnu a jej právna účinnosť je nespochybniteľná. Do akej miery však dokážeme efektívne využívať možnosti elektronickej schránky s asistenčnými technológiami? Čítajte nižšie!

Prihlasujeme sa do svojej schránky

Po prihlásení do našej schránky na portál slovensko.sk sa presunieme na odkaz schránka, pričom pri odkaze si všimneme informáciu o počte doručených a neprečítaných správ. Po aktivácii odkazu a načítaní jeho obsahu sa nám zobrazí stránka, ktorá sa podobá bežným mailovým schránkam vo webovom rozhraní. Navigáciou čítača po oblastiach, odkazoch, formulároch, nadpisoch a tabuľkách si prezrieme obsah stránky. Nachádzame prvky na vytvorenie novej správy, úpravu nastavení, preberanie doručeniek, správu priečinkov, vyhľadávanie a samotné správy. Úplne všetky funkcie detailne popisovať Nebudeme, pretože zväčša sú intuitívne a odvoditeľné od názvu. Väčšina operácií pozostáva z vyplňovania zrozumiteľne popísaných formulárov a k nim priradených stavových správ.

Dôležité nastavenia

Podrobnejšie si však prezrieme dostupné možnosti nastavenia schránky, ktoré sa zobrazia po aktivácii odkazu nastavenia. Navigáciou po zozname sa kurzor ocitne na prvej rozbalenej odkazovej záložke „Informácia o schránke“. Navigáciou po odkazoch alebo kurzorovými šípkami si prezrieme ďalšie odkazové záložky. Aktiváciou jednotlivých odkazových záložiek sa pod nadpisom úrovne 3 zobrazí kontextovo závislý obsah, pozostávajúci z informácií o nastaveniach a dostupných voľbách, ktorými upravíme ďalšie nastavenia alebo funkcie schránky.

Určite odporúčame vykonať užitočné nastavenia ukryté pod odkazovou záložkou „Nastavenia oznámení“. Zabezpečíme tým zasielanie notifikácií, takže o doručení novej správy do elektronickej schránky budeme vždy okamžite informovaní. Týka sa to správ na kontakty, ktoré zadáme. Navigáciou po formulároch sa presunieme do editačného poľa „Posielať na emaily editačné Vložte e-mailovú adresu“, kde vpíšeme svoj e-mail. Tabom sa presunieme na tlačidlo „pridať“ a voľbu potvrdíme. Obdobne postupujeme aj pri zadávaní telefónneho čísla, ktoré je potrebné uviesť v medzinárodnom tvare +421. O správnosti notifikačného nastavenia sme okrem stavovej správy informovaní aj servisnou e-mailovou alebo SMS správou. Naše nastavenia s možnosťou zmien kontaktných údajov sú zobrazené v tabuľke.

Čítame doručené správy

Ak nám príde e-mailová alebo SMS notifikácia o tom, že nám v elektronickej schránke pribudla nová správa, prihlásime sa do našej schránky na portál slovensko.sk

Po vstupe do schránky sa navigáciou po tabuľkách presunieme na Doručené správy. V bunkách tabuľky sú zobrazené údaje k správe: odosielateľ, predmet správy a čas doručenia. Správy otvárame enterom na predmete, ktorý je zároveň odkazom. Našou najnovšou správou bude doručenka, ktorej prevzatie musíme autorizovať. Aktiváciou odkazu napríklad s predmetom Notifikácia o doručení k „Rozhodnutie…“ Navigáciou po tlačidlách nájdeme a aktivujeme tlačidlo „Prevziať“. V otvorenom okne po výzve na identifikáciu zadáme BOK, ktorým sa autorizujeme, a potvrdíme prevzatie doručenky. V priebehu niekoľkých sekúnd sa do elektronickej schránky doručí samotná správa, o čom sme informovaní notifikáciou v podobe SMS alebo e-mailu. Stránka sa načíta s aktuálne doručenou správou. pod prvým nadpisom úrovne 1 (ohlásené ako modálne okno), ktorý je zároveň predmetom správy, sa nachádzajú formulárové prvky. Nimi vieme správu presunúť do iného priečinka, vymazať ju, vytlačiť alebo ju (elektronicky podpísanú a so všetkými súčasťami) stiahnuť vo formáte „asice“. Zaujímavá môže byť možnosť tlačidla preposlať. Aktivujeme ho a presunieme sa do editačného poľa, kde zadáme príslušnú e-mailovú adresu, a tabom sa presunieme na tlačidlo „preposlať“ a aktivujeme ho. Takto si môžeme dodatočne prezrieť nepodpísanú verziu elektronického dokumentu v prostredí nášho poštového klienta.

Pod nadpisom úrovne 2 (takisto s názvom predmetu správy) sú už zobrazené všetky informácie (administratívna hlavička odosielateľa a adresáta), vzťahujúce sa k doručenej správe vrátane tlačidla pre odpovedanie, informácií o počte podpísaných elektronických dokumentov, tlačidlo zobrazujúce detaily k podpisu odosielateľa, obsah správy a odkazy na stiahnutie nepodpísaných verzií elektronickej správy.

Ako stiahnuť a prečítať elektronicky podpísanú verziu správy?

Elektronicky podpísanú správu si stiahneme lokálne do počítača aktiváciou tlačidla stiahnuť v podmenu, ktoré ponúkne viaceré možnosti stiahnutia rovnocenných verzií správy. Tlačidlo je pod prvým nadpisom úrovne jedna. V počítači nájdeme stiahnutý súbor obsahujúci správu zabalený v zip archíve. Súbor rozbalíme bežným spôsobom. Rozbalený súbor môže mať takúto podobu: „eud.asice“. Na Rozbalenom súbore dáme enter a počkáme, kým sa otvorí v predvolenom programe D.Viewer.NET, ktorý sme nainštalovali v balíku aplikácií v predchádzajúcich krokoch.

V otvorenom okne sa tabom presunieme z eud záložky na položku stromovej štruktúry, ktorú Postupne rozbaľujeme šípkou vpravo: ASiC kontajner > XAdES podpis. Tá obsahuje dva ďalšie podstromy:

  1. Podpísané dokumenty – rozbalením tohto podstromu (šípka vpravo) sa šípkou dole presunieme na položky vzťahujúce sa k samotnému dokumentu. Ak si ich chceme detailne prezrieť, tabom sa presunieme na tlačidlá „uložiť“ a „zobraziť“.
  2. Podpis – rozbalením tohto podstromu (šípka vpravo)sa šípkou dole presunieme na položky týkajúce sa parametrov elektronického podpisu a časovej pečiatky odosielateľa. Ak si ich chceme prezrieť detailne, tabom sa presunieme na tlačidlá „uložiť“ a „detail“.

V oboch prípadoch postupujeme ďalej intuitívne v závislosti od preferovanej voľby.

V ďalšej časti seriálu napíšeme naše prvé elektronické podanie.

Poznámka

Na otestovanie všetkých súčastí súvisiacich s elektronickou komunikáciou sme použili konfiguráciu NVDA 2023.1, Google Chrome 114.0.5735.134, EID klient 4.7 a EID karta (typ Cosmo 9.2)

Užitočné odkazy

Ako začať? Otázky a odpovede Správne poplatky – Ministerstvo vnútra SR Elektronické otázniky k vykazovaniu osobnej asistencie Osobné skúsenosti s neprístupnými webmi

eGoverment – elektronicky so štátnou správou – celý seriál

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.