Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Ako s verejnou a štátnou správou komunikovať elektronicky (6. časť)

Do elektronickej schránky môžeme oficiálne rozhodnutia od verejných inštitúcií nie len prijímať, ale rovnako ich môžeme aj vytvárať a s puncom právnej rovnocennosti a účinnosti s listinnými podaniami aj odosielať. Ak teda miestna samospráva poskytuje držiteľom preukazu ŤZP-s úľavy za vývoz komunálneho odpadu alebo dane z nehnuteľnosti, nemusíme nutne so žiadosťou v ruke navštíviť mestský úrad. Všetko zvládneme s elektronickou schránkou z pohodlia domova. Stačí len vedieť, ako na to. Dôležité je, že to ide aj s asistenčnou technológiou.

Píšeme prvé elektronické podanie

Podania, ktoré adresujeme jednotlivým inštitúciám, vyplývajú z bežných životných situácií, v ktorých sa ocitáme. Najrozšírenejšie typy podania spadajú pod označenie Všeobecná agenda a v rámci elektronických služieb ich poskytujú všetky verejné inštitúcie. Na účely tohto článku sme zvolili všeobecné podanie na miestnu pobočku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (testovacie podanie bolo odoslané po dohode s kompetentným pracovníkom). Ako celý proces prebieha?

Pomocou EID karty sa prihlásime na portál slovensko.sk a vstúpime do svojej schránky. Nájdeme a aktivujeme odkaz „Vytvoriť správu“. Pod nadpisom úrovne 1 sa zobrazia 2 odkazy: „Nájsť službu“ a „Všeobecné podanie“. Používateľov čítačov obrazovky dôrazne upozorňujeme, aby sa vyhli odkazu „všeobecné podanie“, pretože v ďalšom kroku narazia na neprístupný prvok kombinovaného editačného poľa na zadávanie a výber názvu inštitúcie, kde vstavaný šepkár neposkytuje očakávanú interakciu s čítačom obrazovky. Zvolíme preto prvý odkaz „Nájsť službu“. Pod nadpisom úrovne 1 „Nájsť službu“ vyplníme editačné polia formulára. Do prvého editu „Názov elektronickej služby začneme postupne bez diakritiky vpisovať písmená z názvu služby, teda „vseo“. Vstavaný šepkár oznámi počet nájdených možných výsledkov (11). Šípkou dole si v tomto prípade vyberieme „všeobecná agenda“ a voľbu potvrdíme enterom. Tabom sa presunieme do editu „Názov inštitúcie alebo úradu“ a zopakujeme predchádzajúci postup pri zadávaní inštitúcie (46 výsledkov). Tabom sa presunieme a aktivujeme tlačidlo „vyhľadať“. Informácia o nájdenej službe sa zobrazí pod nadpisom úrovne 2. „Všeobecná agenda“. Pohybom šípky smerom hore nad nadpis nájdeme odkaz „Služba“. Odkaz aktivujeme. Na načítanej stránke sa pod nadpisom úrovne 1 „Vytvorenie novej správy“ zobrazí formulár na napísanie elektronickej správy. Podanie je štruktúrované do nadpisov. Postupne si prejdeme všetky položky správy. Všimnime si, že časť určená pre adresáta je už vyplnená. My vyplníme údaje týkajúce sa samotného podania. Do príslušného editačného poľa Napíšeme predmet, do tela správy samotný obsah podania. Tabom alebo navigáciou po tlačidlách sa presunieme a aktivujeme tlačidlo „podpísať“. Spustí sa komunikácia s pripojenou EID kartou a zobrazí sa okno podpisovej aplikácie. Postupne na základe zobrazovaných inštrukcií sa autorizujeme kódom BOK a podpíšeme sa zadaním KEP PIN. Ďalej sa tabovaním alebo navigáciou po tlačidlách presunieme na tlačidlo na nahratie príloh k podaniu (napríklad fotokópie rozhodnutí alebo dokladov). Pokiaľ je to žiaduce, rovnakým spôsobom podpíšeme aj prílohy (pri podpisovaní dokumentov sa riadime ustanoveniami zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (. Prečítaním celého podania sa uistíme, že sme všetky časti podpísali – informovaní sme o tom stavovými správami, ktoré prislúchajú k jednotlivým častiam napísaného podania.

Na záver sa presunieme na tlačidlo „odoslať“ a aktivujeme ho. Upozorňujeme, že aktivácia enterom nefunguje, preto je nutné nasimulovať kliknutie ľavého tlačidla myši (pre NVDA a JAWS je to INS+/ a následne / ). Ak všetko prebehlo v poriadku, na obrazovke sa zobrazí stavová správa o úspešnom odoslaní správy. Žiaľ, s čítačmi obrazovky sa na ňu nevieme nijako dostať. O úspešnosti procesu sa však dozvieme z notifikácií, ktoré máme nastavené. V takom prípade treba očakávať postupne dve správy: prvou bude technická správa od prevádzkovateľa portálu slovensko.sk (ÚPVS), druhou doručenka o prijatí správy od adresáta. V prípade, že žiadna správa nepríde, pravdepodobne bolo odoslanie neúspešné a naše podanie sa uložilo nie do priečinka odoslaných správ, ale medzi tie rozpísané.

Poznámka

• Počas podpisovania KEP (po zadaní PIN) sa čítač obrazovky zhruba na minútu odmlčí. Môže sa zdať, akoby systém zamrzol, nie je to ale pravda. Netreba preto robiť nijaké kroky, stačí len počkať. Odozva čítača sa obnoví, o čom sa môžeme presvedčiť napríklad prečítaním titulku okna (skratkou INS+t). • Tak, ako sme pracovali s tlačidlom „odoslať“, postupujeme aj pri možnostiach „zahodiť, uložiť do rozpracovaných a podpísať viacerými osobami“. • Podpisovanie príloh k podaniu pomocou KEP PIN vo formulári je možné len v prípade, ak je príloha zhotovená vo formáte pdf. Ak chceme odoslať prílohu v inom formáte, musíme súbor podpísať externou aplikáciou a podpísanú prílohu nahrať formulárom správy.

Užitočné tipy

• Ak chceme zistiť, ktoré elektronické služby jednotlivé inštitúcie poskytujú, pri formulári vyhľadávajúcom poskytovanú službu vyplníme len editačné pole „Názov inštitúcie alebo úradu“. Zoznam poskytovaných elektronických služieb si môžeme pozrieť aj na stránkach niektorých inštitúcií.

Poznámka

Na otestovanie všetkých súčastí súvisiacich s elektronickou komunikáciou sme použili konfiguráciu NVDA 2023.1, Google Chrome 114.0.5735.134, EID klient 4.7 a EID karta (typ Cosmo 9.2)

Užitočné odkazy

Ako začať? Otázky a odpovede Správne poplatky – Ministerstvo vnútra SR Elektronické otázniky k vykazovaniu osobnej asistencie Osobné skúsenosti s neprístupnými webmi

eGoverment – elektronicky so štátnou správou – celý seriál

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.